Върни се горе

Водещ: Добро утро, отново. Както вече Ви казах, моят първи гост е министърът на здравеопазването д-р Петър Москов. Здравейте.

Петър Москов: Здравейте.

Водещ: Драго ми е да Ви видя. За здраве ще говорим. Хората очакват да разберат, какво ще е новото в нашето здравеопазване от догодина, какви ще са промените, повече или по-малко пари ще има? Но, моля Ви, едно изречение за изненадващата за мнозина оставка на нашия еврокомисар Кристалина Георгиева, която снощи подаде оставка и се връща в Световната банка. Всъщност, изненадан ли бяхте, или някак си знаехте, че това е възможно?

Петър Москов: Знам, че това е лично решение на г-жа Георгиева, без разбира се нито да съм говорил с нея, нито да имам информация от първа ръка. И е позиция в Световната банка, съответстваща като ранг, като влияние, като възможности, ако щете, един българин да е на високо ниво на финансовите институции и от това България да има полза.

Водещ: Всички се питат обаче, дали тази оставка има нещо общо се неуспешната й номинация за генерален секретар на ООН?

Петър Москов: Не. Не, доколкото аз знам.

Водещ: Не? Сигурен сте, че такава връзка не съществува?

Петър Москов: Доколкото аз знам.

Водещ: Добре. Ето, тук Ви питам, вече като представител на реформаторите в кабинета, очевидно трябва да издигнем нов еврокомисар, уговаря се кандидатурата на сегашния президент Росен Плевнелиев, дали Вие, реформаторите, бихте подкрепили Росен Плевнелиев за български еврокомисар?

Петър Москов: В момента, в който тази процедура стартира, разбира се Реформаторският блок, през органите си, ще излъчи обективно мнение. Каквото и да кажа сега, ще бъде мое мнение или неофициално мнение, водим ли разговори в блока. Така, че ми позволете да не…

Водещ: Вашето мнение, харесвате ли сегашния президент?

Петър Москов: Харесвам го.

Водещ: Харесвате го. Добре, о`к. това беше достатъчно. Здраве. Повече пари, д-р Москов, за здравеопазване през 2017-а, звучи супер. Повече пари. Колко повече пари и за какво повече пари ще има догодина?

Петър Москов: Ако отворим сухите числа за бюджета на Националната здравноосигурителна каса…

Водещ: Кажете го така, че хората да Ви разберат и да са наясно, какво ще се случи.

Петър Москов: Ще се опитам, но за да няма някакви допълнителни спекулации, защото знаете, че всичко в България е предмет не наистина или по-голямо от нещата на спекулации, само за здравноосигурителни плащания. Т. е., за това, което Касата плаща за лечение и медикаменти на български граждани. В бюджета за 2017-а, на Касата, има 247 милиона повече, в сравнение с бюджета за 2016 г. Това, само по себе си, е сериозна цифра. А нека да кажа, какви са приоритетите. И бюджетът на министерството, и бюджетът на Касата е подчинен на цели. И доколкото, и стратегически документи на държавата, и искането на съсловни организации, и на тристранния съвет за партньорство, е за все по-голямо прехвърляне и на отговорност, и на възможности, и на финансиране към доболничната помощ, в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година са планирани увеличения по перата за личните лекари и за специалистите в доболничната помощ и то значимо, спрямо предишната година. Нека да кажа нещо, което е достижение на работата на държавата, на работата на мнозинството и на работата на Касата. През изминалата година, т. е., 2016-а, изминаващата година, на базата на решението на Надзорния съвет на Касата, съжалявам, че нямаше рамков договор с Лекарския съюз, финансирането на направленията, това, което хората се оплакваха, откакто аз съм лекар, хората все се оплакват за направления, че не стигат в доболничната помощ, нека да кажем, че с разчетите на Касата, на надзора на Касата, на база на политиката на държавата в това отношение, към 2016 г. ние не сме изпълнили все още бюджета си за направления. Т. е., количеството пари, които са възможни, за да финансират направленията Ви, когато отидете при личен лекар и той Ви прати на изследване или при специалист, не са изразходвани. Това означава, че ние сме ликвидирали дефицита в доболничната помощ, от гледна точка на направления за остри случаи. Това е постижение.

Водещ: И точно тук е въпросът ми, защо Кирил Ананиев изхвърча от надзора на НЗОК? За какво се скарахте, за какво не се разбрахте? Защото злите езици казват, че Вие искате повече пари, т. е., Вие сте от клуба „Широки пръсти”, Кирил Ананиев е за финансова дисциплина? Затова ли той си тръгна от надзора на Касата?

Петър Москов: Първо, нито за секунда няма да кажа, че в работата на г-н Ананиев, било в Касата, аз там мога да дам оценка, другото не е от моята компетентност, може да се говори за пропуск, може да се говори за недобре свършена работа. Напротив, г-н Ананиев беше един от стълбовете, с които държавата разполагаше в това отношение.

Водещ: Защо се лишихте от този стълб, тогава?

Петър Москов: Нека да кажем така, винаги политиката, която Министерството на финансите е предлагало, въобще като бюджетна политика, въобще, като начин на харчене, винаги е била консервативна политика. Тук не говорим за „широки” и за „тесни” пръсти, а говорим за финансиране на стратегически държавни приоритети. От тази гледна точка и философията на бюджета на Касата трябва да бъде свързан с реалното финансиране на стратегически приоритети. Какво искам да кажа? Ще дам пример. Когато възлагаме на личните лекари по-голямо натоварване, по-голям брой профилактични прегледи, формиране на рискови групи от пациенти по социално значимите заболявания от личните лекари, което е въведено в електронните им системи, трябва да стане задължително от следващата година, това изисква и съответното финансиране на тези хора. Ако Вас Ви натоварят с водене на второ предаване, вероятно това би означавало, че трябва Вашият доход да бъде повишен. Аз така разсъждавам, като десен човек.

Водещ: И аз така ги разбирам нещата, да.

Петър Москов: Така че, когато искаме доболничната помощ да се развива, когато всеки един стратегически документ на държавата го казва, то ние го правим. А иначе, няма противоречие по същностните неща нито между мен и г-н Ананиев, нито между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите. А оценявам и ще вземем под внимание всеки един от аргументите на Финансовото министерство, от гледна точка на наистина предпазливия и консервативен подход, по отношение на бюджетите и на (…).

Водещ: Много важна тема, г-н министър. Споменахте колективния трудов договор в бранша, който работодателите…

Петър Москов: Само да кажа, чуха ли Вашите зрители? Касата и държавата, през миналата година ликвидира недостига за направления в остри случаи в доболничната помощ.

Водещ: Чуха.

Петър Москов: Това е постижение.

Водещ: Чуха. Кажете ми за колективния трудов договор в сферата на здравеопазването, не признат от работодателите, на базата на който Вие обещахте средно между 15 и 30 процента увеличение на заплатите на хората, които работят в здравеопазването. Последно, честно, ясно – ще има ли увеличение, такова, на заплатите или то се отлага за по-добри времена?

Петър Москов: Да, увеличение на заплатите в сферата на здравеопазването ще има. Нека още веднъж да кажа, че…

Водещ: Откога, с колко?

Петър Москов: Ще кажа. Да изчистя въпроса с браншовото споразумение. Неподписването, в този момент, на част от работодателските организации, не е било и не е свързано с неприемане на параметрите на конкретно това браншово споразумение. Има генерален спор между асоциациите на работодателите, синдикатите и разбира се държавата, като арбитър, относно минималните осигурителни прагове. Нищо общо с общата концепция, затова че възнагражденията в сферата на здравеопазването трябва да претърпят изменения там, където това е нужно. И, за да кажа, какво е предприела държавата в това отношение, в изпълнение на това споразумение, в бюджета на Министерството на здравеопазването са планирани, като тук нека да кажа, че…, мога да кажа единствено и само конкретна цифра за спешната помощ, т. е., възнагражденията в спешната помощ, както и ангажимента на правителството, още от началото на нашия мандат, ще бъдат увеличени през следващата година с не по-малко от 10 процента. Това мога да гарантирам.

Водещ: С не по-малко от 10 процента.

Петър Москов: С не по-малко от 10 процента, с което общото увеличение от началото на мандата става над 50 процента, на възнагражденията на работещите в спешната помощ. Запазване, по линия на финансиране на Министерството на здравеопазването, възнагражденията от 1 500 лв. върху лекар в спешно отделение и сестра в спешно отделение от 900 лв., за следващата година и гарантираме увеличение на възнаграждението на работещите в националните хемотрансфузионни центрове и в държавните психиатрични болници. Доколкото за администрацията и за мен, и за министър Горанов, събота и неделя е относителен почивен ден, т. е., до понеделник аз ще мога да кажа, на база на вътрешни компенсирания на бюджета на Министерството на здравеопазването, защото макрорамката на бюджета няма как да бъде променяна, във връзка с нашето желание да вдигаме възнагражденията на един или друг…

Водещ: Колко точно?

Петър Москов: …как министерството, вътрешно, може да компенсира разходите си, за да може да гарантира увеличение на доходите в тези (…).

Водещ: Добре. Споменахте спешната помощ. Отново бият Ваши колеги, които работят в спешната помощ. Последен случай в Пазарджик. Лекарка, нападната с юмруци. Разбирам, че този, който я е нападнал, кандидатства да става полицай.

Петър Москов: Аз, спомняте си, че започнахме…

Водещ: Защо мерките, които взехте, не дават резултат?

Петър Москов: Първо, нека да кажем, когато заварихме ситуацията, в края на 2014 г., практически всеки ден имаше побой над работещ в системата на здравеопазването, главно в спешната помощ и спешните приемни отделения, над 250 случая бяха. Иска ми се да кажа, че в момента са само 28, с този 29, от началото на годината, но това не може да бъде казано като „само”. Докато има един или два, това изисква още по-сериозни мерки от страна на държавата. Аз тук нека да кажа, наистина този процес е…, той не е спрян, но е силно редуциран. Много се надявам, че органите на правоохранението, вчера около ареста на тези хора, са ги посъветвали добре. Настина, искрено се надявам. А нека да кажа, че взаимодействието между органите на полицията, прокуратурата и структурите на Министерството на здравеопазването, в случая било спешна помощ, било болниците, работи безотказно.

Водещ: Какво значи „са ги посъветвали добре”?

Петър Москов: Значи, че аз бих преминал границите на либералното отношение на органите на реда, от гледна точка на репресия, към такива хора. Ще потвърдя нещо, което казаха преди две години, заради което Движението за права и свободи реши, че трябва да ме нарече фашист и да ме съди: Когато на едно животно помагаш, дори да е хищник, то не те хапе, то знае, че му помагаш. Какъв човек точно трябва да си, за да посегнеш на този, при който си дошъл, за да помогне?

Водещ: Ама, не може…

Петър Москов: Кое не може?

Водещ: …полицията да прекрачва правомощията, които има, срещу когото и да е?

Петър Москов: Полицията трябва да упражни, с цялата си строгост. Аз не съм човек от рамките на полицията, но твърдя, че хора, които отказват да живеят по правилата на обществото, трябва да усетят цялата строгост на закона.

Водещ: Добре. Нова тема – пръстовите отпечатъци. Хората не са доволни, не приемат трудното начало на пръстовите отпечатъци, имат си доста главоболия. Нека да ги видим, пациентите на „Св. Анна”.

*** „Моля, направете място”. Университетската болница „Св. Анна” е една от най-големите у нас. Повечето пациенти се регистрират само на едно гише. „Тук не можеше да се диша, не можеше да се мине”. Първоначалната регистрация с пръст отнема повече време, което изнерви болните. „От 9 часа, още не съм приета. Сега е 12. Вече не издържам”. „Аз съм онкоболен. Вместо да се лекувам, те ме стресират още повече”. „След 30 минути чакане тук, се оказа, че нямало нужда да ме чекират, защото не съм бил чекиран при приемането”. „40 години за здравеопазване съм дала и ето до къде… Веднъж да ти се наложи, да не можеш да влезеш”. На една опашка чакаха възрастни, деца и заразно болни. Това възмути чакащите. „Когато той е болен, повръща, има разстройство, трябва да се чекира”. От болницата обясняват проблема с огромния брой пациенти, които са дошли преди празниците. „Когато има много пациенти, обемът информация, който се обработва, става много голям. А възможностите, и нашите, тук в болницата, и на системата, са ограничени”. От Здравната каса твърдят, че системата им работи безпогрешно. „Системата е изработена с висока степен на сигурност, работи достатъчно бързо, така че няма никакъв проблем в системата”. От „Св. Анна” обмислят в бъдеще да открият допълнително работно място на регистратурата, за кризисни ситуации, като тази. ***

Водещ: Добре, сега системата, очевидно не работи, о`кей, след като има такава опашка от хора, които се чувстват унизени от отношението?

Петър Москов: Г-жо Марчева, първо да поднеса извинения на тези хора, които в тази българска болница са били принудени да изтърпят това.

Водещ: Само да кажа, това е репортаж от преди около месец, но това не променя проблема.

Петър Москов: Не, променя, защото ако отидете в момента в която и да било от българските болници, няма да заварите това. Дали има съпротива в системата, относно въвеждане на идентификатора, ще си спестя отговора. Но нека да кажа, това не е проблем на системата на отчитане. Това е проблем на организацията на работата в конкретно лечебно заведение.

Водещ: Т. е., „Св. Анна” е болна, че не е организирала нещата добре?

Петър Москов: О`кей, аз попитах, защо се е случило това нещо, в този ден? Беше преди повече от месец, гледах Вашия репортаж. Отговорът от ръководството на болницата беше, че в този момент имало прекъсване на електрическото захранване за определен период от време и т. н. Приемам. Но, оттам нататък, на дневна база, всяка една от големите български болници дава своя отчет в Министерството на здравеопазването и в Касата за, първо, степента на отчитане през идентификатора и второ, на създадената организация за това. Имаше едно друго онкологично заведение. Опитвам се да обясня, защо не е проблем на методиката, а е проблем на организацията на работа в лечебното заведение, в което решили да го направят хората в съответното онкологично заведение, но от три регистратури, които обикновено работят там, решили да работят на една. Това, сама разбирате, че какъвто и механизъм, дето се вика само „здравей” да се каже, ако сведеш три регистратури до една…

Водещ: Пак ще създаде опашка.

Петър Москов: …създава опашка. Така че системата работи. Нека да кажа, че 90 процента от болниците практически вече на 100 процента прилагат идентификатора. Той от 1 ноември става задължителен. Като, нека да кажа, че при всеки случай на отказ от пациент, защото пациентът може да откаже такъв метод на идентификация, Касата моментално, затова е създадена организация, ще отиде в съответното лечебно заведение, ще говори с пациента и ако той има собствените си мотиви за това, ще му предложи алтернативен метод за идентифициране, който е свързан с това да го насочат към определено поделение на Касата, където срещу съответните пари да му бъде издадена съответна карта или друг начин, по който пациентът ще бъде идентифициран, но това ще струва определени пари на българските пациенти. Пак казвам, решението с идентификатора е свързано с това, че нито един от пациентите не плаща нито една стотинка за това.

Водещ: Имате ли бегла статистика за това, колко са хората, които ще откажат да си дадат пръстовите отпечатъци?

Петър Москов: Не. И не мисля, че такъв процес въобще до момента се наблюдава, защото просто хората знаят, че по този начин те притежават оръжие. Това означава следното- г-жо Марчева. Като влезете в болница, ако имате собствено недоволство от нещо и Вие не сложите Вашата идентификация, т. е., не разрешите на Вашата каса да плати пари на болницата или на лечебното заведение, в което сте, Касата ще дойде, ще Ви попита защо го правите, защото това е Вашата каса. Касата има 2 400 служители, в момента е пред структурно преустройство, от гледна точна на всички нови функции, които трябва да изпълнява именно в полза на пациентите, от чието име получават заплати хората в Касата. Та, на тази база, Вие трябва да бъдете сигурна, че по този начин Вие сте разрешила това. Нека да избързам и да кажа, че в рамките на следващите до 10 дни, да не кажа до края на следващата седмица, защото когато става дума за софтуер, винаги има някои трудности, но Вие, ако вече сте регистрирана в тази система, ще можете да изтеглите и безплатно мобилно приложение на Вашия телефон или на Вашето компютърно устройство, където прецените, което ще Ви уведомява, автоматично, за това, дали на Ваше име е извършено искане за здравноосигурително плащане.

Водещ: Това звучи и модерно, добре.

Петър Москов: Звучи смислено. Ако ние сами не пазим нашите пари в Касата, няма кой да ги пази вместо нас.

Водещ: Тук съм съгласна. Добре, сега вниманието Ви насочвам към един частен, но безкрайно притеснителен случай – отказана животоподдържаща терапия и то на дете, в Плевенската болница, завършила по отвратителен начин, със смъртта на детето. Нека да го видим и след това Вашият коментар.

*** 12-годишният Емил страдал от Хемофилия „Б”, генетично заболяване, което пречи на кръвта да се съсирва. Животоподдържаща терапия е вливането на фактор. През последната седмица обаче, процедурата му е отказвана многократно от сестра Симеонова в Детското отделение. „Казва, защото не иска да слага фактор, че не е длъжна. Аз й казвам, че детето, откакто се е родило, се лекува там. „Тя вика така: Слушай бе, господине, аз съм ти казала, щом съм аз на смяна, няма какво да чакаш”. Ситуацията се повтаря в понеделник, сряда и петък. В неделя детето се влошава и дядо му го води в Спешна помощ. Оттам го препращат отново в Детското отделение, където вече му поставят фактор. Но очевидно късно, защото Емо издъхва в дома си. „Ставай бе, дядо, ставай бе, дядо, ставай бе, дядо. Викам, какво стана бе, хора? От какво ми умря детето? Кръвта му, вика, момче, един лагер без масло, може ли да се върти, вика, този лагер, без масло? Не може, вика. Тя е вода, вика, вода. Не може. Ударила е сърцето и до там”. Близките на Емил искат справедливост. „Има болни деца. Плашите децата”. Репортер: Защо на три пъти е било връщано? „Ние не знаем това. Ние сега ще проверим”. „Отговори ми, кажи ми”. „Те искат само да се прелее факторът, разбирате ли?”. Репортер: А Вие държите то да бъде настанено в болница 3 дни? „Да, за да спази клиничната пътека”. Репортер Прегледано ли е детето, за да прецените, че това дете има нужда от настаняване в болница? „Винаги е преглеждано от д-р Костова, как да не е ?”. Семейството категорично отхвърля тезата на болницата, както и резултатите от аутопсията, че причина за смъртта е възпаление на белите дробове и сърцето. Случаят е предаден на прокуратурата. ***

Водещ: Отговорът Ви? И към родителите, разбира се. Ето, жената пита, майката иска да знае – защо, защо детето й си е отишло?

Петър Москов: Г-жо Марчева, аз, каквото и да кажа на родителите, това няма да промени начина, по който се чувстват. Това, което мога да кажа от гледна точка на поведение на държавата, в момента в съответната болница тече проверка по този случай. Към понеделник, към проверката, с цялата си тежест ще се присъедини Агенция „Медицински одит”. Не искам да давам предварителни заключения. Но, ако това, което излиза във Вашия репортаж е така, т. е., наистина има отказ да се прелее животоспасяващо лекарство на едно дете, санкциите ще бъдат смазващи. Като те няма да касая просто конкретните хора, които, ако това се е случило, са го извършили, а ще се прострат до самото ръководство на цялата болница, което не е гарантирало правила на работа, вътре. Няма да има прошка за нито един човек, който може да  носи отговорност за това, че няма създадена организация, че няма начин на контрол или че няма обективни механизми, по които едно нещо трябва да се прави или не трябва да се прави. Това Ви го гарантирам и мисля, че в действията си министерството е доказало това.

Водещ: Добре. Звучи ми справедливо.

Петър Москов: Т. е., отгоре до долу, ако това се докаже, ще си тръгнат всички, гарантирано.

Водещ: Добре. Финални минути за коалиционна култура. Само преди това да Ви питам, на последното заседание правителството отпусна 60 милиона за много неща, за БАН, за здраве, за ремонти на болници. Купувате ли си предизборно гласове, Вие, реформаторите, и ГЕРБ, д-р Москов, като отпускате такива щедри суми?

Петър Москов: Част от тези пари, например, бяха за осигуряване на две, хората го знаят като изкуствени сърца, за две деца, на 17 и на 18 години. Защо не отидете, както тези родители и да попитате? Репортажите, които…, мисля че Вие, в предишното ми гостуване тук, показвахте…

Водещ: Което казвате е емоционално, но не е…

Петър Москов: Не, то не е емоционално, то е смислено.

Водещ: …не е честно. Защо не отпуснете, тихомълком, без аз да знам, пари за тези две деца и за техните изкуствени сърца? Можеше аз да не знам, че сте отпуснали.

Петър Москов: Какво значи „тихомълком” и защо Вие да не знаете, г-жо Марчева? Това Ви притеснява, по някакъв начин, че държавата е гарантирала живота на тези деца?

Водещ: Не, по никакъв начин не ме притеснява. Притеснява ме времето, в което отпускате тези пари.

Петър Москов: Времето, в което ги отпускаме е вследствие на двугодишна упорита работа на цялото правителство и на цялото мнозинство. За парите, които Ви говорих, че са гарантирали доболничната помощ, те не са дошли от въздуха, а са спестени пари от други кражби и източвания на системата и са насочени ефективно. Вашите репортажи, във Вашето студио, тук Вие сте ме карали да обяснявам, какво ще се случи с Детското отделение на „Пирогов”, нали така, във Ваш репортаж?

Водещ: Така е, да.

Петър Москов: Ето сега, Детското отделение на „Пирогов” има финансиране за завършване, с цялата апаратурна обезпеченост вътре, до ключ. И това е добре. Никой от нас, в правителството, не се съобразява с тайни на избори или педи избори.

Водещ: Никой не казва, че не е добре, д-р Москов, въпросът е, дали има връзка с изборите?

Петър Москов: Когато в първата половина на годината имаше увеличение на бюджета на Министерството на здравеопазването с едни допълнителни 10 милиона, тогава нямаше избори. Мога да Ви кажа къде отидоха тези пари и колко ефективно бяха използвани – в създаване на строук-центрове, т. е., в центрове, в които по методиката, по която в момента сърцето с инфаркт се отпушва с инвазивната кардиология, правим това вече в няколко големи български болници за мозъчните съдове. А иначе, по темата за изборите, мога ли да кажа няколко думи? Позволявате ли ми или само в качеството ми на здравен министър трябва да се изживея?

Водещ: Не, казвайте за какво, защото и аз искам да Ви питам за изборите?

Петър Москов: Първо, изборите са избори и те не би трябвало да засягат стратегическото развитие на държавата. Мога да кажа следното, изборите и изборният процес внасят и внесе напрежение, вътре в коалицията и управляващото мнозинство.

Водещ: Но, това минало ли е или напрежението остава?

Петър Москов: Мисля, че е минало, но докато не минат изборите напрежение ще има, доколкото и трите политически партии от мнозинството имат отделен кандидат.

Водещ: Така,. С други думи, признавате, че президентските избори клатят коалицията?

Петър Москов: Аз признавам следното, че президентските избори, разбира се, създават напрежение в една коалиция. Но, знаете ли, всеки един от кандидатите на управляващата коалиция може гордо, достойно и с ясни аргументи да стъпи на постиженията на правителството и на управлението, което тези три политически партии подкрепят, защитават или са формирани. Защото това правителство работи и има достижения. Оттам нататък, кой е по-приемливият кандидат от тези политически сили, хората ще решат. Но достиженията на правителството, те са достижения и на политическите сили, които участват в това парламентарно мнозинство. А иначе, като говорим за клатене, нека да кажа следното: В момента в българската политика има една голяма парадигма.

Водещ: И тя е?

Петър Москов: И тя не е свързана с това, дали определена политическа сила, по някакъв закон, в третата алинея, нещо не е съгласна с другата и затова, видите ли, светът се е свършил.

Водещ: А какво?

Петър Москов: Тя е разказана от одиозния г-н Карадайъ, миналата седмица в парламента. Той каза така: Движението за права и свободи счита, че дереджето в държавата е изключително лошо и на тази база трябва да има незабавна оставка на правителството и незабавни предсрочни парламентарни избори.

Водещ: Ама, той това го казва не за първи път.

Петър Москов: Не, не, казвам, че в момента го имаме като заявка. И това е разделителната линия, около която всяка една политическа партия в парламента, извън дребните си сметки, дали ще направи процент повече или процент по-малко на президентски или на някакви други избори, трябва да каже – да, ние сме съгласни с г-н Карадайъ и ще гласуваме да има оставка на кабинета и предсрочни парламентарни избори. Всеки да поеме отговорността си и да каже – ние не сме доволни от това, ние предлагаме друга перспектива, друга визия, друго парламентарно мнозинство на българските граждани и то ще доведе до тези, тези и тези по-добри резултати. Аз Ви казах какви са резултатите в здравеопазването от последните две години. И моите колеги, един по един, в правителството, могат да Ви кажа същото, което говоря аз.

Водещ: Последен въпрос, честен отговор: „Пиле шарено ли съм, Москов?”, Ви пита премиерът. Вие какво му отговаряте?

Петър Москов: Първо, нека да кажа, че премиерът не ме е питал това нещо.

Водещ: Така ли?

Петър Москов: Да. Което не отменя, някак си, въпроса Ви. Знам, че са някакви закачки, свързани с… Вижте, аз затова казвам, че кампанията е кампания, ама не трябва да се излиза от рамките на някакъв смислен разговор.

Водещ: Какви са отношенията Ви с премиера, така да попитам?

Петър Москов: Добри. Мъжки, джентълменски отношения. Държим на думата си.

Водещ: Добре. И на финала, за което ще ме извините, но… здрав сте, наред, всичко е наред със здравето Ви, нали?

Петър Москов: Не знам колко точно долен трябва да си, от едно до сто, за да пишеш глупостите по мой адрес, които се изчетоха. Да. Имам някаква вирусна инфекция в момента.

Водещ: Но ще живеете.

Петър Москов: Е, доколкото аз знам.

Водещ: Шегувам се. Добре. Петър Москов, министър на здравеопазването, в пълно здраве, в джентълменски отношения с премиера, което е важно, защото той е поддръжникът на политиката Ви в кабинета и…

Петър Москов: Вижте, джентълменските отношения се основават на спазени принципи и на спазени договорки. Договорките са разписани в програмата за управление, която е подписана от три парламентарни политически партии. Доколкото този документ не е нарушен, всичко останало е приказки на вятъра и трябва да се равнят по искането на Карадайъ. Отиваме ли, на искането на Движението за права и свободи, към което се присъедини БСП, или не? Нека всяка една политическа партия да каже на българските граждани: Да, по-добре е БСП, ДПС и още някой да управляват България. Ще го приемем, ще има друго правителство, друг министър на здравеопазването, Карадайъ и т. н.

Водещ: Сега, от неформален разговор, тук премиерът би Ви казал: Прекалявате, Москов, дръжте се по-така с ДПС, не влизайте толкова рязко.

Петър Москов: Не, аз с ДПС не се държа, ДПС имат легитимна политическа теза. Моят въпрос към всяка една политическа партия от подкрепящите правителството или съставящи правителството е, те какво отношение имат към тезата на Карадайъ? Бих искал да го чуя. Защото и на мен, и на колегите ми в правителството, малко отегчително ни стана да слушаме някакви парламентарни препирни, от което правителството е виновно за едно, второ или трето.

Водещ: Добре. Петър Москов, министър на здравеопазването.

Сподели в: