Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - БТВ „Тази сутрин“

 

Водещ: При мен е министър Петър Москов. Добро утро.

Д-р Петър Москов: Добро утро на вас.

Водещ: Много неща Ви се натрупаха откакто не сте бил при нас – вот на недоверие, Конституционния съд върна част от промените ви, лекарски протести сега. С кое да Ви започнем, то не знаеш откъде?

Д-р Петър Москов: Вижте то ежедневието при мен и при другите колеги, всеки ден има някакво предизвикателство, с което се опитваме да се справим с решения.

Водещ: При Вас с натрупване понякога.

Д-р Петър Москов: Ами може би застоя в сферата на здравеопазването за промени толкова години изисква повече, по-радикални бързи действия и това води до напрежение в определени сектори.

Водещ: Пари ли Ви под краката?

Д-р Петър Москов: Под краката ми е много добре, защото съм уверен и спокоен за това, което правя.

Водещ: Добре. Има част от обвиненията и лекарите ще чуем след малко на живо от Перник, които продължават с протестите си, но главното обвинение е за това, че направленията отново няма да са разпределени така че да стигнат за всички. Да започнем от там за какво са отделени пари, защото вчера доста подробно разказахте за парите, които се отделят за различните видове заболявания, споменахте и за анонимни служители в Здравната каса и на лекари, които са лобирали за различни неща?

Д-р Петър Москов: Ще кажа и за това. Значи първо нека да кажем на Вашите зрители, защото те някак се загубиха къде и за какво е спора в момента. Всъщност става въпрос за следното – НЗОК днес в 10 часа трябва да вземе решение за допълнение за анекс към рамковия договор от 2015 година. Съответно Лекарския съюз и доколкото разбирам и Сдружението на общопрактикуващите лекари са против този анекс, това допълнение и искат да останат правилата от стария рамков договор. Това е темата на спора, трябва ли да има допълнение с други параметри или трябва да остане стария. И аз затова съм подготвил няколко слайда, за да покажем набързо на Вашите зрители всъщност какво включват новите параметри на рамковия договор – само големите неща, ако трябва тук на таблото. Защото аз говоря с конкретни числа.

Водещ: Само че числата са много и таблиците са много подробни. Какво ще разберат хората?

Д-р Петър Москов: Тоест първичната медицинска помощ, извънболнична, това означава личните лекари. Там твърдението е, че за личните лекари няма никакво увеличение. Нека да кажем следното, това са профилактичните прегледи на деца. Нещо изключително важно – да се случва по начина, по който трябва да се случва. Вижте различните възрастови групи – до 1, до 2 , до 7 и до 18 години. Съответно общия допълнителен брой прегледи спрямо 2015 година е 236 хиляди, като съответно допълнителните средства за покриване на обема са 4.239 милиона. И отдолу вижте какво става само за личните лекари, съответно за 12 месеца от април до април и до края на годината за осем месеца, допълнително 4.3 милиона и компенсация за изоставането от 5.4 милиона. Това означава 9 милиона повече там. И нека доколкото темата е общопрактикуващи лекари да кажа следното – само на базата на тези увеличения, което означава, че за прегледи на вас, на Вашите деца и така нататък, са гарантирани тези пари, само от тези увеличения, ако приемем, че те са средноразпределени върху всеки личен лекар, които са около 4500 в страната, това означава по 1000 лева средногодишно. Нека да припомня, че доходите на общопрактикуващите лекари, ако отново ги разпределим средно върху всички пари, които от касата отиват при лекарите, са над 4 хиляди лева.

Водещ: На мен как ще ми се отразят тези 9 милиона увеличение като пътеки?

Д-р Петър Москов: Това ще се отрази на децата Ви. И Вашите деца, моето дете, в съответната възрастова група има гарантирано и платено от касата преглед, профилактичен преглед, така както го изисква стратегията.

Водещ: А това, което е изчислено – 0.008 допълнение като…

Д-р Петър Москов: Хайде сега следващия слайд. Това са направленията, говорим за направления. Това са първичните прегледи - вижте сега как изглеждат увеличенията. За първични прегледи имаме увеличена бройка с 450 хиляди броя направления, за вторични прегледи с още 183 хиляди брой направления. Общо взето с над 640 хиляди е броя на направленията в повече. Тук аз съм съгласен с общопрактикуващите лекари, които от една страна казват, ние искаме пациентите да остават при нас, борим се за нашия пакет от услуги, от друга страна направлението означава личния Ви лекар при нужда, при декомпенсация на състоянието ви, да Ви изпрати при специалист. Тоест тези направления гарантират по-голям Ваш достъп до специалист. Дали те са достатъчни – едва ли. Но и логиката, че трябва да ги разделяме на глава от населението е лоша, защото смисъла на нашия личен лекар е той да ни лекува така добре, че да няма нужда ние да отиваме при специалист или н в болница – тоест заболяването да се обостри. Тоест направления трябва да има за тези, които имат нужда. Ако а приемем, че от дейността на един личен лекар всичките му пациенти имат нужда от специалист и от болнично лечение това означава лоша работа. Нали така?

Водещ: Но когато отидем при личен лекар и имаме нужда например от кардиолог, той може ли и ще ни каже ли отново, нямам направления, свършиха за този месец.

Д-р Петър Москов: Много трудно би могъл да Ви каже, защото пак казва – 640 хиляди повече направления спрямо миналата година, спрямо реално изработените, а не планираните миналата година има тази година.

Водещ: Това ли е обобщената таблица?

Д-р Петър Москов: Това е увеличението в първичната помощ личните лекари, в специализираната помощ за специалистите в доболничната помощ.

Водещ: Да кажем колко, първичната помощ…

Д-р Петър Москов: Близо 9 милиона. За специализираната помощ – 13 милиона, за медикодиагностични дейности, това са изследванията, защото когато личния Ви лекар или специалиста, при който Ви е изпратил, той не просто Ви преглежда, а той предписва изследвания, образно изследване, изследване на кръвта, урината, каквото е нужно за Вашето заболяване. Там имаме над 5 милиона бройки нови изследвания – върху кръвта ви, върху урината ви, кръвно-захарния Ви профил, върху туморните Ви марки. Дали това е достатъчно. Дали това е достатъчно, със сигурност не, но е ново качество като бройка направления. И сега последния слайд, който имаме, който някак си обобщава какви са…

Водещ: Само да кажем общо 36 милиона?

Д-р Петър Москов: Общо 36 милиона в доболничната помощ на годишна база. Това значи за личните лекари и за специалистите в доболничната помощ. А така изглеждат параметрите на анекса, който касата трябва да валидира днес и срещу който Лекарския съюз е против. Анекса дава 12 милиона допълнително за лъчелечение и радиохирургия. 3 милиона допълнителон за неонатология – това е за малките деца, които излизат веднага след раждането. 23.4 милиона за нови клинични пътеки за продължително лечение - над 40 хиляди души ще могат да преминат продължително лечение след приключване на острото им заболяване, това е за първи път. И тези 36 милиона за доболничната помощ, за които говорех. Това означава, че анекса на касата, който днес ще бъде гласуван дава на българските пациенти и съответно на лекарите, които ще вземат тези пари като заплата или като разход за консумативи допълнителни 74 милиона лева.

Водещ: Да, но, министър Москов, личните лекари протестират и казват, ние се превърнахме в писарушки, не искаме да ни въвеждат пръстовите отпечатъци. Нека да отидем при тях. Кристина Газиева е, за да ги чуем, след което ще отговорите на всичките им искания.

Д-р Петър Москов: Да, окей. Но дотук нали е ясно какви са разликите между стария рамков договор и това, което касата днес ще приеме като допълнение към него. И то е добре за всички нали така.

Водещ: Като допълнение. Да видим, Кристина Газиева къде се намира в момента и какви са исканията на личните лекари. Криси, към теб, добро утро.

Репортер: Добро утро, Тони. Намирам се в центъра на град Перник. Днес тук личните лекари ще протестират, протестът е насрочен за 09.00 часа, когато тук над 80 лични лекари ще се съберат. Но виждате вече над десетки от тях са тук, за да кажат какво искат и от какво са недоволни. През цялото време те слушаха разговора в студиото и докато слушахме чувах зад мен коментари от рода на, господин Москов говори глупости, пълни глупости. И вие предположихте, че той ще се аргументира с цифри.

Д-р Косаров, добро утро.

Д-р Борис Косаров, общопрактикуващ лекар в гр. Перник: Добро утро.

Репортер: Какво чухте и с какво не сте съгласен?

Д-р Борис Косаров: Ами чух, че парите за първичната медицинска помощ се увеличават с 9 милиона. Документите, с които ние разполагаме и това е Закона за бюджета на НЗОК, сочи ръст от 2 милиона. Как го изчислява не знам. Заложен бил ръст около двеста и няколко хиляди повече прегледи при децата. Те са направени от нашите колеги, от нас, от всички общопрактикуващи лекари в страната и са включени на историческия принцип тази година.

Репортер: Здравния министър е в студиото, имате ли конкретен въпрос към него?

Д-р Борис Косаров: Конкретния въпрос е, защо се стигна до тук, защо нямаше условия за диалог?

Репортер: Вчера Ваши колеги от Дупница също казаха, че липсва диалог между Вас и между институциите. Нека да чуем още един въпрос - до този момент защо липсва диалог между институциите. Добро утро д-р Рангелова. Вашия въпрос, вие от какво сте недоволна

Д-р Рангелова: Ние сме тук, всички колеги сме се събрали, за да изразим нашето недоволство поради факта, че поредните промени, които ще искат да се наложат едностранно от надзорния съвет на касата, няма да доведат до нищо по-различно нито в здравето на нацията, нито в нашата работа. Може би поредния хаос в наредби, в точки, в алинеи, притесненията – искаме накрая да работим спокойно с нашите пациенти, а не искаме само да броим брой направления, пари за изследвания колко са останали, че това, че нямаме направления. Ето аз като практика имам около 2 хиляди човека, направления около 90 броя на месец. Това се пада по половин направление на човек на година. Един ще отиде веднъж тази година, другия ще ходи през година. За кого по-напред?

Репортер: Конкретен въпрос към здравния министър от вас.

Д-р Рангелова: Решения с направленията. Не може ние да сме буфера. Пациента е здравно осигурен, той има права – като дойде ние преценяваме той за къде е и какво е.

Репортер: Добре, много Ви благодаря. Чухте първия въпрос – защо липсва диалог между институциите и между общопрактикуващите лекари и призив да се намери решение с направленията. Към студиото.

Водещ: Благодаря ти, Криси. Като че ли направленията остават основния проблем. Но казват, хаос, превръщаме се в писарушки. Направленията как ще бъдат разпределени?

Д-р Петър Москов: Ще отговоря веднага, да отговоря веднага на колегите. Тук не става въпрос за взаимни обвинения. Хайде да кажем първо за диалога. Направих си, защото гледах вчера изявление на колеги, направих си труда просто да проверя в графика ми от декември досега, когато вървят преговорите по евентуалния рамков договор, респективно сега по решението на касата с Лекарския съюз. Само с мен и ръководството на лекарския съюз е имало 15 срещи за този период от три месеца, само с мен, в моя кабинет. Извън това на ниво експерти в министерството срещите бяха ежедневни, тоест не може да се говори за липса на диалог. Тук обаче е хубаво да се каже, че диалога е свързан с това – достигаш донякъде, решаваш, че си стискате ръцете и продължаваш нататък, а не всеки два дни да има нещо различно. Когато говорят колегите за направленията, тоест това, което аз говоря е това, което и колегата от Перник каза – направленията трябва да бъдат увеличени и аз казвам с какво количество ще бъдат увеличени през тази година заради анекса на касата.

Водещ: Те казват, че не става въпрос за 9 милиона, а за 2 милиона, това, което каза първия от личните лекари.

Д-р Петър Москов: Вижте колегата казва следното, бюджета на НЗОК такъв какъвто е гласуван от парламента в началото дава 2 милиона за доболнична помощ, респективно за първичната помощ. Аз казвам, че решението на касата, което отблокира от резерва на касата тези пари, дава това увеличение, което казвам. И аз затова не говоря, колега, с как да кажа, с впечатления, това са актюерските разчети на касата. Това са парите, които ще влязат и ще бъдат разпределени по съответно регулативните Ви стандарти. И още нещо да кажа във връзка с исканията, които вие имахте по времето на целия преговорен процес. Първо, регулативните Ви стандарти вече, вие няма да бъдете глобявани, това ще бъде част от днешното решение на касата – няма да бъдете глобявани на база персоналния Ви лимит на регулативни стандарти, а на база на достигане на регулативни стандарти на РЗОК-то ви, в случая в Перник. Вие разбирате за какво говоря. Второ, върнахме в наредбата за основния пакет Вашето искане, въпреки че аз не го разбирам, Вашето искане да продължи, според мен е малко странния текст, че вие сте длъжни седем дни в седмицата, двадесет и четири часа на ден да бъдете на разположение на Вашите пациенти. Аз бях свалил този текст от наредбата, която мое правомощие е да издам…

Водещ: Това защо е така?

Д-р Петър Москов: Защото считам, че това е нечовешко. Но защото Вашето желание беше така, това също е върнато. И нека да кажа още нещо, само да приключа, защото трябва да се дадат конкретни отговори на колегите, защото те имат конкретни въпроси. От гледна точка на искането, което беше поставено още миналата седмица и то е свързано с броя на профилактичните прегледи, с броя на диспансерните прегледи за есенциалната хипертония, които според старото решение на касата трябваше да бъдат два, а бяха четири, вие знаете това нещо. Причината да се случи това нещо беше, че в Наредбата за диспансеризация два от тези четири прегледа минаваха при специалист кардиолог – тоест ако Вашето състояние не е контролирано достатъчно добре от личния Ви лекар, той да има възможността и това да е платено от касата. Това, което направихме след вчерашните разчети с премиера и финансовия министър е, че първо, пациентите ще имат възможността за тези две направления при специалист кардиолог и второ четирите прегледа на диспансеризираните за артериална хипертония остават на разположение в пакетите на джипитата. С което мисля да изчерпим този въпрос.

Водещ: Връщаме се в Перник. Но на мен което ми направи впечатление от хората и от вчерашните включвания и от днес – хората се притесняват като цяло от хаос, това, че тези членове, точки, алинеи няма да доведат до нищо повече освен до още повече объркване. При Криси се връщаме, за да разберем дали тези отговори от страна на министъра са задоволителни и дали има още въпроси. Криси?

Репортер: Добро утро отново от Перник. През цялото време лекарите тук гледаха и слушаха разговора в студиото. Д-р Василев, здравейте. Какъв е Вашия коментар? Съгласни ли сте с това, което казва господин Москов?

Д-р Василев: Като че ли се изместват малко нещата относно протеста. През цялото време се говори само за пари, въобще не става въпрос за пари. Става въпрос за правила, за промяна в правила, които ще доведат до затрудняване на нашата работа. Типичен пример е този биометричен идентификатор или пръстов отпечатък, както и да го наречем. С какво той ще допринесе за по-доброто в нашата работа, за нас лекарите и за пациентите? Това ни интересува.

Лекар: /…/ повече време, което ще трябва да използваме, за да се занимаваме именно с такава тип административна работа, а не да разговарям с пациента, да го слушам и да го лекувам по-добре.

Д-р Василев: Още нещо да уточним само. От самото начало министър Москов започва с това нещо, ние сме отпуснали петдесет и колко милиона повече, ние сме отпуснали…И 300 милиона да се отпуснат повече, нас не ни интересува това. Ние не говорим въобще за пари. Не може ли някой в тази държава да протестира за нещо друго освен пари? Защо веднага се свързва всичко с парите? Говорим за правила.

Лекар: Да работим като лекари, а не като администратори.

Лекар: Ако обичате, искам, искам да попитам нещо министър Москов. Когато той започна своята, как да кажа, кариера не ами участието си в управлението на страната обещаваше много неща – обеща електронна здравна карта. Къде е? Обеща промяна на как да се изразя, промяна на направленията да бъдат в пациентите – защо не са там?

Репортер: Обещания, неизпълнени обещания според вас.

Лекар: Много.

Репортер: Вие?

Лекар: Може ли едно уточнение, ако обичате, по отношение на казаното от д-р Москов, че променяме мнението си при взети вече решения. Това не е истина. Нашите документи стоят на нашия сайт, те стоят и в министерството и са непроменени през последните месеци.

Репортер: Само последен въпрос към господин Москов, тъй като, да…

Лекар: Последен въпрос е, когато не знае нещо и не го разбира, редно е да се обърне към нас и да ни пита, става въпрос за възможността за 24-часово изпълнение на…

Лекар: Протестът е за правила, не за пари.

Репортер: Протест за правила. Чухте лекарите тук в Перник, днес ще протестират и в други области в страната. Протестите продължават. Те призовават отново за диалог с институциите.

Водещ: Благодарим на Кристина Газиева. Протест за правила.

Д-р Петър Москов: За да извадим разговора на малко по-друго ниво. Колега, дали разбирам това в нормативен акт вие да искате да запиша, че вие сте 24 часа в денонощието и седем дена в седмицата на разположение на пациентите си, сигурно не го разбирам както Вас и сигурно вие може да го направите. Аз все пак си мисля, че всички ние сме хора, понякога спим, понякога почиваме, понякога сме болни. Така че и да бъде записано това Ваше задължение в нормативен документ според мен не е много умно, но така или иначе това беше Ваше искане и ние го направихме. Отделно да кажа другото нещо. Тук се постави важния въпрос – електронизацията на здравеопазването и направленията, които трябва да бъдат в пациентите, а не в личните лекари, защото наистина не е тяхна работа да казват има или няма направление. За тази цел, всички процеси в електронизацията на здравеопазването са обществени поръчки и до края на годината те ще бъдат въведени. Нека да кажа следното нещо, НЗОК ще въведе идентификатора в болниците тази година. А когато говорим, колеги, за начина на Вашето заплащане, всички вие сте съгласни, че на лекарите трябва да се плаща за реално свършената дейност. Принципа, по който частично се плаща на Вас засега е за капитация, тоест за количество пациенти, които вие имате в пациентската си листа и се плащат някакви мизерни стотинки, което гарантира някакъв базов доход, но не е добре. За да можем да преминем към заплащане на Вашата дейност, което е отдавна Ваше искане, трябва да има яснота и гаранция през електронен процес за присъствието на пациента във Вашия кабинет, толкова е просто. А иначе отново казвам, количеството направления тази година за специалист, за остри състояния е с 640 хиляди повече от реално изпълнените миналата година.

Водещ: Добре, но, министър Москов, изглежда така, че някак си този проблем ще остане нерешен и протестите ще продължат.

Д-р Петър Москов: Кой проблем ще остане нерешен, извинявайте?

Водещ: Ами всичко това като искания – вие говорите за пари, те говорят за хаос и няма допирна точка, така изглежда. А пациентите ще пострадат ли от това?

Д-р Петър Москов: Не, не, вижте, хаос не може да има, при положение че правилата разписани от касата са ясни. За личните лекари се променя това, че те получават по-голямо количество направления и по-голямо финансиране за определени дейности съобразно решението на касата.

Водещ: И тъй като всичко, което питаме, е свързано със здравето на хората, Красимира Стойкова Ви пита. Здравейте…

Д-р Петър Москов: Но отново казвам, да върна разговора, само секунда – отново казвам темата на спора е трябва ли НЗОК да приеме днес решение и тези неща, които показах преди малко, да влязат в сила, или не трябва. Нека Вашите зрители си отговорят сами.

Водещ: Красимира Стойкова пита – здравейте, не сестра ми й направиха операция от херния на корема, взеха 800 лева. След два месеца операцията даде рецидив и никой не поема отговорност. Трябва да извадя още веднъж тези пари, сигурно и още повече. Каква е гаранцията, че ще е успешна и другата операция? Хубав ден Ви желая. Като стана въпрос и за тази операция, ще Ви питам и за анонимните лекари и служители на НЗОК. Хайде по този случай.

Д-р Петър Москов: Първо, доколко една операция може да бъде успешна, може да има нужда от реоперация и така нататък, това е въпрос на конкретен случай, който не бихме могли да коментираме. Но иначе за парите – с част от наредбите, които са предхождащи днешното решение на касата, мои наредби и наредбата за достъп, 49-та наредба, там ясно вече е записано в държавен документ, че на пациентите за дейности финансирани от НЗОК не могат да бъдат търсени допълнително пари освен избора на екип, което е мое право да поискам конкретен лекар да ме лекува и е право на този лекар да получи допълнително пари, защото аз търся точно него. Всякакъв вид дарения по време на престоя Ви в болница на нормативно ниво са забранени да ги правят болниците. Всякакви неща, за които касата вече плаща, са забранени – тоест тези практики за доплащането ще престанат, ако не, касата ще спира договорите с тези лечебни заведения. И това мисля, че е стъпка в добра посока – може би ще създаде хаос някъде отново, само че аз мисля, че това, в което живеем в момента е хаос и полека, полека трябва да излезем.

Водещ: Недялко Атанасов пита, защо така и защо изобщо си задаваме тези въпроси – преди 25 години в Стара Загора имаше 150 хиляди жители, 2 болници, 3 поликлиники, една детска и седем аптеки. Сега има 110 хиляди жители, 12 болници, над 20 ДКЦ-та и над 100 аптеки. Там ли се крие източването на касата и на финансовите ресурси на министерството?

Д-р Петър Москов: Включително и там. Вижте, за да може да се стигне до тези параметри, за които говоря, за увеличение на реална бройка прегледи, на реална бройка изследвания, нови и нови типове услуги, които касата покрива - да припомним, че радиохирургията и лъчетерапията, които през държавни фондове и през касата ще бъдат абсолютно финансово покрити за българските пациенти, а пък вече през програмата на правителството им е осигурена най-модерната възможна в света апаратура. Досега не просто нямаше апаратура в България, досега касата, публичните фондове не покриваха тези разходи. Ако имаш нужда от това лечение, плащаш от джоба си, продаваш нивата, апартамента, колата или нещо друго и отиваш в чужбина да се лекуваш. Това е изцяло нов ангажимент на касата и за да се стигне до възможността касата да го финансира трябваше да минем през година на налагане на ясни правила. За някои хора ясните правила и новите правила може би създават хаос в досегашната система от липса на правила, защото правилата на джунглата не са правила на обществото. Когато има ясни правила се стига до там, че има освободени пари, които дотук не са се харчели ефективно и те могат да влязат директно като възнаграждение на лекарите и директно като възможност хората да се лекуват по-добре.

Водещ: Още един от зрителските въпроси преди да преминем по другите теми.

Д-р Петър Москов: Може ли да кажа за количеството ДКЦ-та и болници, което господина от Стара Загоря?

Водещ: Димитър Георгиев пита, защото малкия му син си е пукнал веждата – отишъл е в спешното отделение, там са му казали, че не трябва да се шие, а да се лепи. Отишъл е в хирургията и те са му казали, че няма лепенка. Отишъл да си купува, нямало е в аптеките. Ходене по мъките и обикаляне за нещо, което би трябвало да стане доста бързо.

Д-р Петър Москов: Знаете ли, точно защото би трябвало да стане доста бързо и точно защото ставането на това доста бързо изисква правила, изисква…Ето това е хаоса, разбирате ли? Досегашната ситуация е хаос. Въвеждането на правила в това, така че това да не може да се случва повече за мен означават правила, ако за някой означават хаос, това е друг въпрос. Моля за конкретния начин за контакт с господина, ще проверим това и ще бъде уведомен, защото това наистина е недопустимо.

Водещ: Приемате ли като провал това, че КС върна разделянето на пакетите?

Д-р Петър Москов: Не, приемам го първо като забавяне на една наистина необходима мярка. И второ, знаете ли това може би е начина, по който работи една държава и е наглед как различните институции не контролират действията си. Да кажем още веднъж, решението на КС не оспорва същността на разделянето и философията на разделянето на пакетите, а казва, че на законово ниво трябва да бъдат записани критериите за това разделяне. Ние правим това в момента, в следващата седмица в Министерски съвет ще влезе постановлението за промяна в закона и след това в парламента. Нека само да допълня, че и досега, когато имаше един пакет, отново нямаше критерии. Но в случая сезирането на КС може би слага светлина върху една тема, която двадесет години не е имало светлина върху нея. Сега ще направим тези критерии и хората трябва да бъдат спокойни.

Водещ: Да, но казват, че трябва да има закон за това нещо. Не знам дали има време да пуснем Хасан Адемов.

Д-р Петър Москов: Заповядайте.

Водещ: От опозицията Ви поискаха вот на недоверие. Нека да го чуем обаче.

Д-р Хасан Адемов, депутат от ДПС: За нас решението на Конституционния съд не представлява изненада, ние очаквахме такова решение, защото с нашите аргументи бяхме убедени, че това, което предлага министър Москов за разделянето на основния пакет на основен и допълнителен, е в грешна посока. Лекарския събор нанесе звучен шамар на министър Москов, като не одобри националния рамков договор. След това Върховния административен съд отмени методиката за изготвяне на областни здравни карти. Сега КС отмени промените в Закона за здравното осигуряване, които бяха гръбнака на реформата, която предлага министър Москов. При положение, че той получи и политически удар в лицето на вота на недоверие, който опозицията му предложи в Народно събрание, това, което остава на министър Москов е да си подаде оставката и да поеме отговорност за това, което не е успял да свърши през тази година.

Водещ: И да си обирате чуковете ли, какво беше?

Д-р Петър Москов: И чуковете, да. Само да кажа нещо, първо, аз уважавам д-р Адемов, но все пак знаете ли, той много ясно го каза – политически удар. Всъщност хората, които доведоха тази система до това, което за Вашите зрители не е добър резултат, нали така, всички казват, че системата трябва да бъде променена. Тези хора доведоха системата до това състояние, моля за малко умереност в оценките кой какво е направил, кой с какво се е справил.

Водещ: И Мария Костова Ви пита банален въпрос – бихте ли си подали оставката? И господин Адемов казва, че това единствено Ви остава.

Д-р Петър Москов: О знаете ли, това никога не е стояло като проблем пред мен. Ако има нужда не просто оставката си, всичко ще си подам. Въпроса е каква е целта на заниманието – целта на заниманието е да се променят нещата през ясен план и ясен график. Нека да кажем, че като говорим за хаос, говорим за промяна на позициите- всяко едно от тези неща, националната стратегия, която трябваше да бъде готова 2007 година и е причина европейските фондове да дават пари на България или не, ако не бяхме готови с нея. Концепцията на правителството, различните закони за здравното осигуряване, за лечебните заведения, всичко това беше предмет на едногодишен диалог, национален съвет, тристранно сътрудничество, партньорство за здраве, форми на които всички съсловни и други организации…Когато казваме, че нямаме диалог, аз знам, че диалога трябва в един момент да води до решение, след като една година водим диалог, хайде за два месеца да свършим работа, до която е довел този диалог.

Водещ: От една година ли си обясняваме за пръстовите отпечатъци – питат ни хората постоянно за тези пусти пръстови отпечатъци как ще се случва. По някаква причина, ако на пациент не може да му бъде свален отпечатък, каква е процедурата – той ще получи ли обслужване, без то да бъде отложено? Трябва ли да носи в джоба си силиконови отпечатъци? До там са стигнали хората. Ще си слагаме ли пръста някъде, господин Москов – в аптеката, болницата, при личния лекар?

Д-р Петър Москов: На първо време в рамките на втората половина на тази година ще го правите в болниците, а след това поетапно и в аптеките и в доболничната помощ. Но нека да кажа – за всеки един случай, всяка една ситуация има предвидени изключения. Ако не можете, има хора, при които това не е възможно. Но нека да попитам, какъв е проблема…

Водещ: Не е ли малко ситуацията като дявол на магаре с тези пръстови отпечатъци?

Д-р Петър Москов: Не, не е дявол на магаре. Знаете ли, ще Ви дам пример, който някак си българите да могат да разберат. Всички вие и тук журналистите станахте инициатори на това нещо, бяхте свидетели на начина, по който се гласуваше в парламента, помните ли? Един народен представител обикаля с десет карти, нали говорим за това, че трябвало да има карта, с десет карти и слага- тук, там, на третото и се гласува. Важни неща, закони, за Бога. Вие повдигнахте общественото мнение в тази посока – парламентът сам гласува да си въведе подобна такава система. За кого е проблем тази система? Имаме яснотата, прозрачността, че точно този народен представител е гласувал точно това.

Водещ: Ама сега, ако баба Пена не може да си купи, кмета ще може да купи, то не е ли същото?

Д-р Петър Москов: Така и кмета ще има дискрецията и възможността вместо нея да й купи лекарството. Толкова е просто, господин Хекимян. Още веднъж да кажа нещо, защото наистина е важно, на колегите от доболничната помощ, да кажа с какво от техните искания съм категорично съгласен и какво в писмото си до касата съм поискал да бъде променено и то ще бъде променено. И това е свързано с връщането на възможността прегледите при пациенти с артериална хипертония да не бъдат два, а отново да бъдат четири както беше досега. Това изисква допълнителен ресурс от 4.8 милиона, който е осигурен и днес ще бъде гласуван от касата.

Водещ: Добре, към политическите теми. Един откъс от…

Д-р Петър Москов: Те всички тези теми са политически.

Водещ: Да, но специално тези, които са специфично политически – Цвета Караянчева ще чуем и Александър Ненков. Сега.

Цвета Караянчева, ГЕРБ: Парламентарната група на ГЕРБ отказва повече да носи отговорност за действията на Радан Кънев и неговите съпартийци. Настояваме прокуратурата да се самосезира и да провери дейността на няколко скандални назначения от квотата на ДСБ в държавното управление и всички скандали изнесени в медиите.

Александър Ненков: Няма, разбира се, да пропуснем и министъра на здравеопазването Петър Москов, който при създаването на кабинета отново беше посочен като лично назначение на Радан Кънев.

Радан Кънев, ДСБ: Ако ПГ на ГЕРБ е недоволна от кадровата политика на правителството, е свободна да поиска вот на недоверие.

Водещ: На кого сте изобщо министър – на Бойко Борисов, на Радан Кънев? ДСБ каква ще е съдбата му и защо продължава да бъде в управляващата коалиция опозиционна настроена?

Д-р Петър Москов: Вижте аз в личен план съм на майка си и на баща си, Бог да го прости и не съм ничий друг. А иначе съм министър излъчен от Реформаторския блок и като част от правителство подкрепено от четири политически сили в парламента.

Водещ: А сега депутатите на ГЕРБ ли трябва да искат вот на недоверие срещу Вас след това брожение и клатене на кораба?

Д-р Петър Москов: Нека да кажем следното, вижте, това, което виждате в момента, тази размяна на остри реплики между депутати от ГЕРБ, от РБ и така нататък, това кого ползва? Питам Вас и Вашите зрители. В смисъл какъв е ефекта и какъв е резултата от това нещо? Смисъла на управлението, смисъла на това да се занимаваш с политика е да реализираш идеите и целите си в управлението. За тази цел са нужни няколко неща. Тоест, за да реализираш това, което искаш, е нужно да бъдеш в управлението, нужно е да носиш отговорност за това управление, нужно е да имаш парламентарната подкрепа, за да може това управление да е стабилно. Когато някой от тези фактори е нарушен това, което ти искаш има много по-малка вероятност да се случи. В Здравната реформа, съдебната реформа, в Закона за обществените поръчки, в каквото Ви хрумне. Тоест политическата традиция, към която принадлежа, ме е учила, че политиката е носене на отговорност. Аз правя това в МЗ, правителството прави това ежедневно в действията си работи. Нека, парламентът е мястото, където политическите сили изясняват позициите си. И отново казвам, твърдо съм уверен в това, че ако ти не носиш отговорност за определено нещо, за всички „за” и „против”, защото ако аз си бях подал оставката преди шест месеца, сега щях да бъда в опозиция и като господин Адемов да обяснявам колко е лошо всичко. Само че аз правя точно обратното, поемам отговорност за някакви неща, за да могат те да бъдат променени. Колко добре, как добре, до каква степен, това е въпрос, който предстои да видим. Но аз нося отговорност, разбирате ли.

Водещ: В тази роля в момента е господин Радан Кънев, който излиза и критикува.

Д-р Петър Москов: Аз към казвал неендократно какво е мнението ми за позицията на ДСБ – според мен това е погрешна позиция. Защото когато искаш промяна, ти трябва да имаш възможност да имаш досег до лостовете за промяна. А това е управление, част от мнозинство, което да убеждаваш в целите си. Колкото по-далеч си от лостовете за управление, толкова е по-малка вероятността това, което искаш да се случи.

Водещ: Министър Москов, продължаваме по здравна тематика…

Д-р Петър Москов: Не, логично ли е, господин Хекимян?

Водещ: …само след минути Божидар Димитров от болница.

Д-р Петър Москов: По здравна тематика?

Водещ: Ами по здравна тематика, ще видим Божидар Димитров.

Д-р Петър Москов: Да е жив и здрав.

Водещ: Благодарим Ви за това участие.

Д-р Петър Москов: И аз благодаря.

Сподели в: