Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - БТВ „Лице в лице“

 

Водещ: Първият ми гост е д-р Петър Москов, министър на здравеопазването. Здравейте, д-р Москов.

Д-р Петър Москов: Здравейте.

Водещ: Ще започна с това, за което най-много Ви атакуват и Ви атакуват пред Конституционния съд. Всичките Ви реформаторски закони, които Вие твърдите, че са такива, са дадени в Конституционния съд от опозицията. Очаквате ли спиране на реформата?

Д-р Петър Москов: Вижте, от една страна на опозицията и особено пък на опозицията в България това ѝ е работата, да казва, че управлението не се справя добре – доколко успешно го прави опозицията си е нейна работа, аз не смятам да коментирам техните ходове. Вижте, да дадеш в Конституционния съд възможността здравноосигурителната каса, тоест нашата каса – там, където си слагаме нашите пари, задължени сме освен това от същата тази държава да ги правим, да избира с кого да сключи договор – където ни лекуват най-добре, при най-добри условия, най-комплексно и най-пълноценно, според мен не е добре за пациентите, тоест за вложителите на касата. За кой е добре не знам. Аз чакам със спокойствие решенията на Конституционния съд, но какво да Ви кажа, решението на Конституционния съд е произтичащо от законите, например от Закона за здравното осигуряване, който е даден в Конституционния съд, произтичащото от него са подзаконови актове. И ето аз тук Ви нося, аз искам да се извиня, понеже около един месец Ви обещавам да гостувам, ама не мога, понеже това е купчината от подзаконови нормативни актове, които сме правили в последния месец на базата на двата закона. Това е Наредба 40…

Водещ: Които сега са в Конституционния съд?

Д-р Петър Москов: Да. Това е Наредба 40 – за основния и допълнителния пакет. Тя, включително и днес, защото Лекарският съюз има допълнителни предложения от вчера вечерта, регламентира и променя начина, по който се случва приема на пациентите в болниците.

Водещ: И как ще става сега, разкажете ни, как ще ни приемат?

Д-р Петър Москов: Ами нека да кажем следното: това, което днес последната промяна, която вече е нанесена във варианта и се надявам, че в понеделник вече окончателно наредбата ще бъде разписана окончателно от мен и ще бъде факт, въвеждаме нова клинична пътека - предвиждаме пътека за продължително лечение. Тази клинична пътека ще бъде между 20 и 30 дни, клиничната пътека ще бъде свързана с определени заболявания, след тежка хирургическа интервенция, след неврологични заболявания, ще бъде изпълнявана в определени лечебни заведения, където има физиотерапия. А пък другото нещо, което се атакува в Конституционния съд – здравната карта, ще доведе до това, че излишните, наистина ненужните от гледна точка на всякакви европейски норми легла за активно лечение, част от тях ще бъдат трансформирани в легла за продължително лечение. Тоест ние очакваме от около 6 хиляди легла, които на базата на досегашните разчети и дейността по областните здравни карти се оказват над нуждите на  населението, 3 хиляди от тях ще бъдат превърнати в легла за продължително лечение. Това отбременява болниците от нуждата, те са болници за остро болни, тежка хирургична операция извършена, една седмица вие имате престой, стабилизират Ви, изваждат Ви конците, след което Вие продължавате в рамките на 10, 15 или 20 дни да бъдете продължително лекуван, когато от това има нужда. Защо се атакува в Конституционния съд това нещо? Защото нечий бизнесплан ще бъде нарушен, защото нечии печалби ще бъдат намалени и защото някаква система, изградена, за да може няколко хора да печелят, а лекарите да седят като някакви,…

Водещ: Кой печелеше досега според Вас?

Д-р Петър Москов: Печелят собственици, скрити собственици най-вече на лечебни заведения, печелят хора, които стоят зад начина, по който се сключваха досега договорите с фармацевтичната индустрия и общо взето печели този, който иска да държи в подчинение. Нека да кажем какво още се атакува в Конституционния съд. Вследствие на…, защото това произтича всичкото от закона за здравното осигуряване, закона за лечебните заведения. Вследствие на промените в Закона за здравното осигуряване държавата, парламента даде на министъра нареждане да направи наредба, с която фармацевтичната индустрия да дава задължителни отстъпки, тоест да връща в касата част от парите от печалбата си. За тази година от времето на действие, от 15 август до сега. фактически има вече сключени договори и банкови гаранции между фирмите от индустрията и касата за 43,7 млн. лева, за следващата година вече ще има пък тези договори за около 65 млн. лева. Тоест това са пари, които досега са влизали като печалба в големите фармацевтични фирми, а сега ще бъдат връщани като задължителна стъпка обратно в касата. Защо трябва да го атакуваме в Конституционния съд? В смисъл кой печели? Друго нещо…

Водещ: Пак същите хора ли печелят?

Д-р Петър Москов: …от същия този закон произтича и наредбата за начина, по който се регулират и установяват цените на медикаментите. Тя вчера беше валидирана с постановление на Министерски съвет, тя дава коридор и казва, че цената на референтния медикамент, който е най-евтиният генерик в групата, но който съдържа същото количество активно вещество както и най-скъпият, който е бил някога оригинален и единствен, първият в тази група примерно за лечение на високо кръвно, че цената, на която може да бъде регистриран в позитивната листа, тоест да бъде заплащан с публичен ресурс, не може да бъде по-висока от 60 % от цената на референта. Вследствие на това на базата на двуседмичното публично обсъждане и вчерашното валидиране ще Ви кажа, че вече има две фирми, които за два свои медикамента, едната е подала искане да намали медикамента си от 58 на 17 лева, другата от 98 на 45, за да влезем в този коридор.

Водещ: Тези медикаменти важни ли са?

Д-р Петър Москов: Моля?

Водещ: Важни ли са, социалнозначими?

Д-р Петър Москов: Да, това са основните медикаменти, които ползваме всички ние и за които доплащаме 80, 100, 300 % над цената на референта. Тоест на база дневна доза за лечение никой няма да може да поиска доплащане от българския пациент над 60 % от цената на референта, ако иска да продължи медикамента му да бъде финансиран с публични средства. Защо това трябва да се атакува в Конституционния съд? Мога да давам примери до утре – Наредбата за удовлетвореността, която също е част от закона, който се атакува в Конституционния съд. Тя гласи, че всички ние с Вас на ясен принцип, аз мога да Ви я покажа, тя е ето такъв научен труд, как точно прецизно, по социологически методики се извършва това нещо, ние ще бъдем питани – взимани ли са ни пари в болницата, имаме ли фактура за това, проведено ли е лечение, което след това е отчетено в документите и имаме ли документ за това, дали сме били лекувани някъде от нещо, за което ние знаем, че не сме лекувани, имаме ли допълнителни плащания за медицинска дейност и имаме ли фактура за това. Това лошо ли е, НЗОК да знае нашето отношение и нашите данни за това нещо и на базата на това след това да преценява с коя болница следващата година да сключи договор – добро ли е било отношението на медицинския персонал в нея към пациента?

Водещ: На тази основа ли само Здравната каса ще преценява с коя болница ще сключва договор?

Д-р Петър Москов: Не, това е част от кумулативно количество от критерии, но мнението на пациента трябва да бъде важно. Аз дори се учудвам, видях представители на пациентски организации, които казваха, че това не било добре. Въобще много чудеса има в България, само че аз твърдо вярвам, че това, което правим е добре, само нещата, които казах, които са една стотна може би от нещата, за които говоря. По логиката на основния и допълнителния пакет, ето ги тук от 35 състояния, по които до този момент сме приети, но по клинична пътека е трябвало да лежим 3-5 дена, те в момента са изведени като амбулаторни процедури – това означава, че Вие в същата болница отивате, правят Ви съответното изследване, Вие след два часа…

Водещ: Еднодневно лечение.

Д-р Петър Москов: …да, си отивате, защото така е по целия свят.  И състоянието, и процедурата, която Ви правят не изисква допълнителния Ви престой. Дотук Вие трябваше да лежите там, а болницата трябваше да Ви държи там, защото иначе нямаше да им платят. Това лошо ли е, трябва ли да се атакува в Конституционния съд? Така че всеки да атакува каквото иска. Аз знам, че целите, с които тръгнах, а именно да променим лекарствената политика на държавата, да променим…

Водещ: Е променихте ли я?

Д-р Петър Москов: …начинът, по който се случва структурата и начинът на болничното лечение и начина, по който се случва заплащането на лекарите, са в ход и няма да бъдат обърнати. Питате ме дали сме променили лекарствената политика?

Водещ: Да, с да и не – намалели ли са цените на лекарствата?

Д-р Петър Москов: Когато, ето аз Ви давам конкретни примери, буквално от днешния ден… В бюджета за следващата година на касата е заложено, че, в смисъл така са направени нашите разчети, че за групата медикаменти, които са свързани с кардиологичните заболявания, тоест всичките заболявания, свързани с високо кръвно, стенокардия и така нататък, да не изброявам, аритмия, референтния медикамент ще бъде 100 % заплатен от касата, сега средната цена е 25 % на заплащане. Когато ние имаме генеричен медикамент с ясно доказано действие, който е на 100 % заплатен, това означава, че Вие нямате причина да доплащате, госпожо Ризова, не само Вие, а и всеки един здравноосигурен български граждани. Питате ме дали това е промяна? Да, промяна е. Питате ме това дали, че досега тези десетки милиони, за които Ви говоря, не са се връщали обратно в касата, за да може да генерират и да заплащат нови медицински услуги или по-голямо количество лекарства.

Водещ: Да, да, ами тези…

Д-р Петър Москов: Ами да, отивали са досега като печалба на фармацевтичните компании. Това промяна ли е? Промяна е.

Водещ: Добре, а тези 700 хлд. лева, които са дадени от Здравната каса за медикаменти, каквито изобщо не са били внасяни в страната, част от този сюжет ли са?

Д-р Петър Москов: Абсолютно са част от общия фронт на промяната. Нека да обясня – към момента…

Водещ: Как така Здравната каса плаща за лекарства, които не просто не са купени, а те ги няма, няма ги в страната?

Д-р Петър Москов: Ами до този момент Здравната каса няма инструмент, с който да прецени дали аз, пациентът Петър Москов съм отишъл в аптеката и на мен ми е било изписано това лекарство – тя получава протокол за това, че това лекарство е изписано и настъпва здравноосигурително плащане.

Водещ: Ама това е много голяма престъпна верига така, както го обяснявате, в която участват аптекари…

Д-р Петър Москов: Трябва да Ви кажа, че има доста по-големи в сферата на здравеопазването от тази престъпни вериги, но това е предмет на ред преследвания.

Водещ: Коя е най-голямата престъпна верига в здравеопазването?

Д-р Петър Москов: Пак да кажа, говорим за следното - в хода на договаряне на тези задължителни стъпки, фирми казаха, извинете ама ние този медикамент не сме го внасяли в България тази година – касата е отчитала продажби и е плащала съответно суми за това. Но нека да кажа решението, защото проблемът е този и той е ясен.

Водещ: Ама какво решението, ама не и какъв е резултата – тези хора ще намерят друга ниша да спечелят 700 хлд. лева. Тоест някой разследва ли ги в момента?

Д-р Петър Москов: Разбира се, че ги разследва. И вчера в касата специализираните органи са водили разговор по въпроса.

Водещ: Ако това спрете, тези хора имат престъпна психика и те ще си намерят начин.

Д-р Петър Москов: Само че спирането не се случва като последейтвие или винаги, когато е нужно то има последействие и съответно тези, които са нарушили закона, надявам се, че ще бъдат наказани. Но въпросът е как да не допуснем това нещо. Това става по един прост начин – с електронния персонален идентификатор. Когато лицето Цветанка Ризова…

Водещ: Това е така нареченият пръстов отпечатък ли, д-р Москов?

Д-р Петър Москов: Не, това е така нареченият биометричен, индивидуален Ваш код.

Водещ: Ама синоним ли е на пръстов отпечатък, с който взривихте социалните мрежи и хората се почувстваха като каторжници, които ще ходят да си слагат…

Д-р Петър Москов: Ще ми отделите тогава още две минути по този въпрос, защото наистина е важно да го изкажем. Но ако в началото на тази година Вие, потенциалният пациент, недай Боже, госпожа Ризова, имате нужда от лекарство, което се плаща от касата и отиде в аптеката, тя с присъствието си и с този си код, генериран код, уникален за нея, може да валидира плащането от касата на съответната аптека, или може да валидира своето присъствие в болницата и в това, че на ваше име ще настъпи здравноосигурително плащане.

Водещ: Има ли такъв модел някъде в света, д-р Москов? Как хората валидират в Европа?

Д-р Петър Москов: Ами не просто, че има, ами той е част от цивилния живот навсякъде.

Водещ: Къде например хората си оставят пръстови отпечатъци?

Д-р Петър Москов: Да Ви кажа примерно в Испания, в Барселона съвсем цивилни дейности като това да отидеш в музей, да се возиш на градския транспорт могат да се случват така. Това Ви отбременява, Вие не носите карта, не носите код, не носите пари – от Вашата банкова сметка, защото Вие уникално носите този код, се случва това нещо, за да посетите музей и никой не спори. Нека да кажа, през биометричния идентификатор, това е една техника за персонална идентификация, никой не спори, че трябва да има такава. Всяка технология има своите предимства и своите недостатъци – абсолютното предимство на тази технология е свързана с това, че там, където в годините са въвеждани други електронни носители, дали ще е карта, дали ще е чип, дали ще е към личната Ви карта и така нататък, ние вървим към това, но това изисква разпространението на тази карта между всички нас. Това в една държава като Хърватия, която със съжаление трябва да кажа е по-добре уредена от България, е отнело две години и половина. Това решение с електронния идентификатор, който съдържа Вашата биометрия, е моментално – Вие го носите със себе си. Няма нужда от това някой да плаща пари за производство на определен идентификатор.

Водещ: Разбрах.

Д-р Петър Москов: И няма нищо страшно в това, това означава, че Вие с Вашето присъствие ще разреши на Здравната каса да плати на болницата или аптеката.

Водещ: Много е стряскащо, човек си представя, че някой неграмотен човек си оставя пръстовия отпечатък или някакви ченгета го дебнат. Ние просто…

Д-р Петър Москов: Не, хайде нека още веднъж да обясним, няма нищо общо…

Водещ: Не, не, разбрах.

Д-р Петър Москов: …нека още веднъж, няма нищо общо с ченгетата, с отпечатъците и със снемането на отпечатъци – никой не взима копие от Вашия отпечатък. Вашата уникална характеристика на пръста Ви генерира специфичен код, който се свързва с Вашето ЕГН, от него вашия отпечатък може да бъде извлечен обратно.

Водещ: Защо нарекохте грозна лобистка кампания историята с турските ваксини?

Д-р Петър Москов: Ами защото беше точно това.

Водещ: Вие гарантирате ли с днешна дата, че ваксините са абсолютно безопасни и отговарят на европейските стандарти?

Д-р Петър Москов: Не просто го гарантирам, самите български клонове на фирмата, която произвежда ваксините за Турция, която е една и съща френска фирма – „Санофи” се казва, не знам дали е търговска реклама или не.

Водещ: Няма значение, когато става дума за здравето…

Д-р Петър Москов: …те самите дойдоха при нас и гарантираха, казаха „да“, ние гарантираме, че внесената от Турция ваксина е същата тази ваксина, каквато и ние произвеждаме. Аз бях принуден в министерството да показвам двете, на пресконференция да показвам двете опаковки, които са абсолютно едни и същи. А знаете ли, това е нещо различно от грозна лобистка кампания, това е нещо друго. И наистина ние сме сезирали Прокуратурата, защото според мен това е покушение срещу националната сигурност, защото когато във Вас, в мен като родители, някой със собствените си съображения, създаде съмнение за това, че ваксината, с която българската държава гарантира имунизационния календар на новородените, нещо не била като по света, ние ще се запитаме дали да ваксинираме децата си.

Водещ: Ще се запитаме, разбира се.

Д-р Петър Москов: От това последствията могат да бъдат отвратителни. Отново казвам, всяка една от ваксините, които се прилагат в задължителния български имунизационен календар на децата, на новородените в три и в четири дози, сега от декември започваме и отлаганата с година и половина реимунизация на децата на 6-годишна възраст, за което сме поели ангажимент и ще го направим, е такава каквато е била и преди това, когато фирмите са били така добри се явят на търг.

Водещ: И отговарят на европейските стандарти?

Д-р Петър Москов: Не на европейските, на всеки един най-критичен стандарт, на която и да е било европейска държава, те са същите. Затова казвам, че всичко друго е насаждане на страх – на фона на общите антиваксинални настроения, това наистина е покушение срещу сигурността ни. Защото ако това доведе до епидемия, някой трябва да носи отговорност, нали знаете.

Водещ: Понеже времето ни е малко, но имам два-три важни въпроса. Само кажете, всички се питат в този прословут здравен пакет, който вече ще бъде разделен на две – основен и допълнителен, кой точно ще определи кои са социалнозначимите заболявания? Това е въпросът, който всички си задават. Кой – Вие, някаква група лекари?

Д-р Петър Москов: Ние, доколкото, ето отново показвам, така изглежда разделението на пакетите, там заболяванията са разделени не просто на заболявания – боли те ухото и си в единия пакет, боли те носа и си в другия пакет, а на състояния, на състояния, които предвиждат възможността за Вашето амбулаторно проследяване и невлизане в болница, отлагане на влизането в болница, планиран прием до два месеца и на други.

Водещ: Тоест Вие не слагате категории, примерно очните заболявания са в допълнителния пакет?

Д-р Петър Москов: По никакъв…

Водещ: А Вие казвате, остротата и спешността на страданието, това ли е?

Д-р Петър Москов: Разбира се. И винаги това е било, и резултата от моменталното лечение, нуждата от моментално лечение на вашето заболяване.

Водещ: Независимо дали ухо, нос, око или пета?

Д-р Петър Москов: Разбира се.

Водещ: Разбрах Ви.

Д-р Петър Москов: Ако Вие имате злокачествен тумор, независимо дали е в ухото, петата или някъде другаде, Вие подлежите на моментален прием в болницата. Това означава нещо друго, че ние генерираме финансов ресурс върху тези заболявания, които са тежки, социално значими, защото социално значимо означава, че повечето от нас боледуват или има опасност да се разболеят от тези заболявания – това означава социално значимо. То не ги определям аз, определя го, света го определя.

Водещ: Разбрах Ви. Финален въпрос – защо преди няколко дни излязохте на пресконференция и казахте, че се води хибридна война срещу управляващата коалиция?

Д-р Петър Москов: Точно с хибридната война не го казах аз, но нека още веднъж да кажа следното.

Водещ: Вие, Вие имам предвид като коалиция.

Д-р Петър Москов: Не, защото това са термини, които аз наистина не разбирам, но знам следното, срещу управляващата коалиция наистина се води война. Политическата битка, която беше подготвена при някакъв различен резултат от изборите и очевидно беше лишена от аргументи на база на резултата от изборите и потвърждението, че всяка една от партиите от управляващото мнозинство, най-вече двете партии от управляващата коалиция затвърдиха и развиха позициите си, че ГЕРБ се утвърди като наистина основна политическа сила, това беше прехвърлено след това към една много грозна, много долна медийна кампания. Това за нас е очевидно…

Водещ: Каква е целта?

Д-р Петър Москов: Целта е дестабилизация на Кабинета.

Водещ: Не, целта е просто да Ви няма Вас реформаторите в кабинета. Извинете.

Д-р Петър Москов: Ами тогава трябва да ми разкажете коя е другата възможна конфигурация, Вие ще я кажете или аз да я кажа?

Водещ: Вие я кажете.

Д-р Петър Москов: Ами другата възможна конфигурация в този парламент или в следващ парламент, в който Реформаторският блок не е част от коалиция заедно с ГЕРБ, е участието на ДПС под някаква форма в това мнозинство. Вероятно има достатъчно количество хора в България, които искат това нещо да се случи. На тях им желая успех, правителството е стабилно и коалицията стои плътно зад него.

Водещ: Някога печелили ли сте бас с Бойко Борисов?

Д-р Петър Москов: Да. Но…

Водещ: Да? Защото той все разправя как губите.

Д-р Петър Москов: …съотношението е 1 към 7  в негова полза, но животът предстои нали така.

Водещ: Вие ще го алкохолизирате. Само спортни басове ли?

Д-р Петър Москов: Да. Вижте…

Водещ: Нещо в политиката да сте се басирали и да сте спечелили?

Д-р Петър Москов: Не, вижте, ежедневната работа като министър, негова като премиер, на правителството, ей така изглежда, а сега какво правим в свободното си време и как изпускаме парата, да не слагаме много върху това, но отново казвам, длъжен съм да го кажа, съотношението е 1 към 7 в негова полза. Но The best is still to come.

Водещ: То е такова и съотношението от изборите. Благодаря ви за този разговор.

БТВ, „Лице в лице”

Сподели в: