Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - Дарик радио „Седмицата“

 

Водещ: Министърът на здравеопазването Петър Москов в „Седмицата” на Дарик радио. Здравейте.

Петър Москов: Здравейте, на Вас и на Вашите слушатели.

Водещ: В сряда ще се гледа вот на недоверие на Министерския съвет заради политиката му в здравеопазването, внесен от БСП и ДПС. Да минем по мотивите. Видяхте ли ги?

Петър Москов: Да.

Водещ: Първият мотив, който звучи, впрочем логично е, че ефективни реформи са невъзможни при липса на ценностни сходства на четирите подкрепящи партии. Съгласен ли сте с този извод?

Петър Москов: Че има и идеологически, и програмни различия между четирите партии, които формират мнозинството, това е така. И не е откритие на внасящите вота. Това беше абсолютно ясно в момента, в който формирахме начина на парламентарната подкрепа около правителството. И точно, защото, за да бъде стабилна една такава подкрепа, тя трябва да се формира около общите неща, а не около различията, всяка една от политическите партии си ги е запазила и както виждате, в последните и не само в последните дни, ги развива. Но общото, под което всички тези политически партии са се подписали, е програмата за управление, където точка по точка е разписано, какви са целите на това правителство, избрано от това мнозинство в отделните сектори, включително и секторът на здравеопазването. Там, на ценностно, на експертно и на политическо ниво, тези партии са се разбрали и са излъчили определена управленска програма в сферата на здравеопазването, чието изпълнение аз мога да изчета точка по точка.

Водещ: Първа точка. Разделянето на пакета медицински услуги на основен и допълнителен, както е подчертано в мотивите, атакувано в Конституционния съд. Там всички ли управляващи партии, подкрепящи управлението партии, подкрепят това разделяне?

Петър Москов: Да, всички те са част от мнозинството, което е гласувало Закона и съответно текстовете в него.

Водещ: Според БСП и ДПС това е дискриминация по диагнози, а листовете на чакащи – предпоставка за корупция, при 48, 6% лични разходи за здраве, според последния доклад на Световната банка, при препоръчителни под 20 %.

Петър Москов: Дали има дискриминация по диагнози? Категорично – не. Абсолютно е ясно и от Закона, и от подзаконовите нормативни актове, от самата Наредба, която излезе с алгоритмите и всичко останало, ние не говорим за дискриминация по диагнози. Смисълът на основния и допълнителния пакет е да може да концентрира инфраструктурния ресурс на системата, финансовия ресурс на касата на държавата, експертния капацитет, с който разполага медицинската ни общност, върху заболяванията, които имат най-тежък ефект, най-тежко се отразяват върху нашето здраве и продължителност на живота. Аз се учудвам, тези две политически партии – БСП и ДПС, между другото, прави ли Ви впечатление, че те пак си останаха самички заедно, което може би е показателно за нещо – тръгнаха заедно, сега пак са заедно, та те направиха от думата „социалнозначимо заболяване” мръсна дума, нещо лошо. Целият свят се концентрира върху социалнозначими заболявания, социалнозначими фактори, които влияят на начина на живот и там трябва да бъдат насочени основните ресурси и усилия. Защото, за да е нещо социалнозначимо, означава, че всеки един от нас или голяма част от нас боледуват от него и то има въздействие върху нас. И то има тежко въздействие, до степен на инвалидизация или смъртност. Това означава социалнозначимо.

Водещ: Да, обаче логиката, тяхната логика е друга, че всеки човек се осигурява.

Петър Москов: Разбира се.

Водещ: И за него е значимо неговото заболяване. Даже е странно. Десните би трябвало да застъпвате тази теза.

Петър Москов: Да. За нито един български пациент разделянето на основен и допълнителен пакет няма по никакъв начин да доведе до невъзможност, отказ или невъзможност да ползва правото си на здравно осигурен. Това, което казвам е следното: В момента, ако Вие не го знаете, със сигурност тези депутати не го знаят, защото тяхното лечение минава в Правителствена болница, където независимо от това, дали си осигурен или неосигурен, те лекуват.

Водещ: А там ще има ли пак, в Правителствена болница, ще има ли и там социалнозначими депутатски болести?

Петър Москов: А, това попитайте народните представители, които съответно се занимават с начина, по който се урежда тяхното лечение там. То си го има в техните правилници и организации.

Водещ: Там важи ли това деление, на социалнозначими и…?

Петър Москов: Не. Това е различна организация, дали има нужда или няма нужда държавата от такъв…

Водещ: А според Вас, трябва ли и властта да стане, да чака на лист на чакащи? Депутат, министър, ако е болен…?

Петър Москов: Това, което искам да кажа е, че не властта, а тези хора и то забележете кой говори… Прави ли Ви впечатление, гледах онзи ден, прибрах се доста късно и гледах някакви късни новини, гледах лицата на хората, внасящи вота на недоверие, за Бога, това са същите тези хора, които не 15, не 20, не мантрата 25, последните 40 години, имат основен пръст в управлението на България, включително и на здравеопазването. Т. е., за да е държавата и здравеопазването на това дередже, виновни са тези хора. Отговорни, не виновни. Може би на тях им харесва така и не искат да има никаква промяна. Аз Ви уверявам, че нито на лекарите, нито на пациентите така им харесва. Та, да се върна, нито един български пациент не може и няма как, на базата на нормативни промени да пострада или неговото лечение да бъде променено. Това, което казвам и това, което тези хора не знаят, защото за тях е осигурена някаква „сребърна лъжичка”, в която те съществуват, както по отношение на здравето си, така и по отношение на другите им житейски нужди, и те са професионални народни представители, нали така…

Водещ: Но тя важи и за управляващи, и за опозиция.

Петър Москов: Да, но аз казвам кой внася тези мотиви. Това са тези две политически партии – БСП и ДПС, основните политически партии на прехода, нали така? Та, доколкото техния живот е осигурен по други правила, различни от живота на хората, за които те се борят и за чиито права се борят, и свободи също така, те не знаят, че всеки един български гражданин или повечето български граждани, за всяко едно заболяване в момента доплащат, дали регламентирано в болниците…

Водещ: Те това казват, че почти 50 %.

Петър Москов: Не, не, не, чуйте, те го казват, само че да заплащаш за нещо и да има нужда да заплащаш за нещо, защото то не е докрай финансирано, което е свързано с живота и здравето на детето ти, с възможността това заболяване да те инвалидизира и да те убие или в дългосрочен план да те направи неработоспособен, това е неприемливо от социална, не от дясна, а от социална гледна точка. И наистина, аз съм учуден на мотивите на тези хора. Целта на основния пакет е възможността за бърз, безотказен и оптимално финансиран достъп на хората, чиито заболявания водят до тежки последствия сега и веднага.

Водещ: Може би аз не съм следил внимателно, излязоха ли вече списъците, коя болест е социалнозначима и коя не?

Петър Москов: Да, разбира се. И тук не става въпрос за болести. Става въпрос за степен и състояние от хода на Вашата болест. Ако Вие имате хронично заболяване, което може да бъде третирано амбулаторно…

Водещ: Си в листа на чакащите, допълнителен пакет.

Петър Москов: Не, това е планов прием. Цял свят, цяла Европа, най-богатите европейски държави, като Швеция и Холандия, планират приема в болниците си по този начин, за диагнози и заболявания, които в рамките на определено време, в българския закон е записано – не повече от 2 месеца, се планира този прием. Това е начинът, по който богатите държави, където степента на удовлетвореност от здравеопазването е много по-висока и има защо, планират начина си. Т. е., на пациентите им е гарантирано това нещо.

Водещ: А болниците вече ще получават пари за пациент, а не за диагноза?

Петър Москов: Болниците ще получават пари за гарантиран обем, който Касата ще закупува от тях. Обем означава брой пациенти, които те се задължават пред Касата, че ако потърсят тяхната помощ в болница, ще могат да бъдат обслужени и Касата ще финансира това.

Водещ: И как ще гарантирате, че болниците няма да искат да вземат най-леките случаи? Ако сега търсеха най-скъпите случаи, сега да търсят най-леките, за да отмятат бройката?

Петър Москов: Вижте, това е дълъг и експертен разговор, но повярвайте, че е гарантирано. Това, което казвам е, че философията и на финансиране, и на структуриране на системата, преди месеци казвах „трябва да се промени”, а сега вече се променя, спрямо Вашите, моите, на тези от Вашите слушатели, които имат нужда, нужди на пациенти, а не спрямо идеология на един или друг юнак, или спрямо изкривени и порочни механизми на финансиране.

Водещ: Понеже сам няколко пъти повдигнахте въпроса, че хората във властта са в по-привилегировано положение, според Вас трябва ли да се промени това? Да няма специален ред, по който да се лекуват?

Петър Москов: Аз казвам само и единствено следното, че е доста жалка позиция ти да си професионален народен представител, да си изкарал съзнателния си живот в последните 30 години като народен представител, да си ползвал всички неща, които са свързани с това, да нямаш реален хабер какво значи да влезеш в българска болница… Аз до миналата година, последните 20 години съм прекарал в една от най-тежките интензивни клиники в България. Аз знам какво е състоянието на българските болници, знам от какво имат нужда българските болници и българските пациенти, защото съм част от процеса на здравеопазване, а не част от политическите интриги, от които са част тези хора.

Водещ: Избегнахте отговора на този въпрос, който сам повдигнахте, дали трябва да има отделен ред за хората от властта?

Петър Москов: Дали определена част от ръководството на държавата, то не трябва да получава различно качество, разбира се качеството трябва да бъде добро за всички…

Водещ: Трябва ли да бъдат в лист на чакащите и депутатите, когато са с хронично заболяване?

Петър Москов: Разбира се, защото отложеният прием не е проблем, който води до влошаване на Вашето здраве, а е планиране на Вашия прием спрямо възможността на държавата, на болницата, на солидарния фонд. Това не е отлагане на лечение по финансови или по други причини, а защото медицинското Ви състояние не изисква това. Механизмът на финансиране изискваше пациенти, които не са за болница, да бъдат натиквани да влизат в болница, защото от това болниците получаваха финансиране. И това е лошо, нали?

Водещ: Т. е., депутатите да бъдат в два пакета - основен и допълнителен.

Петър Москов : Всеки един български гражданин. Да.

Водещ: Друг мотив. Законът за лечебните заведения също е в Конституционния съд. Националната здравноосигурителна каса, казват депутатите, опозицията, самоволно преценява с кои лечебни заведения да сключва договори, както и се правят субективни преценки, което дава възможност за корупция, в Комисията по здравната карта, по методика, която прави Министерството на здравеопазването , за съществуването и откриването на лечебни заведения и нови дейности.

Петър Москов: В целия този текст няма нито една вярна дума. Но, да кажа, аз сега се връщам от среща, първо с Медицинския борд на „Сдружението на общините”…

Водещ: На която сте обещал, че няма да се закриват общински болници.

Петър Москов: На която изговорихме цялата методология, цялата философия на Здравната карта и методиката за избирателен избор на Касата при сключване на договори. Хора, които реално са в болниците, които реално работят там, реално се срещат с проблемите, реално в тях възникват въпроси, свързани с промяна на законодателството и нормативната база. Не тези юнаци в парламента. Хората, които реално лекуват Вас. Седяхме един срещу други, говорихме, чертахме, писахме и се убедихме в това, че няма причини за тревога от въвеждането на Националната здравна карта и от методиката за избор на Касата. С тези хора след това бяхме на среща с представителите на болниците, на общинската власт, на местната власт, в целия северен централен регион. Също, хора, ежедневно на пулса на тези проблеми, които трябва да ги решават ежедневно – примат ли се пациенти, какво е състоянието на болницата, как се купуват лекарствата в определена болница, за да могат да бъдат лекувани пациентите. Хората, които обират и негативите от всичко, което говорят тези в парламента. И с тях водихме същия разговор – експертен, смислен, разумен. И стигнахме до извода, че това е правилна стъпка. Че тя е правилна стъпка, не защото е прилагана в целия свят до сега, защото не е задължително, а е правилна стъпка, защото, когато имаме разумен разговор, лишен от ето такива неща, защото в този текст, който Вие изчетохте, няма вярна дума, разбирате ли?

Водещ: Обаче, има протести от различни региони. Например, петък от Шумен. Шуменска област ще се превърне в превързочен пункт, ако бъде приета предложената Здравна карта.

Петър Москов: Това кой го казва?

Водещ: Зам.-кметът по здравеопазване на община Шумен, д-р Светлана Маркова.

Петър Москов: Доколкото в…

Водещ: Животоспасяващи дейности се прехвърляли във Варна.

Петър Москов: Не, чуйте, няма нито една животоспасяваща дейност, която се прехвърля във Варна. И доколкото, в рамките на това публично обсъждане, на мен ми предстои да отида и в този регион, ще се срещнем с колегите, както го направихме в съседния, ще изговорим всичките тези неща и ще бъде абсолютно ясно на всички, че такава опасност няма. Всяка една животоспасяваща дейност, която е извършвана в Шумен, досега, в Силистра, досега, и в Павликени, досега, ще продължава да бъде извършвана.

Водещ: Няколко организации обжалват Медицинския стандарт за спешна помощ – Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници, на общинските болници в България, пред Върховния административен съд, с основен…

Петър Москов: Какво общо има Националното сдружение на частните болници със Спешната помощ в България, бихте ли ми казали?

Водещ: … с мотива, че…

Петър Москов: Извинете, бихте ли ми казали, г-н Вълчев? Какво общо има Националното сдружение на частните болници със Спешната помощ в България?

Водещ: А Българската болнична асоциация?

Петър Москов: Нямам представа какво представлява това.

Водещ: Добре. Така или иначе, по същество те твърдят, че повърхностен преглед на лечебните заведения в страната показва, че не повече от 3-4 могат да отговорят на изискванията, които се въвеждат в този Медицински стандарт за спешна помощ.

Петър Москов: Не е вярно. И това отново не е вярно. Аз, понеже съм тук повече, за да опровергавам лъжи, отколкото да обяснявам на хората какво следва и какво предстои, но след като искате такъв ход на разговора, аз съм склонен да го приема.

Водещ: Ще вървим по вота на недоверие. Това ще бъде цялата следваща седмица. Вие трябва да отговорите на опозицията.

Петър Москов: Т. е. Вие предлагате, не да вървим спрямо нуждите на хората, а спрямо вота на недоверие. Добре, съгласих се.

Водещ: Вие самият сте бил в опозиция и сте държал да се отговаря на въпросите, които поставя ДСБ.

Петър Москов: Когато съм бил в опозиция, повярвайте ми, всеки един от въпросите, които съм поставял, е бил смислен и зад не го е имало, как да кажа, рационална причина.

Водещ: Не, нали няма спор за това, че трябва да има опозиция, трябва да има вотове?

Петър Москов: О, разбира се. Има едно нещо, което абсолютно приемам от мотивите и това е, как да кажа, едно ново ниво от писането на мотиви за вот на недоверие. То е свързано с мотива за това, че искат вот на недоверие в сферата на здравеопазването, за това, че аз съм арогантен. Така пише в мотивите.

Водещ: А, това – да, това ми е за финал, този въпрос.

Петър Москов: Г-н Вълчев, приемам. Само да кажа, че арогантността ми или отношението ми към тези хора, писали вота на недоверие, изразена вербално, не е нищо, в сравнение с това, което си мисля за тях.

Водещ: Та, какво отговаряте? За Спешната помощ, не е верен. Това не е, впрочем, от мотивите, това е от тази седмица, възражение.

Петър Москов: После ще обясня, защо тази седмица има страшно много възражения. В рамките на Националната здравна карта има раздел, задължителен, по закон, който се нарича Карта на спешната помощ. В Картата на спешната помощ са разписани, на базата на ясен логистичен принцип, спазване на отстояния, най-бърза възможност да реагира най-близкият екип, да дойде до Вас и т. н., цялото обезпечаване със Спешните приемни отделения и с центровете…

Водещ: Всяка област ли на България ще има Спешна помощ?

Петър Москов: О, разбира се.

Водещ: Защото, твърденията на тези организации са, че само 3-4 места в България можело да отговорят…

Петър Москов: Вижте, има една друга организация, която твърди, че ще останат само 20 легла за онкология. Г-н Вълчев, Вие сте разумен човек. В момента имаме 1 300 онкологични легла. Наистина, мислите ли, че има човек, който и да е, дори аз, който съм арогантен, който ще направи така, че няма да има 1 300 онкологични легла в държава, в която същият този екип на това министерство е инсталирала апаратура за може би 200 милиона за онкология и ще ги направим 20. Мислите ли, че това е възможно, когато го четете? Мислите ли, че нормален човек пише това или че човек, който има грам представа от действителността пише това? Не мислите, нали? Моля Ви, отговорете ми, мислите ли го?

Водещ: Не ми звучи логично.

Петър Москов: Не, то звучи безумно. Само че тези безумия са мейнстриимът на българските медии, нали така?

Водещ: А защо закривате Националния раков регистър и го прехвърляте към Национален център по обществено здраве и анализи, което в петък веднага породи пък протеста, че това бил един от най-старите на Балканите регистър, много добре структуриран, добре работещ. Защо се разваля нещо, дето работи?

Петър Москов: Обяснявам. Първо, защото Националният раков регистър може би работи на базата на добрата воля на част от системата, която го поддържа. Нито се закрива, напротив, той се въвежда в абсолютно нови нива на функционалност. Изграждането на нов модерен Раков регистър е част от проектите, които Министерството на здравеопазването е подало за изпълнение по европейска програма „Добро управление”. Т. е., изготвянето на софтуер и базирането не само на раковия, на регистъра на кардиологичните заболявания, на ражданията, на редките болести и всички останали регистри, на едно място – в Националния център за анализи, здравни анализи, по обществено здраве и анализи.

Водещ: И Вашата идея е всички такива значими заболявания да бъдат в един център, а не да има отделни центрове.

Петър Москов: Всяко едно заболяване, за което държавата е длъжна да поддържа регистър. Има списък, по който по закон, по нормативна база, трябва да поддържаме регистър. Трябва да бъдат синтезирани на едно място, трябва да бъдат администрирани по един и същи начин, защото освен база за научна информация на лекарите, регистрите са и аналитичната база за развиване и за залагане на политика от страна на държавата, за реакции от страна на финансиращите фондове, каква е ефективността от лечението. Защото Онкологичният регистър до този момент е съобщение за броя на случаите, новооткрити случаи на карциноми или на някакъв вид тумори, на локализацията на тези тумори и т. н. Оттам нататък, това нещо, за да стане функционално, трябва да съдържа в себе си началния момент, в който, недай Боже, аз, Вие или някой друг човек получи такова заболяване, стадирането на това заболяване, лечебната схема, по която то се лекува и резултатът от това лечение, защото освен всичко друго, това показва правилния политически подход, структурата, която осигурява това лечение, правилна ли е или не е, лекарствената терапия, за която Касата плаща десетки и стотици милиони, основателна ли е или не е, това е и оръжие на държавата при преговорите с контрагентите на Касата. Затова е нужно да има такива централизирани регистри. Извинете, но част от нашите регистри, включително и този ,за който говорим, част от неговата функционалност е по DOS. Помните ли тази операционна система?

Водещ: А какво ще стане с тези 3 000 легла, които били повече. Те в кои области на медицината или териториално се намират?

Петър Москов: Отново да кажа…

Водещ: Това, още в рубриката „Здравна карта”, за която Ви атакуват.

Петър Москов: Да. Ами, ние така си местим по рубриките. Дано Вашите слушатели могат да следят. Нито един пациент, който до този момент е избрал определено болнично заведение и ако му се наложи би избрал същото или някое друго, няма да може да пострада при избора си, при въвеждането на Здравната карта. Нито една болница, при която е установено, че количеството на леглата е по-високо от нужното, няма да пострада, от гледна точка на договорените с Касата обеми, които ще бъдат гарантирани обеми на достигнатите миналата година и няма да пострада с 1 лв. при финансирането си. Смисълът на Здравната карта е договор на Касата до степен, която на базата на изчисление през интереса, през обръщането на конкретния, всеки един пациент, не можете да си представите какъв многомесечен труд беше това. На всеки един пациент в последните три години, към кого, с каква диагноза, с каква продължителност на заболяването, с какъв изход от лечението си, се е обръщал, това гарантира на всеки един пациент, че интересът му ще бъде запазен. И отново, гарантира на болниците, че нито финансовият ресурс, нито обемите пациенти, които могат да приемат ще бъдат накърнени.

Водещ: Вие казвате тези дни, че по-големият проблем не са повечето легла, а че няма лекари специалисти и лични?

Петър Москов: Това е смисълът на изпълнението на Здравната карта. Това, че определени лобисти…, защото, какво да Ви кажа, всичките тези неща, които изчетохте, наистина са от последната седмица. Ако човек си идва днес, той ще реши, че до вчера всичко е било наред в системата на здравеопазването и днес изведнъж се случват някакви страшни неща. Причината това да се случва тези няколко седмици е, че част от промените, които минаха законодателната си фаза, нормативната си уредба, сега влизат, едно след друго, в действие. Тези хора знаят, че всъщност след тези няколко седмици и месеци системата няма да има връщане назад към порочните им механизми, към точенето на нещата. Искате ли да Ви кажа нещо? Защото разбирам, че искате да се движим по вота, ама искам да кажа нещо. Когато цяла година се борихме, като прасе с тикви, с различни лобита – фармацевтични, болнични и т. н., в това да охраняваме публичните пари. Резултатът беше, някак си, невидим до сега. Нека да кажа, че с новия Рамков договор или ако не се стигне до Рамков договор, служебното изпълнение на договора от Надзорния съвет на Касата, предвижда следните разчети: Увеличение на финансирането на доболничната помощ, т. е., там, където и картата показва много тежък дефицит, ежедневният ни контакт, нужен със системата – лични лекари, специалисти в доболничната помощ, увеличение на финансирането с 36 милиона на годишна база. Това означава над половин милион, чуйте ме, над половин милион повече направления, талони, които личният ли лекар може да Ви даде за специалист, при общо състояние. Това е заложено в разчетите на Касата. Това са парите, които охранявахме миналата година и заради които аз, Вашият гост, съм непрестанен гост на рубриките на „жълтите” вестници за това какво крада, какъв убиец съм и колко съм лош. Тези пари досега отиваха в техните схеми. Сега отиват в половин милион повече направления. Само да кажа, отиват в повече от 600 000 повече възможности, финансирани от Касата, да Ви се изследва кръвна картина, повече от 300 000 нови финансирани направления за това да Ви се изследва кръвно-захарен профил, гликиран хемоглобин и кръвна захар, холестерол и всичко, свързано с началните стадии на сърдечно-съдовите Ви заболявания. Огромно увеличение на възможността, лекарите Ви да изписват тези направления и те да бъдат финансирани от Касата. 5 000 нови магнитни резонанса, най-голямата ежедневна болка на хората. Мен, като ме търсят приятели, не ме търсят за рентгенова снимка, търсят ме: „Има ли възможност да си направя магнитен резонанс?”. 5 000 нови магнитни резонанса, лекарите в доболничната помощ ще могат да изписват на пациентите.

Водещ: 5 000 повече, като изследвания, не апарати?

Петър Москов: Повече изследвания, повече брой. Не апарати. Това е само част от нещата. Нека да кажа още нещо. Когато говорим, че приоритетите на държавата, тези социално значими заболявания са кардиологичните заболявания, заболяванията, ендокринните, свързани с диабета и туморните заболявания, тези изследвания, тези направления, са отговорът или първият отговор на държавата в следването на стратегията, как се преодолява този тежък статус на нацията. Ще кажа още нещо. Извинявайте, че няма да се занимавам с глупостите им. Ще кажа на хората, какво се променя за тях. Защото това се променя за тях от пакетите, това се променя за тях от начина на финансиране на Касата. Това, че на някакъв михлюз от БСП или ДПС му е изкривена финансовата схема, това не значи, че за хората ще има нещо лошо. За хората ще има повече възможност, повече направления, повече възможност за изследвания. Недай Боже да трябва да ги ползват.

Водещ: Не е ли вярно, че фиксираните бюджети са довели до половин милиард лева дългове повече на болниците? 11 от 65 държавни болници били без просрочени задължения, 12 са на загуба, 18 са със собствен капитал, под вписания, 22 с дългове над половината от капитала, се твърди в мотивите.

Петър Москов: Може ли да Ви помоля за нещо? Да ми дадете възможността да не давам този отговор сега? Аз имам този отговор, защото аз знам тези неща. Тези неща в последната година се следят на седмична база.

Водещ: Това не е ли вярно?

Петър Москов: Не е вярно. Но, нека да кажа следното: Позволете ми, с Ваше обещание, че тази част от отговора ми в парламента, ще я пуснете на Вашите слушатели следващата седмица, за да видите какво се е получило с дълговете на болниците.

Водещ: Обединението на столичните болници,се казва в мотивите, доведе до увеличаване на администрацията и нарастване на дълговете.

Петър Москов: Глупости.

Водещ: Електронното здравеопазване е на документи и в медиите.

Петър Москов: Не е вярно. Нека да кажа…

Водещ: Сменят се непрекъснато концепциите. Първо четци за лични карти, сега пък пръстови отпечатъци за контрол, а пък през седмицата се прибавя несъгласие на Българския лекарски съюз с това.

Петър Москов: Само да кажа. Четците за личните карти бяха нещо, което ние заварихме от администрацията, която наследихме, т. е. от тази на БСП, ДПС и „Атака”. Дали те са работили или не, дали са били оптималното решение, аз не искам да коментирам, просто да кажа. Когато пишеш някакви мотиви, трябва да можеш да си бръкнеш в мозъка и да прецениш какво точно пишеш. Относно идентификатора, каква е технологията на идентификатора тук няма значение. Идентификатор, персонален, с който Вие по безспорен начин да удостоверите, че Вие, г-н Вълчев, разрешавате на Вашата Здравноосигурителна каса, в която по закон сте задължен да внасяте парите си, за да се лекувате с тях, с идентификатора Вие трябва да й разрешите да плати от Ваше име. И това трябва да бъде установено по безспорен начин. Всеки, който има някакъв проблем с идентификатора, не желае неговото въвеждане, по религиозни причини, по причини, че на някой щяло да му бъде много трудно, видите ли, по някакви трети причини, всеки един, който казва това, е заинтересован хаосът и източването на парите да продължават. Защото, ако Вие сте там и ако Вие валидирате плащането за лекарство или за болница само в присъствието си, сериозна част от тези неща няма да бъдат разходвани от Касата като фиктивно извършени прегледи, фиктивно извършени хоспитализации и фиктивно изписани лекарства.

Водещ: Абзац за лекарствената политика в мотивите.

Петър Москов: Т. е., да кажа само, че няма друг начин без Вашето желание, Вие да валидирате. Не търсете контрол от Касата. Вие бъдете контрольорът на Касата. Касата не може да бъде до всеки лекар, във всяка аптека и във всяко лечебно заведение.

Водещ: Ценовият коридор при доплащането ще доведе до отпадането на над 400 лекарства от българския пазар.

Петър Москов: Знаете ли какво означава „ценови коридор”?

Водещ: Какво означава?

Петър Москов: Не, защото го четете…

Водещ: Така пише в мотивите.

Петър Москов: Да. Те, обаче, знаят. „Ценови коридор” означава следното…

Водещ: Е „от” – „до”.

Петър Москов: Да. Ама, всъщност, какво се крие за това нещо?

Водещ: Че за някое лекарство няма да се плаща над определена сума.

Петър Москов : Ама, за кои лекарства и защо?

Водещ: Най-скъпите, вероятно.

Петър Москов: Не, нека да обясня на Вашите слушатели. Българската каса и държавата плаща на българските граждани възможно най-скъпите медикаменти. Българите, нека да кажа, и това е достижение на българската здравна система, имат достъп до най-модерната лекарствена терапия в света. Сравнено с другите европейски държави, ние сме на едно топ ниво, като възможност, когато недай Боже се случи нужда от това, българските граждани да ползват модерни лекарства и затова държавата, касата, обществото, плащат милиони, стотици милиони. И те са пари, които трябва да бъдат давани. В случая, става въпрос за следното, не, когато има едно скъпо лекарство за Вашето заболяване, което държавата Ви е осигурила, а когато има група лекарства. Да кажем, от лекарствата за кръвно, една група, която се нарича, да кажем – инхибитори, или друга група, която се нарича бетаблокери. Много от хората, които слушат, вероятно вземат някакви такива лекарства. В рамките на тази група лекарства, на пазара има десет медикамента например от една и съща група, с едно и също активно вещество, защото това означава да има оригинален и генеричен медикамент. Генеричният медикамент е същият този медикамент, със същото количество и качество на активното вещество, само че произведен 10 години след като е изтекъл патентът на оригиналния продукт. Той дори изключва от себе си възможните странични ефекти, които оригиналът в годините на неизползването му е показал и те са изчистени от генерика. Т. е., генерикът и референтният генерик е най-евтиният медикамент от тази група. Определена фармацевтична компания го произвежда на цена 2 лв., оригиналът е на цена 7 лв., спекулирам. Казваме следното, ценовият коридор означава следното, ако има медикамент, чиято цена, референтна, е 2 лв., в тази група и той е същият като тези, които са 6, 8 и 10 лв. и той, вярвайте ми, е същият, независимо от маркетинговата политика на фирмите, тогава с публични пари се плаща генерикът. Оттам нататък е възможно пациентът да доплаща, ако ти искаш да бъдеш част от ползването на публични пари, т. е., искаш да вземеш част от парите на Касата, само ако цената на този медикамент не се различава с повече от 60 процента от цената на референтния генерик. Т. е., ако генерикът струва 2 лв., съответно г-н Вълчев няма да трябва да доплаща повече от 60 процента от 2 лв. Другото нещо, което правим и което в понеделник пускам писмо до Националния съвет по цени и реимбурсиране, е за всички тези групи в кардиологията, основните медикаменти, за които говорих – АС-инхибитори, бетаблокери, калциеви антагонисти. За тях референтът да бъде с променен процент на реимбурсиране, т. е., променен процент, в който Касата заплаща част от стойността му. И там ще направим 100-процентово заплащане от Касата за референтния медикамент. Това означава да видите смисъл в това ,че сте здравно осигурен и че Вашата каса Ви осигурява 100 процента безплатен медикамент от тази група.

Водещ: Сигурно и Вие сте изненадан, че ваксините са…, половин изречение, скандалът с неправомерния внос на ваксини е в лекарствената политика.

Петър Москов: Аз мисля, че тези хора сами се уплашиха от това, което в пропагандния си бях и в защитата на определени финансови и бизнесинтереси направиха.

Водещ: В понеделник, впрочем, трябва да ваксинирам, там, редовната ваксина за дъщеря ми, която е на 1 1години. И тя казва: „А, не ща. Как ще ми слагаш от тези, опасните ваксини?”.

Петър Москов: Виждате ли: „Опасните”. Те стигнаха до там, хората да си мислят, че има опасни ваксини. Аз затова, не случайно, напоително, в течение на месец, кротко обяснявам с документи и с факти: Няма различни, хеле пък опасни, няма различни ваксини от тези, които са осигурявани до сега. Когато едната фирма, която има право да търгува тук не се яви, ние ги намерихме от другаде. Ако нечий финансов интерес е нарушен, съжалявам, но сигурността на хората е гарантирана. По-важното, гарантирахме в условия, в които половината европейски държави не можаха да направят това нещо, гарантирахме имунизационния календар на децата.

Водещ: БГНЕС интерпретира Ваш отговор на парламентарен въпрос, че затвърждаващият четвърти прием на имунизация на новородените срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце, тип „Б”, не е наличен и не се провежда, поради липса на ваксини. Вярно ли е?

Петър Москов : Да, от края на 2013 г. Хубаво е, че са се сетили колегите сега.

Водещ: Това означава, че тази ваксина я няма още?

Петър Москов: Да.

Водещ: Защото не можем да я купим или защото не сме я намерили?

Петър Москов: Да. И това е причината ние да търсим това нещо. В момента ние постепенно възстановяваме за ваксини от 2013-а…

Водещ: Какво става с тези бебета, които се раждат?

Петър Москов : Вижте, за това си има цял Експертен съвет по имунна профилактика. Сериозни хора, които се занимават с ваксинации, с инфекциозни болести и всичко останало.

Водещ: Тези бебета по-късно ще бъдат ваксинирани?

Петър Москов: Нужните три дози ваксини, които гарантират имунитетите на тези деца са направени и те са осигурени. Нагоре, вече беше във времето компрометиран, четвъртата ваксина и реваксинацията на 6 години с четиривалентна ваксина. Сега постепенно възстановяваме и тези ваксинации. Възстановихме вече отчасти, сега очакваме новото количество ваксини, четиривалентни, които ще дойдат, защото фирмата се яви и наистина да продължим започнатата отново през декември миналата година, спряна две години, да припомня, реваксинация на 6-годишните.

Водещ: Колко човека уволнихте и колко назначихте, откакто сте министър? Друг мотив: Масови съкращения и уволнения и назначаване на „правилни” хора.

Петър Москов : Нито ги броя, нито водя такава статистика. Всеки един, който е показал, че с дейността си ощетява публичните финанси, а ощетявайки публичните финанси, това означава, че ощетява качеството и достъпа на Вашето лечение, защото то се извършва с публични финанси, си заминава моментално. И тук няма цвят, боя или нещо такова. Едно от нещата, заради които аз не съм най-любимия човек, включително и в собствената си политическа коалиция, говоря за Реформаторския блок, както и в широката, подкрепяща е, че те всички знаят, че аз не правя политически назначения. Отказвал съм, както на ГЕРБ, така и на всяка една от партиите от Реформаторския блок, да слагам партийни кадри на ръководни позиции в здравеопазването и ще продължа да го правя.

Водещ: Накрая, съжалявате ли за думи, които сте употребил, нещо, което сте казал. Цитират Ви изрично, че сте наричал гражданите „скотове” и „популация”, даже дело имало в Комисията за защита на дискриминацията. Това е повод да Ви определят като, то не е само арогантен, високомерен, безпардонен, популист и некомпетентен. Съжалявате ли за нещо, което сте казал, за езика, избухливост понякога?

Петър Москов: Не. Защото, дали съм избухнал или не, в България, когато влязох в кабинета на здравния министър, имаше ситуация, в която практически ежедневно екипите на „Спешна помощ” бяха бити. Сега това не се случва. Ако някой е обиден от начина, по който това е спряло да се случва, моля за извинение. Но аз пък знам, че това, което сме направили е довело до това – Вие, Вашите роднини, Вашата дъщеря, всеки един от тях да е жив и здрав. Вече е по-спокоен за това, че „Спешна помощ” не я бият някъде, а идва там, когато е нужно.

Водещ: Какъв резултат очаквате на вота? Как ще гласува Радан Кънев? Говорили ли сте с него?

Петър Москов: Против вота. Не съм говорил, но съм абсолютно убеден.

Водещ: „Против”. Не „въздържал се”? „АБВ”, предвид социалните елементи вътре?

Петър Москов: Разбира се, че ще имаме среща с парламентарната група на „АБВ”, но имам уверенията, че…, защото ние сме… Вижте, с групите в мнозинството, ние сме, малко или повече, в един непрекъснат диалог. Ние не се срещаме от вот на вот или от избиране до уволнение.

Водещ: То няма вот до сега.

Петър Москов: Не, не, казвам, че процесите, начинът по който се формира политиката, решенията, законодателните инициативи, те ежедневно се обсъждат с представителите и в Здравна комисия, и с политическите представители на отделните политически сили, те са в течение на всичко, което се прави.

Водещ: Колко гласа ще събере вотът, според Вас?

Петър Москов: О, не съм гадател, ама не много.

Водещ: Министърът на здравеопазването Петър Москов в „Седмицата” на Дарик радио.

Петър Москов: Хубав ден.

 

Сподели в: