Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - Нова тв „Здравей, България“

 

Водеща: Имаме информация, че господин Москов вече влиза в студиото, така че сега ще започнем да го питаме, а не да се чудим как да запълним времето, господин Москов, докато дойдете. Заповядайте.

Водещ: Добро утро и добре дошли.

Водеща: Всичко е наред? И вие в задръствания попаднахте?

Д-р Петър Москов: Здравейте. Всичко е наред.

Водещ: През това време отговорихме вместо вас на някои въпроси.

Водеща: Много въпроси имаме да ви зададем. Да започнем с най-леките, за да може да си поеме въздух.

Водещ: Пушите ли?

Д-р Петър Москов: Силно съм намалил цигарите. Нека да кажем, че миналата година по това време пушех от порядъка на две кутии на ден, сега съм по-малко от половин кутия.

Водещ: Видяхме една снимка преди време, сега се сетих за нея, където сте с футболна топка обаче в ръката с кутия цигари и затова ви попитах. И това понякога, не на шега, а като сериозен упрек, се коментира и от ваши опоненти – дали е добър пример здравния министър да пуши или смятате, че това е някакво издребняване.

Д-р Петър Москов: Не, при всички положения не е добър пример. Аз затова казвам, че наистина силно съм намалил цигарите. Сега, да не навлизаме в моя начин на живот. Казвам, че в момента стреса и начина на работа може би няма да ми позволи да спра окончателно цигарите, но отново казвам, аз може би четири пъти съм намалил количеството.

Водещ: Кое е важното, което смятате, че ще е различно за българите тогава, когато се нуждаят от болнична помощ да я получат без да доплащат, без да чакат и тогава, когато е излишно и само се източват пари по разни пътеки за, не знам, някаква козметична операция, да не сме длъжни да плащаме всички. Това пакетите, играят ли пакетите тук?

Д-р Петър Москов: Да, играят. Нека да го кажем, ако искате, през конкретен някакъв пример. Знаете ли сега в края на ноември всъщност окончателно целия този пръстен, който правителството си беше поставило за цел да направи високотехнологичен ще бъде изграден, функциониращ и на разположение на българските пациенти, за съжаление те са много. Става дума за наистина модерна, без аналог в Източна Европа отчасти дори в някои болници апаратура за лъчелечение и за радиохирургия. Това означава модерен начин за ликвидиране или за отлагане силно във времето на процеса на развитие на туморните образования и за метод на хирургия, който не позволява хирурга със скалпела, с ножа да влезе там, където е недостъпно, пораженията върху вас ще бъдат по-големи и това става с високоенергиен лъч. Такъв един апарат…

Водещ: Тази технология, заради която в Истанбул ходеха всички същото ли е това?

Д-р Петър Москов: Ето затова казвам, за да ви, точно за това, за което ходеха в Истанбул и други европейски и световни държави. Най-консервативните изчисления са, че българските граждани на годишна база вкарваха за нуждите на собственото си здраве в турските болници от порядъка на половин милиард. Една част от тези пари бяха през Фонда за лечение в чужбина, по линия на каса в други европейски държави и така нататък, голяма част от тези пари хората даваха от джобовете си реално и то не само за чисто медицинската процедура, а за да отидат до там, за близките им, хотел, акомодация и всичко останало. Правителството, държавата ликвидира тази нужда този керван да ходи до Турция. Тоест сега вече ние в България имаме високотехнологична апаратура на места по-модерна отколкото е турската и от много европейски държави. Този поток би трябвало да се обърне – към България да идват нуждаещи се, защото имаме такава апаратура и такива специалисти. Това означава много по-висок финансов натиск върху касата, върху бюджета, който трябва да плати нашето лечение вътре в България, това, което досега българите са плащали от джобовете си. И затова казвам, досега българите са плащали от джобовете си лъчетерапията и радиохирургията и до голяма степен високотехнологична медицина каквато нямаше в България. Сега вече има, касата ще започне да плаща на здравноосигурените български граждани това нещо и това е допълнителен натиск. Хората няма да плащат от джобовете си вече, няма да продават нивата, апартамента, колата или белите пари за черни дни, а касата ще плаща.

Водещ: Ако наистина има достъп реален, да, така ще бъде. Ако няма, ще плащат и ще предреждат другите, които чакат.

Д-р Петър Москов: Затова сме направили целия този пръстен в държавата – в София, в Пловдив, в Бургас, във Варна, в Плевен, в Русе, Велико Търново, във всеки един от големите български градове има наистина високотехнологична апаратура, която позволява най-модерните достижения в медицината. Да кажа сега…

Водещ: Ще стига ли или хора ще чакат по два месеца.

Д-р Петър Москов: …за философията на пакетите, защото почваме толкова отдалече. За да имаме пари в нашата здравноосигурителна каса,  когато вместо да си вадим пари от джобовете в Турция както досега, сега ще плаща, защото ние сме здравноосигурени и като здравноосигурени ще ползваме това, което държавата е осигурила на българските граждани, трябва да има приоритизация и точно това, за което говорите. Причината болниците да са пълни с пациенти, които не са за болници.

Водещ: Например?

Д-р Петър Москов: Например, нека да кажем, че най-разпространената, една от най-разпространените диагнози миналата година беше „консервативно лечение в пикочо-половата система”.

Водещ: Какво означава това?

Водеща: Какво значи това?

Д-р Петър Москов: Антибиотици означава. Да кажем, че някакви периферни невралгии…

Водеща: Ама с болнично лечение?

Д-р Петър Москов: С болнично лечение, да. Това са хиляди и хиляди случаи. Нека да кажем, че състояния, които търпят планов прием във времето, хронични състояния, до този момент болниците ви приемаха, защото за вас вие сте сума пари, която те получавах срещу вашето лечение.

Водещ: По диагноза, а не по тежест.

Д-р Петър Москов: По диагноза, а не по тежест. А сега пакетите са разделени според здравното ви състояние.

Водещ: Кой ще преценява пневмония дали е за болнично лечение с антибиотик или вкъщи?

Д-р Петър Москов: Острата пневмония винаги е за болнично лечение. Само че и в наредбата, и в клаузите на рамковия договор, за който имаме доброто взаимодействие с Лекарския съюз, ние ще наложим отдавна забравените критерии, които са за вписване, тоест за влизане в болницата и критериите ви за изписване, извинете. Защото до този момент вие бяхте вписван в болница, клиничната пътека беше усвоявана и вие на Х-тия час или ден бяхте ваден от болницата, без…

Водеща: Без да е ясно какъв е резултата.

Д-р Петър Москов: …без значение, да, дали не сте в същото състояние. Сега в самата наредба за пакет ние ще разпишем ясни критерии за вашата дехоспитализация и то за случаи, които наистина имат нужда от това да са в болница. Вадим от нуждата вие да бъдете хоспитализиран, тоест да лежите ден, два, три в болница както беше досега, за ред диагнози. Дотук мисля, че са 20.

Водещ: Искате да спестите брой хора ли?

Д-р Петър Москов: Не, не искам да спестявам нито едно от действията, което правим в здравеопазването, моля българските граждани да го чуят, не е насочено към спестяване. Напротив, ние ежегодно увеличаваме и ще увеличаваме парите, които през държавата и през касата…

Водеща: Кажете за тези диагнози, които….

Д-р Петър Москов: Секунда само да отговоря на въпроса на господин Николаев преди това. Не е насочено към спестяване, а към ефективното използване на нашите пари, а да получаваме като здравноосигурени повече и ефективно. Това е въпрос на правила и въпрос на организация. Кажете?

Водеща: Сега за онези отрязани шейсет клинични пътеки, какъвто е и въпроса, който стои под вас, режат шейсет клинични пътеки, кажете какво е това, от 310-те?

Д-р Петър Москов: 60 дори 65 клинични пътеки влизат според състоянието, в което вие се намирате в хода на определено заболяване, в основния и в допълнителния пакет. Основния пакет означава достъп с практически много долипсващи лимити за определени заболявания, в които веднага както туморните заболявания, системата веднага ще ви подпомогне апаратурно, технологично и финансово ще осигури това.

Водещ: А допълнителния?

Д-р Петър Москов: А в допълнителния пакет вие подлежите на планиран прием в болницата, която сте избрали и това е практиката във всяка една европейска държава.

Водеща: Това по преценка на лекаря, ако той каже, че моята операция може да почака месец-два?

Д-р Петър Москов: По преценка на лекаря и по преценка на ясните индикации, отново казвам добре забравеното правило в европейските държави, което в нашите рамкови договори започва постепенно да отпада – какви са критериите да влезете в болница и какви са критериите, за да ви изпишат и да ви плати касата за това, че съм ви лекувал.

Водещ: Това не е ли нова врата за корупция?

Д-р Петър Москов: Не. По какъв начин?

Водещ: Е определени лекари или болници да спекулират с тежестта на състояние на пациента?

Д-р Петър Москов: Не. И затова има точни и ясни конкретни правила, кои ще бъдат разписани. Освен това, затова и бяха направени ред промени и те ще продължат в оперативното ръководство на НЗОК. Касата живееше в едно особено състояние, в което от наше име не упражняваше контрол върху изпълнителите на болнична помощ. Сега това нещо ще се промени.

Водеща: Дайте пример, дайте пример за…

Д-р Петър Москов: Пример за какво?

Водеща: …пример за диагноза, която би могла да почака от тези 60, които се вписват в тези 60 клинични пътеки?

Д-р Петър Москов: Нека да кажа така, разбира се, бих могъл да дам много примери, защото целия екип и на министерството и на касата, и на държавата…

Водеща: Добре, дайте пример, за да може хората, които /…/ да разпознаят?

Д-р Петър Москов: Ние извървяваме целия процес на съгласуване с национални консултанти, с научни дружества, съсловни организации. Аз съм поел собствения си ангажимент като министър пред тях, че до окончателния вариант на пакетите, съгласувани със съсловните организации, и с всички участници в процеса, пациентски организации, вчера имаше 4-часова дискусия в Партньорството за здраве, с пациентски организации. Няма да коментирам какво влиза, какво излиза и каква е логиката на събитията. Ако някой го прави предварително, той спекулира и то спекулира не от чиста гледна точка.

Водещ: За кое говорите сега?

Д-р Петър Москов: Ами появяват се в медиите, защото базовото разположение на основния и допълнителния пакет е на разположение на пациентски организации, на Лекарския съюз…

Водещ: С Ани искаме да разберем пример за нещо, за което в момента сме приемани в болница и сме лекувани в общи линии веднага и за което вие твърдите обаче, че не е ефикасно и че няма нужда да е така – и в Европа си има планов прием и се чака да речем след пет месеца ще ти оперират какво?

Д-р Петър Москов: Да кажем в Швеция, една относително богата държава, поне в сравнение с България.

Водещ: Става горе-долу.

Д-р Петър Москов: Да и за живот вероятно и за здравеопазване. Да кажем, замяната на ваша става…

Водеща: Просто сме една от най-социалните, така че дайте.

Д-р Петър Москов: Замяната, тоест не е въпрос, отново казвам, не е въпрос до пари, а до ефективно изразходване на парите, които се влагат. Замяната на става с изкуствена става, средната продължителност, след която пациента постъпва в болница за такава операция е до шест месеца. При нас ние сме приели, че максимум до четвъртия месец, защото, когато има отлагане във времето за неща, които търпят своето отлагане, ние слагаме и краен срок, в който задължително лечебното заведение, което вие сте избрали, вашия избор не се променя по линията на това кой има лимит и кой няма, трябва да ви приеме и да осъществи нужното от медицинска гледна точка за вас.

Водещ: Източване наблюдавате ли, имаше много скандали и през годините се наложи, конкретни специалности бяха заклеймени като най-източващи и така нататък, няма да влизам в…

Водеща: И най-скъпоструващи.

Водещ: И най-скъпоструващи, че даже се говореше и за фалшиви операции и хора с разрез действително, пък вътре само са видели какво има и за затворили. Имате ли наблюдения в тази посока? Имаше обвинение и с една от частните болници, че привилегировано получава пари от Касата и се вписват фиктивни пациенти, защото темата пари е важна? Нещо ново по тази тема имате ли да добавите?

Д-р Петър Москов: Цялото това нещо има един отговор и той се нарича механизми на контрол. Нека да кажем, че това, което предвиждаме, в ход е вече процедурата. От началото на следващата година, за да бъда точен в края на януари, защото такъв ще бъде тайминга, в българските болници и в доболничната помощ и в аптеките ние ще въведем персонален пръстов идентификатор – нещо, което имате на телефона си. За да влезете в модерния си телефон, вие си слагате палеца и той ви го разпознава.

Водещ: А на кого ще са тези отпечатъци?

Д-р Петър Москов: На всеки един пациент здравноосигурен, който само така доказва своето присъствие в болницата. И аз като лекар, без да имам вашия пръст, тоест вашето присъствие да е наложително там в момента, няма да се случи.

Водещ: Това е малко като гласуване в Индия или къде беше?

Д-р Петър Москов: Не, не е като в Индия. В по-голяма част от света високите технологии изискват такава ваша идентификация.

Водещ: Не го неглижирам, просто звучи революционно.

Водеща: /…/ тоест пациент може да дойде и да си сложи пръстчето и да си отиде и пак да се източи.

Д-р Петър Москов: Ако вие имате причина да отидете до болница и да си сложите пръстчето, това, разбира се, е ваше решение, но се надявам, че няма да го правите.

Водещ: Въпросът е, че онази, това е като контрареакция на това с личните карти, където се оказа, че с копие може да се имитира записване и хоспитализация.

Д-р Петър Москов: Това е ясен начин вашето присъствие, за да може да се случи здравноосигурително събитие, тоест плащане на ваше име за това, че ви е извършено нещо, че сте закупил лекарства или някакво здравноосигурително събитие на ваше име, вие трябва да сте там, вашия лекар също.

Водещ: Да се види, че сте били там.

Водеща: Господин Москов, това обаче звучи изключително бъдеще, предстояще.

Д-р Петър Москов: Януари месец звучи ли бъдеще?

Водеща: Как ще могат да се оборудват технологично всички болници и всички аптеки, които работят с НЗОК, разбирам за това става въпрос?

Д-р Петър Москов: Абсолютно, наистина няма абсолютно никакъв проблем в оборудването. Отново казвам, в началото на следващата година, до края на януари това ще бъде факт в българските болници.

Водеща: Кой ще поеме разходите за това оборудване, за да влезе в тази единна информационна система?

Д-р Петър Москов: Разходите за това нещо ще бъде свързано с целия  софтуеър, който се изгражда, защото това е сложната част от нещата. Иначе едно от тези четящи устройства струва 20-на евро.

Водещ: Не е скъпо толкова?

Д-р Петър Москов: Не, по никакъв начин, но то е предмет на разход на касата и на министерството.

Водеща: А къде, в коя държава има такъв начин за отчитане?

Д-р Петър Москов: В Турция например слагате цялата си длан и се оказва, че е безкрайно ефективно.

Водещ: А дайте пример, човек в аптека отива и му се полагат какво,  част от лекарствата да речем цената се поема от Здравната каса, а той като си ги получава трябва всеки път да …

Д-р Петър Москов: Да, освен това, това е свързано с…Вижте, това не става, не става въпрос за система, която събира вашите отпечатъци. Това генерира еди колко си битов код, който се записва на ваше име. Също толкова конфиденциално колкото и конфиденциалността на здравния ви запис в Касата, където пише от какво сте боледували, защо сте боледували и така нататък. На базата на това нещо вие имате в ЕГН системата българската, вие имате вашето дърво на свързаност. Тоест за вашето дете, за ваши близки, които са инвалиди, не могат дори да отидат там и така нататък, вие можете да получите правото на достъп и да вземете и за тях.

Водещ: Колко такива станции трябва да има, за де се оборудват много аптеки, много болници, много…

Д-р Петър Москов: Колкото места, където настъпват здравноосигурителни събития на ваше име.

Водещ: Говорим за десетки хиляди?

Д-р Петър Москов: Ами говорим за хиляди.

Водеща: Ама ако се има предвид броя на аптеките, работещи със Здравната каса, може би ще отидат десетки хиляди.

Д-р Петър Москов: Да. Ами това нали е добре за всички нас – и за аптеките, и за здравноосигурените, а в крайна сметка и за фонда, който от наше име трябва да контролира това нещо. Смятам, че това ясно ще даде яснота дали вие присъствате в болницата, когато ви се изписва лечение, дали вие присъствате в аптеката, когато някой казва, че вие сте си закупил медикаменти.

Водеща: Това е част от така наречената единна информационна система, която се готви от 15 години предполагам да влезе в действие?

Д-р Петър Москов: Да. Да и този път ще влезе, нека да кажем, че по програмата за електронно правителство и електронно управление ние сме много напред в проекта за това нещо. Другото нещо, което ще влезе от началото на следващата година, това е индивидуализирания ви пакет за доболнична помощ. Сега, тук не знам дали ми остана време, но исках да кажа някакви неща.

Водещ: За данък вредни, кажете и трябва да говорим за данък вредни храни и какво направихте с ваксината за 6-годишните?

Д-р Петър Москов: Хайде да почнем, ще ви кажа всичко. Да почнем от там, ще почна, ще довърша това, което казах за индивидуализирания пакет. Досега така наречените талони, направления, които все не достигаха, особено за хора като нас, които са в относително добро здраве, но издържаме системата с данъците си, ако ни се наложи веднъж на две години да идем, за да направят снимка или нещо такова, за нас все няма талон.

Водещ: Или след някакво число да заредят с направления.

Д-р Петър Москов: Или пък след някакво число, или пък ние обикновено не се разболяваме по график. От следващата година всеки един български здравно осигурен гражданин ще има своя индивидуализиран пакет за доболнична помощ, където съобразно здравния ни статус, ние сме здрави и прави, а нашите родители да кажем не са толкова, с по две-три хронични заболявания. Това изчислено през средната нужда на тези диспансеризирани пациенти, за количеството направления, което трябва да ползват в рамките на годината, ще бъде индивидуализирано и качено върху вашия индивидуален здравен запис.

Водещ: Не разбрах, всеки човек ще има различен брой направления – например аз за очен лекар, ако нямам проблем с очите и нямам ли да имам право да отида, за разлика от хронично болния?

Д-р Петър Москов: Вижте, направлението е за достъп до специалист, то е сума пари, то не се дели на такова до очен лекар, ушен лекар или гастроентеролог.

Водеща: Тоест какво, ще се преценява по здравния статус за предходната година какъв достъп ще имаш възможност за следващата година, така ли?

Д-р Петър Москов: И яснотата е, че вие като здравно осигурен сте носител на вашето право на направление, а то не е свързано с количеството направления в чекмеджето на вашия личен лекар, дори и той да е съвсем добросъвестен.

Водещ: Ама дайте пример обаче, за да го разбера. Примерно нямам проблем с очите и с ушите засега, какво би означавало това за достъп до уши, нос, гърло или очен специалист догодина?

Д-р Петър Москов: Към момента, момент, да кажем, към момента за вас това означава следното, че ако вие сте късметлия и придобиете нужда от такъв специалист, вие може да имате, може и да нямате направление този месец, защото те са изчерпани при вашия личен лекар, защото те по административен принцип са раздадени на вашите лични лекари.

Водещ: Това е малко като лотария залегнало.

Д-р Петър Москов: Е досега нали е така?

Водеща: А как ще бъде?

Водещ: Аха, казвате, че това ви е крайния резултат?

Д-р Петър Москов: Дотук това беше крайния резултат. Оттук нататък вие ще имате своето минимално гарантирано през здравноосигурителния си статус достъп до тези направления. И в момента, в който..

Водещ: И какво, веднъж….

Д-р Петър Москов: За различните хора различно, отново казвам, това е въпрос на конкретни актюерски разчети.

Водеща: Кой ще изготви, това е огромна база данни за хиляди пациенти?

Водещ: Примерно за половин година да имам…

Д-р Петър Москов: Мислите ли?

Водеща: Мисля да.

Д-р Петър Москов: Количество диспансеризирани. Знаете ли, когато говорим за огромни бази данни, за чудеса, които са необозрими, за това по какъв начин…

Водеща: Ако това ще е индивидуално притежания и лично право…

Д-р Петър Москов: Разбира се, че е индивидуализирано. И оттам нататък за това как системата е консервативна и тя много трудно се мести, това са прости актюерски разчети, които в частните фирми ги прави един отдел от трима.

Водещ: Да, само да довършим примера…

Д-р Петър Москов: В България имаме НЗОК с 2700 служители, мислите ли, че е толкова трудно?

Водеща: Те ще изготвят?

Д-р Петър Москов: Разбира се.

Водещ: Да довършим примера, за да бъдем ясни, нуждая се от направление за специалист и ще имам минимално какво, например за пет месеца веднъж достъп до очен лекар?

Д-р Петър Москов: Вижте, очен или ушен лекар до специалист или до конкретно високоспециализирано изследване, за което досега вие на чисто лотариен както вие казахте принцип, може да имате може и да нямате. За възрастните и болни хора, за които в процеси на диспансеризация има определено количество нужда спрямо съобразното състояние за тези неща, разбира се, тези индивидуализирани пакети ще бъдат много по-широки. А тук сега искам да се върна към нещо, което, сега какво беше, някакви хора продуцират….

Водеща: И не остана време за…

Д-р Петър Москов: Ами ще се опитам да ги вържа. Какво беше, трябва да се произвеждат новини, помните, мисля, че във вашето студио беше, в края на миналата година казахме, че стартираме програма, с която ние искаме не просто да търсим кои са лошите, които крадат – това, за което говорихме досега, а да бонифицираме доброто, добрия резултат. Та в края на миналата година с моя заповед беше създадена работна група, която всъщност да изчисли на базата на конкретни индикатори за компенсирането на вашето здравно състояние, качеството на работата на вашия личен лекар. Започвам отдолу, защото това е първия сблъсък, първия контакт на всеки един от нас със системата на здравеопазването. Това, което разполагаме към момента като обективни данни, по които да преценим нашите лични лекари как и защо работят, са обективни критерии за компенсация на захарния диабет и хипертонията. На тази база ние вече имаме ясната база данни върху всички 4600 лични лекари и резултатите са такива. Ето това е, тя изглежда в този малко странен вид, защото е деанонимизирана вчера, никой не знаеше кои са точно лекарите.

Водеща: Общо класиране на общопрактикуващите лекари? Е какво ще рече това класиране?

Д-р Петър Москов: Ами първия е от Дупница…

Водещ: Не, не какво показва точно?

Д-р Петър Москов: Това показва, че пациентите на тези лични лекари от гледна точка на компенсирането на стойностите на кръвната захар, на диабета и кръвното налягане, са се справили най-добре. Кръвното налягане…

Водещ: Показател за ефективен лекар?

Д-р Петър Москов: Точно така, за качество.

Водеща: Може ли да кажа кой е лекарят номер 1 в държавата?

Д-р Петър Москов: Кажете, разбира се.

Водеща: Според това общо класиране на общопрактикуващите лекари, това е д-р Мария Соколова от Дупница.

Д-р Петър Москов: Да. Нека да кажем така, 70 процента…

Водеща: На второ място е д-р Гаджев от село Драгор, Пазарджик.

Д-р Петър Москов: Както виждате абсолютно анонимизирано и по обективни критерии. Това означава…

Водещ: Да не би да е единствения и да няма друг?

Д-р Петър Москов: Не, това означава…дали е единствения или не, това няма никакво значение. Въпроса е по какъв начин неговите пациенти, повече от 70 процента от диспансеризираните са с диабет и с високо кръвно налягане.

Водещ: Да, казвате това е възможно – да се оценява работата на лекарите персонално дори.

Д-р Петър Москов: И сега да се върже, нека да се каже така – тези първи 10, разбира се с решение на ръководството на министерството, ще получат…

Водеща: Ние сега можем да ги покажем, нали това са отличници?

Д-р Петър Москов: Разбира се, покажете ги. Това са отличниците. Защото доброто трябва да се показва

Водещ: А знаете ли, това, което обявихме като тема въобще не го засегнахме.

Д-р Петър Москов: Ей сега ще го засегнем и ще ви кажа как.

Водеща: Няма време обаче, изчерпахме го.

Д-р Петър Москов: Ами ако няма време, тогава ще дойда пак, но ще кажа следното – от това нещо, първо, това наистина е добра работа на тези хора, ние ще направим целия списък на първите 200 по показатели какво е здравното състояние на техните пациенти, лични лекари, за да може то да бъде публично, а тези 10 ще получат бонификация за работата си в размер на 500 хиляди лева от правителството. А иначе резултата от това е, че ние имаме ясна система, наистина ясна софтуерна система за контрол на резултата и на качеството на работа. От това нещо…

Водеща: Още тази вечер някой от тези лекари ще бъде герой на новините не само на Нова телевизия.

Д-р Петър Москов: Да са живи и здрави, защото това е добре свършена работа.

Водещ: Може ли с по едно изречение, защото много важни въпроси…

Д-р Петър Москов: Нека да довърша, от това нещо излиза следното – 1.75 милиона са с хипертония, от тях некомпенсирани, тоест не в нормалните стойности са близо 30 процента. 450 хиляди са с диабет, от тях близо 50 процента са с некомпенсирани стойности. Това означава, че тези хора са в ежедневен риск за живота си, защото таблицата има горна част с хората, които  успяват в това нещо, в долната част много не успяват.

Водещ: Разбрахме ви. Много бързо по два въпроса, ваксини за 6-годишните, имаше скандал, че липсват до края на годината или че ще осигурите? Наистина с едно изречение.

Д-р Петър Москов: Да, аз вече го казах, имунизацията на новородените е напълно осигурена, нека никой не се съмнява в това.

Водеща: И не само новородените, все пак има и следващи етапи със същата ваксина.

Д-р Петър Москов: Това е реимунизация на…Да, те са през няколко месеца, на четири пъти се прави първата ваксина. Процеса на реимунизация е на 6-годишна възраст. До края на тази година ще бъде възстановена реимунизацията на 6-годишните.

Водещ: Данък вредни храни – за ли сте?

Д-р Петър Москов: Как дали съм за, аз го предлагам. И нека да кажем следното.

Водеща: Коментирайте се тогава.

Водещ: Въпреки всички контрааргументи продължавате да го…

Д-р Петър Москов: Всички, вие считате, че след като ви казах тези данни за 1.7 милиона хипертоника, за 450 хиляди диабетика, за това, че ние сме четвъртата отдолу нагоре държава по затлъстяване, по наднормено тегло.

Водеща: Въпросът е обаче дали с увеличение на цената на вредните храни може да се постигне това?

Д-р Петър Москов: Секунда, не само и не единствено. И не говорим за увеличение на цена на вредни храни – има цяла програма на правителството за здраво поколение, която е лансирана и тя ще бъде напълнена със съдържание, която е свързана с изграждане на нов начин на живот в нашите деца и в нас покрай тях. Нека да кажем така, аргументите срещу всяка една от тези мерки са свързани с това, че има засегнати икономически интереси, но невинното и безхаберно отношение към храненето, то не е невинно. И се надявам, че ние като родители ще може да различим икономическия интерес от нашия и на нашите деца интерес. Не става въпрос за данък, става въпрос за контрибуция към общественото здраве, която не е задължителна, за Бога. Ако някой, който произвежда нещо, което е бъкано със сол или със захар, ние го купуваме на децата си, нали, на вашето и на моето, той промени своята рецептурна, своята рецепта, той няма да плаща такова задължение. Тоест нека всички заедно да променим навиците си.

Водещ: Ако продължава по старата рецепта ще плаща. Добре.

Д-р Петър Москов: Не, не е добре. Аз искам да ви помоля да застанете активно зад такава позиция, защото в десет европейски държави това е логиката, по която различни храни се облагат.

Водеща: Само че това автоматично означава покачване на цената на този продукт.

Водещ: Добре беше да сложим финал на разговора, защото влязохме много във времето. Закъсняхте, ще се съобразите с нас.

Д-р Петър Москов: Да и този продукт, нито един от тези продукти не е свързан с продукти от първа необходимост, тоест хляб, мляко, млечни продукти.

Водещ: Отделно ще ни гостувате по тази тема, защото тя е изключително важна.

Д-р Петър Москов: С удоволствие. Интереса на децата срещу интереса на някакъв тип икономически лобита.

Водеща: Този списък ще ни го оставите ли?

Д-р Петър Москов: Заповядайте, заедно с цялата методика, по която са избрани тези наистина добри лекари, за което ги поздравявам.

Водещ: Благодаря ви много.

Водеща: Благодарим ви. Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов. Лек ден.

Д-р Петър Москов: Лек и на вас.

Нова телевизия, „Здравей, България”

Сподели в: