Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - БНТ „Панорама“

 

Водещ: Песимизъм и тъга, дори когато мечтаем за добрия живот. Какво остава за действителността? Тази седмица действителността можем да опишем с една дума: „скандали”. Министър Петър Москов е в центъра на такъв един скандал, с ваксините „Пентаксим” и „Еувакс”. Добър вечер, г-н министър.

Петър Москов: Добър вечер.

Водещ: На кого да вярваме, на прокуратурата или на Вашата дума?

Петър Москов: И на моята дума, и на прокуратурата. А сега ще ми позволите около две минути да отнема с конкретика, защото всъщност извън политическите спорове, които ще водим тук с колегите ми, за мен е много важно хората, майките, родителите, да чуят и да разберат истината за въпросната петвалентна ваксина, внос, дарена ни от Турция, с която вече няколко…

Водещ: Говорим за дарение, а не за бартер?

Петър Москов: Да, да, разбира се, дарение.

Водещ: А, нали ние дадохме ваксини „БЦЖ”?

Петър Москов: То е различно дарение. Във връзка пък с хуманитарна криза за въпросната ваксина в Турция. Дарение, което турската страна ни предостави и за което имаме междуправителствено споразумение. Има изключително долна кампания, която цели да внуши притеснения, страхове и несигурност за състава, сигурността и безопасността на ваксината.

Водещ: Кой я прави тази долна кампания?

Петър Москов: Ще обясня след малко. Но нека да се опитаме с ясни факти и документи, наистина да успокоим майките.

Водещ: Добре, кажете няколко…

Петър Москов: Наистина няколко.

Водещ: Защото въпросите са много към Вас.

Петър Москов: Първо, къде е произведена ваксината. Ваксината е произведена във Франция, в завода в Лион, за което свидетелства писмото от централата на „Санофи” – Франция, което казва: „Производител на формулирания неразлят продукт е „Санофи” – Франция. Той се доставя от Франция на Турция, където крайният продукт се пълни в предварително напълнени спринцовки и се опакова от „Мефар” по силата на договор, съгласно лиценза на „Санофи”. Т. е., всяка една компонента, състав на петвалентната ваксина е произведена в Лион, където се произвежда единствено тази ваксина. След това, част от тази ваксина се доопакова в турската фабрика, под лиценза на „Санофи”. Следващото съмнение, което се внушава на хората е, че там има някакъв проблем в технологичния процес. Ето тази папка, която нося тук, не папка, а договор, е десетки сертификати на турския завод за добра производствена практика – GMP. GMP е стандарт, който се дава, за да удостовери от член на Европейския контролен орган по лекарствата – ЕМА, за да установи и да декларира, и да гарантира, че производствените процеси са в съответствие с всички европейски качества.

Водещ: Тогава, защо Ви атакува прокуратурата?

Петър Москов: Моля Ви, оставете защо ме атакува. Ще обясня. Нека да успокоим хората. Аз след малко ще обясня защо ме атакува и кой ме атакува.

Водещ: Това са факти, които Вие…, така или иначе последните дни ние ги чухме.

Петър Москов: Няма да се уморя да го казвам, защото хората…, това, което постигна тази атака е да всели несигурност в хората. Тук има сертификати, които са дадени на този завод от Англия, от Германия, от Швейцария, от Румъния. Все държави, в които все си мисля, че знаят на кого дават сертификат за добра производствена практика. Третият момент – как изглежда окончателният вариант на тази ваксина? Това е особено важен документ, който някак си, ако мога да покажа на Вашите зрители в оригинал, дали е възможно? Това е оригиналът за освобождаване от завода „Мефар”, турският завод, издаден от френската фирма „Санофи”. Ето оригиналът. Сега ще прочета заклетия превод: „Това е протокол от Отдела по качество и разпореждане с продуктите на „Санофи Пастьор”. Издава се от производителя „Санофи Пастьор”, с адрес: авеню „Понт Пастьор” в Лион. Издава се като удостоверение на производителя”, повтарям, производителят е „Санофи Пастьор”, с адрес в Лион, „С настоящото удостоверявам, че ваксината срещу хемофилус, тип „Б”, свързана с ваксина срещу дифтерия, тетанус, безклетъчен коклюш, инактивиран полиомиелит, партиден №15004 е произведена и тествана съгласно процедурите, посочени във формуляра за разрешение. Това включва, че контролните текстове на активната субстанция отговарят на изискванията на монограф №1934 на Европейската фармакопея и серия 800, 878 и 910, касаещи ваксините на техническия доклад на СЗО”.

Водещ: За да преведем това, което казва…

Петър Москов: Секунда. „Това включва, че всички материали, добити в производството и състава на горепосочената партида на продукта, спрямо тях са предприети всички мерки, за да се окаже съответствието с директива 2001/83  на Европейския съюз и изменящите директиви 2003/63 на Европейския съюз и 2004/27 на на Европейския съюз”.

Водещ: Да перифразиме това, което цитирате, моля.

Петър Москов: Производителят гарантира, повтарям, удостоверява, че тази ваксина притежава тези сертификати.

Водещ: Защитени ли са пациентите? Нека така да перифразираме това сложно, което ни изчетохте до сега.

Петър Москов: Това сложно нещо означава, че няма и никога не е имало и частица съмнение за качеството, състава, сигурността и безопасността на тази ваксина, за което удостоверява фирмата „Санофи Пастьор”, с адрес в Лион, авеню „Понт Пастьор”. Това са документите…

Водещ: Г-н министър, ощетена ли е държавата по някакъв начин?

Петър Москов: Това е второстепенен въпрос. Сега ще говоря. За мен е важно нервите на майките да бъдат съхранени. Затова си позволявам да чета тази документация отново. Аз няма да го чета заради политическите си опоненти, защото те нямат нито страх от Бога, нито уважение към живот. Но за майките, чиито нерви изтровиха, повтарям, ако трябва ще разлепим на всеки адрес на личен лекар, който прави тази ваксина, тези удостоверения на фирмата, за да са сигурни майките, че държавата ги е гарантирала.

Водещ: Защо тогава Ви атакува прокуратурата?

Петър Москов: Сега ще обясня. Прокуратурата не ме атакува. Атаката е политическа. Ще обясня и за прокуратурата. Атаката е политическа и тук ще се обърна към г-н Свиленски. Г-н Свиленски, Вие и Вашите политически партньори сте идеолозите и политическите говорители на този пасквил, затова, че българската държава е внесла ваксина, която има проблем със своя състав и качество. Аз разбирам, всяка една политическа атака, насочена към мен, към правителството, към мнозинството, към управлението. Но няма нищо по-долно от това да мотивирате политическите си цели, черпейки сила от страховете на майките, създавайки страхове.

Водещ: Защо сте убеден, че атаката започва от БСП?

Петър Москов: Защото причината за всичките тези атаки бяха, за да се подплати вотът на недоверие, който господата и дамите ще внасят.

Водещ: Само от БСП ли идват тези политически атаки, за които говорите? Вие казахте „долна кампания”, „мръсна война”, „икономически интереси”.

Петър Москов: Те си имат своя партньорство в парламента, което е… Има и икономически интереси, разбира се. Но политическите говорители са БСП и техните партньори от Движението за права и свободи.

Водещ: Кой стои в основата, г-н министър?

Петър Москов: Много неща. Сега, няколко думи за прокуратурата, за да изчистим това нещо.

Водещ: Може ли само да дадем думата на г-н Свиленски, ако иска да отговори.

Петър Москов: О, разбира се. Много ми е интересно, наистина, след като чухте всичкото това, можете ли да се гледате в огледалото?

Георги Свиленски: Добър вечер, първо, на Вас и на Вашите зрители. Г-н

Москов, Вие в момента разбирате ли къде се намирате и какво говорите?

Петър Москов: В студиото на Националната телевизия.

Георги Свиленски: Имате ли грам съвест, грам морал, да застанете в момента и да говорите пред тези 90 000 майки за тези неща, които току-що изчетохте?

Петър Москов: Да.

Георги Свиленски: Аз се учудвам. Направо, Вие ме изненадахте с Вашето поведение.

Петър Москов: С какво Ви изненадах?

Георги Свиленски: Вместо да се извините за това, което направихте, вместо да наведете глава, най-малкото, което можете да направите. Оставката не я коментирам, ако искате я подавайте. Те, хората ще Ви оценят. Това е най-малкото, което можете да направите. И понеже сме в темата…

Водещ: Да, само кажете, за конкретното обвинение, което чухте и ще продължим и за вота на недоверие.

Георги Свиленски: Вие чухте току-що, нямаме ли страх от Бога, пита ме мен, нямаме ли страх от Бога, г-н министърът…

Водещ: Отговорете конкретно, за да продължим с разговора с г-н Москов.

Георги Свиленски: …че ние злоупотребяваме с нервите на майките. Г-жо Златарева, този г-н министър Петър Москов, на здравеопазването, ето го доклада към Министерски съвет, в който Вие го попитахте бартер ли е или дарение. Тук пише: бартер. Тук го пише, в доклада, който са го писали до Вашите колеги, г-н Москов. В този същия доклад Вие казвате, че тези ваксини…, тук не говорим дали ваксината е опасна или не, но Вие внасяте…

Петър Москов: Т. е., потвърждавате ли това…

Водещ: Само да кажем. Г-н Свиленски, опасна ли е ваксината, според Вас?

Георги Свиленски: Вижте, аз не съм специалист да кажа дали ваксината е опасна.

Петър Москов: Но го повтаряте по телевизията.

Водещ: Защото повтаряйки го, това става истина.

Петър Москов: Кой Ви дава право да го правите това?

Георги Свиленски: Дават ми право документите, г-н Москов. Защо казвате, че внасяте ваксина за хепатит, която ще бъде включена в имунизационния календар и в следващия отговор, през месец декември твърдите, че тази ваксина е за бежанци, когато е в детска разфасовка? Защо лъжете и парламента, и майките, и българското общество?

Петър Москов: Мога ли да отговоря?

Водещ: Заповядайте, г-н Москов.

Петър Москов: Още веднъж, защото тук говорим за петвалентната ваксина „Пентаксим”, за която политическата сила, на която принадлежи г-н Свиленски твърди и поддържа политическата теза, че имала неизвестен състав и била рискова. Отново казвам…

Водещ: Истината е, че прокуратурата каза, че не са разрешени за употреба, но не може да каже дали са опасни, защото не било предмет…

Петър Москов: Разбира се, защото това не е нейна работа.

Водещ: Точно така, но Ви моля да не влизаме в такива детайли. Убедена съм, че това е тема, която дълго и в детайли ще говорите, когато е вотът на недоверие.

Петър Москов: Не, не, не са детайли. Още веднъж да кажа – грозна, абсолютно безпочвена политическа атака, вампирска атака, която смуче политически актив от страховете на майките. Показвам за трети път. И отново, само за хората, които имат страх от Бога, ще прочета: „Санофи Пастьор” декларира през Отдела си за качество, че удостоверението на производителя дава на партидите, внесени в България всички тези сертификати, за които говорихме. Моля, хората да бъдат спокойни. Две думи за текста на прокуратурата. Прокуратурата по никакъв начин не противоречи на това, което говоря. Може би това, че нейната проверка съвпадна с тази грозна политическа атака и даде някаква квазидостоверност в очите на хората. Прокуратурата казва следното, че доколкото Изпълнителната агенция по лекарствата казва, че двата вида ваксини нямат разрешение за употреба в страната, разрешение за употреба означава разрешение за търговия и отдолу казва: „Считам, че от Ваша страна към ИАЛ следва да бъдат предприети мерки за недопускане на ваксини, освен законоворегламентираните възможности за това в Наредба 10”. Чета краткия текст от Наредба 10, за да няма грам съмнение във Вашите зрители.

Водещ: Моля Ви, защото наистина влизаме в такива детайли…

Петър Москов: Наредба 10, чл. 3А: „За осъществяване на приети национални програми, в случай на потребност от неразрешен за употреба в страната лекарствен продукт, изпълнителят на програмата, (в случая зам.-министър Персенски), прави мотивирано искане до министъра на здравеопазването, който взема решение за изпълнение на потребностите на конкретната програма и крайния продукт”. Законът, законодателят, изрично е предвидил възможността, когато търговският интерес на фирмата, която има разрешително за употреба, не съвпадне с интереса на пациента, както е тук, нямаме фирма, която да се е явила, за да достави това, държавата да вземе мерки и да внесе неразрешен за търговия в България продукт, каквито са стотици.

Водещ: Моля Ви с едно изречение, ощетена ли е държавата? Защото Вие споменахте, че може да се атакува схемата на вноса?

Петър Москов: Моля?

Водещ: В едно от интервютата, които давахте, след като гръмна скандалът, казахте, че би могла да бъде атакувана схемата, по която е внесена, някакви административни слабости. Да не влизаме обаче в конкретни обяснения Ви моля. Ощетена ли е държавата?

Петър Москов: Затова казвам, Административната прокуратура, тя затова е административна, защото тя проверява и дава предложения за административните актове по прилагането на определена законова процедура, в случая Наредба 10. Там ние сме подготвили на прокуратурата цялата документация и ще я предоставим. Държавата не само не е ощетена, държавата има финансова полза от това. Но не това е важното в тази размяна и в тези дарения. Важното е, че българската държава гарантира, в условията на паневропейска криза за ваксини, на българските деца същата, със същото качество, със същия състав и със същата безопасност, ваксина за новородени. Дали се срамувам? Не. Аз и екипът ми сме горди, че успяхме да направим това.

Водещ: Г-н министър, Вие казахте, че БСП са подхванали рефрена. Аз Ви питам – кой написа и кой създаде този рефрен? Кой създаде сюжета, в който Ви забъркаха?

Петър Москов: Вижте, разбира се, че има много и различни икономически и политически интереси.

Водещ: Назовете и посочете някои.

Петър Москов: Аз, като представител на правителството, мога да видя публичната информация и да кажа, че политическите говорители на тези неистини са БСП и ДПС. Те внушават страхове в българските родители, за да извличат политическа полза. По-долно нещо от това, не мога да си представя.

Водещ: Това ли е цената, която плащате, затова че останахте?

Петър Москов: О, не. Това е само началото на цената, която плащам. Аз не съм имал съмнение какво предстои, когато съм влизал в министерството. И не ме притеснява това.

Водещ: Няколко скандала се разиграха в последните дни, впечатляващи, бих казала, скандали. Скандалът във ВСС със SMS-а, отстраняването на Соня Найденова и замяната й с Димитър Узунов, като представляващ ВСС, атакувани сте Вие, атакувана беше вътрешният министър, г-жа Бъчварова. Тези сюжети, според Вас, имат ли общ режисьор? Мислите ли, че имат някаква връзка?

Петър Москов: Разбира се, че имат общ режисьор. Правителството и мнозинството…

Водещ: Кой е този режисьор?

Петър Москов: Момент. Правителството и мнозинството, сега ще обясня, е отворило изключително широк фронт на промени. В тези промени има засегнати икономически интереси за милиони и милиарди. Това нещо не минава безнаказано. Това, че в Здравната осигурителна каса върнахме, на годишна база между 50 и 60 милиона, което до сега беше печалба на индустрията, това, че митниците и службите събират акцизи, данъци и мита, които до сега не са събирали, но са отивали в печалба на определени фирми, мислите, че това минава безнаказано? И, че тези среди не стоят в основите на тези атаки? Грешите. Проблемът е, че тези мръсотии имат своите политически говорители.

Водещ: А политическите атаки, за които говорите, освен от опозицията, няма ли и приятелски огън, така да го нарека? И такава теза имаше тази седмица, че може би…

Петър Москов: Ами, той, понякога огънят затова е интересен, защото понякога не знаеш точно откъде идва. Единственото, което мога да кажа и мога да декларирам е, че правителството, както във сферата с ваксините, така и в останалите неща, върши почтено и постъпателно своята работа.

Водещ: Кой има полза от това, напреженията точно дни преди евродоклада? И изобщо, да търсим ли такава връзка, с предстоящия евродоклад и напрежението, на което сме свидетели.

Петър Москов: Не само от евродоклада. Напрежението, дестабилизацията, целта да се внуши било страх, било безпокойство, било чувство за безпътица у хората, защото Вие чухте тъжните…

Водещ: Да, ние дори не смеем да мечтаем. Дори в мечтите си не сме щастливи.

Петър Москов: Не смеем да мечтаем, не смеем да се усмихнем, защото ни заливат с мръсотия и с лъжа.

Водещ: Кой ни залива, г-н Москов?

Петър Москов: Заливат ни хората, които искат българското общество да остане да се развива по същия този начин, зад кадър.

Водещ: Има ли имена, конкретни, които сте готов да назовете?

Петър Москов: Зад кадър, в абсолютна безогледна разхитителност на публичните пари, на нашите пари. Аз, като министър, не съм допуснал и няма да допусна това, до последния ден, в който съм в министерството. Не това е важното. Надявам се, че от това, което казах, от документите, които показах, българските родители са абсолютно спокойни. Знаете ли, ние сме гранична държава на Европейския съюз. През нас преминава тежък бежански поток, с нарушен собствен имунизационен календар. Това, на фона на обективните страхове, създадени от тези мръсници, затова има ли проблем с ваксините или няма, повтарям, прочетох, че няма, удостоверих го през подписите и през печатите на производителя, това, да не си ваксинираме детето, защото нашият, Вашият страх на родител, може да надделее – след като някой говори, може би има нещо, нали, нека да не бързаме. Майчиният инстинкт е нарушен. В досег с потока от бежанци, неваксинираното дете може да стане жертва. Това са ваксини срещу смъртоносни заболявания. Моля Ви, вярвайте на фактите, на документите и на експертизата на хората, които са се подписали под производството си. Не вярвайте на политици, които боравят с Вашите страхове за собствената си изгода.

Водещ: Г-н Москов, казвате на няколко пъти „тези мръсници, инициирали долна кампания”. Готов ли сте да говорите с имена?

Петър Москов: Знаете ли, току-що, преди малко се чух с председателя на Лекарския съюз д-р Грозев, поздравявам го. Той каза две думи, че толкова омерзен от тази кампания никога не се е чувствал като лекар. Моята гилдия, лекарската, има много кусури. И аз, и колегите ми. Само че моята гилдия никога не е приемала и няма да приеме животът на хората да бъде разменна монета в политическа игра.

Водещ: Т. е., лекарската гилдия е на Ваша страна? Да или не?

Петър Москов: Аз не мога да говоря от името на лекарската гилдия. Казвам това, което ми каза д-р Грозев.

Водещ: Добре. Имате ли обаче подкрепата на мнозинството, защото Ви предстои вот на недоверие.

Петър Москов: Това ще разберем на вота.

Водещ: Вие как усещате? Ние сега ще попитаме, разбира се. Или в битката се готвите сам?

Петър Москов: Аз нямам причини да се съмнявам в това и да кажа конкретно защо. Защото в работата си, тези дни ще излезе и отчетът за едногодишната работа на правителството, който се систематизира в момента в Министерски съвет за различните министерства, в сферата на здравеопазването министерството, екипът ни…

Водещ: А усещате ли гърба на г-н премиера, тъй като Радан Кънев, когато излезе в опозиция, каза че сега гърбът…, единствено можете да чувствате подкрепата от премиера. Чувствате ли подкрепата на премиера сега?

Петър Москов: Аз това, с гръб и предница, не бих спекулирал. Мога да кажа, че разчитам на гърба и на подкрепата на цялото парламентарна мнозинство, което се е подписало под изпълнението на определена програма, която министерството, в сферата, за която отговаря, изпълнява стриктно.

Водещ: А можете ли да разчитате на подкрепата на Вашите съпартийци от ДСБ, които сега, на практика, са в опозиция? Как те ще гласуват?

Петър Москов: Другото би било някак си невъзможно, ми се струва.

Водещ: Т. е., да не Ви подкрепят е невъзможно?

Петър Москов: Да.

Водещ: Добре. Само с едно изречение, г-н Кирилов, понеже споменахме, как ще гласува ГЕРБ?

Данаил Кирилов: Ние ще подкрепим министър Москов. През тази година подкрепяме неговите законопроекти, програма, стратегия, разгледахме. Така, че смятаме, че той заслужава подкрепа.

Водещ: Добре.

Данаил Кирилов: Аз бях впечатлен от представянето, което направи министър Москов на проблема и смятам, че точно така трябва да се представят проблемите, а не чрез внушение.

Водещ: Ще видим кой как ще гласува, когато започнат дебатите и гласуването.

Данаил Кирилов: Много внушение имаше в този казус. И аз, като обикновен зрител, нямаше как да не засека множество неверни твърдения, от чисто правна страна. Тук искам само да подчертая, че министър Москов, като принципал на държавно дружество, може да взема каквито прецени решения по отношение на дружеството. Очевидно е, че става въпрос за междуправителствени споразумения и очевидно това не са типични търговски сделки. Ако някой е ощетен, вероятно това са нереализираните търговци на пазара.

Водещ: Добре, благодаря Ви. Г-н Свиленски, вот на недоверие, заради лекарствата ли ще бъде, на тема здравеопазване или…?

Георги Свиленски: Не, аз ще започна с това, с което завърши г-н Москов, с ваксините, а след това ще кажа и мотивите за вота, тъй като те нямат нищо общо с ваксините. Това дойде в последния момент.

Водещ: Да, така каза и г-н Миков, че няма.

Георги Свиленски: Г-н Москов, Вие ме нарекохте, приемам го лично, защото съм представител на тази партия, „мръсник” и какви ли не други епитети, които използвахте и ги чуха българските граждани. Аз няма да влизам в детайлите, какви са ваксините, къде са одобрени, къде не са одобрени, аз ще боравя само с двата документа, които Вие сте ги представили, които Вие сте представили пред обществото и пред нас, като народни представители. В договора, в споразумението за дарение пише: „Ваксините да бъдат използвани за изпълнение на имунизационния календар в България”. Така ли е? Втората ваксина, говорим. Това пише в споразумение между България и Турция. Ето, да го видят Вашите зрители, ако могат, аз съм го подчертал. В същото време, на 12 декември Вие отговаряте: „С оглед създалата се бежанска криза, както и наличните данни в Министерството на здравеопазването, за липса на ваксини на територията на целия Европейски съюз, ваксината се съхранява в склад и същата, (тази, която я конфискуваха или блокираха от прокуратурата), ще бъде прилагана при крайна необходимост и то само на лица, които не са обект на имунизационния календар на Република България”. Т. е.,..

Петър Москов: Само, извинете, да уточним, че не говорите за „Пентаксим”-а, нали, г-н Свиленски?

Георги Свиленски: Не говорим за „Пентаксим”-а, говорим за втората ваксина.

Петър Москов: Благодаря Ви.

Георги Свиленски: Така. Т. е., тази ваксина, която ни се вкарва по спешност, 100 хиляди бройки, с решение на Министерски съвет, изведнъж тя става за бежанците. Само че тази ваксина е детска, за деца. Така ли е, г-н Москов? Продуктът детски ли е, кажете?

Петър Москов: Вижте, нека да обясня…

Георги Свиленски: Не, не, нека да се изкажа, само да довърша.

Петър Москов: Добре, о`кей, ще изчакам и ще отговоря и за „Еувакс”.

Георги Свиленски: След което се оказва, че в България в този момент има 279 деца бежанци, 279. Ние внасяме 100 хиляди, за тези деца бежанци. За хепатит „Б”, за който, аз не съм лекар, но г-н Москов ще каже, се предава единствено по полов и по кръвен път. Питам аз, тези деца как ще направят епидемия от 100 хиляди, за да можем да използваме тази ваксина?

Водещ: Да, тази теза беше казана. Нека да отговори г-н Москов, да видим.

Георги Свиленски: Относно това, дали е дарение. Тук имаме бартер, в който, г-н Москов, това пак не е моя работа, аз не искам да ставам, както казвате Вие, говорител на онези зли сили…

Петър Москов: Благодаря Ви.

Георги Свиленски: Но твърденията и документите показват, че бартерът е „кон за кокошка”. Т. е., това, което ние сме изнесли е „конят”, а това, което са ни дали е „кокошката”.

Водещ: Заповядайте, г-н Москов.

Георги Свиленски: Аз ще приключа повече по тази тема с ваксините, но ви моля, г-н Москов, наистина Ви моля, нека…

Водещ: Само нека да отговори в няколко изречения и след това ще продължим с разговора с г-н Свиленски.

Георги Свиленски: …нека да бъдем малко по-конкретни, нека бъдем по-точни с квалификациите.

Петър Москов: Ще бъда абсолютно точен.

Георги Свиленски: Защото Вие, в стремежа си да се защитите…

Петър Москов: Не, не се защитавам. Аз нямам от какво да се защитавам, г-н Свиленски.

Георги Свиленски: Аз Ви разбирам напълно. Вие въвлякохте и правителството, Вие въвлякохте и д-р Грозев, Вие въвлякохте и мнозинството. Нека да оставим органите да си свършат работата. Имаме бартер, който е „кон за кокошка”, имаме констатации на прокуратурата, нека да оставим органите да си свършат работата.

Водещ: Добре, нека да чуем г-н Москов, какво ще Ви отговори, конкретно на тези думи.

Петър Москов: Това, от което някак си съм доволен от този разговор е, че за първи път у нашите политически опоненти няма теза и няма изразено под сурдинка съмнение, което да взриви нервите на майките, за качеството, състава и сигурността на ваксината, за което благодаря, г-н Свиленски. Оттам нататък, за административните процедури. Сега ще кажа нещо, което може би няма да прозвучи много добре в ушите на дипломатите, и от наша, и от турска страна. Стойността на ваксината „БЦЖ”, която България е подарила на Турция е около 500 хиляди лв. Стойността на ваксината „Пантаксим”, която България е получила от Турция, като дарение, е над 3 милиона лв. Да виждате ощетяване на държавата?

Водещ: Така казано – не.

Петър Москов: Не, нали? Може би в момента, наистина, не постъпвам коректно към нашите партньори. Още веднъж да благодаря на партньорите ни от турска страна, защото след като фирмите не се явиха на търг, ние бяхме в безизходица. Румънци, хървати, прибалтийски държави, те все още не могат да решат проблема си.

Водещ: А защо не се явиха? Имате ли отговор на този въпрос? Защо не се явиха и Ви поставиха в такова положение?

Петър Москов: Те твърдяха, че имат производствени трудности и така или иначе, не се явиха. Но сега вече, за да кажем, ние сме в добър диалог с българските представители на разрешително за употреба за същата тази ваксина, която внесохме от Турция. Има сключени, те се явиха на търга през октомври, има сключени договори за нови количества петвалентна ваксина и започнахме в края на годината реимунизация с четиривалентната ваксина на 4-годишните деца, която беше заваксана с две години и се надяваме, че в средата на годината ще можем, всички кохорти, които не са били имунизирани във времето, защото така се е случило, да можем да наваксаме тази имунизация. А иначе, знаете ли, аз не искам да говоря големи думи, само че знам следното – когато един човек влиза в управлението на държавата, в сектор като здравеопазването и се допира до въпроса за ваксините, това е въпросът за живота на децата, ваксинирано ли е детето, т. е., осигурено ли е срещу това да боледува срещу най-смъртоносните заболявания, тогава не е нужно като различно от други хора, да бъдеш мишок, който ти обяснява коя бумага не ти позволява да извършиш правилното действие, за да намериш лечение за детето, а да го направиш. Ако трябва да поемеше последствията за това, както правя в момента аз.

Водещ: Г-н Свиленски, кои са другите козове, които ще използвате, когато дойде времето в пленарната зала и започнат дискусиите по вота на недоверие? Моля Ви, цитирайте един, два или три, но наистина, моля динамично.

Георги Свиленски: Вижте. Темата здравеопазване се оказа най-социално значимата тема за българското общество. Ние преди седмица започнахме преговори с всички парламентарни групи, които не подкрепят правителството, по темата, която трябва да поставим в парламента. Всички се обединихме, че темата здравеопазване е най-големият провал на това правителство. Между другото, това беше и провалът на първото издание на правителството на г-н Борисов, 2009-2013 г., когато, ако си спомняте, тогава бяха сменени четири министъра на здравеопазването. Провал, защо? Защото г-н Москов обиколи всички телевизии, няма студио, в което да не е бил, да си пропагандира неговата реформа. И в крайна сметка имаме, към днешна дата, имаме следния факт – от месец февруари влиза списък за доплащане на лекарства. Това ще разберат българските граждани. Това, какво си говорим тук, няма абсолютно никакъв значение, това, какво пишат в рецептата, това е важното. Ще разберат, че трябва да си плащат лекарствата, ще разбират, че когато април месец отидат…

Петър Москов: Извинете, какви лекарства ще плащат?

Георги Свиленски: Ще си доплащат лекарствата.

Петър Москов: Какви лекарства ще доплащат?

Георги Свиленски: Тези, които ги ползват, г-н Москов.

Петър Москов: Как така ще си доплащат?

Георги Свиленски: Точно така.

Петър Москов: Ама, обяснете ми го, моля Ви се.

Георги Свиленски: Не, няма да Ви го обяснявам сега.

Петър Москов: Как така, няма да ми го обясните? Вие говорите абсолютни неистини.

Георги Свиленски: След това…

Петър Москов: Не, моля, обяснете ми, за какво доплащане на лекарства?

Георги Свиленски: Нека да се изкажа.

Петър Москов: Добре, ама после, като се изкажете, ще ми го обясните ли?

Георги Свиленски: Ще Ви го обясня, да.

Петър Москов: Добре, благодаря Ви.

Георги Свиленски: След това, през месец април…, ако искате и това ще Ви обясня.

Петър Москов: Да, да, да.

Георги Свиленски: Влизат двата списъка, с двата вида болести – социалнозначимите и социалнонезначимите, както са ги нарекли управляващите. И това ли не е ясно?

Петър Москов: Да, да, аз чакам да ми обясните и после ще…

Водещ: Давайте натам, защото тук няма да правим сега голяма дискусия. За съжаление, нямаме толкова много време. Разговорът наистина е интересен, но няма как.

Георги Свиленски: Т. е., хората, които са си платили социалните и здравни осигуровки, тези хора, които са си дали паричките в здравната система, ще трябва април месец, да си платят и лечението, когато отидат на доктор. Ето това е реформата на д-р Москов, казана с две думи. Плащане и на лекарства, плащане и на…

Петър Москов: Аз искам да разбера, какво ще доплащат пациентите от 1 февруари?

Георги Свиленски: Ще доплащат лекарствата, които отпаднаха от списъците, г-н Москов?

Петър Москов: Кои лекарства са отпаднали от списъците?

Георги Свиленски: Аз сега не мога да Ви кажа лекарствата по списъци, извинявайте.

Петър Москов: От кои списъци са отпаднали, извинете, лекарствата?

Георги Свиленски: От тези, които ги финансираше Здравната каса, от тези, които Здравната каса ги реимбурсираше, както Вие казвате.

Петър Москов: Сега, да кажа. Защото пък аз знам, за разлика от г-н Свиленски, аз знам за какво става въпрос.

Георги Свиленски: Със сигурност знаете повече по тази тема. Това, в парламента може би ще имате време да си го…

Петър Москов: Безспорно. Да кажа, няма нито едно лекарство, което няма своя, същия по качество и по състав, аналог, което да е отпаднало вследствие на договорените процедури с Касата. Нито едно. Гарантирам за това. Имаше три проблемни позиции, свързани с…, затова е хубаво да слушате, когато се дават изявления от страна на държавата, а не да се чудите какво да правите. Но, имаше три проблемни позиции, свързани с едни много базови, евтини и масови онкологични лекарства. В течение на окончателните преговори между индустрията , Касата и държавата, те бяха договорени и няма опасност за нито един от тези медикаменти да не бъде реимбурсиран от Касата. Точка.

Сподели в: