Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - БНТ „Още от деня“


Водещ:  В “Още от деня” започваме с министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. Здравейте.

Петър Москов:  Здравейте.

Водещ:  Здравейте. Можем ли да кажем, че реформата стартира с обединението на болниците?

Петър Москов: Не.

Водещ:  Или тя е стартирала по-рано, или чакаме да стартира малко по-късно?

Петър Москов: Не. Обединението на болниците няма много общо с реформата. Това са неща, които са продиктувани просто от здравия разум. А иначе ако говорим за реформата и за нейните цели, ако имам възможността ще кажа каква е идеята.

Водещ:  Ще имате, разбира се. Защото ние задаваме един много важен въпрос на нашите зрители ще подобри ли здравната реформа, която вие сега ще обясните, качеството на здравеопазването. Имате 32% последователи от нашите зрители и на тези сега 68% предстои Вие да кажете защо не са прави.

Петър Москов:  Много са 32, знаете ли. Много са 32, защото доверието, особено в публичните сектори – образование, здравеопазване, съдебна система, то е толкова сринато, че няма накъде повече. 32 е добра база.

Водещ:  Точно така. А какво казахте снощи на народните представители от ГЕРБ, които някои от тях изразиха доста голямо недоволство от това, което Вие правите като министър?

Петър Москов:  Не. Първо не става въпрос за недоволство. Второ, вчера не сме говорили нито с народните представители от блока, с ГЕРБ, онзи ден с представителите на Патриотичния фронт, предстои среща с парламентарната група на АБВ т.е. цялата парламентарна подкрепа, която е излъчила правителството. Разговорът е вътре в коалицията, обсъждат се теми, дискутират се по-добри решения, дискутират се поведение спрямо парламентарните сили, които се противопоставят на правителството. Тоест това е разговор вътре в коалицията. Вътре в партньорството, което оформя подкрепата на правителството. Няма драматизъм, някакъв много тъжен.

Водещ:  А някои детайли, с които Вие така се опитвате да обясните на народните представители, че Вие сте правият, а те примерно не са доразбрали точно какви са вашите намерения?

Петър Москов: Идеята е ние, мнозинството, правителството, да сме правите, а не един министър да е прав, друг да е крив. Една част от мнозинството да е по...

Водещ:  Добре, приемам забележката.

Петър Москов: Не, тя не е забележка, това е същностно. Защото ако нещо може да се случи в държавата, то е до момента, в който има плътно, убедено в нуждата от промени парламентарно мнозинство. Не е въпросът един министър, един министър-председател или каквото и да е било друго. Защото тия неща сме ги гледали, нали. Идва един човек, казва “Аз всичко ще направя” и там някакси вътре в парламента всичко се размива. Имам твърдата убеденост, че в момента зад програмата за управление на правителството стои плътно мнозинство. Надявам се, че г-н Цочев ще го потвърди след малко и така.

Водещ:  Включително и всички народни представители от ГЕРБ. Добре, да Ви върна обаче към детайлите. Бъдещето на бившите онкологични и психодиспансери в страната ще се решава индивидуално и няма да има насилствено сливане на болници. Това ли сте казали снощи на народните представители от ГЕРБ?

Петър Москов: Нека да обясним на вашите зрители първо проблема, защото аз ще потвърдя, че съм казал това, но хората няма да разберат за какво става въпрос, нали това е идеята. Когато говорим за различни начини на взаимодействие между болниците, дали ще бъдат сляти, дали ще бъдат функционално обединени, дали ще оформят между себе си болнични консорциуми, това е технология. Дали част от тях ще са общински, държавни или частни, това също е технология. Целта на държавата, на правителството е от началото на следващата година да спрем да финансираме структури, за да започнем да финансираме лечение. Тоест Касата ще сключва договор само с едно или с група лечебни заведения, които на Вас, на мен, на всеки един от вашите зрители и пред Касата, за да може да сключи договор, ще гарантира, че има пълния капацитет – експертен, апаратурен, кадрови и т.н., за да лекува цялата последователност на заболяването.

Водещ:  Всичко.

Петър Москов: Тоест да има алгоритъм на цялостното ви лечение за определено заболяване. Още повече, когато се касае за социални значими заболявания като онкологични и кардиологични. Тоест фрагментацията - една болница си е някакси присвоила или е започнала да се занимава с епизод от вашето лечение, какво се случва преди това и след този епизод от вашето лечение със вас, някакси не е интересно нито за тази болница, нито за държавата. Защото държавата през Касата плаща на тази болница, за този епизод, на другата болница за следващия епизод. Болните влизат от болница в болница и комплексното лечение не е гарантирано. Тоест целта на това нещо, около което се вдига толкова шум тези дни, е гаранция за това, че вие като пациент ще получите следващата година комплексно лечение. Касата ще плаща за лечението на исхемичната ви болест, на туморното ви заболяване, недай Боже, цялостно, от момента на диагнозата, до палеативните грижи, ако се наложи. Това е целта, а дали това ще стане през сливане на болници, за да може по-добре да отговорят и да могат да отговорят на изискванията на Касата, която дава нашите пари, пред това, че има целия набор от специалисти, а не само един, който прави безкрайно качествено и добре това, което прави, но то е само един епизод, това болниците ще решат сами. И в закона предвиждаме три варианта. Или юридическо сливане, или функционално обединение или вливане в консорциум. Ясно и точно. А на въпроса. Извинете, но аз съм Ви донесъл нещо, защото малко ми дойде до гуша да слушам за това как всяко едно лечебно заведение е чудесно, прекрасно само за себе си. И нищо не бива да се пипа. И трябва да има реформа, трябва да има промяна, но ако може тя да не касае нас. Когато говорим за комплексност на услугата, срещу това се изправят различни хора и казват “Ние я предлагаме”. Да де, обаче хората не виждат това. Сега, ако ми позволите, може би няма да е толкова интересно, колкото да обсъждаме Доган или Местан, ще ви прочета нещо.

Водещ:  Не съм Ви задал въпроси за Доган и Местан.

Петър Москов:  Ама сигурно ще зададете, нали?

Водещ:  Ами ако настоявате, ще задам.

Петър Москов:  После ще Ви го оставя, ако искате. Това е едно писмо. Ще отнеме минута, моля Ви.

Водещ:  Да, да. Не го четете цялото така, просто го преразкажете може би.

Петър Москов:  Ще го прочета.

Водещ:  Добре.

Петър Москов:  Това е получено в министерството. Едно от хилядите писма, което е получено. Зачертал съм имената, защото не съм взел съгласието на хората. “Накратко ще Ви изложа случай, който ни притеснява и ни кара да потърсим съвет от вас”. Разбирате ли, те търсят съвет от държавата, а не съдействие.

Водещ:  От министъра.

Петър Москов:  “Защото объркването и липсата на готовност от страна на реномирани медицински заведения ни поставят в позиция на безпомощни хора, които не могат да осигурят необходимото медицинско обслужване на болен роднина. Пациентът еди кой си, опериран от рак на панкреаса на 16 януари 2015-та в болница “Токуда”. Следва престой в Пета градска болница за преливане на кръв между 23 и 29 май”. Представете си, че това сте Вие, недай Боже. “Преди седмица, 7 април 2015-та, е направена пункция на белия дроб в друга болница поради напълняне с вода. За да направи талкиране, което да забави повторното пълнене на дроба с вода, се налага да бъде хоспитализиран с направление, а такова няма. На 14 април 2015-та се налага нова пункция. На пациента е отказан достъп и съответно лабораторно обслужване във всички подходящи болници, които работят със Здравната каса с довода, че това е безмислена манипулация или, че това не е работа на съответното медицинско заведение, при положение, че операцията е направена в еди коя си болница, където обаче тази дейност е платена, без направление по клинична пътека. Болничните заведения, които са отказали медицинска помощ и манипулация по талкирането са онкология, (...), Пирогов, пулмология, ВМА, онкодиспансер. “На 14 април 2015та...”. Ще изслушате, неприятно е.

Водещ:  Да.

Петър Москов:  “... е извършена манипулация по дрениране на бял дроб отново в Пета градска, където обаче не може да бъде извършена манипулацията по талкиране поради липса на отделение по гръдна хирургия. Състоянието на пациента е такова и съответно в тази фаза ще се наложи следващата пункция. При проявеното бездействие и липса на отношение сме объркани безкрайно как да подходим, към кого да се обърнем за помощ, за да осигурим поне възможно най-елементарните манипулации, за да облекчим, доколкото е възможно, състоянието на болния. Има ли изобщо някаква политика на проследяване, помощ и контрол на физическото и психическото състояние и грижи ли се някой за това...”

Водещ:  Този болен жив ли е в момента?

Петър Москов:  Към този момент този болен е починал. “При съответното отношение, единственото, което можем да направим като извод е, че дефакто на държавата й е все едно как, къде и по какъв начин се лекуват нейните граждани и, че статистиките за раждаемост и смъртност са просто числа, от които никой не се интересува. Освен, че пациентите са подложени на стрес, те всъщност са съзнателно обречени на живот, недостоен, мъчителен, унижителен и много тежък.” Това е едно от стотиците, от хилядите писма, които отиват и на пощата на министерството, пациентските организации и при вас във медиите. Да кажем - това по никакъв начин не е обвинение спрямо лекарите. Аз обикалям, заедно с екипа си, вече на 10 от тези конфликтни места сме били. Това са прекрасни професионалисти, които са поставени да работят в условия на лоша организация, необслужваща пациента. Ето, за да не се случва това нещо, държавата и Националната здравноосигурителна каса ще гарантира на всеки един от вас, ще гарантира и на лекарите, че те ще отговарят на пълноценния комплекс от лечение. Тоест влизате в едно лечебно заведение и то ще получи договор с Касата, за да ви лекува. Тоест пари от Касата, за да ви лекува, само ако то е част от обща верига и общия ви график на лечение, където...

Водещ: Независимо къде се намират те.

Петър Москов:  Независимо къде се намират те и кое от кое следва и на коя дата следва следващото, а няма да е свързано с това като футболна топка да влизате, да излизате от едно заведение, след това да ходите в доболничната помощ, след това на трето място да ви преливат кръв, след това да ви правят изследване в поликлиниката и частично вие да плащате за това. Това е идеята на това, което се нарича “обединение”. Срещу това правителството чува следните аргументи. Собственост, капиталов дял, печалба. Тоест, когато говорим за това, че едно лечебно заведение, аз го слушам от политици от опозицията. Едното лечебно заведение било на печалба, пък другото не било. За кого печалба? За този човек ли?

Водещ:  Този човек явно вече печалбата не го интересува.

Петър Москов:  Само, че има още много такива хора и, недай Боже, утре и ние с Вас можем да бъдем такива. Не е задължително да е онкологично...

Водещ: Един много важен детайл. Разбрах Ви, надявам се и зрителите да Ви разбраха. Много добре го обяснихте.  

Петър Москов: И аз се надявам.  

Водещ:  Кажете обаче личната карта, здравна карта, електронна, не влиза в тази реформа и няма ли тя да улесни всичко това, за което Вие говорите.

Петър Москов:  Категорично влиза, но това са различни детайли. Ако съм обяснил какво се крие зад цялата тази драма, протести и всичко около тъй наречените “вливания”, аз казвам: от следващата година за социално значимите заболявания в основния пакет Касата ще сключва договор само с болница или група болници, които могат да осигурят пълноценното ви лечение. Дали техният избор ще бъде да се слеят и през механизмите на задължителната здравна карта това ще бъде изяснено, да бъдат функционално обединени или да направят консорциум, това ще бъде отчитано за всеки един град и за всеки един отделен случай. Но повече лечебно заведение, което осигурява само епизод от вашето лечение, няма получава финансиране от Касата само за този епизод. Нека бъдат така добри да нарушат зоните си за комфорт. И тук отново казвам – лекарите, които работят навсякъде, и в многопрофилни, и в специализираните болници, са фантастични специалисти. Фактът, че те са останали тук при тези условия и тази организация...

Водещ:  И тези пари.

Петър Москов:  ...И тези пари сам по себе си е достоен. Това не е насочен ход срещу лекарите. Това е насочен ход срещу лошата организация, от което печелят други хора, не лекарите и не пациентите.

Водещ:  Добре, понеже казахте за пари, понеже споменахте няколко пъти Здравноосигурителната каса, сутринта ръководителят й спомена в едно интервю за БНТ, за сутрешния блок, че ще има дефицит от 200 млн. тази година, което вие отрекохте преди няколко месеца, че ще се случи.

Петър Москов:  Значи, децифит от 200 млн. на края на годината няма да има, но ако нещата продължават по начина, по който са продължавали години наред до сега, може дефицитът да е и повече от 200 милиона. Само че когато говорим за дефицит, всъщност казваме следното: Нещо, което е изхарчено от тази система, в този вид, с този резултат, защото знаете ли, количеството пари, които даваме от година на година става все повече. И през публичния фонд като вноски...

Водещ:  А качеството намалява. Така е.

Петър Москов:  ... и от джобовете си. Не, качеството, това са измерими показатели. Ако видите здравно демографската статистика, вие ще видите, че във всяка възрастова група ние боледуваме повече от средния европеец. И то говоря за широка Европа, не старите богати европейски държави. За страните от нашата черга. Продължителността на живота ни е по-малка, детската заболеваемост и смъртност е кошмарно по-висока от средно европейската. Тоест, ако идеята беше колкото повече пари, толкова по-добро качество, тогава никой от нас нямаше да има нещо против. Въпросът е, че тези тенденции се разминават. Здравните показатели се влошават, а количеството пари, които даваме и през публичния фонд и от джобовете си пряко, когато се налага, било за лекарства, било за някакви консумативи, медикаменти, манипулации в болницата, се увеличава. Тоест системата на здравеопазване в момента не отговаря на предназначението си. Тоест да имаме по-добро здраве...

Водещ: Отговаря за тези, които присвояват разликата. Тук има, от това, което вие казвате доказва за мен, че има определена група хора, които имат интерес статуквото  да се запази. Тази разлика някъде отива.

Петър Москов:  Има твърдения на различни анализатори, включително и консултанти на България, за които България плаща пари от Световна банка, от Европейската комисия, които казват, че общо от четирите млрд. публични разходи, не говорим за тези, които вадим от джобовете си, някакси е по-трудно проследимо. Тоест, бюджетът на Касата и на министерството около милиард не отиват баш по предназначение т.е. не са ефективно сложени.

Водещ: Годишно.

Петър Москов:  Годишно. Е, този милиард е шумен, нали знаете. Може да създава медийна вълна, може да създава шум, може да създава стрес у хората. Искам да кажа още веднъж на пациентите. Няма нито идея, нито опит за закриване на което и да е било лечебно заведение, в което вашите добри, качествени лекари ви лекуват. Просто има нужда от страна на държавата да има гаранция, че това не е отделно, самостойно лечебно заведение, а е част от верига, която осигурява комплекс на лечението ви от началото до, дай Боже, излекуването.

Водещ: Националната здравна карта обаче къде е в тази схема?

Петър Москов: Тука да не настъпи объркване. Едното е националната здравна карта, която сме заложили в закона за лечебните заведения и тя е свързана с това, че от следващата година, защото едно от направленията на реформата... Хайде да почнем по ред.

Водещ:  Значи за да направите преценка за това коя болница къде, колко пациенти ще има и така нататък.

Петър Москов:  Така. Започваме от базата. Какви са четирите основни направления на реформата, защото това, за което говорим е преструктуриране, което е следствие на здрав разум. Къде даваме парите си, а не нещо друго. И няма какво толкова да го коментираме. Не е реформата сливане или функционално обединение на две болници. Или пък административната уредба на деветте болници в карето на Медицинска академия. Базата е спешната помощ. Там има ясен план за действие и вече постигнати резултати. Не знам дали си давате сметка, но от началото на встъпването в длъжност на това правителство до сега вече новините, включително и на Канал 1, не започват, както започваха всеки ден, със спешната помощ не дошла, човек умрял и т.н. Невъзможно е всичко това да се случи. Защото във всяка една система, дори и най-богатата, това се случва, но то ще бъде в рамките на възможното и случващото се, дори там, където системите работят перфектно. Нека да кажем, че само в София за тези пет месеца, и това е следствие на работата на това правителство, когато стъпихме имаше 12 екипа на смяна. Сега са между 24 и 27.

Водещ:  Достатъчно ли са те обаче?

Петър Москов:  Не, не са достатъчно. И в рамките на четиригодишния план за действие за преструктуриране на спешната помощ, вече имаме 65 нови линейки за този период, от няколко месеца – усилие, започнато от служебното правителство и моя предшественик д-р Ненков. Ще обновим в рамките на 4 години периодично с около 20% годишно целия автопарк. 600 нови линейки. Ще избушим и ще преоборудваме както инфраструктурно, така и апаратурно всички спешни отделения на болниците. Защото това е базата. Спешността, с която всеки един от нас, недай Боже заради болест може да се сблъска. Вторият вектор е структурната реформа и промяната на начина на финансиране. Част от нея вече се опитах да обясня. Заплащаме не на структури, а заплащаме за лечение. Тези структури и моят съвет към тях е – за тях ще бъде по-добре да престанат да се роят, защото начинът на заплащане ще ги накара да се обединяват. Защото начинът на заплащане ще финансира лечение, и резултат, и комплексност, а не това кой, къде и защо е направил болница или нещо друго. Третото нещо, за което питате. Вътре в рамките на това е и националната здравна карта, в рамките на която ясно, средноевропейски на база структура на заболеваемост по области и междуобластна ще бъде ясно, че не можеш да откриваш нова болница там, където и без това има предостатъчно. Ако искаш да инвестираш в болнична инфраструктура, тогава отиваш там, където болници няма, защото има цели територии от страната, където достъпът за мен и като Вас в София е немислим за тези хора. Дали в (...), дали в Родопите, дали някъде другаде. И това е и начин държавата да прави политика. Къде да се насочват инвестициите, къде да се насърчават инвестициите. Третото нещо...

Водещ:  И последно трябва да бъде.

Петър Москов:  Контролът... и мога да говоря още много, ама ще ми се разсърдят от коалиционните партньори. Това е ефективността и контрола. Това е всичко, свързано с електронното здравеопазване. Ще имате в края на годината въпросната пластика – електронна здравна карта. Но тя е само индивидуалния ви ключ. Въпросът е какво отключва тя. В началото на следващата година със сигурност с тестова версия, да се надяваме и по-разгърнато, ще имате две неща. Едното е електронната рецепта т.е. ще престанем да си разкарваме книжки между лекаря и аптеката си. И второто – индивидуалния ви пакет за доболнична помощ. Край с историята за направленията. Направленията ще излезнат от чекмеджетата на личните лекари и ще бъдат заложени спрямо вашата възраст, пол, съпътстващи заболявания, в индивидуални пакети за доболнична помощ. Здравият и младият ще получи по-малък лимит, болният и възрастният ще получи по-голям. И вие ще държите в ръката си вашето право на здравноосигурен. А вашият лекар само ще установи нуждата да го ползвате в момента.

Водещ:  Много Ви благодаря.

Петър Москов:  Аз Ви благодаря.

Водещ:  Последен въпрос. Ако това, което казвате сега на зрителите на “Още от деня” сте го казали снощи пред народните представители, те не ви ли ръкопляскаха?

Петър Москов:  Не. Ние не си говорим за ръкопляскане. Когато говорим за политическа работа в коалицията, тя е свързана с конкретика за изчистване на закона и с абсолютната убеденост за правилността и последователността на действията. Знаете ли, притесненията вътре в коалицията, те не са просто в ГЕРБ, в Блока, в АБВ и т.н е, че преди избори и най-добрите намерения се използват, за да възбуждат страхове и притеснения в хората и за политически цели. Ако опозицията направи това, това е престъпление спрямо здравето на хората.

Водещ:  Благодаря Ви.

Петър Москов:  Не спрямо управлението.

Водещ:  Благодаря на д-р Петър Москов, министър на здравеопазването.

Сподели в: