Върни се горе

Клиниките нямат право да искат допълнително пари, ако фондът плаща за ин витро

Миналата седмица бяха приети промени в работата на Център „Фонд Асистирана репродукция”. С тях се забрани на клиниките, които получават средства от фонда да искат допълнително заплащане от пациентките си. За това какво наложи тези промени и каква е дейността на фонда потърсихме д-р Николай Лалев. Той е директор на фонда.

Д-р Лалев, има ли много кандидати за ин витро?

От март 2009 г., по-точно от средата на април 2009 г., когато Фондът започна работата си, досега са подадени 12 350 заявления. През 2010 г. са финансирани 4360 пациенти в размер на 15 000 000 лева. Дори имаме около 1000 родени бебета. Очакваме през тази година заповеди за одобрено финансиране да получат още 7500 жени, а останалите - през 2012 г. На практика от тези 12 350 заявления отказите за финансиране са под 1%. Това е така, защото Общественият съвет не дава отказ заради формални причини, например, когато имат недостиг на документи . Напротив, кандидатите се уведомяват веднага и им се дава възможност да представят липсващите документи. Фондът прави отказ само, когато не отговарят на изискванията за започване на процедура по ин витро.

Много или малко са 12 хиляди заявления?

Всъщност преди да отговоря на този въпрос нека кажа, че нашето желание е да няма жени, които да имат такива проблеми. Различните статистики сочат, че у нас броят на двойките с репродуктивни проблеми е между 120 и 240 хиляди. Това обаче не означава, че всички те имат нужда от асистирана репродукция.

Колко са средствата през тази години за работата на Фонда, ще стигнат ли?

Да, Фондът през 2011 г. разполага и с 15 млн. лв., така че не очакваме да се появи недостиг на средства. Финансирането ни бележи ръст с 5 млн. в сравнение с миналата година.

На каква финансова помощ имат право жените?

Жените, които отговарят на изискванията на Фонда имат право на до 3 опита ин витро. Всеки от тях се финансира от държавата до 5000 лв.

Трябва ли да плащат нещо допълнително пациентките при самите опити?

Във фонда постъпиха оплаквания от жени, че понякога лекарите им искат допълнителни средства над тези 5 хил. лв., които дава държавата. До 25 май 2011 г. не беше точно фиксирано какво се прави в подобни случаи. По тази причина МЗ реши, когото една жена се финансира от фонда – сумата да бъде фиксирана до 5000 лв. и пациентките да не доплащат нищо. Подобна е практиката в повечето европейски страни, така е в цялата сфера на българското здравеопазване при финансирането по клинични пътеки. Освен това сумата от 5000 лв. за всеки опит е консултирана със специалисти и е достатъчна за една процедура. Тоест жената по никакъв начин не трябва да поема допълнителни разходи.

Кой има право на тази помощ?

За разлика от повечето държави, където има по-рестриктивни изисквания, у нас правилата са по-свободни. В Англия например допустимата възраст за ин витро е 29-30 г., а у нас – 43 години. Българската държава е доста либерална - дори и жени, които нямат партньор могат да забременяват с донорска сперма. От гледна точка на Фонда два са основните медицински критерии, на които двойката трябва да отговаря, за да кандидатства: първо, така наречения „женски фактор”-различни медицински проблеми, които водят до женски стерилитет, вторият е „мъжкият фактор” - проблеми със сперматогенезата. Има и много други медицински причини, посочени в Правилника на Фонда, които се доказват с медицински документи.

Как хората да се ориентират, че имат нужда от помощта на Фонда?

Трябва да се има предвид, че не всяка жена с репродуктивни проблеми се нуждае от асистирана репродукция. Затова първата крачка е да се избере клиника, която има договор за работа с Фонда. Това са 17 клиники, които са разположени в цялата страна, като скоро ще бъде сключен договор с още една. Във всяка от тях има на разположение пълен набор от документи, които лекарите могат да помогнат да се попълнят. След това комплектът се подава във Фонда – по поща, лично във фонда или чрез клиниките. Всяка преписка получава входящ номер и по него се следи движението й и на какъв етап се намира.

Къде могат хората да получат информация за Фонда за асистирана репродукция – адрес, координати?

Информация за Фонда досега можеше да се намери на сайта на МЗ и на сайтовете на пациентските организации. Вече работим по изграждането на собствена страница в интернет. Досега наш приоритет беше да стартира информационната система на Фонда, която е пряко свързана с работата ни. С новата страница ще има още един източник на информация, но искам да подчертая, че и досега не е имало проблеми с откриването ни.

Кога жените и мъжете трябва да потърсят помощта на Фонда?

Ако в рамките на една година, въпреки желанието за бебе, няма индикации за бременност, препоръчваме двойката да посети специализиран кабинет. Там на двамата партньори ще бъдат направени изследвания. Трябва да се отхвърли стереотипа, че репродуктивните проблемите се дължат единствено на жената. Съвременната медицинска практика, както и информацията, постъпваща от клиниките във Фонда показа,че проблемите при една трета от случаите са при жената, в една трета – при мъжете, а в останалата една трета - не може се установи причината. От тази гледна точка е задължително и двамата партньори да посетят специалист.

Според вас има ли достатъчно подготвени специалисти в страната, които да дадат адекватен съвет и при необходимост да препратят хората към съответното лечебно заведение?

Във всички областни градове има достатъчно специалисти. В случай че те по различни причини не могат да се справят с проблемите, обикновено насочват хората към специализирани клиники.

Сподели в: