Върни се горе

Линк към интервюто на д-р Илко Семерджиев - Нова ТВ „Събуди се“

 

Водещ:  Здравейте! Добре дошли!

Д-р Илко Семерджиев:  Добре заварила!

Водещ: Така, Илко Семерджиев, д-р Илко Семерджиев, министър на здравеопазването в служебния кабинет. Как сте?

Д-р Илко Семерджиев:  Благодаря, добре.

Водещ:  Така, с удовлетворение ли завършвате тоя мандат или с усещането, че много неща, които искахте да свършите по Вашия предварителен план, не успяхте да направите? Кое от двете?

Д-р Илко Семерджиев:  Предварителният план е изпълнен, включително и преизпълнен.

Водещ:  Знаете ли, имало е един форум на Българския лекарски съюз тези дни, изнесли са една статистика: 94 на 100 от българите възприемат здравния модел в страната като неефективен. Кажете сега, какво успяхте да промените за Вашия толкова кратък мандат в една система, която с почти пълно единодшие хората смятат за неефективна? Най-важните неща.

Д-р Илко Семерджиев:  На първо място, премахнахме пръстовите отпечатъци и този експеримент най-после завърши. Това ни позволи пък да възстановим договорното начало между лекарския съюз, зъболекарския съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това от своя страна рефлектира в сключване на Национален рамков договор, както за медицинските, така и за денталните дейности. И, разбира се, в този нов Национален рамков договор бяха въведени много нови правила, които облекчават системата.

Водещ:  Кажете защо това е важно за мен, като пациент?

Д-р Илко Семерджиев:  Важно е, защото...

Водещ:  Договорно начало, Национален рамков договор. Кажете ми конкретно, това какво ще промени, когато аз вляза в болница? С кои от проблемите няма да се сблъскам челно, благодарение на това?

Д-р Илко Семерджиев:  Важно е, защото договарянето означава балансиране на интересите и то на интересите на всички участници в системата. Когато си стиснете ръцете и кажете: „Да, това ще бъде механизмът, по който ще работим”, очевидно е, че сте постигнали някакъв взаимен компромис, който позволява да бъдете удовлетворен. Какво обаче в конкретика позволяват националните рамкови договори тази година? На първо място, намаляване на листата на чакащите. На второ място, намаляване на лимитите. На трето място, преместване на механизма на бюджетиране от ниво лимит за клиника, за болница, за легло включително, към тримесечни прогнозни бюджети с буфер от 3% за преразходи включително.

Водещ:  Болниците обаче...

Д-р Илко Семерджиев:  Тоест, това са много по-гъвкави механизми на поведение, които облагодетелстват пациента.

Водещ:  Да. Болниците обаче май не са доволни от тези гъвкави механизми. Казват, че парите им са по-малко сега, искат актуализация. Каква е Вашата истина за това? Ще могат ли болниците да функционират нормално и спокойно в тези словия?

Д-р Илко Семерджиев:  В това отношение трябва да се говори с числа. Тази година бюджетът на болниците ще бъде 1,613 млрд. лв. Само за сравнение, нека да кажа, по Закона за бюджета за 2016 г. болниците имаха разпределени 1,343 млрд. лв., а за 2017 по Закона за бюджета – 1,457 млрд. лв. Виждате, че 1,613 млрд. лв. е значително над и двете числа. Тоест, има механизъм сега при индивидуалното договаряне тези разпределения на бюджетите да бъдат достатъчно добри, още повече договорируеми, а не наложени от някого.

Водещ:  Защо тогава са притеснени болничните директори? Защо искат да се вадят пари от оперативния резерв на Касата?

Д-р Илко Семерджиев:  Те вече са разпределени парите от оперативния резерв на Касата. Всъщност, договорите се сключват, разбира се, по параграфите за здравноосигурителни плащания. Там те не включват парите от резерва, който за тази година е 341 млн. лева.

Водещ:  Така?

Д-р Илко Семерджиев:  Касата не може да направи друго. Тя е длъжна да разпредели парите, които Законът ѝ дава по параграфните разпределения. Така че има някакво напрежение по-скоро от стриктното четене на Закона отколкото от реалните сключени договори. Всъщност, все още не е започнало изпълнението на новите договори за 2017 г. Знаете, че беше преместен този процес от 1 април на всяка следваща година, т. е. разместен е процесът на договаряне от бюджетната година и затова имаме такъв тип напрежение точно сега.

Водещ:  Тоест, казвате, че когато то бъде преодоляно, всичко ще е наред с парите за болниците...

Д-р Илко Семерджиев:  Аз цитирах числата...

Водещ:  ...и тези, гъвкавите лимити всъщност ще дадат спокойствие на системата?

Д-р Илко Семерджиев:  Аз цитирах числата, които показват, че няма основание за притеснение. Тазгодишните разходи ще са не по-малко от миналогодишните.

Водещ:  Добре. Вие поискахте, мисля, до края на март, ако не греша, може и да греша, оздравителни планове от болниците.

Д-р Илко Семерджиев:  Точно така.

Водещ:  Получихте ли такива оздравителни планове? И всъщност какво ще се промени възоснова на тези планове, които са Ви представили?

Д-р Илко Семерджиев:  Получихме една част от тях, друга част получаваме. Те са свързани с провеждането на общите събрания на лечебните заведения, така че според графика, всяко представя оздравителните си планове. Какво ще се промени? На първо място...

Водещ:  Но това трябваше да хвърли светлина върху картината, нали, чисто финансовото състояние на болниците.

Д-р Илко Семерджиев:  Точно така, точно така. На първо място, ние направихме шестгодишен анализ, от 2010 до 2016 г., на финансовите показатели на лечебните заведения. Видяхме какви са проблемите, посочихме ги на колегите. Направихме национално съвещание с всички областни болници. И в резултат на това имаме взаимно разбиране какво трябва да се прави. Самите оздравителни планове обаче са индивидуализирана картина на всяко едно лечебно заведение и когато тя може да се види и когато може да се посъветва или да се препоръча някакво рационално действие, очевидно се полчават резултати. И аз бих искал да дам два примера. Болници, които генерираха дългове, от миналия месец, от месец март имаме отчетни данни, че вече са на баланс, т. е. не генерират повече дългове. Явно са взети онези мерки, които оздравителните планове са препоръчали и се получават съответните ефекти. Тези ефекти обаче не са само спрямо финансовата дисциплина, а и по отношение на лечебната дейност. Най-ярък пример е „Пирогов”. „Пирогов” демонстрираше ежемесечно генериране на дългове над половин милион лева – март месец за първи път е на баланс: равни приходи и разходи, нямаме дългове.

Водещ:  Да не би да компенсират от другаде? Да не би да се отрази на качеството?

Д-р Илко Семерджиев:  Това е целта на оздравителните планове.

Водещ:  Не, не. На качеството на лечението, на начина, по който се грижат за нас там?

Д-р Илко Семерджиев:  Напротив, напротив. В момента лечебната дейност върви много добре. Както виждате, напрежението е значително успокоено в сравнение с...

Водещ:  Какво, текли са..., пари са изтичали от някакви дупки ли, от някакви кранчета? Каква е... Как си го обяснявате?

Д-р Илко Семерджиев:  Навсякъде е различно. Но по принцип, когато има дефицит в доброто управление, се получават и преразходи.

Водещ:  Аха, въпрос на управление, казвате.

Д-р Илко Семерджиев:  Да.

Водещ:  Вие бяхте много атакуван за различни такива кадрови промени.

Д-р Илко Семерджиев:  Нормално.

Водещ:  Бяхте атакуван за начина, по който доста амбициозно влязохте в този кабинет. Някой беше казал, че сте се разпищолил даже. Какво казвате в края на мандата за тези...

Д-р Илко Семерджиев:  И аз го определих като комплимент. Това беше забелязване, че ние работим.

Водещ:  Е, чак пък комплимент?

Д-р Илко Семерджиев:  Определено.

Водещ:  Добре, щом така го приемате.

Д-р Илко Семерджиев:  Да, така го приемам.

Водещ:  Притеснения имате ли някакви? Знам, че Ви грозят шест години затвор заради, как беше, заплаха и принуда – тази история, по която прокуратурата се намеси, че сте заплашвали директора на Изпълнителната агенция по лекарства Асена Стоименова. Настоявали сте Ваш човек да бъде назначен за неин заместник. Каза ли сте ѝ „мога да те уволня, други неща мога да ти направя“. Притеснен ли сте?

Д-р Илко Семерджиев:  Първо, това не е вярно.

Водещ:  Толкова кратък мандат, пък такива обвинения.

Д-р Илко Семерджиев:  Първо, това не е вярно.

Водещ:  Кое, че сте я заплашвали?

Д-р Илко Семерджиев:  Първо, че съм заплашвал. Второ, че съм упражнявал принуда. Изпълнявал съм правомощията си. Министърът на здравеопазването е длъжен, спрямо правилника на устройството и дейността на тази агенция, да изиска назначаването на зам.-директор, какъвто в тази агенция не е имало в продължение на три години, забележете. По този правилник всяко отсъствие на директора може да бъде замествано само от зам.-директор – така пише в правилника. Средногодишно въпросният директор е отсъствал между 80 и 100 дни. И всички заповеди, издавани от нелегитимен заместник са административно и правно атакуеми. Тоест, тази агенция има в дейността си значителен дефицит на спазване на норматив и на регулация.

Водещ:  Добре, Вашите предшественици на поста не са ли знаели това? Защо три години, казвате, стои без заместник в нарушение на закона тази агенция? Имате ли отговор?

Д-р Илко Семерджиев:  Може би са били по-плахи. Вие може би си спомняте, че...

Водещ:  Е, па толкова ли е страшно да назначиш един зам.-директор на агенция? Какво значи по-плахи?

Д-р Илко Семерджиев:  Въобще не е страшно, разбира се. Но Вие си спомняте, че въпросният директор на агенция се разхождаше с един телефон с едни SMS-и и с едни оплаквания до прокуратурата и в предишни мандати, така че очевидно имало е някакъв тип...

Водещ:  Вие заплашвахте ли я по телефона?

Д-р Илко Семерджиев:  Не, разбира се. Още веднъж нека да кажа, в самото начало го казах, аз не използвам такива етюди. Забележете, няма факт на уволнение, няма факт и на назначение. Тоест, вместо да дойде да ми докладва, въпросният директор е отишъл в прокуратурата да упражни клевета.

Водещ:  Ами, ако се е почувствала заплашена, застрашена? Не знам. А кой трябва да посочи кой да е този заместник, между другото?

Д-р Илко Семерджиев:  Нека още веднъж да се върна...

Водещ:  Защото...

Д-р Илко Семерджиев:  Министърът на здравеопазването.

Водещ:  Министърът?

Д-р Илко Семерджиев:  Той трябва да съгласува персоналната кандидатура на заместника. Това е по Закона за администрацията, който е абсолютно категоричен и дава...

Водещ:  Защото това беше пък другото обвинение – че сте предлагали човек, който е в конфликт на интереси, който е с фирми в медицинска...

Д-р Илко Семерджиев:  И това не е вярно. И това не е вярно. Не може да се обвини един човек в конфликт на интереси, защото си ровил в “Google” и си решил, че той има такъв конфликт на интереси. Затова има специализирана институция, тя се нарича Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. И въпросният директор на агенция имаше повече от месец да направи това необходимо действие в тази комисия. Междувременно, обаче човекът е чакал, стоял е пред кабинета ѝ, тя не е го е приемала и е предоставил документи, с които е доказал, че няма никакъв конфликт на интереси. При това, този човек е изключителен професионалист.

Водещ:  С други думи, Вие казвате: всичко е лъжа – не се притеснявате от прокуратурата...

Д-р Илко Семерджиев:  Аз няма от какво да се притеснявам.

Водещ:  ... няма да има шест години затвор.

Д-р Илко Семерджиев:  Е, вижте, ако човек, за да си свърши работата, трябва да жертва и нещо от себе си, аз го правя без никакво колебание.

Водещ:  Е, това е твърде голяма жертвоготовност, ако питате мен, за един невинен човек, какъвто твърдите, че сте Вие. Но да продължим напред. Казахте, пръстовия отпечатък. Защо беше толкова важно за Вас да отмените пръстовия отпечатък, дори и той да няма чак такъв принос в намаляване броя на хоспитализации, в, така..., стягането на финансовата дисциплина, каквито бяха очакванията? Първи въпрос. И втори, електронната идентификация, така наречената, кога ще се случи всъщност?

Д-р Илко Семерджиев:  По първия Ви въпрос – защото няма абсолютно никаква стойност, положителна, рационална стойност, която да допринесе с нещо за здравеопазването. Електронната идентификация е тази, която допринася, защото заедно с идентификационния си документ, който е европейски, Вие ще имате и достъп до здравен портал, до електронно здравно досие...

Водещ:  Кога? Кога?

Д-р Илко Семерджиев:  Това, държа сега да Ви кажа с много голяма точност, защото ние разработихме и вече имаме финансиране по проект. На 1 март стартира този проект. За него получихме по Програма „Добро управление” 12 млн. лева. И Пътната карта предвижда от 1 март 2017 г. до 28 декември 2018 г. всичко разписано да се случи. А какво съдържа това? Нещо много повече от електронна здравна карта.

Водещ:  Декември 2018 означава ли електронна идентификация факт в болниците?

Д-р Илко Семерджиев:  Да, означава. И това означава...

Водещ:  А дотогава?

Д-р Илко Семерджиев:  Дотогава ще се развива проектът. И това означава създаване на регистри – 21 регистъра, електронни, са предвидени там. Създаване на електронно здравно досие, създаване на електронна рецепта, създаване на електронно направление, обмен на данни изцяло по електронен път и изчезване на хартиения документооборот, създаване на национален здравен портал, в който Вие, като пациент, ще можете да влезете и да видите за себе си голяма база данни, а не само това – да видите и как изглежда в електронен вид здравеопазването, да може да се ориентирате в него и сам да вземате информирани решения.

Водещ:  Дано да сте прав, въпреки че, да Ви кажа, аз остарях с тази идея.

Д-р Илко Семерджиев:  Това предвижда проектът, това не е въпрос на „Дано”.

Водещ:  Остарях с тая идея, чакам я, да, тази идентификация от много време. Дано да се слчи! Аз искам да Ви питам обаче нещо много важно за мен. И то касае Фонда за лечение на деца. Знаем скандалите там, цялата...

Д-р Илко Семерджиев:  Вече няма скандали.

Водещ:  ... цялата предистория. Искам да видим един репортаж, след това ще Ви питаам какво успяхте да промените там. А репортажът е за лечението на 14-годишно момиче, чието лечение се бави вече два месеца, въпреки че Фондът за лечение на деца е одобрил и ще плати операцията ѝ. Причината е в разминаване на правилата за работа на институцията и Закона за обществените поръчки. Така на практика, въпреки че членовете, точките, алинеите са спазени, жизненоважни операции на практика се отлагат.

Репортер:  Стотици километри е изминал Иван Гинев от Шумен до София и обратно, защото още се надява, че зад прозорците на тази сграда администрацията разбира проблема му – че детето му трябва да се оперира.

Иван Гинев:  Изкривяването беше 65 градуса. И аз се уплаших тогава за момент и попитах доктора дали не може да се коригира с корсет.

Репортер:  Оказало се обаче, че не може. Две години по-късно изкривяването на гръбначния стълб на Илиана е 107 градуса. Единственото решение е поставяне на специални импланти. Фондът за лечение на деца може да ги плати.

Иван Гинев:  Детето настина и отложиха операцията за 13 март тази година. На 8 март ни се обадиха от болницата, че спират да работят с Фонда понеже имат някакви финансови недоразмения.

Репортер:  Докато Илиана е настинала, Фондът сменя директора си. Новият спазва стриктно правилата, а според тях, за да се платят медицински изделия с публични пари, трябва да има обществена поръчка. Частните болници обаче не са длъжни да сключват такива договори и затова не го и правят.

Д-р Тинка Троева:  Никой не може да лиши, пък от друга страна, лечебните заведения, частните лечебни заведения да си направят договори по обществените поръчки. Те са освободени, нямат задължение, но никой не им пречи да си направят такива.

Иван Гинев:  След дълги увещания от страна на директора на Фонда за малко търпение ни изпратиха писмо, с което трябва да проверя, ме уверяват, че може да се направи операцията в „Иван Рилски” или в „Пирогов”. Като запитах на място докторите в двете болници, беше отговорено, че не могат да се направят операциите.

Репортер:  Така решението е специалистът от частната болница да бъде нает да оперира в нечастно лечебно заведение, а това изисква още време.

Иван Гинев:  Аз и да имам търпение, изкривяването прогресира. Където и да отида, казваме на докторите, че пътуваме, с корсета е е 2 – 3 см по-висока, отколкото като го махне.

Репортер:  За „Събуди се” Златина Зехирова.

Водещ:  Докато подготвяхме репортажа, директорът на болница „Св. Иван Рилски” обеща да покани специалиста от частната болница, който да оперира Илиана в университетската болница. Но, Д-р Семерджиев, докога така? Докога това ходене по мъките? Докога това чукане по различни врати, пък разминавания в документи, пък различни изисквания? Докога?

Д-р Илко Семерджиев:  Нека да отговоря конкретно в случая и по принцип. Виждате, че решение се е намерило в една университетска болница. Има механизъм и този механизъм е предложен, т. е. работата ще бъде свършена. И самият Фонд ще финансира лечението на детето. Поздравявам колегите за това рационално и бързо решение.

Водещ:  Въпросът е докато се стигне дотам?

Д-р Илко Семерджиев:  А сега по принципния отговор. В България всеки трябва да се научи, че има върховенство на закона и че правилата трябва да се спазват. Когато публични пари се разходват по начин, който не е прозрачен, не е проведена тръжна процедура и съответно се декларират цени, които са различни от рационалните цени, очевидно е, че няма как един публичен фонд да финансира такъв тип неспазване на правила.

Водещ: Може ли правилата, да, правилата да се спазват така, да, но да няма ходене по мъките, нещата да стават бързо?

Д-р Илко Семерджиев:  Ето, виждате, че са станали.

Водещ:  Да. Говорим за ситуации, житейски, които са изключително тежки за участниците в тях.

Д-р Илко Семерджиев:  Житейските ситуации предполагат този, който иска да работи с Фонда, да си е провел търга, да се е подготвил и да може да реагира на секундата, когато към него се обърне пациент. Виждаме, че в случая реагира друга болница, която се е подготвила достатъчно добре.

Водещ:  Добре. Страшно много въпроси останаха и малко време. Но ако Ви кажа, че водата във Вашата чаша е от Хасково, ще пиете ли спокойно?

Д-р Илко Семерджиев:  Не.

Водещ:  Не?

Д-р Илко Семерджиев:  Ние забранихме ползването на водата в Хасково за питейни цели, както и за готвене, като казахме допълнително, че за хигиенни цели няма никакви ограничения.

Водещ:  Докога ще продължи тоя режим там, тази история с водоноските в Хасково?

Д-р Илко Семерджиев:  Ние не правим компромиси със здравето на хората. Ще продължи дотогава, докато откриваме във водата някакъв вид нарушение в индикативните норми на съдържание на уран или на алфа активност.

Водещ:  Имаше ли премълчаване? Имаше ли премълчаване на тревожни данни по отношение на водата, както твърдят БСП?

Д-р Илко Семерджиев: Ние получихме информация на 4 април и оттогава всеки ден управляваме с изключителна прецизност процеса. Не сме допуснали дори за секунда отклонение от това, което трябва да се прави. И вярвам, надявам се, че обществото е видяло това. В резултат на тези наши действия в момента няма никакъв риск за здравеопазването на хората, защото сме предприели всички необходими мерки за това. Извън...

Водещ:  Само с „да“ или „не“...

Д-р Илко Семерджиев:  Извън нашия период аз не мога да отговарям.

Водещ: Само с „да“ или „не“, спокоен ли сте за начина, по който се контролира чистотата, качеството на водата по принцип на територията на цялата страна?

Д-р Илко Семерджиев:  Тук е може би мястото да кажа, че преди около 20 дни с министъра на околната среда подписахме договор, с който Министерството на здравеопазването получи 10 млн. лева за един проект, който ще подобри изключително много контрола на качеството на питейната вода, защото ще закупим техника, която е модерна, която дава бързи резултати, включително ще сменим оборудването на Националния център по радиобиология и радиационна защита. И в този смисъл, качеството на контрол ще се вдигне страшно много.

Водещ:  Добре. Благодаря Ви! Дано се случи това наистина! Знаете ли, пореден разговор със здравен министър, в който говорим за лимити, за бюджети, за дългове, за планове, за апаратура, за какво ли не – все за отношенията...

Д-р Илко Семерджиев:  Говорихме не за планове, а за свършени неща днес.

Водещ:  Да, да. Друго исках да кажа. Само за отношение обикновено не ни остава време да говорим. Така се случи и с Вас. Четох едно интервю с проф. Генчо Начев, който каза „аз след визитация, като питам сестрата на дядо Иван от трето легло бабата жива ли е, и ако не ми отговори, значи си е отишла“. Но да речем, че това ще бъде следващ разговор с Вас, нали, може би вече не в качеството Ви на министър. Много важна тема за отношението в здравеопазването!

Д-р Илко Семерджиев:  Изключително важна тема.

Водещ:  Благодаря Ви! 

 

Още интервюта на здравния министър д-р Илко Семерджиев и неговия екип ще откриете тук.

Сподели в: