Върни се горе

Линк към интервюто на д-р Илко Семерджиев - БТВ „120 минути“

 

Водещ: „Време за отговори” със служебния министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. Добър вечер.

Илко Семерджиев: Добър вечер.

Водещ: Малкият Байрам ще замине за Германия. Сега, аз цяла седмица си задавам един въпрос, да Ви кажа честно, следейки позициите на Министерството на здравеопазването и това, което казват роднините. Защо трябваше да го спирате, при положение, че има решение на Фонда, което датира от ноември месец, 2016-а?

Илко Семерджиев: Нямало е такъв процес на спиране. Това, което се случи, всъщност и то два пъти през месец януари и през месец февруари е, че документите бяха върнати от Министерство на здравеопазването във Фонда за доокомплектоване. Няма как да направим нещо по незаконосъобразен начин. Всъщност, Вие сте прав, детето ще замине, ще бъде лекувано в чужбина. Но това ще стане не само по целесъобразност, но и по законосъобразност.

Водещ: Защото, в началото на седмицата Вашият заместник д-р Кундурджиев излезе и каза, че детето може да бъде лекувано в България и че това е проблемът, общо-взето?

Илко Семерджиев: Това бяха становищата на онези лекари, които имаха ангажимент да дадат своята експертиза. И фактически ние го чухме и последния път, 12 колеги в болница „Лозенец” направиха разширен консилиум и отново повториха, че това лечение може да се осъществи и в България, но така или иначе, решението е това лечение да се осъществи в чужбина. Това е факт.

Водещ: А кое Ви спря, кое промени решението?

Илко Семерджиев: Нищо не е променило решението. Ние не сме имали…

Водещ: След като те са казали, че може да се лекува в България?

Илко Семерджиев: Ние не сме имали решение да забраним лечението в чужбина. Просто искахме това да бъде оформено по начина, по който се оформя, по правилата, по които се оформя, с всички необходими становища. Окомплектоването на документацията за формуляра S2, с тези становища, е важно, за да не се допусне незаконосъобразност. Впрочем, аз Ви казах, през януари Министерство на здравеопазването , в лицето на предишния му екип, също връща писмо до Фонда, с което обявява може би около 12 несъответствия със закона. През февруари документите се върнаха с малко по-малко несъответствия, но пак с несъответствия. Т.е., извървяна е една процедура, между другото няма нещо спешно, няма нещо притеснително, така или иначе решението е взето, казусът е разрешен.

Водещ: Казусът е разрешен, г-н Семерджиев, но много хора се питат, например, защо си тръгна проф. Пилософ, който подписва първоначално, през ноември, този документ, че детето трябва да замине в чужбина?

Илко Семерджиев: Трябва да се върна малко назад и да кажа, че правилникът за функциониране на този Фонд за лечение на деца в чужбина е във висока степен неадекватен на дейността си. Освен това, там има фиксирани правила за действие, които противоречат въобще не само на здравия разум, но и на закона.

Водещ: Кое, например, противоречи на здравия разум?

Илко Семерджиев: Например, нека да Ви кажа нещо, което е факт. Например, Общественият съвет е консултативен орган, но всъщност, по правилник, му е дадено, неправомерно, възможността да взема решения. На практика, това позволява директорът да застава зад решенията на един консултативен орган и на практика да се подчинява на такива решения. Докато всъщност той е този, който трябва да следи и административната част, и медицинската част, да бъдат екзактни. Това, разбира се, налага промени в правилника и те ще бъдат направени, вероятно, от постоянното правителство. Но Вие ме попитахте: Защо се наложи да си тръгне проф. Пилософ? Аз тук искам да кажа нещо много категорично. Не бива върху този човек, върху този колега да се излива някаква публична неприязън, няма причини за това. Трябва да знаете, че той с цялото си усилие е вършил своята работа. Разбира се, понякога лекарите не са толкова опитни в административно отношение, за да могат да се справят с всички задачи, свързани с поднормативни актове, законови актове. Но така или иначе, дейността върви. В крайна сметка, административната отговорност той я понесе, но това по никакъв начин не накърнява неговото достойнство.

Водещ: За какво обаче понесе административната отговорност, след като Вашият заместник д-р Кундурджиев, поне аз така чух, каза, че и в България може да се направи тази трансплантация, при положение, че от 7 години не е правена подобна бъбречна трансплантация на дете в България? Последната била в „Пирогов”?

Илко Семерджиев: Това са приказки, които публичното пространство понася. Но нека да кажем така, от 80-те години на миналия век в България се правят трансплантации.

Водещ: Добре де, обаче в последните 7 години не са. Може би много неща са се променили във Вашата област, като апаратура, като начин, по който се правят тези интервенции?

Илко Семерджиев: Вижте, бъбречната трансплантация не е особено сложна медицинска интервенция. И да бъдат подценявани българските лекари, аз не бих приел това.

Водещ: Никой не ги подценява, обаче в този случай те могат да го излекуват или могат да се опитат да го излекуват, защото става въпрос за две различни неща?

Илко Семерджиев: Могат да направят всичко. Извинете ме, но това, което трябва да кажа в случая, е следното: За това дете, специално, е трябвало да бъдат направени много подготвителни процедури. Някои от тях са направени, други не са направени. Т.е., окончателната подготовка за бъбречната трансплантация, на практика не е напълно изрядна. Но всичко онова, което може да се направи в България ние го чухме от разширения консилиум. 12 специалисти се събраха и казаха, че те също могат да направят това.

Водещ: Добре де, обаче не са го правили от 7 години. Защо не е правено, като могат да го правят, защо не го правят?

Илко Семерджиев: В момента, знаете ли, 6-месечно дете лежи в болница „Лозенец” с чернодробна трансплантация. Това са твърдения, които нямат нищо общо с истината. Непрекъснато в България се правят трансплантации, включително бъбречни трансплантации. И те са успешни. Проф. Панчев е един изключителен трансплантатор…

Водещ: Но тук става въпрос за дете. Защо в последните 7 години няма такава трансплантация?

Илко Семерджиев: Вижте, няма значение за какво става въпрос. Имало е такава нужда, колегите са преценили, че могат да я направят и го декларират. Аз им вярвам и с абсолютна убеденост зная, че ако биха решили да направят такова нещо, те могат да го направят. И надали има нужда да се говори повече за това. Българските лекари са добре приети навсякъде в чужбина. Те са изключително успешни, когато излязат навън и само в България се упражнява някакъв публичен маразъм спрямо тях. Това е абсолютно неоснователно.

Водещ: Няма нищо такова. Ние, министър Семерджиев, каним много често български лекари на гости в нашето студио, но това означава ли, че те имат необходимата техника, необходимата апаратура…

Илко Семерджиев: Имат всичко.

Водещ: …че системата застава зад гърба им? Ами, ето не са правили от 7 години трансплантация на дете?

Илко Семерджиев: Това е нещо, което може да бъде и стечение на обстоятелствата, което не означава, че не правят от 7 години трансплантации на кого ли не. Вие забивате в един разговор, който няма да донесе нищо. Аз отново Ви казвам: Казусът е разрешен, а колегите могат да свършат това и в България.

Водещ: Казвайки това, не се ли страхувате, че това създава един опасен прецедент. Други родители на болни деца също да кажат: Ето, защото родителите на Байрам ги даваха по телевизията и медиите зашумяха по този случай, той ще замине, въпреки, че администраторите твърдят, че той може да се лекува в България.

Илко Семерджиев: Не това твърдят администраторите, лекарите твърдят това. Ние, администраторите, следим за законосъобразността на процедурата, а за целесъобразността говорят лекарите. Нека да не смесваме тези две неща. И още веднъж искам да кажа следното: Да, такива казуси могат да създават прецеденти, но те все пак са създадени в публичната среда, не са създадени от медиците, не и от администраторите.

Водещ: Как да си обясним, че проф. Пилософ пита „Александровска болница” на 20 февруари, дали могат да осъществят тази трансплантация?

Илко Семерджиев: Попитайте него, аз не мога да Ви отговоря от негово име.

Водещ: При условие, че г-н Кундурджиев каза, че може в България, преди това, да се трансплантира детето?

Илко Семерджиев: Вижте, можете да водите следствието колкото си искате, но така или иначе, случаят е приключен. Кой какво казал, за мен няма никакво значение. Много хора говорят и говорят различни неща. Това не означава, че аз трябва да влизам в обяснение, от името на някого.

Водещ: Г-н Семерджиев, освободихте шефове на няколко големи болници. Проф. Миланов, който беше изпълнителен директор на „Пирогов” заяви, че начинът, по който искате да го смените, може би е част от някакъв реваншизъм. Има ли някакъв реваншизъм в тези промени?

Илко Семерджиев: Какво разбирате под „реваншизъм”? Вижте, нека да употребяваме думите по тяхното предназначение. За какъв реваншизъм въобще може да става дума? В случая, имаме болница с изключително големи дългове, които в годините растат. На практика, нека да Ви кажа нещо, което важи повече и за системата: Тази година аз заварвам над половин милиард болнични дългове, от които над 190 милиона са просрочени и неразплатени. Това означава, че по някакъв начин в тази система трябва да се въведе някакъв ред, някаква финансова дисциплина. И не само това. Освен това, начинът, какъв е? Аз предложих на проф. Миланов да остане в борда. По никакъв начин не съм провокирал това, той да бъде национален консултант. Той сам подаде оставка. И от борда, и от позицията „Национален консултант”. Това е негов избор. Това не означава, че системата ще спре. Напротив, тя продължава напред.

Водещ: Има ли нещо лично към Москов? Между другото, нито веднъж не ми дойде на гости, през целия мандат като министър. Има ли нещо във Вашите отношения, на двама Ви?

Илко Семерджиев: Не, по никакъв начин. Аз имам против решенията на д-р Москов, а не против д-р Москов. Не намесвайте личността му. Нека запазим и неговото достойнство, в крайна сметка. Но решенията му бяха лоши. И на лошите решения отговорих с развързване на възли, които така или иначе не могат да продължат да връзват българското общество. Един от тези възли беше пръстовият отпечатък. Друг от тези възли е ваксините. Има и още много.

Водещ: Да чуем какво каза той. Вижте част от разговора му с Жени Марчева, като коментар за Вашите действия.

***

Петър Москов : Аз не вземам нито отношение, нито отговор по тази истерия, която цари от страна на Министерството на здравеопазването. Разговор или спор с г-н Семерджиев нямам. Моят спор е с Движението за права и свободи и Българската социалистическа партия, които спечелиха президентските избори и съответно реализират, през задната врата, преди спечелване на парламентарни избори, определени политики, да убедите или да внушите на някого или на хората за това, че ще се случи нещо лошо или нещо лошо вече се е случило. Защото убежденията бяха такива – някой ще ни взема отпечатъци, някой ще ни търси лични данни, не знам какво и т. н., нещо много лошо се случва. Това е един от най-ефективните начини, г-жо Марчева, да откраднете парите на хората. На битово ниво така правят телефонните измамници, убеждават ни, че нещо много лошо се случва или ни се е случило и ни крадат парите.

***

Водещ: Как ще отговорите на тази теза?

Илко Семерджиев: Това са абсолютно нелепи тези.

Водещ: Като най-отявления критик на пръстовите отпечатъци?

Илко Семерджиев: Нека първо да Ви кажа, че това, което аз правя сега, го говоря отпреди две години. И няма нищо общо нито с БСП, нито с ДПС. Това са предизборни тези, разбира се. Аз мисля, че е некоректно обаче да се постъпва по този начин. Забележете, служебното правителство е избрано от президента Радев, а президентът Радев е избран от над 2 милиона избиратели, толкова нямат нито БСП, нито ДПС, заедно, дори половината нямат заедно. А подобен тип популистко говорене, на практика заблуждава обществото. Всъщност, истинските проблеми са ни, че ние постоянно живеем в лъжа. Лъжа, разпространявана чрез думи.

Водещ: Тези пръстови отпечатъци, какво се случва с тях?

Илко Семерджиев: Нека да Ви кажа в числово изражение. Вече…

Водещ: Има два въпроса на зрители и затова.

Илко Семерджиев: Вече излезе касовият отчет на Националната здравноосигурителна каса. И, забележете, през октомври месец, това са числа, тук няма дума срещу дума, това са числа, които са публикувани от Националната здравноосигурителна каса. Работа на журналистите е да ги проверят, а не да изправят дума срещу дума. НЗОК в месеца преди въвеждането на пръстовите отпечатъци, е заплатила общо, за болнична помощ, 126 милиона. Следващият месец, когато се въвеждат пръстовите отпечатъци и когато министър Москов се хвали, че спестява по 1 милион на ден, разходите всъщност са станали 136 милиона, с 11 повече. А през декември, когато би трябвало всъщност да са паднали с 60 милиона, те са станали 138 милиона, т.е., с над 11 милиона повече. Това означава, че по никакъв начин тези твърдения не са верни. Второ, за цялата 2016 г. имаме тежък преразход в бюджета на болничната помощ. При гласувани по закон 1, 343 милиард, са похарчени 1, 613 милиард. Т.е., министър Москов, със своите решения е изтърбушил болничния бюджет и не само него. В края на годината дефицитът, който Касата има, надминава 466 милиона лв. Ние бяхме принудени през януари месец да платим 52 милиона отложени плащания, от 2016 г., което още веднъж показва, че нито стотинка не се спестява, напротив.

Водещ: Добре де, а ще Ви стигне ли времето? Цитирайки тези числа твърдо сте решен да промените това, но ще Ви стигне ли времето да премахнете тези пръстови отпечатъци? Има един такъв зрителски въпрос, между другото. Даниела Димитрова Ви пита: „Г-н Семерджиев, пръстовите отпечатъци в здравеопазването бяха въведени с обикновена наредба”. След като е наредба, а не закон, Вие може да я отмените много лесно?

Илко Семерджиев: Точно това се върши в момента. Ние вкарахме наредба за промяна на тази наредба, за пръстовите отпечатъци, с което в извънболничния сектор въобще няма да бъдат въвеждани сега пръстови отпечатъци. Но по отношение въобще на пръстовите отпечатъци и на тези, които все още действат в болничния сектор, трябва да знаете, че миналата година, в края, мина на Върховен административен съд, 3-членен състав, дело срещу тази наредба и тази наредба, тези текстове бяха обявени за нищожни. Сега, на 16 март, предстои 5-членен състав, за последно, да разгледа текстовете на Наредбата за въвеждане на пръстов отпечатък и ние очакваме съдебната система да даде своята санкция.

Водещ: Разбрах Ви.

Илко Семерджиев: Като изпълнителна власт, ще изчакаме тази санкция.

Водещ: Накрая, да Ви попитам за поредния, много страшен и нелеп случай на пребито от бой дете, в училище, починало, момиче. Училищните лекари, какво се случва? Възможно ли е да върнем училищните лекари в училище, питат много наши зрители, след като по регламент, на някои училища се пада по половин сестра?

Илко Семерджиев: Опитайте. Да видим, ще има ли желаещи? България вече не е казарма, не е тоталитарна държава. Не можете да въдворите някого, някъде.

Водещ: Т.е., няма пари за училищни лекари, това ли искате да кажете? Бюджетно, това е проблем?

Илко Семерджиев: Ако искате концептуално да отговоря, ще Ви кажа следното: обикновено в училище има здрави деца. Един лекар се деквалифицира там. Той стои и дава медицински бележки. Ето защо, като видяхме, че няма желаещи лекари да работят там, а всъщност общопрактикуващите лекари имат своя контингент деца, тогава решихме, че фелдшери и сестри ще бъдат приети добре и поне ще могат да оказват известна медицинска помощ.

Водещ: А, поне сестри на пълен работен ден, тогава?

Илко Семерджиев: Може, разбира се, може. Там, където има 800 деца, сестрите са на пълен работен ден.

Водещ: Камелия Аврамова: „От кого бихте поискали прошка, в този светъл ден?”.

Илко Семерджиев: На първо място, от близките си. Те са най-ощетени, защото мога да им обръщам най-малко внимание и най-малко от времето си заделям за тях. Но, разбира се, и като човек, който в момента представлява институционално Министерство на здравеопазването, бих искал да се обърна за прошка и към всички, които не са могли да получат от тази система каквото им се е полагало или от каквото са имали нужда.

Водещ: Благодаря Ви за този разговор. Дами и господа, Илко Семерджиев, във „Време за отговори”.

 

Още интервюта на здравния министър д-р Илко Семерджиев и неговия екип ще откриете тук.

Сподели в: