Върни се горе

Водещ: Харчат ли се пари в здравеопазването колкото за десет „Тракии”, перифразирам един цитат на премиера Бойко Борисов от преди няколко дни с обръщение към председателката на парламентарната комисия по здравеопазване. „Целта не Ви знам каква е“, каза той, „но минахте 4 милиарда и все не Ви стигат и хората недоволни. И хората, които минат през АМ „Тракия” казват удобно ми е, а на Вас пари за по 10 „Тракии” и хората пак са недоволни.“ И Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването и д-р Хасан Адемов, депутат от ДПС, вече са в нашето студио. Добро утро.

Д-р Хасан Адемов: Добро утро.

Д-р Бойко Пенков: Добро утро.

Водещ: Харчат ли се пари в здравеопазването колкото за 10 „Тракии”?

Д-р Бойко Пенков: Реално има изключителен ръст на финансирането на здравната система. Само преди 15 години бяха само 1 милиард като абсолютно изражение цифрите, сега са 3.5 милиарда, близо 4, като се погледне целият сектор, което е доста голямо нарастване като стойност.

Водещ: А защо нямаме по-добро здравеопазване?

Д-р Бойко Пенков: Появи се един феномен отново на свръхпредлагане на здравната система, тя индуцира търсене, в смисъл такъв, че като че ли се набляга повече на количествени показатели - дайте да направим оборот и така нататък. И това, което на нас ни се иска и като потребители на системата и като хора, които се занимават с нея е отново да говорим повече за медицина, за проблема на хората и как той да бъде решен.

Водещ: Д-р Хасан Адемов?

Д-р Хасан Адемов: Вярно е, че тази дискусия за финансовите средства в системата на здравеопазването не е от вчера, но непрекъснато увеличаване на средствата в сектор Здравеопазване за съжаление не води до по-добро здравеопазване. Ясно е, че който и да е министър на финансите, който и да е премиер и който и да е министър на здравеопазването, не може да осигури кой знае какъв ресурс, който да ни доближи дори до средните европейски нива на финансиране. Но това не означава, че ние не трябва да работим в друга посока, как ефективно да се харчи наличният ресурс.

Водещ: Как?

Д-р Хасан Адемов: Въпросът не предполага еднозначен отговор. През всичките тези години стремежът е бил е да се запушат пробойните в системата на здравното осигуряване. Ето сега с приетия закон за здравно осигуряване, който вече е факт, има възможност НЗОК да извършва проверки, да извършва комплексни проверки, съвместни проверки, за да може да се види къде има пробойни и те да се запушат.

Водещ: Но парите на НЗОК излизат от нашите джобове.

Хасан Адемов: Излизат от джобовете на всички български граждани, от данъците и затова контролът трябва да бъде изключително сериозен. Какъв е основният въпрос? Основният въпрос е, че вече девет месеца управлява това правителство, вземат се всякакъв тип мерки, но резултатите ги няма, това е големият проблем. Няма ги резултатите, които очакват всички български граждани. Ето например от вчера има информация, че се връщат пациенти, нещо, което притеснява българските граждани и по някакъв начин дискредитира усилията на екипа на Министерство на здравеопазването.

Водещ: Това са преки обвинения към Вас?

Д-р Бойко Пенков: Да, да само да кажа, че предполагам, че сме посветени хора, д-р Адемов, преки резултати, системни резултати могат да се очакват на трета година, казвам системни, когато здравето на хората, на нацията вече има някаква тенденция за подобряване. Бързи резултати ще настъпят в началото на 2016 година, тъй като Народно събрание прие закона - има вътре мерки, той все още не е публикуван в Държавен вестник, за да може те да започнат да се прилагат. В смисъл не стават така нещата с щракване и всичко е окей.

Водещ: Казвате 2016-та, обаче Бойко Борисов какво каза онзи ден, ще поиска пак здравната каса едни 200 милиона, тази обаче няма да стане. Какво ще се случи в края на тази година или пък още през есента, когато картината се повтори с това, което се случва назад във времето – всяка есен НЗОК да е с дефицит, да няма пари за здравеопазване, а лекарите да готвят протести.

Д-р Бойко Пенков: Точно това е, за което говорим.

Водещ: Ще успеете ли да го избегнете с промените, които предлагате?

Д-р Бойко Пенков: Че няма ефикасност, ефективност на разходите и там са насочени усилията към промяна и реформа в системата, която предоставя услуги на хората.

Водещ: Тези усилия ще дадат ли резултат до края на годината, така че да видим малко от малко промяна?

Д-р Бойко Пенков: Сега ще Ви кажа. Изпълнението на бюджета към настоящия момент, разходите, които са усвоени от лечебните заведения и болничната помощ са някъде около 52%. Това означава, че на шестмесечие имаме 52 % изпълнение. Ако предполагаме, че с тези мерки, които се вземат и с новите, които са предложени в Закона за лечебните заведения, ще могат да се овладеят извънредните разходи и тази свръх хоспитализация.

Водещ: Мен ми се ще да поговорим за вноските, за осигуровките, за това как един човек, който не е плащал на времето, ще трябва сега да плаща. Вие смятате ли, че тази мярка в крайна сметка ще накара хората, които са неосигурени, да влязат в системата и ще станат пациенти равностойни на всички, които плащаме?

Д-р Хасан Адемов: Това, в което вярваме, е че броят на здравно неосигурените ще бъде увеличен. Това е категорично.

Водещ: Защо?

Д-р Хасан Адемов: Преди години, когато беше удължен срокът, в който българските граждани трябва да имат редовен здравноосигурителен статус на три години, рязко се повиши броят на неосигурените. Сега, за да се върнеш обратно в системата, ако не си се осигурявал, трябва да платиш назад във времето за пет години, което означава 1008 лева, без лихвите. Нали се сещате, че много са малко хората в България, които искат, но не могат да си платят здравните вноски, нямат такава възможност, няма как да ги съберат тези пари и ще разчитат единствено и само на спешната помощ. Въпросът не се отнася за тези само, които са социално слаби и не отговарят на условията за социално подпомагане, защото има такава категория безработни, продължително безработни. Ние имахме такова предложение в Закона за здравното осигуряване, но то не беше прието, въпреки че само няколко месеца преди това министърът на здравеопазването сам заяви, че има една такава категория, които са продължително безработни, с регистрации в бюрото по труда повече от една година… те са около 150 хиляди човека. Търсят активно работа, но за съжаление не може да си намерят работа по ред причини и ние предложихме тази категория да ги осигурява държавният бюджет. При положение че държавният бюджет осигурява 4.2 милиона, 150 хиляди няма как да са в тежест на системата на здравеопазването. Сега ще се окаже така, че една голяма част от българските граждани няма да имат достъп до здравно осигуряване и лечение. Аз в никакъв случай не искам да кажа, че така наречените, ако мога да използвам тази дума тарикати, трябва да бъдат изпуснати от системата, защото има хора, които имат достатъчно доходи, но не плащат и разчитат на кешово плащане, тъй като не вярват на системата. Големият въпрос е да възстановим с тези мерки и други доверието в системата, защото една здравноосигурителна система, за да съществува трябва да има две условия – едното условие е солидарност, другото условие е доверие.

Водещ: Как ще се справите с тарикатите?

Д-р Бойко Пенков: Изключително интересна тема. Само да кажа, че не е виновен министърът за това, че не е приет, защото той не приема закона, а Вашите колеги народни представители. Изключително интересна тема, трябва да се възстанови справедливостта, а това, което аз усещам като акционер в здравното осигуряване, защото всеки месец си плащам, усети, че всички го правят. И действително този дух на солидарност е ясно изразен. Направихме една справка, помолихме колегите от НАП и те на практика показаха, че от тези 2 милиона, които непрекъснато се говори, че са неосигурени, 1.2 милиона са наши съграждани, които са извън България трайно. Те не си правят осигуровки тук по простата причина, че се осигуряват някъде там, където работят. Останалите 800 хиляди, д-р Адемов каза, че има едни тарикати, те са някъде около 300 хиляди точно тези тарикати. Там са насочили усилията си колегите от НАП, за да може да се повиши събираемостта от тях.

Водещ: Добре де ама извън тарикатите, това, което спомена д-р Хасан Адемов, онези хора, които няма как да извадят 1008 лева още утре, кой ще ги лекува тях?

Д-р Бойко Пенков: Приехме, че има много смисъл в предложенията, които д-р Адемов направи и това, което се разбрахме, съвместно с Министерство на труда и социалната политика точно за тези хора, които нямат възможност да извадят 1000 лева, до края на годината да се предложи пакет от мерки, с които да може да бъде покрито и тяхното осигуряване, те да имат достъп до системата, до цялата система. В момента Министерство на труда покрива епизодите им. Ако аз се разболея и не съм здравно осигурен, тогава моето заболяване се плаща от Министерство на труда и социалната политика на болницата. Но нека да не бъде само това да се покрие нуждата от…

Д-р Хасан Адемов: Бюджет от 5 милиона за цялата година.

Д-р Бойко Пенков: Нека да не бъде само това, а да дадем възможност на хората да имат достъп до цялата система.

Водещ: Заговори се за държавните служители преди няколко дни. Д-р Москов казва „чиновниците със заплати в размер над две минимални всъщност да си плащат сами здравните вноски“. Ще стане ли това?

Д-р Хасан Адемов: От това предложение на мен ми допада тезата, че всички български граждани трябва да участват в задължителното здравно осигуряване. Оттам нататък има няколко проблема. Първият проблем е, че когато беше приет Законът за държавния служител по времето на министър Дянков, тогава заплатите на държавните служители бяха намалени с размера на личната осигурителна вноска. Знаете, че от тези 8 % работодателят плаща 60 % и 40 % е личната осигурителна вноска. За държавните служители в момента и работодателската и личната осигурителна вноска е за сметка на държавния бюджет и това е елементът, който създава дискомфорт в системата, защото едни граждани плащат, други не плащат, при положение че здравното осигуряване е задължително.  Сега обаче, за да се въведе тази мярка, за която говори министър Москов, тези, които имат над две минимални работни заплати, доходи от труд, те да си плащат личните осигурителни вноски, трудно може да се случи, защото противоречи на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Там има един текст, който казва, че данъчно задължените лица, а осигуровките par excellence са данъци, трябва да бъдат равнопоставени. Тоест дори има проблем и с Конституцията, с чл. 6 от тази Конституция, където е казано, че българските граждани трябва да… не трябва да има дискриминация на база обществено положение. Какво означава това? За това, че получаваш доход над 720 лева ли, 730 лева, ще плащаш лична осигурителна вноска, а за това, че получаваш по-малък доход, няма да плащаш. А нали здравното осигуряване е задължително, нали трябва да има равнопоставеност между субектите. Пак повтарям, тази мярка може да бъде приложена единствено и само, ако на държавните служители бъде възстановена тази част под формата на увеличение на работната заплата.

Водещ: Обаче е един от най-големите длъжници на държавата.

Д-р Хасан Адемов: Но тогава, вижте, аз съм представител на либерална партия и ние изповядваме една друга теза, неувеличаването на преразпределителната роля на държавата, тоест повече пари от всички български граждани, а ефективно използване на тези средства.

Водещ: Ако говорим дори и в минало време, държавата не плащаше тези свои задължения.

Д-р Хасан Адемов: Личната осигурителна вноска преди това не се плащаше от държавния бюджет. Но пак повтарям, ако сега тези хора трябва да си плащат личните осигурителни вноски за здраве, тук възниква въпросът защо пък не трябва да ги плащат за социално осигуряване, за пенсия. Темата е изключително широка и трябва да бъде, заслужава внимание, защото това е част от възстановяване на доверието на елемента солидарност, но трябва да се изпипат всички тези детайли, за да бъде законосъобразно предложението.

Водещ: Да цитирам само министър Горанов, който преди няколко дни каза, че здравеопазването е в състояние на свободно падане и това може да се отрази сериозно през следващите месеци, ако не се вземат мерки. Какъв е най-лошият сценарий?

Д-р Бойко Пенков: Това и аз съм го казвал преди пет години, обаче не сме паднали.

Водещ: Ама не сме паднали, добре, значи да сме спокойни. Значи поне още пет години имаме спокоен живот.

Д-р Бойко Пенков: Примерно поне. Взети са мерки, които да, действително имаше опасност, видяхте какво се случи – три-четири поредни години дефицит на средства. Това нещо трябва да се прекрати, тази система да стане ефикасна, да можем да получим максимум полза от вложените ресурси.

Водещ: Пак опираме до „трябва, трябва“?

Д-р Бойко Пенков: Не, то ще се случи, няма повече накъде, приключи тази история.

Д-р Хасан Адемов: Има един много интересен въпрос и аз го поставих онзи ден на срещата с бизнеса. Този въпрос е какво всъщност целим да направим с предложените мерки – целим да постигнем здравни цели, здравни резултати, по-добро здравеопазване и по-качествено, по-добър достъп или финансови резултати. Защото ние имаме един определен финансов ресурс, искаме да нагодим системата да се включи в рамките на този ресурс.

Водещ: Кажете ми само за финал, ще продължите ли да плашите здравното министерство и въобще здравния министър с вот на недоверие, така дето се казва да има страх и да внимава какво прави.

Д-р Хасан Адемов: Въобще не сме имали и нямаме намерение да се впишем в ролята на каквото и да е плашило. Искаме да бъдем възприемани като коректив и като хора, които искат да помогнат нещата да се случат по добър начин за българските граждани.

Водещ: Случват ли се нещата в здравеопазването, случват ли се по по-добър начин, започнаха ли да се случват? Защото причината да искате оставката на министъра беше това с линейките и гетата.

Д-р Хасан Адемов: Вижте, аз пак повтарям, не е най-важниятт въпрос дали искаме оставката или не я искаме оставката, това е въпрос с…

Водещ: Ама важен си е, един министър, който работи под стрес не работи качествено.

Д-р Хасан Адемов: Това е въпрос, който има политически измерения, който си има причини както вие казахте преди малко. Но по-важният въпрос за мен е министърът да се вслушва, включително и в критичните забележки, а не само да сравнява казината с лечебните заведения, защото в никакъв случай лечебните заведения и казината не може да се поставят на една и съща плоскост. Това за мен е изключително некоректно. Има пиперлив и парлив език, трябва да подбере езика на търсене на съгласие, защото това е консервативна система, за да се промени тя, тя трябва да има да има доверие в нея, трябва да се търси съгласие със социалните партньори, с опозиция, с обществото, с медиите. Тази система иначе трудно може да се промени.

Водещ: Д-р Пенков, само за финал да ни кажете дали лекарските екипи ще останат постоянно в махалите, в точките, в които са се притеснявали в миналото или продължават да се притесняват да стигат до там? Поуспокои ли се тази тема?

Д-р Бойко Пенков: Да, поуспокоиха се малко нещата. Търсят се нови форми, наемат се здравни медиатори, които работят със спешните приемни отделения, нещата ще се подобрят. Искам само да предложа един облог на д-р Адемов тук пред Вас – една хубава бутилка вино, че нещата ще бъдат по-добри в началото на следващата година.

Водещ: Ах че хубаво, червено или бяло?

Д-р Бойко Пенков: Червено.

Водещ: Януари месец, изберете си дата и идвате и двамата.

Д-р Хасан Адемов: На мен не ми харесва, аз не употребявам алкохол, но на мен не ми харесва…

Водещ: Ние употребяваме, няма проблем.

Д-р Хасан Адемов: Не ми харесва хазартния профил на Министерството на здравеопазването. Министърът говори за казина, зам.-министърът говори за облози. Вижте, ако в началото на следващата година един български гражданин, включен в така наречения основен пакет, плати 5 или 10 лева, това ще дискредитира моментално реформата на колегите от министерството.

Д-р Бойко Пенков: Защо трябва да ги плаща, д-р Адемов, ако някой ми ги поиска под масата, това дискредитира ли реформата. Ние говорим, че ще имаме абсолютно покритие на нуждите на хората по социално значимите заболявания.

Д-р Хасан Адемов: Дано, дано да ги покриете.

Водещ: Януари месец. Служебен залог.

Д-р Бойко Пенков: И нека хората да знаят, само едно нещо да довърша, понеже се спекулира за системата пакет основен и допълнителен – и двата пакета са безплатни, и двата са безплатни казвам.

Д-р Хасан Адемов: С една дума се върнахме на това, което каза господин Пенков – към безплатното здравеопазване, въпросът е кой плаща.

Д-р Бойко Пенков: Всички ние, акционерите в касата.

Водещ: Благодарим Ви. Здравен облог, здрав при това щом е за червено вино, така че януари месец се надяваме наистина на по-добро здравеопазване и то съвсем сериозно.

Сподели в: