Върни се горе

Линк към интервюто на д-р Бойко Пенков "Лице в лице" БТВ

 

Водещ: Най-сетне след дълго очакване кабинетът прие Националната здравна карта. Какво се крие зад дългоочакваното събитие, какви са фактите и страховете? Следва разговор със зам.-министър Бойко Пенков, здравейте и добре дошли.

Д-р Бойко Пенков: Здравейте.

Водещ: Кажете сега, ние толкова дълго чакахме тази здравна карта, какво се крие зад това, какво включва тя?

Д-р Бойко Пенков: Това е един инструмент, който се приема и той е инструмент за реализиране на определен тип здравни политики. Като има две нива на неговото изготвяне. Едното ниво е на областно ниво. Там се прави една подробна снимка какво имаме в момента. Колко общопрактикуващи лекари, какви специалисти, какви болници и отделения, с какво разполагаме. На областно ниво колегите казват имате една част, която пожелателна, не е задължителна, казват, ние пък виждаме, че вашето развитие би било добре да тръгне в тази посока и трябва да бъде. И това е нещо, което никой повече няма право да пипа, когато го изработи областната комисия.

Водещ: Тоест не е просто да снимаш това, което е, а и елемент на какво трябва да бъде?

Д-р Бойко Пенков:  А и елемент на желание за развитие в бъдеще. На национално ниво, идвайки тези всички областни карти, те са 28, се оценяват потребностите. Вече на едно областно ниво това е направено, но понеже имаме големи райони за планиране, примерно имаме естествени центрове за здраве. Това са в София, Варна, Пловдив, Плевен, Русе и други градове, които обслужват хората от няколко области едновременно. И ние имаме уникални лечебни заведения, които са едно, две, три за страната, максимум. И те не могат да бъдат предвидени на едно областно ниво. Това е работата на националната комисия да успее да организира така ресурса, който има, че да може да покрие нуждите на всички хора в страната. Или по тоя начин се казва, вижте, хора, вижте, уважаеми колеги от Националната каса, ето с тази здравна карта ние сме резервирали, запазили неприкосновено за целите на касата да може тя през този леглови фонд да гарантира лечението на българите, за които плаща така или иначе. Това е.

Водещ: Добре, Вие вероятно също сте чели…

Д-р Бойко Пенков:  Това е просто гаранция, гарантиране със структури, че всеки български гражданин има къде да отиде и веднага да получи болнична помощ.

Водещ: Да, казвате много хубаво, обаче аз четох, слушах коментари, които казват това не е така. Съкращават се болнични легла, 6 хиляди например. Тоест за 6 хиляди човека няма да има болнични легла. В Стара Загора, която е голям областен град, нямало да има урологични, нямало да има едно легло да урология. В големи градове за инвазивна хирургия сърдечна едно легло. Има ли такива неща вътре?

Д-р Бойко Пенков:  Имаше грешки, признавам. Това със Стара Загора с урологията, същият случай беше и в Пазарджик. Там просто при написване на таблиците бяха изпуснали урологиите. Това се коригира. В смисъл видяхме го и това се направи сега на последното заседание, от днеска сутринта, бяха направени такива корекции, които бяха просто грешни.

Водещ: Да, защото иначе какво да кажете на хората в Стара Загора…

Д-р Бойко Пенков:  Не, не, безумно е …

Водещ: … простата да не алармира, бъбреците ви трябва да функционират идеално.

Д-р Бойко Пенков:  Права сте. Това действително са грешки. Хубаво, че такъв документ стои за обществено обсъждане и всеки може да види това нещо и да каже, ей, хора, тук има някаква грешка, оправете я. Така че това е оправено.

Водещ: Това е оправено, казвате. Това е много важно.

Д-р Бойко Пенков:  Но иначе за кардиохирургията какво да направим? Ние не можем да кардиохирургия във всяка област. Това е безсмислено. Виждате колко има в момента? Във Варна, в София няколко, в Плевен се появи, в Пловдив. Има достатъчно много кардиохирургии да поемат всички случаи, които имат нужда от кардиохирургия. Просто това е направено. Ние пак казваме, ето, всичко е готово. Това са изключително съвременни кардиохирургии, много добре обзаведени с апаратура, изключително кадърни лекари, можещи, знаещи. И те са тук, те са тук в България да могат да помогнат на българските граждани.

Водещ: Това беше много важно. Казвате поправени са, грешка, наистина звучеше абсурдно. Сега обаче имаме възможност да включим председателя на Българския лекарски съюз д-р Грозев. Знаете, че той и Лекарският съюз май отказват да приемат националната здравна карта. Д-р Грозев, здравейте.

Д-р Венцислав Грозев: Здравейте на Вас и на д-р Пенков, и на Вашите зрители.

Водещ: Видяхте, че грешките са поправени. Приемате ли това и ще си промените ли мнението и ако не, защо?

Д-р Венцислав Грозев: Ако имате предвид отсъствието на урологични легла в Стара Загора и Пазарджик, да поправено. Аз не бих го казал и грешка, то е пропуск, най-вероятно е технически. Но не можем да се съгласим с другите, ако ги наречем грешки. 6000 легла, 600 легла корекция от вчера следобед, забележете, комисия, която по силата на Закона за лечебните заведения, трябва да изработи здравната карта, има две заседания. Едното е да се качи картата за обсъждане преди около един месец и другото е днешното заседание, за да се приеме. Едно, което е. Другото, което е, трябва да ви кажа, че тези 6000 легла, които са намалени, с корекция от 600 легла, много добре започна д-р Пенков да изброява значимите центрове в системата на здравеопазването, които формират гръбнака, бих казал, на системата на здравеопазването, университетските центрове, точно там са най-големите намаления на броя легла. И аз ще ви ги цитирам с точни цифра: 1650 в София легла надолу, 1200 легла надолу в Пловдив, 450 легла надолу в Стара Загора, 350 легла надолу в Плевен. Това какво е? По какъв начин оттук нататък лечебните заведения, особено университетски центрове в гореизброените пет града ще могат да сключат договор и по какъв начин ще могат да оказват качествена и ефективна помощ на своите пациенти? Да не говорим за други места, да не говорим за аномалии. Като например в област, не в област, във Враца има, знаете ли какво се случва и вие много добре знаете, в болницата във Враца?

Водещ: Е, как да не знаем, то това стана национална трагедия. Ловешката и Врачанската болница.

Д-р Венцислав Грозев: Точно така. Точно така. И там изведнъж се появяват 90 легла от трето ниво на компетентност с вътрешно преразпределение. Болницата не изпълнява трето ниво на компетентност в нито една дейност. Там затвориха и педиатричното отделение, там има реанимация, в която дежури един колега с двама специализанти. 90 легла на ниво на компетентност трето.

Водещ: Добре, д-р Грозев, нека да чуем…

Д-р Венцислав Грозев: Много са нещата, които мога да посоча.

Водещ: Благодаря Ви. Ако нещо важно имате сега да допълните, можете да кажете, но нека да дадем възможност пък и вече на д-р Пенков да отговори. Има ли нещо важно?

Д-р Венцислав Грозев: Само още едничко нещо. Табличката. Табличката, която ни е изпратена вчера с броя легла и с корекцията, която е равна на 608 легла от 6000 съкратени, няма никъде, как да кажа, такава корекция, която да доведе до яснота какви са тези легла. Терапевтични, хирургични? Аз мога да ви цитирам в това, което беше до 6000-те легла, без корекцията от 600 легла, и ще ви кажа за Област Варна. Университетски център. 176 легла намалени хирургия, терапевтични легла – 188, педиатрични легла – 42. Във Варна има корекция, уважаема госпожо Ризова, от 5 легла. От 450 и няколко легла съкратени, 5 легла са върнати. Кои 5 легла да разпределя в 188-те терапевтични или в 176 хирургични.

Водещ: Добре. Благодаря Ви. Само на финала да кажете, ако все пак тази здравна карта бъде приета, вие какво смятате да направите? Да се съгласите да го приемете, мълчаливо съгласие или някакви действия?

Д-р Венцислав Грозев: Не, няма да има мълчаливо съгласие и аз много се съмнявам, че най-вероятно в най-скоро време НЗОК, което е и целта най-вероятно на картата, ще предложи анекси на лечебните заведения за болнична помощ да коригират бройката си легла. Защото само преди няколко дена ние подписахме съвместно указание с НЗОК за сключване на индивидуалните договори в болнична помощ с директорите на лечебните заведения и сега те ще бъдат принудени да подписват анекси. Което значи, че определено се гони регулативен механизъм и в брой легла. Ето това ще стане.

Водещ: Добре, благодаря Ви.

Д-р Венцислав Грозев: С което ние, разбира се, не можем…

Водещ: Благодаря Ви, д-р Грозев, благодаря Ви. Сега, кажете, чухте страховете на БЛС, за стотици легла, които се съкращават говори д-р Грозев.

Д-р Бойко Пенков:  От два дена си говоря с д-р Грозев на тази тема и се мъча…

Водещ: И сега пак Ви се случи. И тази вечер пак.

Д-р Бойко Пенков:  …да, и сега пак. Опитвам се да го успокоя и да го разубедя, че страховете са напразни. По простата причина, че нека да бъда съвсем ясен с числа.

Водещ: Точно така, да. Много се натрупаха и мисля, че и аз, и зрителите ни се изгубихме в числата.

Д-р Бойко Пенков:  В България има разкрити активни легла, такива за сериозни заболявания 38 хиляди. Общо разкрити в цялата болнична сфера. За целите на Касата, за да могат хората да получат болнична помощ и тя да се плати, 2017 г. са били използвани 24 хиляди и 700. От 38 хиляди разкрити са използвани 24 хиляди и 700. Понеже знаем какво става, знаем че трябва да осигурим резерв за спешни случаи, затова в проекта, който беше одобрен днес от правителството, са предвидени да има 33 хиляди и 480. Или с близо 9000 повече, отколкото е необходимо на Касата. А отделно да кажа, ние легла в тази карта не закриваме, нито слагаме номерчета на леглата отпред кое от коя компетентност е, кое кой брой по ред е. Ние казваме на лечебните заведения – вие, тези легла, които ви казваме колко са, ги резервирайте, ги пазете за Здравната каса. Останалите легла, които имате свободни, там можете да приемате по застрахователни фондове хора, кешови пациенти, това е ваша работа, както си определите самата дейност. И какво излиза – от тези легла, които са предвидени в повече от използваните през миналата година, какво може да се случи? Касата е платила 2 милиона и 400 хиляди случая на болнична помощ за 2017 г. А сега ние казваме – ако тези легла /…/ ги натоварите напълно и тези отгоре, които са 9-те хиляди, вие можете да приемете още 800 хиляди човека допълнително, като възможност. А той няма толкова пари за толкова болни хора. Или 45% от българското население трябва да отиде в болница, за да може да усвои легловия фонд.

Водещ: Да не дава Господ, но така сте го предвидили.

Д-р Бойко Пенков:  Да не дава Господ. Да, има един огромен резерв, който стои на разположение на колегите и е факт. А отделно ние това си говорихме с колегите, това не е замръзнала снимка, тази карта. Когато направим анализ на полугодието, видим какво е потреблението от болнична помощ или някъде, ако то е малко повече в някоя област или регион, спокойно може да се поиска актуализация и там да се коригират нещата. Това не е нещо, което казваме сега, хайде, днес го прие правителството и то не може да мръдне 3 г. Напротив. Динамичен документ.

Водещ: Можете ли да обясните каква е целта на този документ? Т.е. каква реформа, нещо ще се случи ли след приемането? Чисто практически да обясните на хората, на обществото, вероятно и на вашите колеги. След приемането, приемаме че то започва да действа. И какво следва от него?

Д-р Бойко Пенков:  Първо, по този начин през цялото време, включително Лекарският съюз казват „в България има твърде много болници“. Нали така, това е…

Водещ: Мисля, че това всички сме го приели за абсолютно вярно твърдение.

Д-р Бойко Пенков:  Ето това е инструментът, тази здравна карта, с който това ще се прекрати. Понеже, когато д-р Грозев каза, те сложили 60 легла във Враца. Не, не сме ги сложили. Ние сме оценили, че във Враца има нужда от 60 легла за такъв тип лечение. Има потребност на хората. А това, че ги няма, не е добре. И ако има някой инвеститор, който иска да прави болница, то тогава нека отиде във Враца да ги направи тези легла, защото хората имат нужда от тях.

Водещ: Вие казвате – в София сме си достатъчно, имаме си достатъчно болници. Ако имате пари и ви се работи, и ви се строи, във Враца имате тази възможност.

Д-р Бойко Пенков:  Заповядайте. Или примерно да кажем в Силистра, или във Видин. Там, където има нужда, където има недостиг.

Водещ: А значи ли това, че се спира по този начин безразборното откриване на болници, които някои наричат пазарна икономика, но както и да е?

Д-р Бойко Пенков:  Ако някой дойде и каже, с инвестиционно намерение, искам да строя болница тук в „Младост“, тази национална комисия ще му каже – нямаме нужда от тази болница в „Младост“, нашите нужди в София са задоволени абсолютно от болнична помощ. Ти може да си я построиш за себе си, да си я твоя, да си я имаш. Но никога няма да получиш финансиране от Касата.

Водещ: Но може, ако работиш с пациенти, които са кешови?

Д-р Бойко Пенков:  Да, може и от Турция пациенти или откъдето си внесеш. Но Касата няма да работи с тях.

Водещ: Ако ти построиш болница на място, което е презадоволено?

Д-р Бойко Пенков:  Което е презадоволено. Точно така, това е инструментът.

Водещ: Анекси ще трябва ли сега да подписват шефовете на болниците?

Д-р Бойко Пенков:  Анекси ще подпишат, в който вътре ние определяме капацитета на болницата и на даденото отделение какъв е. защо го правим? Правим го защото да не лежат 5 човека един връз друг на едно легло. Защото някой път получаваме такива отчети. Има отделение от 10 човека, 10 легла вътре и в същия момент вътре 22 пациенти. Нали някак си е неудобно да ги трупаме един върху друг. Ние залагаме тези маркери за контрол по тези показатели. И ако това се случи, тогава отиваме на проверка да видим какво става. Може да е необходимо, може да има остра нужда от болнични легла, които са заети на съседното отделение леглата, но да го видим дали е така или да не би да е измама.

Водещ: Само финално да включим д-р Грозев. Вероятно, малко се успокоихте като чухте обясненията, д-р Грозев? Успокоени ли са страховете?

Д-р Венцислав Грозев: Не, не съм спокоен много. Това, за което пак, не, не аз ви казах какво ще се случи, нали, макар че досега не беше оповестено. Д-р Пенков е достатъчно етичен и честен, разбира се, за да го каже в ефир пред цяла България, че ще бъдат принудени да сключат анекси. Нали се сещате за какво става дума и за какви анекси става дума? За анекси, в които ще бъдат намалени брой легла, което значи че по 5 пациенти един върху друг да лежат на дадено легло. Аз не мога да разбера и друго, че философията на Здравната карта е това, което Министерството прави с тази здравна карта – НЗОК, уважаема госпожо Ризова, не плаща за легло. НЗОК плаща за преминал пациент. И точка по въпроса. Това е самата истина. Относно леглата, за които ви говорихме и за област Враца, аз пак ви казвам, в област Враца няма ниво на компетентност. Трето, как ще стане като закриваме болницата, да осигурим 90 легла, между другото. /…/

Водещ: Д-р Грозев, то е само за някакъв хипотетичен инвеститор.

Д-р Венцислав Грозев: Аз мисля, че е по-добре да направим така, че да оздравим болницата.

Водещ: Наистина финално изречение, но доколкото разбрах от обяснението, то не е просто за тази болница, а тези възможности регионално съществуват и ако някой иска да построи болница за 60 легла…

Д-р Венцислав Грозев: За област Враца. За област Враца най-вероятно в Бяла Слатина да се разкрие болница.

Водещ: Може и в Бяла Слатина да се разкрие, ако някой иска да построи болница.

Д-р Венцислав Грозев: Финално за изречение, за съжаление отново не се чу гласът на разума и становището на БЛС, че с тази Карта не трябваше да се бърза, тъй като само преди около 10-тина дни Министерство на здравеопазването излезе със становище, че към края на м. юни, началото на м. юли ще бъде публикуван новият модел за системата за здравеопазване, включая и за финансирането, а ние преди това публикуваме Здравна карта, която е част от модела. И ние сега не можем да разберем друго – дали моделът ще обслужва Здравната карта или Картата би трябвало да бъде функция и част от модела на здравеопазването.

Водещ: Благодаря, д-р Грозев. Продължаваме разговора с Вашите въпроси, разбира се. Струват ми се важни, защото той представлява вашата гилдия, той представлява лекарската колегия.

Д-р Бойко Пенков:  Да, но той току-що обиди три съсловни организации и още 4-5 институции.

Водещ: Как?

Д-р Бойко Пенков:  В смисъл такъв, че не се чува гласа на разума. В смисъл, нека да не мислим, че разумът е само в едната част от обществото.

Водещ: Група безразсъдни сте приели.

Д-р Бойко Пенков:  А ние сме една група безразсъдници, които приехме проекта.

Водещ: Но звучи логично, обаче. Министър Ананиев наистина обяви, че ще има нов здравен модел и ние го чакаме този нов здравен модел. При условие, че десетилетия чакаме тази Здравна карта, има някаква логика дали не трябваше да излязат поне успоредно един с друг тези две неща?

Д-р Бойко Пенков:  Ние имахме законови изисквания тази Здравна карта заедно с още няколко наредби да съпровождат стартирането на новия рамков договор. Това е просто законодателно изискване, не можем да излезем от него. Затова трябваше да свършим това, отне ни много време, много труд, много усилия, но го направихме. За следващия рамков договор от 1 април се надявам да бъде приет в Народното събрание промените в законите и дано да се осъществи новият модел на финансиране и на дейност, и на карта и т.н.

Водещ: А новият модел кога ще бъде оповестен?

Д-р Бойко Пенков:  Мисля, че в края на юли.

Водещ: В края на юли ще имаме нов здравен модел?

Д-р Бойко Пенков:  Да, за да може да бъде обсъден много широко. Всички хора да си кажат това да, това не. Защото в края на краищата той ще бъде за нас, за мен като потребител, нали, за нас като общество.

Водещ: Да, за нас като общество. Добре, можете ли да гарантирате, че с тази Здравна каса, когато влезе в действие всеки от нас, където и да живее, ще има възможност да бъде лекуван пълноценно, да получи необходимата помощ, добри медикаменти, добри лекари, добра апаратура, без да чака, без да пътува стотици километри?

Д-р Бойко Пенков:  Трябва да кажа, че България е едно от местата в Европа, в които най-малко се чака. Един случай от Англия, бяхме на посещение и в една обща практика на джипи имаше за съжаление случай на насилие, сексуално насилие от родител на дете, и тя беше успяла, колежката беше успяла да вземе час след 60 дни при психиатър и това е най-бързото време, за което беше успяла да регистрира. Така че тук нещата са много улеснени като достъп. Но зависи от тежестта на заболяването и какъв е проблемът. Има много редки заболявания, които трудно се доказват, за тях има референтни центрове. Например има референтни центрове за редки болести в Пловдив и София. Няма нужда да има и в Русе, и в Ямбол. Първо, няма такива специалисти. Второ, те са концентрирани на едно място със своята диагностична мощ и знания, които имат. Което е така. Така че, ако е такова рядко заболяване, ще трябва да се пътува. Но за по, как да кажа, обикновени случаи, хората ще имат достъп навсякъде.

Водещ: Вярно ли е, че ще има и такова подозрени прочетох днес из медиите, че хората ще бъдат ограничавани териториално, т.е. един пациент от Пловдив, ако иска да дойде в София няма да може, а ще му кажете – там в Пловдив си имате толкова много и хубави болници?

Д-р Бойко Пенков:  Не. Има абсолютна категорична свобода на движение и на избор на хората в коя болница да отидат. Сега примерно от болницата в Ловеч 530 и няколко човека се лекуваха миналия месец в Плевен.

Водещ: То от Ловеч ще избяга всеки човек, ако може да избяга някъде.

Д-р Бойко Пенков:  Беше лош пример, да.

Водещ: Следващият път с по-хубав пример като дойдете. Благодаря Ви за разговора.

Сподели в: