Върни се горе

Линк към интервюто на д-р Бойко Пенков "Още от деня" БНТ

 

Водещ: Заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков е тук, здравейте.
д-р Бойко Пенков: Здравейте.
Водещ: Кой от двата модела на Вас по Ви допада, честно? Този, който трябва да си доплащаме 12-те лева, или за пълната демонополизация на касата?
д-р Бойко Пенков: То е малко условно, аз съм пазарно настроен човек, така че едни по-пазарни взаимоотношения, макар че в здравеопазването такива не може да има, то винаги е било квази пазар, относително регулиран. Не може да го оставим бясно да се развива, просто ние трябва да имаме и държавна политика. Но това, което казва министър Ананиев днес беше много интересно, представяйки модела, който е силно пропазарен и по-регулирания модел „Б”, той направи преход между единия... примерно да кажем едно плавно тръгване с модел „Б” с допълнителен втори задължителен стълб. Това означава, че има време да бъдат подготвени и самите застрахователи да поемат тази отговорност и да подготвят структурите си, които ще осигуряват българските граждани. В последствие вече може да се приеме напълно и модела, за една пълна демонополизация. Но трябва да бъдат готови всички, а за това трябва време, трябва персонал, кадри, хора, които да могат да се справят с предизвикателството. 
Водещ: Има ли вариант, в който обаче да остане тази система, защото чухте, че експертите не изключват този вариант, в крайна сметка може би това е политическо решение. Изчерпана ли е системата такава, каквато е в момента?
д-р Бойко Пенков: Не, тя дава своите резултати, виждате, че лоша, добра, с недостатъци и т.н., 2 милиона и 200 хиляди български граждани се лекуват в болниците, около 5 милиона получават лекарства всеки месец. Значи, върши си работата, събират се средства, харчат се правилно за определени приоритети, които хората имат, но винаги има нещо по-добро, към което се стремим. И това кара екипа на Ананиев и правителството да се търси един по-добър вариант, който може да бъде по-полезен за хората. Винаги има по-добро решение. 
Водещ: Разбираме, че тези 12 лева, за които евентуално, ако се приеме единият вариант, това е задължителното застраховане, което трябва да плащаме, са условно 12 лева, тоест поне така разбираме днеска от думите на министър Ананиев...
д-р Бойко Пенков: Може да бъдат и 14 лева и 43 стотинки, примерно...
Водещ: ...въпрос на точна сметка. Въпросът е обаче какво ще покрият тези, приемаме ги сега условно 12 лева, какво по-различно и по-добро ще се случи в здравеопазването и ние като пациенти ще го усетим?
д-р Бойко Пенков: Ето, това е въпрос на дискусия, хубаво е, че почвате тази дискусия публично. Тя днеска беше започната и в Зала 3 на НДК. Какво, давайки допълнително средства, какви ползи ще имаме ние като потребители? Аз гледам на себе си като потребител.
Водещ: Всички сме пациенти, всички сме потребители на тази система. 
д-р Бойко Пенков: Да, евентуално такива или настоящи. Какво ни дава това допълнително? В момента, някъде около между 500 и 600 милиона се харчат в болничната помощ за консумативи и медицински изделия. Ето, това е нещото, за което ние няма да бъдем изправени пред финансов риск, да поемаме такива разходи, когато ги нямаме. Събирайки средства в рамките на 850-900 милиона допълнително, ние може да покрием този тип разходи, които са овър, тази разделителна линия, която покрива фонда до момента и застрахователя. Знаете, че поради финансови ограничения ние не може да покрием напълно от Националната каса една става, примерно да кажем ни дават 1000 лева, а една хубава съвременна става струва 4000-5000 лева. Ето това нещо добре разчетено може да бъде абсолютно покрито и хората да не вадят пари от джоба си...
Водещ: С чий пари обаче ще... Как няма да вадим пари от джоба си? 
д-р Бойко Пенков: Казвам на място, когато си със счупен крак, ако си се застраховал и си плащал редовно осигуровките няма да търсиш екстра пари, да извадиш отнякъде или от приятели, за да може да си платиш ставата. 
Водещ: Добре, една от идеите всъщност е, ако е до 700 лева, 85 процента от тези 700 лева ги плаща Здравната каса, а останалите 15 процента, които се получават, си ги поема пациентът. Ако е над 700 лева, сумата трябва да се поеме от застрахователя. И тук застрахователите казват – Държавата абдикира от задълженията си. Държавата казва – Аз ще се грижа до 585 лева, от там нататък сте пациентът и застрахователите. Тоест, до плюс безкрайност вие ги задължавате да покриват нещо. И те казват – Ние ще фалираме. Имате ли отговор на това?
д-р Бойко Пенков: Въпрос на актюерски разчети, за услугите от пакета, които струват повече от 700 лева за болничния епизод на преценка колко са те и какъв преразход биха представлявали. До момента оценката, която направиха колегите, които се занимават с финанси и икономика е, че този ресурс ориентировъчен, който горе-долу се предвижда, е напълно достатъчен да покрие тези нужди за разликата на хората, които ползват болнична услуга, която струва повече, тъй като средният разход на Касата за болничен епизод е горе-долу около 700 лева. И много по-малко са нуждите на болни хора, които струват допълнително по-скъпо. Така че, това е предвидено така, че парите да стигнат и те да не фалират. Като ние даваме възможност това още да се изчислява и да се направят допълнително прецизни актюерски разчети. 
Водещ: Аз не разбирам как това обаче ще спре порочната практика за взимане на допълнително пари, за някакви недобри практики от страна на болницата. Затова тези допълнителни нерегламентирани плащания, които прави пациентът, как това вие ще го пресечете, защото това е един от големите проблеми?
д-р Бойко Пенков: В случая, това, което ще е един от големите плюсове, е тройният контрол...
Водещ: Кой ще го упражнява този контрол?
д-р Бойко Пенков: Аз съм пациент, Бойко Пенков сега отива в болница и примерно да кажем това струва моето лечение 850 лева.
Водещ: Аз и сега мога да го упражнявам този контрол, не е ли така? 
д-р Бойко Пенков: Кой проверява? Първо, аз трябва да извадя 105 лева от джоба си, и когато някой иска да направи фалшификация и да каже – Дай си данните да ти пуснем един болничен лист, все едно си бил тук, но по приятелска линия после ще се оправиш... Да, но аз трябва да дам 105 лева, ще ги дам ли? Ще си ценя парите, няма да ги дам за измама. 
Водещ: Имате ли вече отговор на това, кеш ли ще ги дава пациентът тези пари, тези 15 процента, или те ще се взимат от негова партида или нещо такова?
д-р Бойко Пенков: Не, в смисъл такъв, става дума за доплащане от негова страна, начина на разплащане са всякакви възможности. Другият чип, който трябва да провери, е досегашният контрол на Касата, който както разбрахме не е чак толкова ефективен, тъй като има измами. Нали? И третият контрольор, понеже цената е 700 до 890 лева, е застрахователят. Аз съм работел в такова дружество и трябва да Ви кажа, че сме си правили сметката за всяка стотинка и сме ходили навсякъде, на всяка паланка, където някой иска да ни мами, защото то се вижда когато някой се опитва да мами.
Водещ: Тук е другият въпрос. Един възрастен пациент с няколко хронични заболявания, няколко пъти е бил в болница, да речем предната година, Вие му виждате досието като застраховател, дали ще го приемете?
д-р Бойко Пенков: Дали аз ще приема човека?
Водещ: Да. 
д-р Бойко Пенков: Предложението е да няма право застрахователите на негативна селекция.
Водещ: Тоест, вие ги задължавате при всички положения?
д-р Бойко Пенков: Задължаваме ги, да, и когато някой направи избор, неговите соматични страдания да не бъдат причина да бъде отхвърлен. 
Водещ: И как реагираха застрахователите на това днес?
д-р Бойко Пенков: Предполагам, не са щастливи?
Водещ: Не са щастливи, нали? 
д-р Бойко Пенков: Така предполагам, не съм говорил с тях. 
Водещ: Е, как ще ги задължите, със закон? Искат, не искат...
д-р Бойко Пенков: Това е задължение, там, където застрахователят участва в системата с публични средства, в почти всички държави е задължително условие. Негативна селекция не трябва да има. 
Водещ: В този модел, който в момента обсъждаме, как ще се реши въпросът с държавата като осигурител, почти 4 и половина милиона българи разчитат на това държавата да ги осигурява.
д-р Бойко Пенков: Доста хора са, да.
Водещ: Да, деца, пенсионери, социално слаби, тези, които работят в държавната сфера, държавните служители... И колко са неосигурените здравни, над 700 хиляди... Този въпрос как ще го решите?
д-р Бойко Пенков: По данни на НАП са 800 хиляди максимум. Държавата вече започна да изпълнява...
Водещ: Да, тя беше една от големите нередовни платци...
д-р Бойко Пенков: ...плащаше само 50 процента от дължимото минимална вноска, застраховка която трябва да се прави. Сега вече започна да повишава всяка година с 5 процента нагоре това, което тя плаща за хората, които осигурява. Трябва да се повиши събираемостта... това са някъде, в смисъл такъв - по преценка на икономическия екип, който работеше по модела, това са някъде допълнително около 300 милиона, които държавата трябва да организира, за да може да покрие застраховките на тази група хора. 
Водещ: Как ще го направи, има хора, които 12 лева не могат да отделят. 
д-р Бойко Пенков: Те не трябва да го правят, тези, които не работят и тези категории, които досега осигурява, с изключение на държавните служители, значи деца, пенсионери, инвалиди, социално слаби и т.н. ще продължат да бъдат застраховани от държавата...
Водещ: И малцинствата влизат в това число...
д-р Бойко Пенков: Тези, които са минали и имат съответните права.... Социално слаб минава през една определена анкета и се доказва, че има такъв човек, социално слаб и той тогава има право на такъв тип социални помощи и в момента, когато получи социална помощ, получава и здравно осигуряване автоматично и застраховане. Но се предвижда, вие ще видите, предвижда се държавните служители сами да си поемат застраховката. 
Водещ: Държавните служители сами да си поемат, тази идея вече е поставена и предложена?
д-р Бойко Пенков: Да, предложена. 
Водещ: Никъде обаче... Това, което си мисля през цялото време, доктор Пенков, ние говорим само за пари, повече пари, които ще се съберат в системата означава ли, че ще я направят по-работеща, че ще повишат качеството на услугата? Нали говорим за реформа, каква реформа като говорим само за събиране на повече пари? 
д-р Бойко Пенков: Това е началото...
Водещ: За остойностяване на медицинския труд, за остойностяване на всички тези медицински дейности, говорите ли за това? 
д-р Бойко Пенков: Да, разбира се.
Водещ: Защото една от критиките, които чухме, включително и сега в студиото, че не се говори за пациента, не се говори за лекаря. 
д-р Бойко Пенков: Изключително правилно разсъждение. В смисъл изпускаме пациента, искаме да върнем обратно пациента в центъра на системата, това е много важно. 
Водещ: Как ще го направите?
д-р Бойко Пенков: В смисъл да спрем със счетоводството...
Водещ: Досега говорим само за счетоводство.
д-р Бойко Пенков: Да, за съжаление е така, но отнякъде трябва да се почне, а винаги се почва от събирането на средства. Да, тези средства трябва да се съберат, да, всички знаят, че трябва да бъдат малко повече. Какъв е пътят? Един от пътищата е този, Добре. После тези средства като се съберат трябва да видим как правилно да ги разходваме в полза на човека, а не в полза на някакви структури. Това е идеята. 
Водещ: Да де, но тези пари в една нереформирана система няма ли пак да потънат, да изтекат?
д-р Бойко Пенков: Ако системата не се реформира ще изтекат, права сте.
Водещ: От къде е най-големият теч в системата, от къде идва най-големият теч в системата?
д-р Бойко Пенков: Най-големият теч идва от свръхпредлагането на услуги...
Водещ: Тоест, какво ни казвате в момента?
д-р Бойко Пенков: Какво да Ви кажа сега?
Водещ: ...Че имаме прекалено много болнични лечебни заведения...
д-р Бойко Пенков: Имаме, да, имаме доста развита всякакъв тип структури и когато ти направиш една структура, тя започва да предлага услуга и прави така нареченото „индуцирано търсене”. 
Водещ: Държавата защо не регулира пазара по този начин? 
д-р Бойко Пенков: Инструментите, които...сега в момента се търсят такъв тип инструменти за много стриктна регулация, твърда оценка на потребности и разкриване или откриване на нови дейности, или как да кажа, само след преценка, че има нужда от тях, а не защото аз съм решил, че трябва да си купя още един магнитен резонанс и още два скенера. В момента, в който ги купя, аз започвам да продуцирам изследвания и като продуцирам изследвания има-няма нужда, вие трябва да ми ги платите. 
Водещ: Ще се затварят ли болници, ще се намалява ли бройката им?
д-р Бойко Пенков: Болници по административен път няма да се затварят...
Водещ: Ще изчакате по естествен път, сами да фалират?
д-р Бойко Пенков: Винаги съм, поне аз съм предлагал на колеги, естественото нещо, което се случва на света е обединение на болнични структури и хубаво е... Във всяка област знаете, че има една голяма областна болница, която е силна, тя е многопрофилна, тя дава комплексна услуга, решава проблемът на човека, но има и малки болници – обединете се. Така ще решите и ще ползвате мощта на голямата болница като гръбнак и ще може да си вършите работата. Обединявайки ресурсите си, вие ще помогнете повече за тази цел да помогне на човека и ще бъдете по-полезен. Според мен това е един естествен път и трябва да се разбере и да се тръгне по него. 
Водещ: На финала на този разговор сме и на предаването, но пък е начало на темата, днес я поставихте, отворихте един голям дебат. Как трябва да свърши-...
д-р Бойко Пенков: Да, много хубаво, както каза вицепремиерът Дончев - възстановихме разговора. 
Водещ: Възстановихте разговора, но този разговор трябва да даде резултат. Кога трябва да чакаме резултат някакъв и решения конкретни? Очевидно няма да е скоро и няма да е в рамките на този бюджет, който сега...
д-р Бойко Пенков: Ако има консенсус, в смисъл такъв, в рамките на другата седмица се предложи на участниците в кръглата маса да се започне работа по работни групи и там, където има пълен консенсус кое би трябвало да се случи, да почне изработването на текстове за законови промени и след което това да бъде предложено на правителството и на парламента.
Водещ: Много Ви благодаря за този разговор – заместник-министър на здравеопазването доктор Бойко Пенков. 
д-р Бойко Пенков: Аз Ви благодаря. 
Водещ: Това е здравна система, предизвикателство за насоки и развитие, което всъщност днес представихте и го оставяте да го четем. Благодаря Ви, много.

 

 

Сподели в: