Върни се горе

Линк към интервюто на д-р Бойко Пенков „Преди всички“ БНР

 

Репортер: Д-р Пенков, бих искала да коментираме една тема на новия управител на Здравната каса д-р Дечев, Комисията за лечение в чужбина, Фондът за лечение на деца да преминат към Здравната каса. Може ли да се осъществи, ще бъде ли действително полезно и за пациентите, и за лекарите?

Д-р Бойко Пенков: Добра идея. Това говорене тук, което нали /…/ дейността за лечението на болните в чужбина, Комисията за лечение в чужбина и т.н., че наистина трябва да събрани на едно място и приключва с един или друг акт, хората да не се разтакават по институции и да губят време, което е необходимо за по-бързото решаване на техните случаи. А второто нещо, което д-р Дечев говори е, когато дадено заболяване или страдание може да се реши в България и да бъдат поканени специалисти отвън, е една също много добра идея, тъй като се постигат няколко резултата едновременно. Човекът или детето остават тук в собствената си страна България със своите близки. Второ, получават висока квалифицирана помощ от водещи специалисти. Нашите млади хора тук лекари поемат знанията и опита на колегите си отвън. Намаляват се и разходите, тъй като за този тип подход се плащат хонорари на хората, които извършват лечението тук на место, а се спестяват разходи, които биха могли да бъдат използвани за лечение на други хора. Проблемът, който имаме в момента не е толкова като възможности за финансиране на такъв тип дейност, а е остарялата нормативна база, която трябва да бъде променена във връзка с допускането на лекари от други страни за извършване на лечебна дейност в България. Има наредба, която определя как става това нещо, тя е малко тромава. Водещ професор да дойде в България ние трябва да го направим член на Лекарския съюз тук.

Репортер: Това звучи малко странно.

Д-р Бойко Пенков: Да. И тук трябва регулаторът министерството да се съгласи /…/ втори подход за научен обмен. Касае главно министерски болници, а не висши училища. Това ще го прегледаме и ще направим необходимите корекции, за да може да улесним и начина на получаване на медицинска помощ.

Репортер: В какъв срок смятате да промените тази наредба?

Д-р Бойко Пенков: Това ще бъде главно с целия пакет промени, които ще правим сега през есента, за да може да направим процесът по-ефективен и по-ефикасен.

Репортер: Като заместник-министър и като лекар в кои области най-бързо ще имаме възможност да поканим чужди специалисти?

Д-р Бойко Пенков: Сега говорим за предстоящо въвеждане на трансплантация на бял дроб в България. Усилията трябва да бъдат насочени в тази посока. Има други високотехнологични методи, които се използват като оперативна практика, те могат спокойно да навлязат и в България. Наскоро плащахме за едни шънтове на деца в Англия. Скоро имаше гостуващ професор в болница /…/ съдова операция, но те бяха направени тук.

Репортер: Този поток от чужди лекари към наши болници не е спрял. Такива обучения правят чужди лекари в Националната кардиологична болница, в Пловдивската болница „Св. Георги“, в областта на лицево-челюстната хирургия също гостуват?

Д-р Бойко Пенков: Да, канят се хора във водещи наши лечебни заведения. Ето сега примерно на „Евротрансплант“ новият подход е да се подпомагат местните трансплантационни центрове, те да развиват капацитет и да решават проблеми. Този нов подход почти навсякъде вече се въвежда – обучение и прехвърляне на технологии, методики на лечение на местно ниво. Мудната нормативна база малко пречи, ще трябва да бъде променена.

Репортер: Тъй като Вие следите работата на Фонда за лечение на деца, много деца с детска церебрална парализа подават документи във Фонда за лечение на деца. В тази посока, смятате ли че бихме могли да ползваме чуждия опит и нашите ортопеди да извършват всичко това за в бъдеще?

Д-р Бойко Пенков: Разбира се. Ние имаме прекрасни клиники, които работят, детска ортопедия в Горна Баня, в „Токуда“, в „Пирогов“. Това са прекрасни специалисти, спокойно с екипи отвън това нещо може да стане рутинна практика и тук.

Репортер: Смятате ли все пак, че идеята на д-р Дечев за обединяване на Комисията за лечение в чужбина, Фонда за лечение на деца със Здравната каса ще стане бързо, ефективно, администрациите ще се обединят?

Д-р Бойко Пенков: Поне за мен като амбиция е да заработят от 1 януари.

Репортер: Дали ще останат специалистите, които досега са консултирали например Фонда за лечение на деца?

Д-р Бойко Пенков: Разбира се. Това са експерти, които подпомагат изцяло дейността на администрацията. Това е идеята и новият бюджет, който ще бъде гласуван за 2019 г., ще бъдат предвидени и тези промени.

Репортер: А това означава ли, че те ще си получават и съответното заплащане, защото и в това отношение имаше проблеми за консултантите?

Д-р Бойко Пенков: Ние го наваксваме и в момента, така че мисля че няма да има никакъв проблем. Предвидени са трансфери от страна на държавата към бюджета на НЗОК точно за тази дейност.

Репортер: Д-р Пенков, а това означава ли, че Общественият съвет ще бъде премахнат от Фонда за лечение на деца?

Д-р Бойко Пенков: Тя по принцип самата Каса е обществена институция, така че има Надзорен съвет, в който държавната квота е по-малка от обществената квота. Трябва да се прецени, не мога да кажа все още, нямам готово решение за себе си.

Репортер: Кое ще е най-подходящото, според Вас?

Д-р Бойко Пенков: Винаги една повишена прозрачност на такъв тип процедури е много по-добра по простата причина, че остават някакви впечатления, че има нещо прикрито и т.н. Винаги с удоволствие съм работил и с пациентски организации. Но всичко това се обсъжда и се взима като решение, да усетиш че хората го приемат и това няма да предизвиква някакъв тип подозрения, че се прави нещо, което не е в тяхна полза.

Репортер: Смятате ли, че прозрачността също ще бъде на едно от първите места при тази промяна и при тази мярка?

Д-р Бойко Пенков: Поне за мен това е важно.

Водещ: Заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, който съобщи, че ще бъде променена наредбата, която позволява на чуждестранни лекари да извършват съвместни дейности с българските си колеги.

Сподели в: