Върни се горе

25 юни 2014 г. , д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, в интервю за предаването „Денят започва“ на БНТ

Водещ: Има ли нужда от актуализация на бюджета на здравната каса и как може да се реши ситуацията с недостигащите средства до края на година? Бойко Пенков - заместник-министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на здравната каса, в нашето студио. Добро утро. 

Бойко Пенков: Добро утро, здравейте. 

Водещ: Да започнем с най-важният въпрос – има ли опасност от криза до края на годината, болници да затварят, да не достигат средства в степен, в която да не може да се плаща на лекари, да се връщат пациенти? 

Бойко Пенков: Не, такава криза няма шансове да се развие, защото с наличните пари, без актуализация на бюджета, това което има в момента по сметките, което очакваме да се събере по сметките на касата, са гарантирани средно 105 милиона месечно за болнична помощ до края на годината. Това означава реално, че вътре са заложени средства, които могат да покрият Фонд „Работна заплата“, осигуровки, лекарства, консумативни и малко други оперативни разходи. Но не съвсем. 

Водещ: Още в началото, когато говорихме за бюджета за тази година, се знаеше, че ще има дефицит, обаче май не се предполагаше, че ще бъде толкова голям. Можем ли да кажем са точност какви са вашите очаквания за дефицита до края на годината? 

Бойко Пенков: Съвсем правата сте, знаеше се. Дефицитът е наследен. Той върви година за година. Още няма чак толкова много приходи, че да бъде оправен този дефицит. Миналата година беше 220 милиона за болнична помощ, тази година очакваният дефицит е в рамките на 230 милиона. Знаете, че с парите от този бюджет, със 100 милиона от този бюджет, покрихме част от дефицита за миналата година. 

Водещ: Защото се чуха едни много страшни цифри –до 500 милиона лева. 

Бойко Пенков: 500 милиона? /…/ да направим такава счетоводна игра, не бива. 

Водещ: От Български лекарски съюз имаха подобна версия. 

Бойко Пенков: Планът, който е направен в разходната част на бюджета на касата, ако всичко е ОК и се плаща всичко на 100%, се очаква около 400 милиона да има недостиг. Но понеже имаме икономии реално от административни разходи, от други плащания и т.н., и имаме повишени приходи, тези допълнителни приходи, които се вкарват в здравно-осигурителни плащания, покриват част от дефицита и реалната нужда в момента е към 330 милиона. 

Водещ: Със спокойствие като че ли говорите. Какво ще се случи, обаче, ако няма актуализация на бюджета? Задължителна и необходима ли е тя? 

Бойко Пенков: Трябва да се намерят още средства, за да може спокойно да работят болниците и хората да бъдат спокойни, че винаги ще получат помощ, когато имат нужда от нея. Какво означава, ако не се намерят средства? Означава една рестрикция в плащанията в рамките на ограничения обем – тези 105 милиона. Това са някъде около 70-75% от изпълнението на това, което до момента те са работили. Възможно е да се въведе плановост – там, където може да се очаква, да има планови операции и хората да се записват. Примерно в рамките на месец, петнадесет дни да изчакат да дойде реда, за да могат да получат безплатно лечение. Това е най-общото, което би могло да се случи. 

Водещ: Понеже сте и заместник-министър, кажете – идеята на Българския лекарски съюз, която и с вас е обсъждана - тя не е от вчера - за това да започне да се изплаща пълния размер на здравните вноски за няколко групи хора. Възможно ли е това да се случи? Какви са трайните решения, които могат да сложат точка и да запушат тази пробойна с непрекъснатия дефицит в бюджета на здравната каса? 

Бойко Пенков: Само едно решение няма. Те са множество мерки, които трябва да се вземат. В едната си част са насочени - те вече се изпълняват в подобряване на събираемостта на средствата. НАП въведе нови програми, които повиши значило събираемостта. Другата част е да възстанови тотална справедливостта, всички да плащаме солидарно за това, което се получава - и този принцип трябва да бъде спазен. Третото нещо, което е изключително важно – НЗОК да стане активен играч на пазара, а не пасивно да реимбурсира направеното. Тя в момента заплаща това, което някой е извършил. 

Водещ: Възможно ли е обаче част от тези реформи да бъдат извършени до края на живота на това Народно събрание, защото за тях се изисква парламент? 

Бойко Пенков: Права сте. Има пакет от мерки за промени в законодателство в три закона, които са внесени - вече бяха обсъдени в здравна комисия. Мисля, обаче, че ако до края на тази сесия, а тя обичайно завършва на 1 август, доколкото си спомням - няма много технологично… 

Водещ: Ще видим тази кога ще завърши. 

Бойко Пенков: Да, регулярната е така. Няма много технологично време за приключване. 

Водещ: Какво означава това? Възможно ли е през септември, началото на октомври, когато се мисли за предсрочни парламентарни избори, да се окажете в ситуация, в която лекарите излизат на протести, недоволстват от липсата на тези мерки и респективно от недостиг на средства? Защото от Български лекарски съюз това, което алармират, е, че наистина, може до края на годината да се стигне дотам, че да не се изплащат средства от страна на здравната каса и при тях да не достигат пари. 

Бойко Пенков: При въвеждането на твърд бюджет в рамките на оставащите пет-шест месеца, в рамките на 103 милиона на месец, винаги ще има пари за заплати, лекарства и храна. Ще имат проблем болниците, тъй като част от другите оперативни разходи няма да могат да бъдат поети. Това означава повишаване на задлъжнялостта на самите болнични лечебни заведения. 

Водещ: Спомняме се какво се случи в края на миналата година – имаше забавяне, по-малко средства, които се изплащаха в края на годината, последните няколко месеца. 

Бойко Пенков: Да, така беше. 

Водещ: Има ли опасност тази ситуация да се повтори? Ако не - как ще я избегнете? 

Бойко Пенков: Със стриктна дисциплина – само така би могло да се избегне. Малкото пари, които остават, да бъдат правилно разпределени. В противен случай може да достигнем до същата ситуация – до вълнения, недоволства и т.н. 

Водещ: Понеже знаем другия актуален сюжет, да ви върна към него - знаем какво се случва в момента с КТБ. Доколкото знам, КТБ обслужва сметките на Районните здравни каси в няколко града – Варна, Враца, Плевен, Пловдив и Хасково. 

Бойко Пенков: Така е, да. 

Водещ: Каква е ситуацията там? Ще има ли проблеми по места? Имате ли информация? 

Бойко Пенков: Не, нямаме, по простата причина, че по тези сметки не се задържат средства. Ние правим заявка към БНБ, превеждат ни пари, моментално ги превеждаме на районните каси и те ги разпределят по сметките на лекарите, на болниците и на лечебните заведения. 

Водещ: Т.е. не би трябвало да има забавяне на средства? 

Бойко Пенков: Не, не би трябвало. Обърнали сме се към колегите, те са направили в момента сметки в други банкови институции, така че да се извърши плащането към 9 юли. 

Водещ: Кажете, каква е вашата равносметка до този момент за това как се изпълнява бюджета на касата и всъщност кой е първият критичен момент, който можем да очакваме до края на годината? 

Бойко Пенков: Има два критични момента. Имаме значимо превишаване на бюджета в частта болнична помощ и лекарства за домашно лечение. Миналата година целогодишно болничната помощ беше в рамките на 115-120 милиона лева. Сега е целогодишно в рамките на 150-160 милиона, всеки месец - виждате какво превишение има на бюджета. Има увеличение на потреблението на лекарства. За цялата година горе-долу очакванията са, че ще бъде със 100 милиона повече. Това са двете критични места. 

Водещ: Тези 328 милиона, за които говорите, увеличението, което иска и всъщност актуализацията, която иска Надзорният съвет - кои са пробойните, които трябва да запушат? 

Бойко Пенков: Гаранция за болнично лечение за всички българи и достъп до лекарствата и извънболничната помощ. 

Водещ: Има ли други места, откъдето те могат да дойдат, защото знаем, че в момента парите по отношение на здравеопазване съвсем не само толкова много, колкото трябва да бъдат? Имате ли вие предложение към министерството или пък към здравната к аса? 

Бойко Пенков:
Има източници на собствени приходи. 

Водещ: Освен това? 

Бойко Пенков: Освен това част от парите, които…. 

Водещ: Могат ли от другаде да бъдат пренасочвани средства? 

Бойко Пенков: Не. Основното това са приходите, които са по здравно осигуряване. Втората част са приходи, които има касата от бюджет. Има един малки други проходи, които са незначителни за общия бюджет, който е 2,5 милиарда. В системата влиза също така и малко количество пари от частните застрахователи, но те са пак незначими - те са в рамките на около 40 милиона годишно, не могат да повлияят значимо на процесите. 

Водещ: Благодаря ви за този разговор.
Сподели в: