Върни се горе

Линк към интервюто на министър Меджидиев

 

Водещ: Време за отговори със служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Добре дошли, д-р Меджидиев.

Асен Меджидиев: Благодаря за поканата.

Водещ: Приятно ми е. Вие сте ми гостували и друг път, в друго качество, защото Вие идвате от Столичната лекарска колегия. Години наред сте лекар в „Пирогов“ и ми е интересно как се чувствате на този пост сега?

Асен Меджидиев: Отговорно. Ще кажа с две думи. Преди 10 години, когато отидох в „Пирогов“, отидох почти в нищото, тъй като трябваше да разруша един етаж и да построя с помощта на дарители първата клиника „Уши, нос, гърло“ на „Пирогов“. Беше много трудно. Но сега виждам резултатите след 10 години създаване, ред, упорство. Тогава започнахме само двама лекари в „Пирогов“. Сега се гордея, че имам пет млади лекари на 30-годишна възраст в тази клиника и стават с всеки ден все по-добри. В Министерство на здравеопазването в началото ми беше тежко, признавам.

Водещ: Тежко?

Асен Меджидиев: И все още е напрегнато. Но проблемът е, че хоризонтът е кратък на служебното правителство по принцип.

Водещ: А правомощията?

Асен Меджидиев: Благодаря на политиците, които ме поканиха, че дадоха пълна свобода на екипа ми да работим спокойно. Ние не може да правим големи политики като служебен кабинет, но поне да регулираме настоящото състояние на здравеопазването.

Водещ: И всички Ваши колеги сега очакват отговора на въпроса във връзка с едно от големите обещания на предишния кабинет за повишаване на доходите на медицинските работници. Случва ли се вече то?

Асен Меджидиев: Вижте, аз съм един от хората, тъй като съм 30 години клиницист и идвам, както споменах, от клиниката – с най-огромното желание лекари, сестри и санитари, всички работещи…

Водещ: Да взимат повече.

Асен Меджидиев: Да взимат повече пари. Защото точно там ще се върна и аз, и за мен има значение. Но не е честно да коментирам в общественото пространство, че правителството и Министерство на здравеопазването регулира заплатите в търговските дружества, в болниците. Ще го обясня много простичко. Заплатите в лечебните заведения се формират от здравноосигурителната вноска по Закона за здравното осигуряване и Закона за публичните финанси.

Водещ: Тя е обща за всички.

Асен Меджидиев: Тя е обща. Тя се променя с промяна в минималната работна заплата, сега с промяна на пенсиите, но това е един поток, който влиза в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). И заплащането на болниците се осъществява на база на извършена дейност. Всяка една болница извършва определен вид дейности по клинични пътеки и получава финансовия ресурс за тази извършена дейност. 

Водещ: И ето – Асен Василев беше на Вашето място миналата седмица и той каза, че повишените пътеки означават повече пари, които ако бъдат менажирани по-добре, тогава могат да бъдат използвани за повишаването на работните заплати на персонала.

Асен Меджидиев: Мога да отговоря на това нещо – пътеките не ги определя Министерство на здравеопазването, първо, и министърът. Пътеките се договарят от Лекарски съюз и Надзорния съвет на НЗОК. Аз дори нямам право да участвам в тези преговори. Мога да съветвам, ако се чуе моят съвет, но в никакъв случай аз не се намесвам в този преговорен процес.

Водещ: А какво бихте ги посъветвали?

Асен Меджидиев: Второто, което е – тези пътеки, които бяха увеличени за миналата година, не е даден допълнителен финансов ресурс. Разчитало се е на финансовия резерв, който ще остане в НЗОК, за да може да се покрие към края на годината това нещо. Те са увеличени от май месец до края на годината, не устойчиво за следващата година. Сега, което съветвам Надзорния съвет на НЗОК и водих разговори с Лекарския съюз – да увеличим още цените на клиничните пътеки, но на недофинансираните, не на всички. Има доста добре оценени клинични пътеки и страдат лечебните заведения, които не работят по най-скъпите клинични пътеки, много областни и общински болници страдат, те не могат да си изкарат парите. Ще го обясня простичко: по-добре е да имаме висока цена на труда, който се извършва, срещу по-малко хоспитализации, да намалим обемите. Нека да са по-малко хоспитализираните хора, тогава ще имаме и по-добро качество.

Водещ: А не да влизат в болница хора с нужда и без нужда – това ли имате предвид?

Асен Меджидиев: В момента караме лекарите да се състезават да приемат хора, за да могат да си изкарат бюджета. Колкото по-хоспитализирани има, толкова шансът е тази болница да натрупа по-голям ресурс за месеца.

Водещ: Да, нещо подобно каза и проф. Начев миналата седмица.

Асен Меджидиев: Да. Значи целта е, вместо да прегледам осем души днес или да оперирам шест, по-добре е да прегледам шест за същите пари, остойностени от НЗОК, ще имам повече време да се занимавам с тях, ще бъда по-внимателен, качеството на услугата ще бъде по-добро. А по този начин ще спазим и европейските директиви. Всичко това, което се говори – трябва да намалим хоспитализациите, а да обърнем внимание на доболничната помощ.

Водещ: Добре, в този смисъл казвате – Вие не може да гарантирате повишение, защото не влиза във Вашите правомощия. Но във Вашите правомощия е да вдигнете заплащането на Бърза помощ и на РЗИ. И в двете сфери заявиха стачна готовност и недоволство.

Асен Меджидиев: Това още по време на този мандат, още в първия месец забелязах това, че първо за РЗИ-тата въобще не е отделен финансов ресурс за увеличаване на заплатите им, тъй като тогава предишното правителство е решило, че трябва да се получи съкращение в ресурса на РЗИ, което за мен е абсурдно. Той е недостатъчен в момента. Аз се впечатлих страшно много от тези хора – давам пример с бедствието в карловските села. Ами екипите ми на РЗИ Пловдив, те работеха денонощно – по 50 човека, денонощно, безотказно. Даже не претендираха за допълнителен извънреден труд да се плати. Не искам да цитирам какви заплати взимат. Аз отделих от ресурса на Министерство на здравеопазването, от резервите, с риск при някаква критична ситуация, само и само да ги подпомогнем за октомври месец с по 600 лева.

Водещ: По колко взимат?

Асен Меджидиев: Много са ниски заплатите, не искам да ги цитирам – обидно е, обидно е.

Водещ: Добре, това ще го промените ли?

Асен Меджидиев: Аз съм на тяхна страна. И слава Богу, в разговорите ми с Министерство на финансите за следващата година сме подсигурили ресурс, така че техните заплати да бъдат коригирани. Същото се касае и за Бърза помощ. За Бърза помощ успях да отделя 10 милиона, за да може за последните три месеца да бъдат компенсирани и тези хора. Защо, какво се беше случило? Бяха заделени от предишното правителство 22 милиона за увеличение на заплатите за достигане на праговете по Колективния трудов договор. Но те са достигнали праговете с парите, които са взимали допълнително по време на извънредната епидемиологична обстановка.

Водещ: По 1000 лева.

Асен Меджидиев: По 1000 лева. Юни месец им се спират тези пари, тъй като държавата вече не е в извънредна, а е само в епидемиологична обстановка. И от този момент нататък на хората пак им падат доходите. Аз ги компенсирах, моят екип успяхме с Министерство на финансите да заделим тези 10 милиона и повишихме до края на годината заплатите на лекаря с 600 лева, на сестра – с 400 лева, на шофьорите – със 150 лева, до края на годината и устойчиво заделихме средства за следващата година, устойчиво, за цялата година да се постигнат тези прагове.

Водещ: Т.е. Вие казвате, че парите, които са предвидени за по-високите пътеки, са само за половината от отиващата си година...

Асен Меджидиев: За миналата година, да.

Водещ: А за другата година няма предвидени такива средства?

Асен Меджидиев: Сега се водят преговори за анекс за увеличение на клиничните пътеки, за това, което обясних.

Водещ: Ясно, разбрах Ви. Между другото, обявявайки Вашето гостуване, получихме много писма за липсващи лекарства за температура за деца, кортикостероиди при деца, лекарства за диабет тип 2. Къде са тези лекарства?

Асен Меджидиев: В момента проследявам тази ситуация. Както виждате, направих и някои реформи и в Националния съвет по цени и реимбурсиране. В момента проверявам и Агенцията по лекарствата, тъй като това, което видях, е, че има някакви променени формули в Системата за електронно проследяване на медикаментите. Ще го обясня простичко, така, че зрителите да ме обяснят, не толкова Вие.

Водещ: Заповядайте.

Асен Меджидиев: Искам обикновеният човек да ме разбере. Наблюдавали са се преди това над 340 медикамента, задължителни, които като им падне наличността под 65% в аптечната мрежа, тази електронна система се включва автоматично и забраната им за износ влиза в сила моментално, тези медикаменти не могат да се реекспортират, спират се.

Водещ: А сега?

Асен Меджидиев:  Сега, в момента, се наблюдават само 60 такива медикамента. 280, точно не мога да кажа, 270-280 медикамента са изтеглени от наблюдение.

Водещ: Как си го обяснявате? Кой е взел такова решение?

Асен Меджидиев: Не мога да кажа как се е случило и какво е било основанието на предишния министър на здравеопазването да го направи, но за мен не е справедливо спрямо гражданите. Аз съм министър на здравеопазването не само на лекарите, не само на фармацевтите. Нямам лоби никъде, освен ако смятате за лоби моето отделение по уши, нос, гърло с 9 лекаря. Грижата ми за тези хора е да има лекарства по аптеките, не да спорим…

Водещ: Т.е. Вие се съмнявате, че това е направено от предишната администрация в здравното министерство?

Асен Меджидиев: Да, то е сменена формулата – казвам го. Не мога да кажа дали е правомерно или не е  правомерно. В момента съм ангажирал цял екип, включително и „Информационно обслужване“, да се проследи това нещо и да мога да възстановя поне жизненоважните медикаменти. Има и медикаменти за онкологични заболявания, има медикаменти за диабетици, за педиатрични нужди. Това е изключително важно.

Водещ: А къде отиват тези лекарства, като изчезват от българския пазар, в чужбина?

Асен Меджидиев: Реекспортират се, това е.

Водещ: Някъде.

Асен Меджидиев: Боли ме сърцето, казвам Ви го директно. Няма да пропусна тази тема. Докато съм служебен министър на здравеопазването в служебното правителство, до последния ден ще видя как мога тези медикаменти и контролът им да се осъществява реално, така че за населението да няма затруднения. И не да се качват и да ходят до Промахон или до Одрин да закупуват лекарства.

Водещ: Точно. Една жена ни е написала писмо, че кортикостероидите, които са ѝ били нужни, са ѝ донесени от Турция по някакъв начин. И на мен ми стана много странно, защото аз лично не знаех за тази драма, която тече. Детската болница – докато сме на тази тема, тъй като говорихме за лекарствата за деца, Вие сте поредният здравен министър, на когото задавам този въпрос. Национална детска болница – кога? Всеки уж я поставя като приоритет и все не се случва.

Асен Меджидиев: Поредният съм, наистина. Горе-долу, като се върна назад във времето, понеже съм следил тази тема – и аз също работя с деца, тя мисля, че е от 2017-2018 г. Почти всеки месец се върти в новините. Силно се надявам в края на седмицата да съм първият, който ще обяви къде ще се намира. И се надявам…

Водещ: Има ли такава възможност?

Асен Меджидиев: Да, казвам го отговорно. Силно се надявам, че в края на седмицата ще имам новината да обявя пред населението къде ще бъде детската болница. С Националния съвет в момента работим и се подготвя инвестиционният проект. Не обичам да говоря с обещания. Досега, откакто съм служебен министър, винаги говоря, след като нещо се е случило. Силно се надявам в края на седмицата да обявя къде е. Проектът ни и желанието ни е да е един истински европейски проект, не да ремонтираме някоя сграда някъде, да я пригаждаме за детска болница, да бутаме стени, да надграждаме, а тя да е наистина европейска, с прекрасно спешно отделение, с етаж с хирургични зали, с отделна сграда с хотел за родителите, тъй като тя ще бъде Национална детска болница, не е само за София, с подземни, надземни паркинги, с един огромен парк – някъде около 14-15 декара.

Водещ: В края на седмицата? Преди това не може да открехнете още малко завесата?

Асен Меджидиев: Силно се надявам. Ще го кажа в прав текст – по темата работим в момента с министъра на регионалното развитие, министър Шишков, който изключително много ми помага, и с премиера по тази тема. В сряда на Министерски съвет ще имаме, надявам се, решение по темата, така че ще мога повече информация да ви дам в края на седмицата. Но ще има такава болница.

Водещ: Докторе, Вие сте човек, на който преди време от лекар му се наложи да се превърне в пациент. Без да навлизам рязко в личното Ви пространство, какво научихте, бидейки от другата страна, на мястото на пациента?

Асен Меджидиев: Много неща научих. Като пациент научих нещата и за живота, и за лекарската професия, и за самия пациент, как той усеща системата. Даже проведохме една много специална конференция в Сандански с огромно участие от всички сфери – и от медии, журналисти, юристи, прокурори, водещи лекари от цяла България. Там видях колко е важно, попадайки от другата страна, като пациент, да получиш добрата медицинска услуга. Ей сега ще го кажа в личен план. Тогава срещу мен застана един виден български професор – няма да цитирам името, за да не му правя реклама.

Водещ: Може да кажете, каква реклама?!

Асен Меджидиев: Проф. Габровски. Застана в прав текст срещу мен, останахме насаме – каза ми какви са рисковете от това, което ми предстои, каза ми, че не е много приятна гледката, обясни ми всичко и ми каза, че имам правото да избера дали той да ми помогне, неговият екип, или който аз пожелая. Това ми върна увереността и вярата. Доверих му се. Крайният резултат е, че съм тук, при Вас. Много успешен. И затова и подхванах темата на тази конференция. Трябва ние като лекари – може би това е критика и към мен, и към всички наши колеги – малко повече време трябва да отделяме на пациентите, за да им обясним. Те идват с болката при нас, те не идват на разходка или да се видим. Те идват с болката. Да им обясним какво е реалното им състояние, да им обясним рисковете, да им обясним как ние можем да им помогнем, да им обясним, че не сме богове, че сме лекари, от същата страна.

Водещ: Беше ми много интересно. Благодаря Ви. Служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев – гост на „120 минути“.

Сподели в: