Върни се горе

Линк към интервюто на министър Меджидиев в БНР, „Неделя 150“

 

Водещ: В „Неделя 150“ имаме връзка с министъра на здравеопазването в служебния кабинет Асен Меджидиев. Добър ден, д-р Меджидиев.

Асен Меджидиев: Добър ден на Вас и на Вашите слушатели.

Водещ: През седмицата станахме свидетели на протести на медици от Спешната помощ, на медицински сестри в градове в България. Общо взето искането е да бъде изпълнено обещанието, дадено от страна, казвам най-общо, на държавата към медиците да им бъдат увеличени заплатите. Вие обаче вчера или онзи ден излязохте с една позиция – Министерството на здравеопазването, че министърът на здравеопазването не отговаря еднолично за увеличението на тези заплати. И все пак исканията са адресирани към Вас, г-н Меджидиев.

Асен Меджидиев: Ние направихме и правим в момента огромни усилия, за да помогнем на колегите с увеличение на заплатите им и с достойно възнаграждение на техния труд. Както знаете, преди около месец с Министерството на финансите отделихме един ресурс от 10 милиона лева специално за спешната помощ, с който да компенсираме това, което не е заложено от предишното правителство, тъй като при предишното правителство, с отделени едни пари през юли месец, целта е била да се постигнат праговете на увеличение на заплатите в спешната помощ, реално не е осъществено, тъй като те до май месец са получавали пари по повод извънредната епидемична обстановка като добавки. С даването на допълнителните средства не е постигнат прага. Ние затова компенсирахме, тъй като още нямаме бюджет, с тези средства поне за последните три месеца от годината до гласуването на нов бюджет да бъдат изравнени тези прагове, като парите ги разпределихме включително и за шофьори, лекарски специалисти, парамедици, медицински сестри и лекари. Като съответно заложихме и в новия бюджет един ресурс от над 55 милиона лева за трайно и устойчиво увеличение на заплатите за следващата година.

Водещ: За спешната помощ обаче.

Асен Меджидиев: За спешната помощ, включително и за РЗИ-тата. Там също отпуснахме едни средства от Министерството на здравеопазването, от нашия ресурс, да ги подпомогнем сега за октомври месец, като и там заложихме бюджет за следващата година за увеличение на заплатите, тъй като при предишното правителство те са изключени от това увеличение под предлога, че като държавна администрация тя трябва да се оптимизира и съкрати, което е абсолютно абсурдно, тъй като в момента има недостиг на кадри в РЗИ-тата. Самият показател беше и трагедията в карловските села, където колегите от РЗИ Пловдив положиха огромни усилия. Мога да ви кажа, че цял ден и цяла нощ целият екип, който имаме на разположение в РЗИ, се отдаде неуморно. Така че това е абсурд да съкращаваме. Напротив, там трябва да обезпечим повече кадри, но това също сме го заложили в следващия бюджет. Проблемът е с популизма и предизборните афиши, които предишното правителство в предизборната си кампания навсякъде…

Водещ: Ама защо предизборна кампания? Те го направиха още преди да стане ясно, че ще им избори.

Асен Меджидиев: Да, това имам предвид, но предизборната кампания всеки ден се повтаряше, че те са увеличили заплатите на лекари, на сестри.

Водещ: Аха, да.

Асен Меджидиев: Аз тук искам да обърна внимание, че за мен това е абсолютен популизъм. Тук не е осигуряван никакъв допълнителен финансов ресурс, защото по Закона за здравното осигуряване и по Закона за публичните финанси бюджетът на Здравната каса се формира от осигурителните вноски на гражданите на Република България и заплатите след това се формират на базата на средствата, които от Здравната каса попадат в лечебните заведения. Тук не може да говорим за никакво увеличение, дадено от правителство или от конкретен човек. Аз и в нашето прессъобщение от вчера това визирах. Дори и самото увеличение на клиничните пътеки, което беше договорено през май месец миналата година, между Лекарския съюз и Надзорния съвет на Здравната каса. Това не е на правителствено ниво. Решението на предишното правителство и министъра на здравеопазването да се намесят и да наложат по императивен начин правила за определяне на работна заплата не е финансово аргументирано. То не кореспондира с действащата нормативна уредба и дори не е съобразено със спецификите в структурата и дейността на отделните болнични заведения, които трябва да се отчитат при всеки отделен случай. Съгласно Закона за лечебните заведения, министърът на здравеопазването не може да влияе върху формирането на трудовите възнаграждения на хората, които работят в болниците, разбирате ли? В тази посока е и определението на Върховния административен съд, с което се спира изпълнението на част от текстовете за повишаване на заплатите в болниците. Нашият екип, на Министерството на здравеопазването, подкрепя изцяло исканията за увеличение на заплатите. Ние не сме против, напротив. Ние търсим механизмите в момента, като си поставяме като основна цел търсенето на устойчиви решения за повишаване.

Водещ: Какви могат да бъдат те? Кажете, вие обвинявате предишното правителство в популизъм – какви устойчиви решения могат да бъдат намерени така, че да бъдат увеличени заплатите на медиците? И до какви стойности, разбира се? Дали могат да…

Асен Меджидиев: Първото, което още с първия ден на встъпването ни, беше проектът, който работим в момента, за Наредба за остойностяване на лекарския и сестринския труд и за въвеждане на правила за формиране на работната заплата. Това е една цел, която сме си поставили, и която в последните 10 години нито един екип на Министерството на здравеопазването не се зае да прави. Това е основното и водещото. Второто – в момента пак водим преговори, и проведох по моя инициатива една среща на Лекарския съюз с Надзорния съвет и с експертите в Здравната каса да помислят за трайно и устойчиво увеличение на цените за следващата година, с което да постигнем и по-добро качество на услугата, да завишим стойностите на някои дейности, които са недофинансирани. Основен приоритет на нашия кабинет е детското здравеопазване. Искаме някои педиатри клинични пътеки да се увеличат. При предишния анекс, който по наше време се подписа между Надзорния съвет на Здравната каса и Лекарския съюз, се постигна увеличение на кардиохирургични пътеки, постигнаха се много неща. Как да ви кажа, заварихме едно положение, което не беше от най-приятните. Беше спряна ваксинацията. Възстановихме ваксинационните центрове. Бяха ограничени личните лекари да нямат възможност да ваксинират. Беше им наложено да ваксинират само пациенти от техните листи. Това също го освободихме. Не може да провеждаме ваксинационна кампания, а съответно да ограничаваме възможността на населението да се ваксинира.

Водещ: Те, резултатите, не са кой знае какви, г-н Меджидиев. Като гледаме ваксинираните всеки ден, броят на ваксинираните не е никак оптимистичен. Май процентът си върви около 40 на ваксинираните в България.

Асен Меджидиев: Съгласен съм с Вас, но ние не може да го ограничаваме. Това е избор на всеки един гражданин в Република България дали ще се ваксинира или не, но ние трябва да предоставим възможността той, ако желае да се ваксинира, да го подсигурим с ваксини. Аз за това говоря. Не казвам, че някой трябва да бъде принуден да бъде ваксиниран. Този резултат с по-малката ваксинация в момента е за това, че мерките, които взехме срещу КОВИД ситуацията, доста помогнаха населението да живее по-спокойно, да не се налагат толкова ограничителни механизми, съответно подсигурихме лечебните заведения за готовност и с интензивни легла, и със зареждане на медикаменти. Така че ако се наложи и имаме евентуална КОВИД вълна, каквато вече се надявам, че няма да има, това постигнахме. И затова може би процентът на ваксинация в момента е по-малък, тъй като… Но ние не отчитаме, че доста хора прекараха заболяването, така че те също имат изграден някакъв имунитет. 

Водещ: Да, иска ми се за КОВИД мерките да поговорим след малко. Нека да изчерпим въпроса с възнагражденията на медиците. Казахте, че са постигнати споразумения за увеличение на някои клинични пътеки. Сега, доколкото разбираме, се водят разговори за анекс към Рамковия договор, с който да бъдат увеличени клиничните пътеки въобще, така че болниците да имат повече пари, с които да увеличат заплатите на медиците. С колко могат да бъдат увеличени тези клинични пътеки? Какъв финансов ресурс е отделен за това?

Асен Меджидиев: Аз пак казвам – то не се отделя финансов ресурс. Това е на базата на здравното осигуряване, на парите от осигурителни вноски, които постъпват в бюджета. Там се определят, но наистина е така. В момента се водят преговори за корекция на клиничните пътеки, тъй като това увеличение от 25%, което беше дадено през миналата година, е дадено с разчет за тази година, която изтича, като е сметнато дори да се използва резерва на касата. Ние искаме увеличението, което ще се получи за следващата година, да бъде трайно и устойчиво, то да обхване и последните два месеца на годината и устойчиво да остане за цялата следваща година, за да могат болниците да получат ресурса, с който да имат възможността да увеличат възнагражденията на лекари, медицински сестри и на персонала си.

Водещ: Кога може да се случи това?

Асен Меджидиев: Надявам се да се случи до 15-20 дни. Просто изчакваме в момента Министерството на финансите, да бъде предложен бюджетът за следващата година, за да не са популистки мерките и да не се изказваме, както предишния кабинет, а да говорим с точни и реални цифри. В момента се правят изчисления, така че да се получат реални цифри, и парите със сигурност да бъдат осигурени за следващата година. Със сигурност увеличението ще хване тези 25%, които са дадени от миналата година, и ще се увеличи – не мога да кажа още, между 5 и 12-13% допълнително. Така че се стараем да постигнем едно увеличение между 31-35%. Това не мога да го кажа, тъй като разберете, аз съм министър на здравеопазването. Преговорният процес се води между Надзорния съвет на Здравната каса и Лекарския съюз.

Водещ: И Лекарския съюз, да.

Асен Меджидиев: Така че те трябва да го договорят, аз просто дадох предложения, а това вече е въпрос на преговори между тях.

Водещ: Въпросът е какво казвате на медиците, които протестират, г-н Меджидиев. Няма да могат да им бъдат увеличени заплатите до нивата, които им бяха обещани – така ли?

Асен Меджидиев: Не, напротив. Ще положим всички усилия, за да бъдат увеличени заплатите до тези нива. И пак това, което споменах в началото на интервюто – за Спешната помощ, за РЗИ-тата са постигнати, заложени са вече в бюджета, а с тези промени, които правим и които евентуално Надзорният съвет на Касата и Лекарският съюз, ако се договорят, ще постигнем финансови резултати за болниците, които ще позволят на директорите на тези търговски дружества да коригират заплатите. Аз водих разговори и със синдикатите, водих разговори и с протестиращи – това е обяснено. Така че напротив, мисля, че ще го постигнем.

Водещ: Добре, сега да отидем към актуалната ситуация, свързана с КОВИД пандемията, която не че е приключила, но както и вие споменахте, обществото доста се е поуспокоило. Какво да очакваме през есенния и зимния период, г-н Меджидиев, ще има ли нови мерки, ще се затварят ли училища? Очакваме ли нова КОВИД вълна, как ще се действа? Какви ще бъдат предложенията на служебното правителство в тази посока?

Асен Меджидиев: Служебното правителство още от първата седмица на своя мандат събра първо експертите. Някои от тях бяха отстранени по доста неприятен начин от следенето на този процес. Служебното правителство събра всички специалисти, които работят в тази област, без да подбира кой каква политическа принадлежност има и кой какъв е точно. Ние гледахме изцяло да съберем експертна група. Тази експертна група разгледа ситуацията и направи прогнози, които досега напълно се оправдават. Нашите прогнози са, силно се надяваме, че няма да има тежка КОВИД вълна. Протичането на заболяването в момента все повече наподобява обикновените вирусни инфекции и грипоподобни заболявания. Заразените с КОВИД-19 преболедуват доста по-леко, нямаме никакво натоварване на интензивните легла и на интензивните отделения в болниците, още по-малко – на реанимационните такива. Така че по никакъв начин не се очертава да налагаме допълнителни мерки на затягане на ситуацията. Със сигурност учениците, децата ще учат присъствено. Гледаме максимално да бъдат разтоварвани, като съответно нашите мерки, повечето от тях са препоръчителни – да се спазва дистанция, да се спазва хигиена, да се проветряват помещенията. Единственото, което налагаме като изискване, това е за болничните заведения да се ползват маски, което според мен, като клиницист, който 30 години работи в системата, това е полезно не само заради КОВИД вълната, то е полезно по повод и на други вирусни заболявания, все пак там да се спазва носенето на маски.

Водещ: Да, човек като ходи в болница, обикновено се сблъсква с други болни, така че е логично да се пази.

Асен Меджидиев: Точно това имам предвид. Мога да Ви направя и точен анализ, но да не ставам досаден за слушателите по групи.

Водещ: Да, мисля, че може би би било интересно, но няма да имаме време за това. Иска ми се да Ви попитам и за казуса с детската болница у нас, г-н Меджидиев. Започна един спор между частен инвеститор и група лекари, които се занимават с лечението на деца, за това дали болницата трябва да е частна или държавна. Позицията на Министерството на здравеопазването и Вашата каква е?

Асен Меджидиев: Министерството на здравеопазването и пак казвам, служебният кабинет, положи огромни усилия да се върне темата за държавната детска болница. Във вторник дори събирам екип, в който освен ресорните заместник-министри, са поканени и директорът на детската болница д-р Здравков, проф. Литвиненко, както и представители на неправителствени организации. Целта е стартирането на тези разговори, да се обсъдят стъпките, които трябва да бъдат предприети, за да може проектът да бъде реализиран реално след толкова години на отлагане и това да стане в много кратък срок. Междувременно, от наша страна са дадени ясни указания към ръководството на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“ да се действа така, че да бъде ускорена работата.

Водещ: За държавна болница?

Асен Меджидиев: За държавна болница, да. В момента съм в разговори с министъра не регионалното развитие. Мога да кажа, че много скоро, до няколко дни, ще имаме хубава новина за избор на един прекрасен терен в София. Засега няма да го съобщавам, докато не уточним цялата документация. Но усилията, които се полагат, са огромни, тъй като това също беше оставено в последните осем месеца буквално без да бъдат полагани никакви усилия, за да се развие този проект. По повод на частната болница, която се предлага, от която имаме заявление, постъпило в Министерство на здравеопазването – комплексната оценка се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, като за нуждите на административната процедура трябва да бъдат получени становища и от Националната здравноосигурителна каса, и от Лекарския съюз. Твърде рано е да бъде посочено точно какво показва анализът на потребностите, тъй като следва да бъдат получени и да се обработват данните от Националния център по обществено здраве и анализи и от съответните регионални здравни инспекции. Според представените документи се предвижда разкриване от тяхна страна на лечебно заведение, което да извършва медицински дейности по 29 специалности в 22 структури с общо 413 легла. Но едва след извършване на комплексната оценка по Закона за лечебните заведения, Министерството на здравеопазването тогава може да излезе със заключение дали има необходимост от такава частна болница. Но ние полагаме, пак казвам, огромни усилия да не се избягва от ангажимента на държавата за изграждане на държавен комплекс, като идеята ни е той да бъде изключително модерен, от нивото на най-висококвалифицираните европейски структури, по модел на най-квалифицираните европейски структури. Още нещо, Министерството на здравеопазването в този кабинет, както и останалите министерства, полагат усилия – пак ще се върна и за работните заплати – да помагат на гражданите всячески. Ето, давам пример с Министерството на енергетиката, което обяви, че категорично няма да извежда битовите потребители на свободния пазар за електрическа енергия. Въобще, във всяко едно министерство търсим полезните решения за гражданите. Ще си позволя да споделя още нещо, което не ме питахте, но е голям проблем, тъй като аз все пак съм министър на здравеопазването основно на пациентите и за мен е изключително важно пациентите да получават максимално добра услуга и да бъдат защитени. Проблемът с липсата на медикаменти, който се появи, постепенно настъпва в мрежата, в аптечната мрежа, за което ние имаме Специализирана електронна система за проследявания и анализ на лекарствените продукти, но неприятното е, че от март месец миналата година от 340 лекарствени продукта, които са проследявани – ще го обясня просто на слушателите – проследявания от тази система, при падането им в аптечната мрежа като наличност под 65%, веднага, автоматично през тази електронна система те се спират за реекспорт. От тях са извадени голям брой лекарствени продукти и в момента за наблюдение са останали само 69 продукта. Лекарствени продукти, които не попадат в този списък в момента при променената формула, се използват при лечение на онкологични заболявания, епилепсия, диабет, хипертония – изключително важни. И за мен това е огромен проблем. В момента съм възложил проверка как се е случило това нещо. За мен е абсолютно недопустимо. Това са проблемите, които стоят пред нашето министерство, освен финансите.

Водещ: Да, разбира се, в рамките на шегата бих казал, че ако не бяхте служебно правителство, щях да помисля, че сте в предизборна кампания. Така хвалите и колегите си от Министерство на енергетиката, от регионалното развитие. Това, разбира се, в рамките на шегата. Да ви питам, министър Меджидиев, какво се случва с тази система за свързаност между болниците и спешната помощ? Идеята беше да няма разхождане на пациент, който е в линейката, по различни лечебни заведения, а тази система да помогне веднага или много бързо да бъде установено къде има свободно легло, възможност за прием и той да бъде закаран там. Работи ли вече тя и все пак кой ще носи отговорност, ако това нещо не се случи?

Асен Меджидиев: Контролът е изцяло на Министерството на здравеопазването основно и на РЗИ-тата по райони. Те осъществяват контрола. Системата за свързаност вече работи в цялата страна. В районната координационна централа вече се вижда информацията за броя на свободните легла и спрямо тях съответно се насочват линейките. Въвеждането на тази система е много важно за пациентите, според мен, защото тя преустановява практиката болни хора, които по спешност се карат, да бъдат транспортирани от болница в болница в търсене на свободни легла.

Водещ: Да.

Асен Меджидиев: От понеделник системата ще функционира и в самите линейки. С реализацията на този проект предотвратяваме основно загубата на ценни минути и секунди, в рамките на които може да бъде спасен един човешки живот. Това, което ни направи впечатление, пак от първия ден, встъпвайки в длъжност на нашия кабинет, е, че имаше линейки, които стояха. Оправданието на директори на лечебни заведения е, че нямат легла. От там линейката постъпваше в друго лечебно заведение и така се губеше доста време докато успее един пациент да бъде настанен в съответната болница. Същото се получаваше и при постъпване в шокова зала или в спешна зала на някое лечебно заведение и съответното лечебно заведение нямаше връзка с другото лечебно заведение, за да може да осъществи контакт и ако се наложи, такъв пациент веднага по спешност да бъде преведен в друго лечебно заведение, в което има съответната специализирана структура, от която този пациент да има нужда. Това го наложихме съвместно с министъра на електронното управление и го осъществи буквално за една седмица.

Водещ: И има ли резултат вече или е рано да се отчита действието на тази система?

Асен Меджидиев: В момента ние от нашето министерство и от РЗИ-тата следим това нещо. Резултатът го има, тъй като до момента аз поне не съм чул за върнат пациент. Но аз ще го отчета, изчаквам да минат поне две седмици, за да мога да направя точно статистически анализ с колко е съкратено времето на прием на един пациент, какви наличности имаме и как самата система функционира. Със сигурност ще го получите като прессъобщение от Министерството на здравеопазването вече какъв е резултатът от функционирането на системата.

Водещ: Добре. Г-н Меджидиев, накрая, понеже политическата ситуация е доста сложна, в парламента видяхме сериозно противопоставяне през тази седмица, да ви попитам – вие имате ли готовност да останете на поста служебен министър на здравеопазването, защото може да се окаже така, че служебен кабинет ще трябва да управлява още доста дълго време?

Асен Меджидиев: Искрено пожелавам на политическите партии и на политическите групи, които в момента са в парламента, да намерят езика на общуване помежду си и да създадат едно редовно правителство. Това е изключително важно за държавата – да има един стабилен парламент, да започнат да се гласуват законопроектите. Имаме много по Плана за възстановяване и устойчивост, по който нашето правителство завършва почти всички проекти, има много важни неща, които да се случат. Аз не съм политически обвързан като министър на здравеопазването и съм поел ангажимент към президента на Република България и към министър-председателя да свърша това, което мога, в краткия хоризонт на служебния кабинет. Колкото е нужно, толкова ще работя. Но пак казвам – силно се надявам по-скоро да има редовен кабинет.

Водещ: Добре, и наистина накрая да ви попитам – защо беше освободен председателят на Съвета по цени и реимбурсиране проф. Илко Гетов, защото мотиви поне аз не видях да са оповестени?

Асен Меджидиев: Ще ви кажа. Първо, тук не е реформиран Националният съвет по цени  реимбурсиране, сменен е само ръководителят. Екипът на Националния съвет остава същият. Но ние като кабинет искаме да осъществяваме реален контрол и да имаме сигурност за цените на лекарствените продукти, които са в страната, тъй като в последните месеци силно се артикулираше дори и при вас, журналистите, за по-високи цени в България от цени в Европейския съюз и така. Този човек не намери време вече почти три месеца, откакто нашият екип управлява, дори да дойде, да застане срещу нас и да обясни за какво става въпрос. Този човек е назначен по същия начин. Проф. Данчев проф. Сербезова го е освободила и е назначила проф. Гетов. Вижте, аз съм лекар клиницист и екипът ми е изцяло от клиницисти в Министерството на здравеопазването. Със сигурност нямаме лоби във фармацевтичния сектор и не търсим такова нещо. Професорът, който назначихме – проф. Мила Власковска, има изключително висока експертиза. Тя е член-кореспондент на Българската академия на науките, участвала е в проекти във Великобритания, в Обединеното кралство, в Северна Ирландия, в Швеция, в Германия.

Водещ: Не, не, никой не се съмнява в нейните качества. Въпросът е проф. Гетов няма ли ги тези качества или… Разбирате ли, пита се в задачата, дали служебният кабинет не прави чистка.

Асен Меджидиев: Аз отговарям за сигурността на българските граждани…

Водещ: Да.

Асен Меджидиев: … за цените, които те ще получават, и за реимбурсирането на продуктите, за които касата ще отделя ресурс. Нали говорехме и за заплатите. Аз трябва да гарантирам ресурса, че ще бъде коректно и точно изпълняван. Аз трябва да имам доверие на човека, който контролира този съвет. Пак казвам, не е променен съставът на съвета. Работи и мога да кажа, че до края на годината ще изпълни абсолютно всичко, което е заложено като изпълнение, тъй като чух, че се спекулира в това, че ще забавим някои процеси. Не, напротив, ще ги ускорим. И Съветът по цени и реимбурсиране беше изключително щастлив при посрещането на проф. Власковска.

Водещ: Добре, разбрах Ви. Липса на доверие, доколкото схващам, е аргументът да бъде освободен проф. Гетов.

Асен Меджидиев: Ами все пак ние носим отговорност пред гражданите на Република България.

Водещ: Благодаря. Служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев – в „Неделя 150“.

Сподели в: