Върни се горе

Интервю с д-р Адам Персенски - Bloomberg TV „Бизнес старт“

 

Водеща: Гост в студиото е заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, здравейте и добре дошли, благодаря Ви, че сте гост на „Бизнес старт”.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Здравейте, добро утро.

Водеща: Има ли достатъчно аргументи този вот, днес ще се дебатира в парламента и бързам да Ви попитам това.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Според ръководството на Министерство на здравеопазването, разбира се няма достатъчно аргументи за този вот. Всяка политическа партия има право да поиска вот на недоверие, но за първи път от 15 години, реално се случват някакви промени след предприетите реформи след 2000-та година и това явно плаши някои колеги и някои политически сили.

Водеща: Защото чухме Петър Москов да казва – виждам политически, икономически интереси за това кой клати стола ми и с моята оставка няма да се промени нищо, казано така, по-образно.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Да, разбира се, защото едно от твърденията от опозицията на народните представители, които са внесли вота на недоверие в мотивите им е хаос в наличието на нормативната уредба, нещо, с което ние изобщо не сме съгласни. За първи път има ясен начин, нали как да бъде проведена така желаната реформа в здравеопазването, как да бъде ограничен ресурса, с който държавата разполага да бъде използван значително по-ефективно в полза и на пациентите, и на работещите лечебни заведения.

Водеща: Защо не се случва така желаната реформа в здравеопазването вече толкова години, няма политическа воля или?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Може би да, за първи път вече има реална политическа воля това да се случи, може би тук са страховете на колегите, които работят, страховете на пациентите, които допълнително се подклаждат, че нещо ще бъде променено, такова, което да доведе до катаклизми или промени, които да бъдат съществени за самите пациенти и за лекарите.

Водеща: Да поговорим и за достъпа на здравеопазване в България ако му направим една съпоставка с другите европейски страни, защото много се спекулира и с това. Няма достатъчно добър достъп до здравеопазването, ако направим една съпоставка с Великобритания, примерно.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Въпреки, че ние сме обвинявани, че имаме затруднение с достъпа, аз съм убеден, цялото ръководство на Министерство на здравеопазването, че в България, наистина достъпа до здравеопазване е значително улеснен. Целта на промените, които ние сме подготвили не е да ограничим достъпа до здравеопазване, но с промените, които предлагаме ние искаме да разширим първичната до болнична помощ, тоест да дадем възможност на пациентите и на колегите, които работят в болничната помощ да извършват повече дейности преди хоспитализацията на пациента, за да може той да бъде изследван. Вие знаете това, в което постоянно сме обвинявани, недостига на средства за направления, за изследвания, за следващата календарна година ние предлагаме да има около 560 000 изследвания повече, отколкото е имало за 2015-та година, т.е. все по-рядко ще ви се случва това, което вие като отидете при семейния си лекар да получите изречението „Свършиха направленията”

Водеща: Нещо, което е доста често срещано към днешна дата.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Така и увеличението с над 20 млн. в бюджета на НЗОК за следващата година е точно до болничната помощ.

Водеща: Хайде да поговорим за това колко стъпки трябва да се направят или кои са първите три стъпки, които трябва да се направят за да тръгне здравната реформа през тази година.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: За да тръгне здравната реформа няколко стъпки трябва да бъдат направени. Това е приемането на националната здравна карта, нещо, което се дискутира, имаме доста критики и искаме да обясним и на колегите, и на пациентите, че става въпрос за обективно изясняване на необходимостта на пациентите от легла. Това представлява националната здравна карта. Тя има методика, по която е изработена, в нейната методика са взети предвид както заболяемостта в отделни региони, така и нуждата от лечение в болница на тези пациенти, както и лечението, което е било през последните две години. Тоест обращаемостта, която са имали пациентите към лекарите, помощта, която те са търсили за своето лечение.

Водеща: Защото какво се получава? Имаме повече болници и по-малко специалисти. Имаме недостиг на джипита, на педиатри, детски и така нататък. Как оттук нататък ще се справим с този проблем, при все, че той нараства и тенденцията е такава. Все по-малко специалисти ли имаме?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Националната здравна карта показва нуждата от специалисти в отделни звена. Дали това е в до болнична помощ, дали е това са отделни специалисти, както неравномерното разпределение на болнични заведения в страната. Така, че с националната здравна карта ние казваме в кои райони и в кои специалности страната има недостиг и в кои има излишък, съответно. С националната здравна карта ние сме заложили един лимит около 35 000 легла, около 35 300 легла, при положение, че към момента в страната има 38 500 легла. Според националната здравна карта и Национална здравноосигурителна каса, и статистиката са използвани 26 000 легла. Тоест това, което ние залагаме в национална здравна карта за болнична помощ надхвърля с около 9 000 нужните легла, ако приемем за база това, което през 2015г. нашите болници са лекували като пациенти, които са пролежали, били са в болница и използваемостта на тези легла. Примерно, дори най-елементарен пример ще ви дам за 10 легла в едно отделение и тяхната използваемост е била 60 или 70 %, тоест това значи, че 3 или 4 от тези легла средно годишно никога не са били използвани. Те са съществували в тази клиника или отделение, но не са били използвани.

Водеща: Основните критики са, че ще закривате болници.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: В никакъв случай, мисля, че вече е достатъчно ясно на всички, че не става въпрос за закриване на болници, става въпрос за легла, определяне на броя на легла, които са необходими и те са на областно ниво, и както и на регионално ниво, когато става въпрос за структури, които могат да бъдат налични само на регионално ниво и ги няма в отделни области, там не е казано как ще бъдат разпределени между отделните болници. И в никакъв случай ние не сме поставяли въпроса за закриване на болници, а за рационалното използване на тези легла и необходимостта от тях в отделните области.

Водеща: Много сте критикувани за пръстовия идентификатор. А преди да ни разкажете, предлагам Ви да видим едно видео от ефира на Bloomberg tv България и именно разясняваме какво представлява вземането на биометрични данни. Нека да го видим.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: За разлика от това, което хората познават и асоциират с биометрия, а именно физическото заснемане на нашите пръстови отпечатъци, когато ни се издават документи и лични карти, и паспорти. Биометрията работи по друг начин. Когато поставите вашият пръст на сензора за пръстов отпечатък системата генерира един дигитален шестнадесетичен код. Какво означава това? Системата взема между 70 и 80 точки от вашия пръст в дълбочина и релеф и генерира този код чрез математически алгоритъм. Този код съставлява 0,1,2, нули, единции, двойки, разбъркани в някакъв ред, по никакъв начин този код не може да бъде възпроизведен по обратен ред и някой да разбере кой стои зад него, вие, аз, мъж, жена, пол, раса, религия или така нататъка. Тоест по никакъв начин никой не може да злоупотреби с вашите биометрични данни. Личните данни – да, защото това са имената ви и днес навсякъде нашата база данни стои и може да бъде злоупотребено с нея. Но журналистическите заглавия “откраднаха биометричните данни на 5 млн. души” не отговарят на реалността. Крадът се реално имената, номер, ЕГН, но не и самата биометрична идентичност да потребителите и на клиентите.

Водеща: Видяхте това, което прочетохме. Днес в печата пациентите дават на съд заради пръстовите отпечатъци. Всъщност да се влиза в болница с пръстов отпечатък и в аптека. Как Ви изглежда тази идея? Колко би струвала за разработването на хардуера, софтуера?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: За мен е необяснимо една подобна реакция и категорично като специалист в областта ще кажа, че е неправилно, това, че непознаването на материя от страна на хората ги кара да се притесняват, че това е нещо страшно, че някой може да злоупотреби, правителството, властите, Министерство на вътрешните работи.

Водеща: Това е една добра европейска практика и не само европейска практика.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Да, все повече в света, във всяка втора, трета болница се разполагат подобни сензори, това дава по-високо ниво на сигурност, това прекратява злополучните практики, които са за съжаление не само в България, има ги в целия свят.

Водеща: Видяхме коментара на бизнесмен Юлиян Софрониев, всъщност достатъчно информирани ли са хората, защото виждаме от какво се притесняват те и как ще се въведат пръстовите отпечатъци.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Мисля, че коментара беше изключително точен, в случая наистина не става въпрос за пръстов отпечатък, става въпрос за пръстов идентификатор и това е начин, по който пациент да декларира своето присъствие реално по времето, в което този идентификатор бива отчетен. Ние вземаме, наистина един код след поставянето на пръста в това устройство и по никакъв начин от този код обратно не могат да бъдат извлечени данни от това кое лице стои зад този код. Ние смятаме, че по този начин пациента ще разреши началото на плащането за оказаната му медицинска помощ.

Водеща: Ще се спре ли и до колко ще се спре по този начин теча в системата? Нали това е една от основните идеи.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Според едно изследване, което са правили колеги в Италия възможността за намаляване на тези измами в здравеопазването по този начин е около 10 %. Възможно е до 10 % от измамите да бъдат спрени. Счита се според едно изследване, че между 13 и 14 % са измамите със средства в България. Средноевропейско това е около 3, 4 %, смятайте, че върху 10 % от 3 млрд. лева, колкото е бюджета за здравеопазване на националната здравноосигурителна каса, дори половината от тях да успеем да спестим по този начин това до какви средства би довело. В случая обаче не става въпрос като възпираш характер, аз искам да успокоя нашите пациенти, че по никакъв начин тяхната идентичност не може да бъде снемана, открадната, складирана някъде. Това е само начин, по който тяхната идентичност да бъде свързана с тяхното ЕГН, което и сега съществува като база данни в Националната здравноосигурителна каса.

Водеща: Как ще бъдат въведени и кога по-скоро в въпроса тези идентификатори?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Има един гратисен период около 3 месеца след влизането в сила на наредбата, но там избързвам да ви успокоя, че има въведени много случаи, при които казуистични случаи да речем, когато не могат да ви бъдат снети такъв пръстов идентификатор, когато вие нямате възможност, когато без ръце, има около една страница и повече описание в случая, в които вие ще можете да получите медицинска помощ или чрез ваш близък, с който сте декларирали тази свързаност, чрез неговия отпечатък или дори чрез личната ви карта, ако наистина в случаите не може това нещо да се случи с даване на ваш пръстов идентификатор. Така, че всички спекулации от рода на какво би се случило ако аз нямам ръце, нали, няма ли да бъда приет, са наистина спекулация.

Водеща: Ако заработи тази система, реално резултати кога да очакваме? Тези 10 %, които биха влезли в повече. След колко време?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Още в първия месец, в първите отчети, като ние сме сигурни, че винаги има начин системата да бъде надхитрена, но това е един от начините, по които наистина ние да видим реално случващото се, реално отчитаната медицинска дейност, болнична, която се оказва на пациентите. Първото ни желание е това да бъде в болничната помощ и в аптеките.

Водеща: Хайде да поговорим и за парите за здраве. Те се увеличават всяка година и все не стигат. Защо? Не се ли разпределят правилно ли, не се харчат правилно ли? Понеже пред нас президента Плевнелиев каза , направи една съпоставка с парите за здраве отпреди 10 години, каза – вижте колко повече са, но не виждаме те да се изразходват правилно.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Един от мотивите, който е внесен за вота на недоверие е точно ограничението на пациентите и на недоброто им лечение и неизползване на публични ресурси. Искам да ви кажа, че само 2014г. в бюджета на касата са заложени 2 млрд. 470 млн. лева само за 2015г., когато ние сме обвиняваме, че ограничаваме пациентите и слагаме лимити, само за болнична помощ са дадени повече от 500 млн, 506 млн. в повече спрямо 2014г. Разбира се, ресурса, който имаме ние, той не е ограничен, но не се използва ефективно. Това е проблема. Ефективното използване на този ресурс.

Водеща: Защото в крайна сметка, парите може да не са много, но не са и малко.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Разбира се. Парите ако бъдат използвани ефективно те ще бъдат използвани в името на пациента.

Водеща: Ще стигнат ли ако бъдат използвани ефективно за реформите?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Да, аз съм убеден, че ще стигнат за реформите, разбира се парите за здравеопазване колкото и да са, никога не са достатъчни, защото това е един сектор, в който има нови технологии, нови методи на изследване, нови скъпо струващи лекарства, но в състоянието, в което се намира нашата икономика и нашата държава позволява това, което заделяме в момента. И за нас, нали, това е достатъчно, стига то да бъде използвано ефективно и рационално.

Водеща: Също други критики, че лимита на допълнителния пакет също ще спре Здравната реформа, разкажете малко повече за това. Ще има ли лимит на допълнителния пакет?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Разделянето на пакета на основен и допълнителен пакет, целта ни в това е, пациента да получи своевременна медицинска помощ, независимо от неговото състояние, тоест всички сме убедени, че има случаи, които наистина е възможно да отлагат своето лечение без това да застраши здравословното състояние на пациента. Критиките, които имаме в този момент защо вие ограничавате достъпа на този здравноосигурен пациент и той не може да избере от какво да се лекува са основно свързани с това, че имайки предвид, че това е един солидарен модел на осигуряване, ние трябва да знаем, че има случаи, които се нуждаят от спешно и неотложно лечение, има случаи, състояния, които позволяват отлагане на това лечение и рационално харчене на този ресурс, който имаме ние. Въпреки всичко и в тази наредба, която има за разделяне на пакета има ясно определено време, тайминг, което е не повече от 2 месеца, пак ще се върна на тези уверения, които имаме ние в създаване на „листа на чакащи” не е въведен от нас, той е термин, който съществува сигурно повече от 10 години.

Водеща: Ще им ли такъв лист на чакащи пациенти?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Такава листа на чакащи ще има, но тази листа на чакащи ще бъде ясно изградена, тя ще бъде на национално ниво, всеки ще може да я види и всеки ще може да знае кога ако неговото заболяване наистина позволява той да бъде отсрочен, нали, той да го вижда това нещо, той да вижда тази листа и да знае след 42 дни или след 45 или след 60 дни аз ще мога да постъпя на лечение в болницата, която аз съм избрал.

Водеща: Защото между другото, тук в студиото д-р Радослав Гайдарски каза – ами, ако да речем някой човек, даде един много прост пример, ми е много близък и идва и аз виждам, че той е за допълнителния пакет, обаче го слагам в основния пакет като дописвам еди какво си, това може да се случи.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Това и сега се случва, но не смятам, че това е обаче повод за гордост, само това мога да кажа.

Водеща: А как да е избегне, защото то това и сега се случва, той даде пример, но много често се случва и ние го знаем това. Как да го избегнем сега с реформата?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Ако някой колега иска да злоупотребява това е невъзможно, всеки може да злоупотребява, идеята, че всеки трябва да поеме своята отговорност в този процес на лечение, включително и колегите.

Водеща: Да минем към друг основен проблем, който се заговори, а именно ваксините. Какъв е проблема с ваксините? Трябва да кажем, че има недостиг по време на правителството на Пламен Орешарски, за първи път такъв недостиг. Оттук нататък къде е проблема?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Според основните фирми производителки на ваксини проблема е технологичен, тоест, че те нямат възможност да произведат достатъчно количество ваксини, от последните изисквания, които има за пет и шест валентна ваксина. Изискванията към тях са доста по-високи, особено ако касае за компонента на ваксината, това е целуларния коклюш, но това едва ли е важно толкова за вашите зрители. Става въпрос, че фирмите декларират затруднения в производството на ваксини и по този начин недостиг на ваксини има не само в България, а в почти цяла Европа – 8 държави от Европейския съюз за миналата година са предприели различни мерки, включително спиране и временно отлагане на имунизациите си, като ние имаме уверение, че от 2017г. това нещо ще спре и всъщност фирмите ще могат да произвеждат вече достатъчно количества ваксини.

Водеща: Има ли ваксини на този етап за всички бебета в България?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: В момента има ваксини за всички бебета. Има обявена нова обществена поръчка като се надяваме, че ще имаме вече избрана фирма…

Водеща: А какъв е проблема с тези обществени поръчки?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Проблема е, ако това наистина, не веднъж сме говорили за тези обществени поръчки, но ако това е наистина важно, ние там, за вашите зрители, ние там променихме доста от условията, тоест съгласихме се да няма неустойки при недоставяне навреме на тези ваксини, да има промени в сроковете, да им дадем възможност за…

Водеща: Облекчихте процедурата.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Облекчихме процедурата и въпреки всичко, това, в което сме обвинявани, че ние не сме провеждали процедура не е така, това е ясно, че на последните две процедури нямаше фирми за четирите позиции, които да се явяват, въпреки, че условията, при всички случаи небяха по-различни…

Водеща: А как си го обяснявате?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Просто те нямаха възможност да изпълнят тези изисквания, иначе няма обяснение защо някой не иска да сключи една търговска сделка.

Водеща: Да, да, защото за това също много се говори, много се спекулира по тази тема.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Ако ти нямаш възможност да изпълниш условията си по договора, логично е да не се явяваш.

Водеща: Ваксините в България отговарят ли на европейските стандарти, много важен въпрос?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Всички ваксини в България отговарят на европейските стандарти, включително и така наречената „турска ваксина”, защото пак казвам, ваксината не е турска, ваксината е френска, тя е произведена изцяло във Франция, говорим за Пентаксима, тя е опакована в Република Турция в завод, който е сертифициран от Санофи Пастьор, така, че мисля, че това приключи като тема в обществото. Всички ваксини, които ние използваме са от България и имат сертификати.

Водеща: И понеже вече вървим към финала на нашия разговор, кога реално да очакваме от тази здравна реформа, която се случва, която се случва ефекта от здравната реформа, но специалисти и анализатори казват, за да видим реални резултати трябва да изчакаме десетина години, така ли е?

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Не, ние се надяваме реалните резултати да се случат до края на годината, тъй като също един от мотивите, в който също сме обвинявани, че електронното здравеопазване е само в медиите и в медийните изяви на министъра, също са подготвили един пакет от нормативни промени, които да доведат до видим и ефект се надяваме до края на годината, пациента да може да има, той вече има своето електронно досие, но въпроса е как да има достъп до него, да има електронна рецепта и електронното си направление. Така , че ние се надяваме с всеки месец, със сключването на новия Рамков договор от 1-ви април да се виждат положителните страни на тези промени, които ние извършваме в здравеопазването.

Водеща: И да завършим ако искате така разговора, реформата в спешната помощ, нещо, което е изключително необходимо, нещо, за което пък нямаше воля много години, също така.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Това е нещо, с което ние можем да се похвали, ако наистина това е термина, който трябва да използваме, за първи път има воля за връщане на екипи на работа в спешната помощ, за първи път имаме реално увеличение на заплатите, воля от страна на ръководството на Министерство на здравеопазването, за първи път новините не започват с линейки, които са закъснели за адрес и недоволство между колегите в спешна помощ. За първи път е извършена една цялостна, новата оперативна програма, която е подготвена за реформи в спешната помощ е насочена именно към оборудване на отделенията на центровете за спешна медицинска помощ и спешно приемните отделения на нашите болници.

Водеща: Да очакваме ли увеличения на заплатите на служителите в спешната помощ, защото знаем какви са им заплатите, има ли интерес, така да Ви задам въпроса, защото вече виждаме, че вече има увеличение някакво.

Заместник-министър д-р Адам Персенски: Това, което ние сме поели като ангажимент е за следващите пет години заплатите на работещите в спешна помощ да бъдат увеличени със 100 %, тоест с 20 % всяка година. Миналата година успяхме да го направим, надявам се и за тази.

Водеща: Много Ви благодаря за това участие. До нови срещи.

Сподели в: