Върни се горе

Интервю с д-р Петър Москов - Дарик радио „Седмицата“

 

Водещ: Добро утро, доктор Москов.

Петър Москов:  Добро утро на Вас и Вашите слушатели.

Водещ: Вече Вие ще поръчвате лекарствата след решението на Министерски съвет за определяне функциите на Централния орган за възлагане на обществени поръчки в сектор Здравеопазване. Защо да не продължат да го правят болниците?

Петър Москов:  Нека да обясним какво всъщност какво означава решението на Министерския съвет. То е за Централизиран орган за обществени поръчки в здравеопазването, касаещ лекарствата, а в края на годината, когато имаме и съответните регистри, защото просто такива досега не е имало, ще касае и медицинските изделия – тоест нещата, които в момента хората купуват на най- различни цени в болниците. Той дава две възможности - първата, задължително за всяка болница и тя е свързана с това, че те самостоятелно ще могат да купуват лекарства единствено и само през електронен търг и с явно наддаване. Тоест единственото валидно нещо е при еднакво качество, каква е цената. И няма значение дали аз съм директор на болница и Вие ме познавате, а Вашите колеги оттатък в апаратната да бъдат елиминирани по административни причини. Навсякъде, където такава система е въведена, това е основно в Скандинавските страни и Италия, те са работещи примери, не сме го измислили ние, искам да кажа, това води до падане на разходите на болницата за медикаменти - за същото количество и същото качество медикаменти падат средно с 20 процента. Това са пари, които остават. Те са заработени от лекарите, сестрите и санитарите, но не отиват в договори с фармацевтични фирми, а остават вътре, за да могат хората да получат по-добри заплати, да може да се случи някаква друга лекарствена позиция нова или просто битовите условия да се подобрят.

Водещ: Дяволът е в детайла обаче. Как се определя еднаквото качество обаче?

Петър Москов:  Ами тука няма спорове, има спорове между търговски марки и маркетингова политика. Когато едно лекарство или две лекарства с една и съща функция, с една и съща кратка характеристика, както се нарича в този свят, тоест които церят едно и също нещо по един и същи начин, са минали регистрация в Европейския съюз и българския регулатор ИАЛ, това означава, че те имат качества. И, другото, означава, че някой заблуждава умишлено пациенти и лекари, включително, че неговият е по-качествен. Когато имате един и същи медикамент, дали той е генеричния, или оригиналния, той означава еднакво качество, гарантирано през директиви на Европейския съюз и, ако не вярваме на българския регулатор, трябва да се облегнем на ЕМА, което е Европейската комисия, която се занимава с регистрацията на тези медикаменти в рамките на съюза, на който принадлежим. И тя казва, че качеството на тези медикаменти е еднакво, тоест никакъв компромис с качеството. Просто това, че в момента един и същ медикамент, включително и в различни болници има по 100, по 200 процента разлика от договорената цена...

Водещ: От една марка?

Петър Москов:  Не от една марка, а един и същи вид, в един и същи вид опаковка. И то обикновено става не за тези, които струват 50 стотинки, а по 500 и по 5000 лева. Та, това е едното задължение, което ще имат болниците. Казах какъв е ефектът в другите държави - където е въведено това, се е случил. Другото нещо, което дава възможност това постановление на Министерски съвет, е Министерството през организацията на този централен орган да договаря обща цена -  пределна за определени лекарствени продукти - с фирмите производители - различна от обявената в Позитивния списък. Тоест да търси намаление на цената, на която болниците закупуват медикаменти.

Водещ: Описахте две възможности! Как ще решавате за кои лекарства да се прави централизиран търг?

Петър Москов:  Всички лекарства в болниците оттук нататък ще бъдат купувани само през електронната платформа – ясно, чисто и под ежедневния, ежеминутен контрол на Централизирания орган. Ако има позиции, за които Държавата, Министерството, Касата, Института за лекарствени средства имат притеснения в начина, по който се движат ръстовете в цените, той е необясним, трудно е контролируем, тогава това е един от лостовете, с който Държавата, здравноосигурителната каса могат да натиснат надолу цената за същото количество. Това са практики, които навсякъде, в целия Европейския съюз работят, само тук не работят, защото това било нещо на пазара, правело на конкуренцията.., и така нататък. Хайде, когато сме се учили на пазар и на конкуренция от другите европейски държави, сега да не се опитваме да разказваме, че обикновеното разбойничество се нарича конкуренция..

Водещ: Фармацевтичните фирми обаче губят много време да убеждават, че тяхното лекарство е по-скъпо, защото е по-добро. И че има по-добър ефект, а Вие казвате, цери едно и също, ама те казват: моето цери по-добре и дори го описват с определени характеристики...

Петър Москов:  Понеже влезнахме в този разговор, да кажа, системата, която очевидно според всички български граждани има нужда от промяна, има три някакви основни параметри на тази промяна. Два от тях ние практически на законодателно ниво, вече сме затворили. Едното е на второ четене в Парламента, другото в сряда влиза в Министерски съвет. Тоест начина на финансиране, промяна на начина на финансиране на системата – спираме да финансираме структури и започваме да финансираме резултат. Това е разписано в Закона за здравното осигуряване основно, заедно с много други неща. И второто - структурата на системата. Система, която гарантира комплексността на Вашето лечение. Вие като футболна топка не се движите от болница в болница, защото някой е феодализирал епизод от Вашето лечение, което му се струва нискоразходно и високодоходно. Това е заложено, разбира се, с много други неща в Закона за лечебните заведения, който в сряда влиза в Министерски съвет. Третият вектор, третата посока е политиката по отношение на лекарствата, за която говорим в момента. Има ред мерки! Този закон в рамките на месец ще застане обект на публично обсъждане. Това е следващата голяма посока, в която усилията на Министерството, на Здравна комисия, на Каса са се насочили в момента. Ние сме затворили законодателната база за промяната в начина на финансиране и за промяната в структурата на лечебните заведения.

Водещ: Няма ли това да доведе всъщност България да мине на генерични лекарства, нали те са по-евтини? Питам това ли ще бъде резултатът, понеже пък много хора биха искали да се лекуват и това се харесваше на хората, да се лекуват със скъпите, оригинални лекарства. Затова и Вашите предшественици казваха, че системата не може да си позволи да плаща скъпия оригинален продукт?

Петър Москов:  Не е въпрос до системата. Генеричният медикамент е същият като оригиналният, тоест има същото активно вещество, което Ви лекува, но разликата между оригиналния и генеричния е, че генеричният се появява след изтичането на десетгодишния патент на оригиналния, тоест ексклузивно право...

Водещ: ... някой започва да го копира?

Петър Москов: …и в рамките на разработката му за тези десет години са отчетени и всички възможни негативни ефекти, които има оригиналът. Тоест кампанията, ако говорим за кампания на фармацевтичните фирми, тя много дълго време беше насочена към това,  да се обяснява, че генеричният медикамент е второ качество медикамент. Няма нищо такова! И един от основните параметри на лекарствената политика ще бъде това. Нека да кажем какво залагаме в Закона за лекарствата в момента и… то ще бъде, ще видите там какъв вой ще бъде - в сравнение със структурите на болниците, там какъв вой ще бъде. Защото всъщност, като говорим за болнична структура, начин на харчене на пари, начин на промяна на изработка на лекарствена политика, фактически  тръгваме срещу около милиард лева, които в момента се харчат не по предназначение. Милиардът е много шумен, могат да си купят радио, господин Вълчев, и да се занимават само с това. Та това, което ще получат българските граждани ще бъде, че Касата ще заплаща вече не конкретно лекарствено средство, а ще заплаща лекарственото лечение на заболяването Ви. Ако то е например високо кръвно налягане - широко разпространена болест, и медицинската наука казва, че има пет вида лекарства, пет групи медикаменти, примерно казано, които лекуват това заболяване, Касата ще остойности на 100% генерика в тази група и Вие ще получите на 100% пълноценното лекарствено лечение на цялото си хипертонично заболяване. Тези медикаменти ще имат съответния знак. В момента спорят моите колеги, къде на шега, къде наистина, дали да е зелена лента, или зелена точка… и Вие ще знаете, че Държавата и Касата са Ви осигурили 100% безплатно лечение.

Водещ: Десет години обаче са много време в медицината.  Да, появяват се нови продукти. Човек, ако е болен от тежко заболяване, казва: аз искам да видя това, което се прилага вече пет години и което виждам, че има по-добри резултати...

Петър Москов: Смисълът на разумната, ако щете смислената, насочената към интереса на хората, лекарствена политика, която е и интересът на бизнеса между другото, е там, където има генеричен медикамент, защото публичните фондове във всяка една държава са лимитирани - при нас са 3 милиарда, а в други държави са 5 или 6 млрд, но това е лимит, възможността да се изразходва медикаменти за обществена полза, та смисълът на тази промяна е следният - където има генерик и там е по-евтино, публичният фонд заплаща генерика. А освободеният ресурс - той не се взима, за да го харчи нещо министърът вкъщи или финансовият министър, а той се пренасочва с възможността нови, оригинални медикаменти, които лекуват по нов начин заболяванията досега, да могат да бъдат заплатени от Фонда. Толкова е просто, господин Вълчев. Защо не сме го направили досега ли ме питате? Моля, не ме питайте! Не е имало воля.

Водещ: Защо? Заради големите пари във фармацията?

Петър Москов:  Не Ви ли се струва добра причина?

Водещ: А как е решен въпросът в другите европейски държави? Там също ли са на генерици?

Петър Москов:  Има, абсолютно, има четири основни политики, през които публичните фондове и държавите договарят по-голям брой медикаменти за парите, които имат. Първият е договаряне на отстъпки. В момента ние записваме, включително в Закона за здравното осигуряване вече текст, с който нов медикамент може да влезе в рамките на държавата и да се реимбурсира от Касата, само след като е получена отстъпка от Касата. Навсякъде по света е така.  Вторият начин е схеми за споделяне на риска. Влизам в конкретика, но нека Вашите слушатели знаят какво вършим, защото ще чуят много неща най-вероятно. Защото, пак казвам, милиардът е шумна сума.

Водещ: Вие току-що си отваряте трета тема, след структурата на генериците.

Петър Москов:  Аз казах, че онези на законодателно ниво са затворени, разбирате ли? Защото законът променя системата, а не човекът. Дали съм симпатичен или не на някой, дали Борисов или Правителството е симпатично или не, ние няма да променим системата, ще я променят законите, които сме написали. И аз казах, относно начина на финансиране на законово ниво - това е затворена тема. Сега, отиваме на лекарствената политика. Третия главен вектор,  и начинът и схемите за споделяне на риска - т.е. когато влиза един медикамент и той е нов и от него очакванията и на обществото и на медицинската гилдия са големи, тогава публичният фонд, нашата здравна каса и фирмата-производител поделят риска. Това са схеми на договореност между фармацевтичната индустрия и Държавата. Такъв текст залагаме в преходните разпоредби на Закона за лечебните заведения, който казва: възможният ръст на публичните пари за лекарства е 2,3,5 процента годишно. Това е, на което индустрията може да разчита, за да развива и да снабдява населението с новите си медикаменти. Всичко над тази сума фирмите връщат в Касата обратно. На нашия фонд, който го използва наново, за нови и нови медикаменти, които Вие да може да ползвате. Това са публични схеми, които работят в осем от най-големите европейски държави и това е добрият подход, защото лошият подход е, когато, от едната страна, индустрията генерира всичкия си ресурс и казва "Боже, колко лошо се случват нещата", а от другата страна - Държавата започва да се бие с индустрията. Политиката на това Правителство е свързана с това, да се постигне ясно договаряне на взаимен интерес - индустрията докъде може да стигне и дали е гарантиран интересът на публичните пари, т.е. на нашите пари, на Касата.

Водещ: А вариант да се подели разходът със самия пациент? Вие казвате – Касата може да плати, Държавата може да плати  за лекарството Х, произвеждано в Индия, след като десет години е било произвеждано другаде и сега вече няма патентни права? Обаче, само да довърша, може би хората не ме разбират, хиляда лева струва това лекарство, Касата ще ги даде, обаче човек е готов да опита новото, вярва повече на новото, на марковото, произведеното в Германия или в Англия и да даде още 500 лева или пък има благоразумието да се застрахова и тази разлика да може да си я осигури?

Петър Москов:  Вижте, ако Вие имате желание да плащате нещо от джоба си, Вие можете да го направите, при каквато и да е законова уредба!

Водещ: Да де, ама едно е да платиш пълната цена…?

Петър Москов: Това, което искам да кажа, това Правителство няма да допусне възможността, особено за социално значими, инвалидизиращи, смъртоносни заболявания, да има нужда здравноосигуреният български гражданин да доплаща за пълноценността на лекарствената си терапия. Точка.

Водещ: Не, но Вие казвате, ще се вземат генерични, които сте убеден, че действат добре?

Петър Москов:  Не съм аз убеден, медицинската наука е убедена, разбирате ли?

Водещ: Така, но ако има човек, който е готов да си доплати затова лекарство, за по-марковото лекарство?

Петър Москов:  Разбира се, ако генеричният медикамент струва десет лева, Касата ще покрие пълната стойност на тези десет лева.

Водещ: Да, да, но независимо от марката?

Петър Москов:  Не, независимо от марката!

Водещ: Човек ще може да си додаде два лева?

Петър Москов:  Да, Вие ще имате лекарство, защото Вие сте известен журналист, юрист. Вие сигурно може да дадете 2, 5, 50 или 500 лева. Хайде да се обърнем към стотиците хиляди хора, които нямат възможността да додадат и два лева. За тях Държавата и Касата ще гарантира - не става въпрос за генерично или оригинално, става въпрос за действаща терапия, която на 100% ще бъде заплатена от Касата. И няма да има доплащане на основните медикаменти, които една женица със 150 лева пенсия трябва да отдели 25% от цената на тоя медикамент, защото на някой така му е хрумнало.

Водещ: Тук ще се сблъскате с кампаниите точно на големите фармацевтични компании – когато кажете ще дадем десетте лева за генеричното!

Петър Москов:  Да заповядат!

Водещ: …те ще кажат: да де, ама ние имаме за 12 лева много ново, вижте, имаме изследвания, които показват, че на тази женица ще се отрази по-добре!?

Петър Москов:  Да заповядат! Аз казвам, конфликт с индустрията това Правителство няма. Индустрията трябва да разбере, че България ще престане да бъде практически единствената държава, в която няма правила и дългосрочна политика от гледна точка на търговията с лекарства. Интересите на индустрията ще бъдат зачетени, но в рамките на възможностите и доброто лечение на пациентите. Точка, наистина.

Водещ: Кога ще заработи софтуерът, който ще отчита всяко хапче и ампула?

Петър Москов:  В болниците, говорим?

Водещ: В болниците.

Петър Москов:  Всъщност тестовата му версия вече е готова, следващата седмица екип...

Водещ: Те Ви я подаряват от някакъв университет в Русе?

Петър Москов: Да, Русенският университет. А, между другото, нека да Ви кажа, изключително количество хора, смислени, досега по някакъв начин непотърсени или неангажирани с темата, са готови да извършват стъпки, да помагат със спецификата на познанието си. Такъв е типичният пример в русенския университет. Сега, тук срещнах, много интересно, в едни и същи медии, които предишния ден обясняват, че нямат контрол, следващия ден обясняват, че се въвеждала полицейщина. В смисъл, хайде да си изберем нещо, искате ли? Ще Ви кажа, че примерно, в русенската болница на базата на действието, казвам го няколко пъти, но това е добър пример и като ме питате защо се сменят директори на болници, сега ще Ви обясня. В русенската болница новият директор между март и април месец, в рамките на които е било предишното ръководство, с там предишния начин на потребяване на публичните ресурси, и новото ръководство. Същото количество и качество и вид на медикаменти и консумативи -  предишния месец за медикаменти 400 хиляди, следващия месец 100 хиляди, предишния месец за консумативи 200 хиляди, следващия месец – 100 хиляди. Тоест имате около 300 хиляди, ако не ме лъже математиката, спестени за болницата пари, при същото количество болни и същото количество лекарства. Разбирате ли за какво Ви говоря? Когато един ръководител на болница постигне това, него не министърът, него собствените му хора в болницата го обичат, защото тия пари остават там – за лечение на болните и за заплати на хората вътре.

Водещ: Всъщност сега какво казвате – че лекари, медицински сестри и санитари си носят тия лекарства вкъщи? И ги продават?

Петър Москов:  Казвам, че… не! Какво правят, защо го правят, е въпрос на контрол. Какво се изписва, какво се договаря на ниво търг, също е въпрос, който пак казвам, решаваме през електронната платформа. Но това, което казвам е, че  ръководството на една болница не е публичен проблем, още по-малко политически. Давате ли си сметка, че цели политически партии ми искат оставката заради назначаването или смяната на директор на болница. Ще ми обясните ли ексклузивния политически статут на това лице, директор на болница?

Водещ: Добре, а защо смятате, че това с флаконите примерно ще върши работа? То ако някой е решил да вземе хапчетата, ще ги сложи в шепа и увие и пак ще ги даде, като ще се разбере с тоя, дето се е съгласил да му ги продаде.

Петър Москов:  Взимам повод от това, за да обясня за какво става въпрос, защото ние отваряме страшно много теми, една след друга. Дотук дано да стана ясно.

Водещ: Това е все за лекарствата.

Петър Москов: Темата за начина на финансиране и за структурата на държавната мрежа….

Водещ: Ама Вие не сте стигнали до нея. Вие нали…

Петър Москов:  …тя законодателно е затворена, тоест забавили сте се, господин Велчев! Но, за да продължим за лекарствата, взимам повод, за да кажа от какво беше предизвикана тази мярка. Знаете, той стана публичен случай, как в една варненска болница, след съвместни действия на специализираните служби, правоохранителни... всъщност беше установено следното: че директорът на аптеката на болницата е продавал скъпоструващо онкологично лекарство. Първо, да продаваш лекарство в болница е забранено по закон - то отива само при крайния потребител. Второ, тези лекарства са отчетени като направени на пациенти и Касата е платила за тях. Причината, за да бъдат продадени след това тези лекарства е така нареченият паралелен износ – тоест, защото България е въвела най-ниска референтна цена от всички други европейски държави и то струва, да кажем, с марша 100 лв. върху една опаковка, в сравнение с това, с начина, по който се купува в Германия от техния фонд. Тези лекарства се взимат оттук, отиват и се продават в Германия. Та така, сега обяснявам какво точно ще направим, за да е сигурно. Тук пациентски организации, Ваши колеги ми задават въпроса, как пациентът може да бъде сигурен, че му е направено това лекарство. Нека да кажем, че тези неща не са практика, българските лекари не са убийци, разбойници и крадци. Отделни мошеници карат обществото да гледа на гилдията по такъв начин и тези мошеници ще бъдат наистина изстъргани оттам, откъдето са.

Водещ: И Вие само в примера с Русе описахте мошеничество, което представлява  2/3 от мошеничеството.

Петър Москов:  Нека да кажа сега какво точно правим с лекарствата, за да разберат хората. Имате скъпоструващо лекарство, което струва, да кажем, 5 хиляди лева ампулата. Повечето онколекарства, таргетни, са такива. Плаща ги Държавата на 100%, за да може тези пациенти да получат наистина максимално качествена терапия. Тази ампула има възможната съдба след като влезе в болницата, или да бъде направена на пациента, или при злонамереност да бъде продадена и изнесена в друга държава като определен износ. Това, което ще правят инспекторите от РЗИ е, че тези ампули, групирани по вид - едните за карцином на гърдата, другите за карцином на дебелото черво, третите за някакво кръвно заболяване, скъпи медикаменти по 5, по 10, по 20 хиляди лева, ще искат да видят празната опаковка, празната опаковка, празната ампула. Толкова е просто! Така и съмнението, което подобни мръсници, наистина, хвърлят върху цялата гилдия, ще бъде снето. Защото огромната част от лекарите работят честно, почтено и в интерес на лечението на пациентите си. Да кажа и още нещо за лекарствената политика, защото сигурно ще отидем някъде другаде. Това, което правим в момента: следващата седмица експертен екип на Министерство на здравеопазването заминава за Румъния на база на споразумението, което сключиха правителствата в Крайова преди месец. Ние работим по две общи теми с Румъния: едната е организацията на спешната помощ, другата е лекарствената политика. В края на тази година по общи лекарствени позиции, които имаме с Румъния, ние ще обявим общо договаряне, заедно с тях. Това означава, че договаряме върху много повече количество отколкото досега, и Румъния,  и ние. Разбирате ли ме?

Водещ: Това е през централизираното звено?

Петър Москов:  Не, оставете, това няма отношение към централизираното звено. Когато в момента, в България влиза определен медикамент и в Румъния влиза определен медикамент, той постига определена цена, защото има определено количество хора, които се нуждаят от него. Фирмата си прави сметката, слага някаква цена, ако не ѝ харесва тая цена, тоя медикамент не влиза, или пък изнудва държавата заради относително по-малкия пазар. Когато се обединим, и ние, заедно с румънския ми колега, искаме да разширим това сътрудничество, да образуваме един вид клъстъри, няколко държави от нашата черга - да могат заедно да кажат на фармацевтичната фирма „ние заедно, за 20-, 40-, 50-милионен пазар искаме да договорим това лекарство“.

Водещ: Това означава, че се опасявате, че политиката…

Петър Москов:  Не се опасявам. Давам решение!

Водещ: …че политиката, която смятате да проведете, може да доведе до отлив на големи фирми. Впрочем и сега има медикаменти, които не са интересни, не са регистрирани в България.

Петър Москов: Не, това е част от стратегията на търговското поведение на индустрията. И затова държавите, затова е хубаво членството ни в Европейския съюз, и общата регулация, която имаме, да могат да отговорят на такъв натиск на фармацевтичната индустрия.

Водещ: Значи България и Румъния вече са достатъчно голям пазар, за да не може никоя фармацевтична да се откаже, така ли?

Петър Москов:  Нашата амбиция е да го разширим, защото когато се откажеш…

Водещ: С други европейски държави, така ли?

Петър Москов:  Да кажем една трета от европейския личен състав на тази фирма ще трябва да си търси друга работа, защото няма да има къде да ги продава, нали така?

Водещ: Идеята Ви за други европейски държави - да се разшири и то най-голямата логика е най-накрая целия Европейски съюз да купува от някаква американска фирма последните лекарства?

Петър Москов:  Това е диалог, който и в момента в Европейската комисия се носи, аз много Ви благодаря, че наистина можем да отворим цялата тема за лекарствената политика пред Вашите слушатели. Начинът да се ценообразува медикаментът в Европейския съюз е през референция, т.е. каквато е цената в другите европейски държави, такава, най-ниска или средно от три най-ниски, в зависимост каква е конкретната законова уредба на държавата, получават и другите. Това е добре от гледна точка на общи правила – т.е. каквото за нас, такова и за Германия, нали, Европейски съюз. Но, от друга страна, един медикамент, който струва 100 или 1000 евро и бъде по един и същи начин рефериран и в България, и в Германия, означава различен достъп, тоест възможност на българи и на германци да го ползват, защото за германския гражданин, за германската здравноосигурителна каса 1000 евро са една сума, за българския гражданин, за българската здравноосигурителна каса са друга, което означава невъзможност за масовата употреба на този медикамент. Този дебат, тук да поздравя евродепутата Андрей Ковачев, който вдигна това нещо на ниво Европейски съюз, и той тече в момента,… имаме активни разговори и с централите на големите фармацевтични компании.

Водещ: Как се решава това? Дори да се договори в рамките на целя Европейски съюз някакво лекарство, то за Германия 1000 евро са 1000 евро, а за България…?

Петър Москов:  Не може то да бъде договаряно с целия Европейски съюз. Но наистина трябва да се отчита различното ниво на икономическо развитие, различното ниво на възможност на публичните фондове в отделните части на Съюза. И затова пак казвам, има разбиране. Въпросът е в детайла, въпросът е в уредбата, въпросът е в… как да кажа, активния ангажимент. Вижте, ако ние, румънците, хърватите или която и да било държава от нашата черга, сами не искаме да институционализираме това нещо, да го поставим пред лицето на Европейския съюз като реален проблем, защото това е реален проблем, нали, ако цената на един е приемлива в Германия, но то я прави недостъпен за българите, това е проблем на България, не на Германия, и България трябва да го представи пред Европейския съюз. Всъщност ние това правим в момента.

Водещ: Сега, казахте, че въпросът с финансирането на различни пакети за здравна помощ е затворен, според Вас, предвид това, че Парламентът трябва да гласува второто четене?

Петър Москов:  Да.

Водещ: Целият Парламент?

Петър Москов:  Не, аз казвам, че от гледна точка на Правителството, законодателните инициативи - и по начина на финансиране, и по структурата на здравеопазването - е извървян, разбира се, те ще преминават своя път! Парламентът … решава какво се случва.

Водещ: Идеята е да коментираме за тези, които ни слушат. Вашата идея е, грубо казано, да има три пакета. Единият е спешен - осигурен, неосигурен, ти ще получиш помощ за определени неща, другият е основен, ако си се осигурявал, ти ще получаваш помощ също за определен кръг заболявания… и допълнителен – там вече ти или ще си доплатиш, или ще трябва допълнително да се застраховаш, за да получиш помощ и да можеш да си платиш. Ключът е в кой пакет какво ще има. Някъде четох, че на 1 юни щял да бъде готов основният пакет здравна помощ. Готов ли е?

Петър Москов:  В рамките на юни моделът, по който работят вече месец и половина Лекарски съюз, Каса и Министерството, ще бъде готов. Но нека още веднъж да обясним това, защото нужно е да се обяснява. Тези неща не са приумица или измислица. Първо, за спешния пакет – това е финансовият ангажимент на Държавата, без значение кой осигурен, кой неосигурен, кой – чужденец, кой българин. Ако на територията на държавата България, Ви се случи спешно състояние, ангажимент на цивилизованата държава е Вие да бъдете осигурен откъм медицинските си нужди. Което трябва да дефинира ясно какво означава спешността...

Водещ: Да дефинираме, да, какво означава спешността?

Петър Москов:  Спешността, вижте, спешността е дефинирано състояние във всяка една човешка патология, ако тръгна да изреждам всички тези човешки патологии.

Водещ: Списъкът на спешните ще бъде изчерпателно казуистично описан?

Петър Москов:  Национални консултанти по спешна медицина, по хирургия, по всичко това работят и имат практическата готовност това да е вече готов пакет, който да влезе на обсъждане на Висшия медицински съвет. Но нека да говорим за структурата, после ще се върнем на подробностите. Тоест от гледна точка на финансиране това е ангажимента на Държавата и на бюджета. А от гледна точка на гражданите, това е нещото, което получават всички, без значение дали са осигурени, или неосигурени и го получават все по-качествено. И тук ще бъде основната роля на бюджета оттук нататък да нарастват разходите за спешността. Второ, като говорим за основен и допълнителен пакет на Касата, в момента твърдението, главно на представители на опозицията, е, че Касата лекува всичко безплатно. Вие вярвате ли им, господин Вълчев?

Водещ: Според различни сметки, които четох, всъщност като се сложат парите, които доплащат хората, май даже по-малко от половината се плаща.

Петър Москов:  Ние не им вярваме на тези хора, които прокламират, че сега нещата били добре и касата плащала всичко и хората не доплащали. Когато говорим за формиране на национална политика в здравеопазването. Нещо, което по една или друга причина, така,… Трябва да идентифицираме къде трябват да бъде насочен ресурсът. Ако целта на една здравна система е моето, Вашето здраве, здравето на децата, на родителите ни, дай Боже да са живи, да бъде по-добро и съответно и нивата на здравните показатели на нацията да бъдат по-добри като съвкупност, тогава ние трябва да идентифицираме какви са причинителите на това, че ние сега ние с Вас боледуваме и прекарваме по-голяма част от живота си в болест, че възможността за смърт на българче до петгодишна възраст е два пъти по-висока отколкото в Европейския съюз. Това са данни от статистиката, че продължителността на живота в България е хикс пъти по-малка отколкото в Европейския съюз, т.е. какви са причинителите като болестни фактори, като видове заболявания, затова тези неща да са ужасяващи.

Водещ: Вие казвате, общите пари трябва да се насочат към социално значимите заболявания?

Петър Москов:  И тези, които формират по същество тези заболявания, които основно касаят детско и майчино здравеопазване, сърдечно-съдови и съдово-мозъчни заболявания, онкология, пулмология, ендокринология представляват 95% от факторите, за които ние с Вас прекарваме, мисля, че около седем години повече от средния европеец, в болест.

Водещ: Да, обаче, веднага ще се появят хора, които ще кажат „Е, какво да направя като аз съм болен от несоциално значими заболявания? И няма да вляза в основния пакет от Касата?

Петър Москов:  Сега ме чуйте, за да довърша! Когато си идентифицирал тези заболявания и целта ти е да подобриш на ниво нация здравните характеристики, тогава ти ги финансираш, структурираш инфраструктурата и човешкия потенциал и ги насочваш спрямо тях. Това означава, че тези масови социално значими заболявания, за които досега, по Ваше твърдение вече, не по мое, моля да чуят слушателите Ви, защото казвате, че сте го чел, болните доплащат, независимо от това, дали имаш пари, дали не зависи животът ти днес, утре или след три месеца. Целта на основния пакет е срещу всяко едно такова социално значимо заболяване, само срещу това, че си здравно осигурен и без никаква нужда от доплащане, ти да получиш оптимално пълноценно и комплексно лечение. Това е добра цел. Отделно, никой, който страда от заболяване, което не влиза в базовия пакет, няма да бъде поставен в условие да не получи лечение. Тук говорим затова, чеимаме определен ресурс, когато той бъде пренасочен основно към основния пакет за заболяванията в допълнителния пакет, ще има просто планов прием в болниците. Искам да Ви покажа, съжалявам, че не я донесох, статистиката за критериите и регламентите за планов прием в болници в Швеция, в Холандия и в Белгия. Нали не се съмнявате, че тези системи, които се финансират с десетки милиарди евра годишно,… ако считат, че това е проблем за медицинската нужда на гражданите им, ще го поддържат. Та, има ясен регламент за определени заболявания, които нито Ви инвалидизират, нито е нужно моментално да постъпите в болница, защото следва влошаване на Вашето състояние. Има регламент и максимален срок, в рамките на който трябва да бъдете приет в болница, ако това се налага.

Водещ: Кога ще сложите това на масата, да го видят хората?

Петър Москов: Вас какво ви плаши в момента?

Водещ: Не, няма плашене, въпросът е да се види, човек да разбере за кои заболявания ще се чака, за кои не.

Петър Москов:  В края на юни, в Медицинския съвет базовата разработка теоретична на това нещо, теоретичната, ще бъде сложена на масата. Разбира се, тя ще претърпи своите промени. Разбира се, ще бъде широко обсъдена и консултирана, както става всичко досега. Апропо да Ви попитам, господин Вълчев, Вие сте опитен журналист, Вие Закон за лечебните заведения, който седи от три седмици на сайта на Министерството и е на фаза публично обсъждане, Вие по-публично обсъждан от този закон виждали ли сте?

Водещ: Вие сега обикаляте из страната, ще отидем и на тая тема. Само значи,… да изясним...

Петър Москов: Само да затворим темата за пакетите… Оттам нататък, за допълнителния пакет: Вие ще имате вече причина да потърсите доброволен фонд. Ако Вие искате каквото и да е заболяване, например, ако Ви боли пръста, заради който да трябва да влезнете в болницата, да бъде третирано по реда на базовия пакет и да влезете веднага при настъпване на страданието. Това означава и друго – че тези пари, за които говорите Вие – за под масата, за доплащане и всичко останало, ще се изсветлят. Защото доплащане на ръка няма да има. Начинът да влезеш в допълнителен пакет при настъпване на заболяването е да имаш договор с фонд, който пък ще бъде така добър, и те са петимни хората между другото, защото дотук това беше затривано, наистина, с цел кешови плащания.

Водещ : Това важи ли за фонда, няма ли на кой да отидеш да си платиш?

Петър Москов:  Не, няма да отидеш да си платиш, господин Вълчев.

Водещ: Няма да можеш?

Петър Москов:  Не, няма да можеш!

Водещ: Няма да има изобщо такава възможност?

Петър Москов:  Кеш между лечебно заведение и пациент  - няма да има!

Водещ: Само през фонда?

Петър Москов:  Регламентиран. Нерегламентираният е криминален, моля.

Водещ: Само през фондове ще става това?

Петър Москов:  Да. Знаете ли, ако това Ви учудва, нека да го преведем на конкретен пример: ако Вие като господин Вълчев, юрист, но със слаби медицински познания, нали не греша, дойдете при мен като лекар и аз Ви кажа, че Вие трябва да постъпите в болница, защото еди-какво си, така и така, и това, ако е регламентирано в Закона, ще струва 50, 100 и колкото лева там, Вие вероятно, поради липсата на познания, ще ми се доверите, може би защото имате доверие в лекаря си. Може би аз не съм добронамерен към Вас, може би ми трябват Вашите 50 лева в момента. Но, когато здравен фонд, с експертиза, с актюерски разчет включва тези договори с болници и с доболнична помощ от Ваше име, нещата вече не стоят така.

Водещ: Там може да има обратно съмнение – че здравният фонд ще гледа колкото се може по-малко да плаща, да държи винаги на долната граница разхода.

Петър Москов:  Това Ви хрумна по какъв начин? Защо навсякъде по белия свят хората си избират фондове точно от гледна точка на това да могат да надградят в собственото си здраве извън задълженията към обществото?

Водещ: Не, единствено търся аргумента защо да няма вариант и да си плати човек.

Петър Москов:  Защото няма движение на пари кеш, разберете, или по банков път от Вашата сметка към сметката на болницата няма да има, защото това не е добре за никого, защото това означава допълнителен тип неравенство, нали Ви притесняваше неравенството.

Водещ: Не, напротив.

Петър Москов:  Когато казваме, че в основния пакет трябва да си само здравноосигурен, ние унищожаваме сегашното статукво, в което независимо дали си болен от рак, от инфаркт, от инсулт или от нещо друго тежко, има значение дали си богат или беден, господин Вълчев.  И ако спорите с мене, не сте прав! Това, което казвам е, че когато обосновем, финансираме и структурираме основния пакет срещу тези социално значими заболявания, това дали сте богат или беден няма да има значение. Ще има значение само дали сте здравноосигурен.

Водещ: Не, понеже при лекарствата, ако Ви разбрах вярно, стои вариантът: ако се дадат 1000 лева за едно лекарство, което е генеричното и върши работа, но човек иска да вземе друго лекарство, което е марково, независимо че постига същият ефект, там ще може да си додаде.

Петър Москов:  А защо да не го направите през фонд?

Водещ: А, и за лекарствата, сега изясняваме, че и за лекарствата ще важи същото, така ли?

Петър Москов:  Вижте, за лекарствата никой не може да Ви спре да отидете в аптеката и да си купите каквото искате, ако искате цялата аптека си купете.

Водещ: Не, но Вие казахте, че ще поемете ангажимент към обществото като член на това правителство.

Петър Москов:  Моят ангажимент като член на това правителство и ангажиментът на правителството е да гарантира на всеки български гражданин, че ще има на сто процента гарантирана терапия за заболяването си. Оттам нататък, пак Ви казвам, ако искате, купете си цялата аптека, господин Вълчев!

Водещ: А тогава защо да не може да си купиш цялата болница, ако искаш да те лекува, без да минеш през фонд?

Петър Москов:  Защото това създава колективен натиск. Няма световна практика, няма европейска практика, която да води до това, че има обмен на пари в кеш между пациенти и лекари.

Водещ: Знаете ли колко българи се лекуват, ходят по Германия, как плащат те в тия болници? Без да минават през фондове?

Петър Москов:  Знаете ли…

Водещ: Вие не познавате ли такива, които отиват, за да направят операция, включително хора без възможности,… продават имущества.

Петър Москов:  Тези българи, за добро или за лошо, нямат ангажимент към законовата уредба и начина, по който германският фонд процедира с германските болници. Тоест, ако Вие сте чужденец или ако чужденец дойде в България, и той не е част от Европейска здравноосигурителна система, той също ще си плати кеш. Говорим за следното – не да намерим  пример как гражданин на Фиджи ще дойде в България и ще си плати, а затова, че всеки български гражданин трябва да получи наистина пълноценен достъп до здравеопазване срещу правото си на здравноосигурен, без значение дали е богат или беден! Разбирате ли ме?

Водещ: Така значи, изясни се, че всичко ще минава през фондове? Няма да има никакъв друг вариант за плащане?

Петър Москов:  Не знам защо го казвате с някаква резерва, че това е най-добрият начин, който е измислил светът. Съжалявам, ако не съм Ви убедил, но в момента, в който Вие имате причина да тръгнете с пачка пари напред, за да се лекувате, това означава, че Държавата не си е свършила работата.

Водещ: Добре, аз не го казвам с никакво отношение, правя го като извод.

Петър Москов:  Говорихме си като, щото много разкази чувам, много неща, различни генерират хората, което е добре. Но, от сега посещенията ми в различни болници, защото ходим, обсъждаме с колегите и в крайна сметка стигаме до разумните решения – има твърдения, че някак-си нещата сега били добре - в смисъл, реформа трябва да има по принцип, ама ако може да не е в нашата болница и това някак-си го чувам дори от хора в Парламента, народни представители. Вчера си говорихме с председателя на здравната комисия, доктор Дариткова… Всъщност на въпроса, защото ми задават Ваши колеги, кога, какво ще значи, че реформата е успешна? За мен ще знам, че усилията, които полага мнозинство, Правителство, съсловни организации, пациентски организации, защото нека да кажем, че се оформя общ фронт. Той не е само от министър и министър-председател - общ фронт, който има волята да направи тия промени и да ги наложи. Вчера бях на едно такова обсъждане на пациентски организации. Между другото, те извадиха една анкета, която, какво да Ви кажа, все едно гледате програмата на Правителството за реформи – какво искат тези хора? Но, това, което си казахме къде на шега, къде наистина, с д-р Дариткова: в момента, в който моят, нейният, на директора на болницата, телефони престанат да звънят по 10 пъти на ден за наши приятели, познати или колеги, които търсят да бъдат уредени някъде, да бъдат лекувани качествено, тогава реформата ще е успяла. Защото в политическия, медийния, партийния естаблишмънт някак-си идеята за това какво точно й куца на тая система не е от собствения опит, в случая медицинската ни потребност означава, за Вас и за мен, г-н Вълчев,  обади се на приятел, за хората не е така – това трябва да се промени.

Водещ: Има ли лимити в болниците или няма?

Петър Москов:  Разбира се, че има – то  е обжалвано и е в ход.

Водещ: А имате предвид спирането, обжалвано и чакате да се произнесат по спирането?

Петър Москов: Нека да кажем Върховния административен съд не се произнася по същество, той ще се произнесе март месец 2016. Не искам да се бъркам в работата на съдебната власт, но то тогава вече няма да е валидно по исторически, но междувременно, за да е сигурен, преди да се произнесе, що па да не направи нещо. Така, правителството, Министерски съвет, като вносител на тази методика обжалва и се надяваме на справедливо решение от Съда.

Водещ: И лимитите още да действат, цитирам „Медияпул“ – „След срещата във вторник с депутатите на ГЕРБ стана ясно, че текстовете на Закона за лечебните заведения ще бъдат коригирани, така че сливането на бившите диспансери (става дума за онкодиспансерите, кожните, психодиспансерите,) с местните болници, няма да е императивно, а ще има възможност за избор между няколко варианта“ – това вярно ли е?

Петър Москов:  Знаете ли, ако има нещо, което съм истински щастлив от цялата тая дискусия, която минахме през медии, то бяха протести. То едни пациенти, които изкарани от отделението… Знаете ли, да изкараш пациент от отделението, в което го лекуваш от тежко заболяване, да го изкараш пред камерата на телевизията, за да каже колко добре бива лекуван там, за да го върнеш след това да го долекуваш, е много почтено, не мислите ли? Но, това, ей така, от гледна точка на това кой как си брани интереса в някаква такава битка за запазване на частния интерес спрямо публичния, всичко е допустимо, но аз съм щастлив, защото след тази дискусия няма публична алтернатива на решението на Правителството, че Касата, т.е. нашата каса, на пациентите, която от наше име сключва договори с болници, ще сключва договор само с такива лечебни заведения, които ще гарантират цялостния алгоритъм на лечение - като кадрови състав, като специалисти, като апаратура, като логистика.  Когато от наше име следващата година касата сключи договор с една болница или с група болници, тя трябва да гарантират, че като влезете в едната от тях, те имат алгоритъма, по който ще Ви бъде съставен план и график, ако обичате, на лечението Ви. Защото, особено когато сте болен от туморно заболяване, последното нещо, което Ви е нужно е да Ви изпишат от едната болница, да Ви впишат в другата, където да продължи лечението Ви, след това да Ви прелеят кръв отново в първата, след това да Ви върнат за изследване в поликлиниката, след това отново да влезнете в първата си болница, а на края на живота Ви да умрете като куче, защото парите, които Касата…, нашите пари, дадени за Вашето лечение, вече са изхарчени… между разкарването Ви като футболна топка.

Водещ:Другата седмица какво ще приема Правителството?

Петър Москов:  Другата седмица Правителството ще приеме сливането. Ние по никакъв начин, вижте, това, от което Правителството няма да отстъпи, е гарантирането на комплексността на Вашето лечение. По какъв начин ще се случи това, това е технология  - в законопроекта, който Министерството ще внесе в Министерски съвет, има предвидени 3 възможни варианта – първият е формално юридическо сливане, вторият – функционално обединение между различни болници, които заедно кандидатстват пред Касата и гарантират, че по списък имат нужните консултанти, нужната апаратура, нужните структури, за да може не просто част от Вашето заболяване да бъде излекувано, да се вземат парите и хайде, довиждане, където Ви видят очите, или ако не ме познавате мене, ще има да се мотате следващите месеци между болници, които Ви предлагат частично или срещу заплащане едно или друго. Съжалявам, че не донесох ей такъв куп жалби и молби от хората. Тоест трите варианта – юридическо сливане - стават една болница, функционално обединение между различни болници и формиране на болничен консорциум. Начинът, по който ще заплаща Касата това нещо следващата година, т.е. като цялостна пакетна услуга за това, че Вие, здравноосигуреният Кирил Вълчев, ще Ви бъде гарантирано, че като влезнете в една болница, която претендира, че лекува тежкото Ви кардиологично, онкологично или друго социално значимо заболяване, преди да е платила здравната каса или сключила договор, тези болница или група болници трябва да са гарантирали, че Вашият път на пациент до излекуването Ви, ако заболяването Ви е лечимо, дай боже, най-вече, ……тоест това е гаранция. Дали Вие ще ползвате тази гаранция, тук отново стои въпросът каква е перспективата пред средния българин и пред топ журналиста г-н Вълчев, Вие можете да си изберете да отидете да се лекувате в Мюнхен, дал Ви Бог живот и здраве! Средният българин не може. Той има нуждата Държавата да може да гарантира, че там, където отиват парите, има гаранция за комплексността на лечението.

Водещ: Вестник „Труд“, коментар: „Вместо съкращение със сливането, с обединяването на деветте болници в карето на „Александровска“ болница в София се създава нова администрация, за чиито заплати болниците ще дават допълнителни 5 хиляди лева, като за начало“.

Петър Москов:  Това само човек, на който чавка му е изпила акъла, може да напише такова нещо. Аз Ви зададох въпроса преди малко – Вие имате колко етажа тука от сградата, 2, 3, 4, колко? Цялата?

Водещ: Цялата, седем етажа.

А-а-а, седем етажа? Каква е причината на всеки  един етаж да нямате отделна администрация, г-н Вълчев? Кажете ми защо нямате отделна администрация на всеки един етаж?

Водещ: Не, имаме едно счетоводство.

Петър Москов:  Защо нямате седем счетоводства?

Водещ: Естествено, заради разходите!

Петър Москов:  Хората защо не протестират пред „Дарик“, че нямате седем счетоводства?

Водещ: Защо обаче…

Петър Москов:  Моля, отговорете ми на въпроса!

Водещ: Ясно е, че заради разходите!

Петър Москов:  Кои разходи, извинете? Тоест, за да може да има пари за работещите журналисти, оператори и всичко останали репортери, Вие не поддържате седем счетоводства, нали? Е, толкова е просто и в деветте болници на 1 кв. км.

Водещ: Казвате просто, че не  е вярно, че ще има допълнителна администрация?

Петър Москов:  Разбира се, че не е вярно, целта на  това занимание е следната и пак казвам, че това няма нищо общо с реформа, това е елементарен управленски акт. Ако Вие предложите на господин Радев, Вашия директор, да направите седем счетоводства, той ще Ви бие с пръчка оттук и до Вас, нали така? Защо тогава обществото не изисква от мен като принципал на тези болници да направя същото? Има въпроси защо го правя? Наистина не разбирам!

Водещ: Трябва да свършваме. Минахме през трите неща, които всъщност искахте да свършите в здравеопазването – да направите пакети за спешен, основен, допълнителен; да знае всеки какво получава за осигуровките си; така да подредите болниците, че те да работят максимално ефективно и да се дават по-малко пари за лекарства, които вършат същата работа, като тези, за които се дава повече!

Петър Москов:  Да имаме възможност с парите, с които разполагаме като общество, да бъде максимално осигурен българският гражданин като лекарствена терапия. Парите, освободени през навлизането на генерични медикаменти, отново ще отидат за медикаменти, за иновативни медикаменти, които големите фирми разработват и те ще бъдат на разположение на българските граждани.

Водещ: Единственото, което докрай не разбрах, за един десен все пак политик, е лишаването в името на постигането на тези цели, от свободния избор. Защо да трябва да минеш задължително през фонд например, нали аз разбирам, че се опитвате да спрете всички варианти за корупция, но нали общо взето идеята е човек да бъде свободен в избора си, ако може да избира?

Петър Москов:  Вижте, това е горе-долу като разбирането на руския мафиот и на европейския бизнесмен затова, как става разплащането - руският мафиот твърди, че то трябва да става в кеш от куфарчето му, европейските бизнесмени се разплащат през банкови сметки. А иначе, като говорите за дясно и ляво, защото аз много се наслушах на много неща, значи ДПС казват, че съм фашист, БСП казват, че съм някакъв зверски лош капиталист. Някакви хора, които надясно са тръгнали при раждането си, така и главата им седи надясно още, твърдят, че съм комунист. Аз твърдя следното – ако нашата здравна система има сериозни проблеми в момента и трябва да бъде наистина основно преструктурирана, тогава, за да я промениш, не трябва да изхождаш от същата философия, колкото и да ти се е струвала правилна навремето, с която ти си създал основите, които са довели до днешния резултат. Разбирате ли ме? Хайде да спрем да доктринерстваме и да видим какво е добро за българските пациенти и българските лекари! Гарантирано лечение за пациентите и спокойствие за лекарите – това е нужно на системата.

Водещ: Всъщност какво казахте, че основите при Костов вече не работят?

Петър Москов:  Не! Не съм казвал това нещо. Казал съм, че идеята за освободена пазарна инициатива заради недостатъчно консистентната политическа воля в годините…т.е. ако имаме някакъв проблем, то е, че ние правим нещо и след това го изоставяме. Нека да кажа още нещо – в проекта на Закона за лечебните заведения, който Министерството вкарва, ние връщаме възможността болнични заведения да бъдат приватизирани. Ако това нещо не беше спряло в годините, с ясни правила, с ясна гаранция, че това ще продължи да бъде лечебно заведение, нямаше да сме сега пред кошмара да има един свят на държавното и общинското здравеопазване и паралелелен свят, включително инфраструктурен,  сграден фонд, на частното. Тоест тук не става въпрос за отказ. Това, което направи Правителството на Костов е това, което всяко едно разумно правителство в света е направило, когато е дошло на власт – да въведе здравноосигурителната система. Това, че ние руинираме здравноосигурителната система години наред, без да я поставим на здрави основи и тя да бъде функция на политиката, с която обществото да бъде по-здраво, е проблем не на Костов, нали така?

Водещ: Няма да ставате кмет на София, папа, генерален секретар на НАТО или нещо друго? Вили Лилков ли ще е предложението на ДСБ за кмет на София?

Петър Москов:  Вижте, тоя публичен разговор мене силно ме изнервя. Когато има разумни хора в общност като Реформаторския блок, те изработват собствените си правила, включително и за начина, по който има номиниране на кандидати - било за кмет, било за председател.

Водещ: Кунева вече каза Соломон Паси.

Петър Москов:  Знаете ли, ако аз сега кажа друго име, това за кого ще е добре – за Блока, за привържениците, за хората, които искат да видят, че има политическа алтернатива, или за кого? Или ще доведе единствено и само до съмнението във Вас, като опитен човек, че в Блока би могло да има противоречие? Вижте, всяка една политическа сила в Блока, а и граждански кандидатури, които са част от ръководството на Блока, са подходящи, имат кандидатури и за кметове, и за общински съветници, но става по процедура, а не става, когато аз дойда при Вас и Ви разкажа.

Водещ: А каква е процедурата?

Петър Москов:  Процедурата е ясна - организациите на Блока в София, в Самоков, в Малко Търново се събират, имат си собствени вътрешнопартийни процедури на номинации, обсъждат ги. Ако трябва ги подлагат на социологическо проучване за социологическа нагласа и тогава стигат до единната кандидатура. Не ме разбирайте погрешно – нямам нищо против ни господин Паси, нито партията, която го издига. Казвам само, че не е това начинът.

Водещ: Не, като знаете в момента как вървят нещата в Блока, понеже чета включително, че имало риск да не се регистрира Блока за общо участие в местните избори. Във Варна имало противоречие, сигурно нямате време покрай Вашите занимания да четете и тия политически коментари.

Петър Москов:  За съжаление, трябва да чета и тях.

Водещ: Как изглежда настроението в Блока… Ще успеете ли да издигнете общи кандидати?

Петър Москов:  Нека да кажа, има създадена ясна процедура, избрано е съответно лице – това е господин Найден Зеленогорски, председателя на щаба на Реформаторския блок за местните избори. Той от месец и половина, мисля вече, няма ден, няма нощ, обикаля по градовете. Решението, което политическото ръководство на Блока е взело, не пет председатели се събират и решават – ние ще ходим заедно без значение хората искат ли, не искат ли. Когато постигнем, и Найден прави това нещо ежедневно, когато постигнем този консенсус в 20-30 областни центрове, тогава Блокът ще е готов да отиде на определен вид регистрация. Но това са процедури, които няма причина да занимавам обществото с тях, нали така? Въпросът е кандидатурите на Блока да бъдат максимално убедителни, да не бъдат кандидатурите на някоя партия, която е надделяла над друга, а да бъдат обществени фигури, които наистина имат какво да дадат на градовете си.

Водещ: След като не е ФИФА, НАТО, кметството, каква е дългосрочната Ви политическа цел, г-н Москов, как си представяте времето след мандата?

Петър Москов:  При всички положения на някакъв етап от живота си ще се върна да работя професията си. Ако говорим за политическа цел, мога да Ви изненадам, но, наистина, тя не е персонална – дълбокото ми убеждение и това, за което работя ежедневно и мога да Ви уверя, че и ръководството на ГЕРБ в лицето на председателя им Борисов работи затова, е коалицията между ГЕРБ и Блока, заедно с подкрепящите политически партии, да бъде трайно политическо усилие, не в рамките на 1-2 години или един политически мандат. Защото това, което липсва на България е консистентна, постоянна, непрекъсваема воля за промяна. На това съм посветил усилията си извън работата си като здравен министър и знам, че и в ГЕРБ, и в Блока, и в другите партии има такава воля. Бихме били идиоти, ако допуснем нещо различно, защото в момента алтернативата на тази коалиция, която за някои може би е неприемлива, алтернативата е връщането на политическата сила ДПС, доказала се като разхитителна по отношение на нашите пари, на държавните пари.

Водещ: А лично Вие искате да си се върнете лекар след…?

Петър Москов:  Лично мен не ме мислете.

Водещ: Каква е визията Ви за….

Петър Москов:  Изключително съм мотивиран да завършим целия цикъл от реформи в здравеопазването. Това е моята персонална цел в политиката, в момента.

Водещ: Петър Москов, министър на здравеопазването – в „Седмицата“.

Сподели в: