Върни се горе

Сега добро утро казвам на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова. Добро утро, министър Атанасова. Радвам се...

Добро утро.

...да ви видя. Много теми са се ширнали пред нас, но с "Пирогов" да започнем. Шокирана ли сте от това, което установи вашата проверка в институт "Пирогов"?

Аз бих искала да започна, преди да говоря по същество, с това, че отново и за пореден път искам да стане ясно и на вашите зрители, че тази проверка е нямала за цел да урони престижа на това лечебно заведение, както имаше и такива анонси в най-различни медии, нито да злепоставя лекарите. Напротив, принципалът на това лечебно заведение е министърът на здравеопазването и като такъв трябва да е сигурен и да е убеден какво се случва в частта финансова дисциплина, в частта медицинска дейност с неговото лечебно заведение. Тоест поводът за проверката е бил този, а не никакъв друг. Действително...

Само да попитам - подобни проверки по времето на вашия предшественик Стефан Константинов правени ли са в "Пирогов" специално?

Не, не са правени, а има една проверка, която е извършена през 2009, отново от инспектората. Установени са някакви данни, установени са различни констатации и нарушения, и те са изпратени в икономическа полиция. Тогава министър на здравеопазването е бил д-р Божидар Нанев, а всичко, което като констатации е регистрирано в хода на проверката, според мен все още не е отстранено. Та поводът на тази проверка е, на първо място, да се уверя каква е финансовата дисциплина в лечебното заведение. Знаете вече, че бяха изнесени дори част от доклада и всички констатации и в медиите, което не смятам, че е много редно, защото докладът на инспектората е насочен към министъра на здравеопазването, той да се запознае с него. Не очаквам някаква обратна кореспонденция от ръководството или от лекарите, защото напоследък виждам, че всеки работещ в това лечебно заведение сяда в някое телевизионно студио и започва да обяснява как пагубно е "Пирогов" да се поставя на карта, не бива да се злоупотребява с името на "Пирогов", това уронва престижа и авторитета на "Пирогов"...

Така, изтичането на тази информация в медиите, простете ми, това е съвсем личното ми мнение, но накара ръководството на "Пирогов" или поне част от ръководството на "Пирогов" да заеме позата на жертвен агнец, включително ще цитирам съвсем коректно думите на професор Раденовски отпреди няколко дни, където той казва, че той и "Пирогов" се намират в кръгова отбрана, че това е една структура от национална сигурност, че никой не бил пощаден там, нито лекари, нито санитари, нито администрация. Защо всъщност професор Раденовски остана директор?

Не знам защо се чувстват така всъщност, защото аз нито дума не съм казала относно това какво е качеството на медицинската помощ там, че то е лошо. Напротив, навсякъде казвам, че "Пирогов" е марка и стандарт за качество в спешната медицина. Тоест никой не оспорва това, че "Пирогов" е елемент от националната сигурност на държавата ни. Има клиники, които работят при изключителни условия, има клиники, които са единствени за България и са уникални със своите специалисти и с това, което вършат. Никой не говори за това. Напротив, аз коментирах, че има факти, които говорят за редица нарушения. Това са нарушения в обществените поръчки, по реда на тяхното провеждане и т.н. Има сключени граждански договори за над 2 милиона, раздавани хонорари, раздавани ДМС-та, и то при условие, че лекарите там вземат по хиляда лева заплата, а друг персонал, административен, взима бонуси от 50 хиляди лева. Е това нормално ли е?

Защо при това положение оставихте професор Димитър Раденовски за шеф на института?

Защото трябва да се носи отговорността и всички констатации, които са установени от доклада на инспектората, да бъдат отстранени. Днес ще бъде представен новият борд на директорите в "Пирогов" и всички заедно, те вече са четирима човека, всъщност пет, заедно с изпълнителния директор, ще започнат да взимат мерки и да предлагат на министъра мерки за отстраняване на тези констатации. Знаете вероятно, че в борда на "Пирогов" ще участват двама колеги от Министерството на финансите, както и двама от Министерството на здравеопазването, и професор Раденовски запази мястото си на изпълнителен директор. Другите двама представители, които бяха до смяната, не са освободени от отговорност, не е освободен от отговорност и професор Раденовски, т.е. той е там, за да може някой да носи отговорността за това как се е управлявало до момента.

Да разбирам ли, че ако след месец, защото точно такъв срок дадохте на "Пирогов", нали така, да отстрани нередностите...

Точно така.

...ако този месец не стигне и в този, в рамките на този месец нередностите не бъдат отстранени, да разбирам ли, че професор Раденовски би могъл да си отиде?

Първо, знаете, че този доклад е изпратен на много институции. Не само в Министерството на здравеопазването го има, а с него разполага и Агенцията за държавен финансов контрол. Те също правят проверка в момента паралелна. Изпратен е на НАП, изпратен е на Националната здравноосигурителна каса, на инспекцията по труда и на прокуратурата. Освен това има вече и досъдебно производство срещу неизвестен извършител, т.е. ще изчакам всички тези институции да се произнесат дали констатациите в доклада са верни или не и тогава ще взема решение. Разбира се, че това лечебно заведение трябва да остане стабилно. То трябва да остане марката, стандартът за качество "Пирогов" и надявам се, че с общи усилия и с новия екип в борда на директорите ще успеем да реализираме...

Простете, но при тези изводи от този доклад аз се надявам това да не е марката и да не е стандартът на лечение в България.

Говоря за лечението, а не за начин на управление и финансова дисциплина, защото това, което постигат като лечение, като качество на медицинската помощ извън факта, че няма необходимите консумативи, че няма необходимите медицински изделия или апаратура, с която да се работи, и чисто битовите условия в някои клиники са наистина, не знам как да ги определя, но не отговарят в никакъв случай на европейски стандарт за качество, а там наистина работят изключителни специалисти. Ежедневно хиляди хора са обслужени качествено, ежедневно си тръгват хиляди, на които е помогнато в "Пирогов".

Последен въпрос за "Пирогов", тъй като имаме и други теми. Сама споменахте, че Софийска градска прокуратура вече образува производство срещу неизвестен извършител. Вие лично вярвате ли, че този неизвестен извършител в близко време ще стане известен? Неформално ви признавам, че чувам, че в този доклад има множество детайли за нарушения, но за съжаление тези детайли не помагат на прокуратурата, тъй като не водят до конкретно лице, от което може да бъде потърсена отговорност.

Вижте, зад всички документи финансови, граждански договори, платежни нареждания, заповеди за възлагане на поръчки, договори за изпълнение на обществени поръчки стоят подписи, т.е. стоят и конкретни лица. Надявам се, че прокуратурата съвсем в скоро време вече ще извърши своята проверка и за всички ще стане ясно какъв е ходът на досъдебното производство.

Добре. Още ставайки министър, се ангажирахте със съвсем конкретни промени в лекарствената политика. Може ли дотук да обобщите какво се промени, всъщност цените на кои лекарства вече паднаха и къде още има, как да кажа, ниша да се смъкват цените на лекарствата?

Да, безспорно аз заявих, че това ще бъде един от моите приоритети. Вече нормативната база по отношение на лекарствените продукти е готова. Говоря за промяна в Закона за здравното осигуряване, в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и в закона, както и в две наредби, това е наредба 10 и наредбата за цените и реимбурсирането. По отношение на наредба 10 тя вече е обнародвана в "Държавен вестник" и там най-важен беше текстът, който гласеше, че Националната здравноосигурителна каса може да договаря отстъпки за цените на лекарствените продукти, на всички лекарствени продукти, които плаща, а не само на сто процента реимбурсираните, както беше до момента, и Националната здравноосигурителна каса нямаше възможност за цялата листа от лекарствени продукти да получи много по-добра цена. До момента се договаряха от касата отстъпки по наредба 40 за онкологични заболявания. Имам уверенията на д-р Пламен Цеков, който е управител на касата, че са постигнати редица отстъпки, и то в много широк диапазон, от порядъка от 5 до 80 процента за различните лекарствени продукти. Разбира се, има и такива, които няма намаление на цената и притежателят на разрешение за употреба е единствен, т.е. лекарственият продукт е сам в група и не са дадени необходимите отстъпки. Надявам се, че отново при покана от страна от касата и при започване на един договорен процес ще има отстъпки в цените и на тези лекарства. Бих искала и използвам вашия ефир, за да поговоря и за нещо друго - за липсата на лекарства за онкологично лечение. Пет от продуктите, които се ползват в най-голяма степен в заведенията за лечение на онкологични заболявания, е застрашен достъпът на пациентите до тях, ако мога така да се изразя...

А защо, по какви причини?

...и голяма част от тях липсват на пазара. Причината е, че за някои от продуктите една е фирмата производител, тя е австрийска. Няма само проблем на българския пазар, а проблемът е на ниво европейски пазар. Тази фирма е уведомила и българската държава, че си намалява темповете на производство и това се усеща много драстично от всички, които работят с такива лекарствени продукти. Ние обаче още преди около месец изпратихме информация на всички директори и управители на лечебни заведения за онкологични заболявания как да процедират. Те имат възможност да закупят неразрешени за употреба лекарствени продукти в България. Това става бързо, само с едно разрешение от Изпълнителната агенция по лекарства за определен пациент, когато продуктът не може да бъде установен и намерен тук, в България, да бъде внесен от друга държава. И моля всички пациенти да са спокойни, защото на телефонната, горещата телефонна линия в Министерство на здравеопазването и на имейла непрекъснато имаме сигнали от граждани, че им е отказан достъп до лекарства за онкологични заболявания. Ние правно и нормативно сме намерили изход от ситуацията и мисля, че проблемът ще бъде решен и той се решава ежедневно.

Там където обаче хората реално се сблъскват с този проблем, с невъзможността да получат лекарството си, какво да правят, въпреки вашето разпореждане?

Ами, те всички тези хора са диспансеризирани, тоест всички се водят за диспансерно наблюдение в различни лечебни заведения, дали болници за лечение на онкологично заболяване или центрове по онкологични заболявания, всички директори и управители трябва да вземат мерки, тоест дали сме указания как да действат, не трябва да има недостиг и трябва да са реагирали вече. Надявам се, че, ако не е направено, благодарение на вашия ефир всички ще разберат, че има начин за решаване на проблема и не бива да са притеснени.

Надявам се, надявам се хората, които имат нужда, да са чули думите ви. Сега, всъщност след кончината, след смъртта на нашата колега Валя Крушкина преди две седмици тук в сутрешния блок започнахме един, сама разбирате, много труден разговор за това какъв е пътят, който трябва да извърви всеки един човек, който чува диагнозата рак и тръгва по пътя на мъките. Две дискусии имахме тук в рамките на сутрешния блок, няколко въпроса обобщавам, лично към вас за да задам. Първо, защо у нас различните лаборатории дават различни резултати? Как е възможно това, защо няма единни стандарти, по които работят лабораториите в България?

Има единен стандарт по клинична лаборатория и това е наредба на министър на здравеопазването, която в момента действа. Тя, разбира се, подлежи на преработване и сега има сформирана група, която ще подобри, надявам се, всички текстове от наредбата по стандарт клинична лаборатория, но между другото действително има и сигнали и при нас за различни получени резултати от различни лаборатории. Това се дължи основно на факта, че те работят с различни методи аналитични, правят изследвания по различен начин. Голяма част от тях за съжаление не през целия ден, когато работи лабораторията, разполагат с лекар - специалист по клинична лаборатория, който да дава становище по получените изследвания. И това са основните проблеми, но аз смятам, че ще ги решим в рамките на тези два летни месеца и от септември вече ще имаме един нов стандарт и той ще бъде не само написан стандарт клинична лаборатория, а ще бъде стандарт за качество.

Казвате от септември месец, обещавате това да се случи.

Да.

Другият ми въпрос е защо по принуда, доколкото разбирам, голяма част от онкоболните търсят диагностициране и лечение в чужбина, зад граница? Какво не достига тук, лекари ли нямаме, техника ли нямаме, какво нямаме?

Ами, аз този въпрос също съм си го задавала многократно, защото аз подписвам заповедите и съответно договорите с пациентите, които заминават за чужбина, и мога да ви уверя, че стойността е изключително висока, а конкретно...

Знаете ли, те правят това по принуда, те не го правят, простете за думата, заради някаква глезотия или тяхна прищявка, включително случаят с Валя в Истанбул е същият, тя не го направи, защото иска нещо по-добро от това, което тук може да й се предложи, просто тук нищо не й се предложи.

Между другото моите съболезнования за, за края на вашия колега, но аз тогава проверих, когато започнахте телевизионната кампания и излъчването в ефир "Помогнете на Валя", тя не беше подала документите си за лечение в чужбина в Министерство на здравеопазването. Защо не знам. А дори обмисляхме да се свържем с нея и да я попитаме какво точно лечение й е необходимо, и защо държавата да не й помогне, и всички да бъдем солидарни с нея, защото, ако говорим за Истанбул и за киберножа, това се заплаща от фонда за лечение в чужбина. Комисията за лечение в чужбина постоянно дава такива становища, а причината е, че не разполагаме с такава апаратура в момента. Много са пациентите, които заминават в чужбина за лечение. Комисията за лечение в чужбина заседава ежеседмично и критериите, по които се изпращат, е наличие на апаратура, която да ги диагностицира и да ги лекува, с която в България не разполагаме, или методи на лечение, които в България не се използват, но са световно доказани. И искам да кажа и още нещо, че има много пациенти, които кандидатстват за финансиране от комисията за лечение в чужбина, но не получават положителен отговор само защото методите за лечение, които те предлагат, не са установени в медицинската практика, тоест чули са някъде, че нещо се постига, някакви резултати в някоя клиника някъде по света, и кандидатстват, но това не са методи, познати за световната медицинска практика, и те затова се отхвърлени.

Само за да приключим темата с Валя, Валя Крушкина беше журналист, известен колега, от години работещ в Българската национална телевизия, всъщност професионалният й път е свързан тук с БНТ, и затова беше съвсем нормално всички ние като колеги да направим кампания. Ами, ако не се казваш Валя Крушкина, ако се казваш Иванка Иванова и си болна от рак, и няма възможност никой да ти направи кампания?

Сега, лечението на онкологичните заболявания и в България се извършва, тоест всички стотици, хиляди хора, които са болни, и в България получават необходимата помощ. Има обаче апаратура, която е много високотехнологична, с която не разполагаме, и затова се налага те да бъдат изпращани в чужбина. Именно този фонд за лечение в чужбина гарантира и заплаща лечението на български граждани в чужбина и това може да се случва, и в момента се случва. В случая на г-жа Крушкина аз ви казах, аз бях учудена, че тя не е потърсила помощта на държавата, защото така е редно и така се прави, без значение как се казваш, дали си Валя Крушкина или Иванка Иванова, трябва първо да се обърнеш към държавата. Ние по всякакъв начин сме оповестили на сайта, има формуляр за кандидатстване, всички документи, които са необходими, стоят на сайта на Министерството на здравеопазването, ангажирани са много хора, национални консултанти, водещи специалисти, които разглеждат цялата документация на хората, които се нуждаят от лечение в чужбина, и се произнасят. Но има и такива, които могат да намерят лечение и спасение тук, в България, и не бива да се подценяват нито нашите специалисти, нито апаратурата, с която разполагаме, защото мога да твърдя, че има лечебни заведения, в които апаратурата е на световно ниво, още повече и сега приключват вече обществените поръчки по средносрочната рамкова програма и по концепцията на България за лечение на онкологични заболявания, така че ще разполагаме с много по-високотехнологична апаратура, с линейни ускорители, със скенери и надявам се, че много хора ще намерят помощ тук, в България.

Дай боже, това да е така. Само колкото до фонда да ви питам, намерихте ли тези 5 милиона лева, които се отварят като дупка в бюджета на фонда за лечение в чужбина?

Това е фондът за лечение на деца. С постановление на Министерския съвет променихме правната уредба и вече няма таван за лечението на деца в чужбина, ще намерим средства, имам уверението и на финансовия министър, и на премиера, ако всички средства, които ги има по бюджета на Министерството на здравеопазването, не са достатъчни, държавата ще осигури.

Добре, последен въпрос - от 1 юни всички, които работят в спешната помощ, вече получават по-високи заплати с близо 20 процента, с 18 процента, това е добро начало, но кои са следващите стъпки към дореформиране, към реформиране на спешната ни помощ?

Това, да, е само едно добро начало, разбира се, проблемите в спешна помощ са много, оборудването на линейките, времето за достъп, но като че ли най-големият проблем е отношението лекар - пациент.

Виждате ли какво се случва - пациенти бият лекарите си, лекари...

Да, за съжаление.

...се случва да издевателстват над пациентите си, какво става?

Ами, да ви кажа, аз си го обяснявам с първите 7 години, защото не е нормално такова отношение. Каквато и правна уредба да даде законодателят или изпълнителната власт, не би могло отношението лекар - пациент, ако то е негативно, да бъде компенсирано чрез закони или чрез наредби. Напротив, трябва хората да имат доверие на техните лекари, лекарите пък от своя страна да се отнасят към хората с необходимото внимание и мисля, че това би могло да бъде единственият регулатор.

Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше министърът на здравеопазването Десислава Атанасова в интервю за "Денят започва".

Сподели в: