Имунизации

Министерство на здравеопазването ръководи националната здравна политика, като приоритет в неговата дейност е осигуряването на висококачествени ваксини срещу социално значими и животозастрашаващи заболявания, поддържане на висок имунизационен обхват и опазване здравето на всеки гражданин от ваксинопредотвратими заболявания.

За да предостави достоверна и достъпна информация за ваксините, Министерството създаде специализиран сайт за имунизациите в България - Плюс мен.

На него ще намерите информация за ваксините в България, за схемите и начина на тяхното приложение, за заболяванията, от които предпазват. Ще откриете също някои от най-често разпространяваните митове, както и отговори на най-често задаваните въпроси.