Върни се горе

Със свое определение от 14.06.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение направеното искане за спиране на обществената поръчка за закупуване на 400 броя линейки, обявена от Министерството на здравеопазването.

На 22.06.2018 г. срещу определението на Комисията за защита на конкуренцията е подадена частна жалба от "Вайнман Технолоджи" ЕООД до Върховния административен съд. Подадената жалба препятства възобновяването на поръчката за закупуване на 400 броя линейки до произнасянето на Върховния административен съд. Очаква се Върховния административен съд да се произнесе по частната жалба най-късно до средата на месец юли.

Припомняме, че жалбоподателят "Вайнман Технолоджи" ЕООД е дружество регистрирано на 26.04.2018 г. с капитал 100 лева.

Сподели в: