Върни се горе

Със заповед на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров се забранява износът на нискомолекулни хепарини и лекарствен продукт от групата на имуносупресорите до 30 ноември, включително. Целта е при повишено потребление на тези медикаменти по време на новата вълна на пандемията, държавата да разполага с достатъчни количества, за да обезпечи българските пациенти.

Към настоящия момент от използваните за лечение на пациенти с COVID-19 са налице данни за потенциален недостиг на следните лекарствени продукти: Enoxaparin, Nadroparin, Tocilizumab.

От предоставената от притежателите на разрешенията за употреба информация се вижда, че се осъществяват редовни доставки за българския пазар. Въпреки това, от началото на август в Изпълнителната агенция по лекарствата има данни за затруднено снабдяване с медикаментите в аптечната мрежа, като се наблюдават тенденции за увеличаване на потреблението и в лечебните заведения.

Извършените от ИАЛ проверки показват, че лекарствените продукти с посочените по-горе международни непатентни наименования са предмет и на паралелен износ от територията на България за други страни, в количества, създаващи предпоставки за потенциален недостиг от медикаментите за българския пазар. Независимо от законния характер на тази дейност, при увеличаващо се потребление износът на лекарствени продукти, използвани за лечение на български пациенти с COVID-19, лишава българския пазар и пациентите от количествата, предназначени за задоволяването на потребностите на населението. По този начин, в условията на изключителните обстоятелства на пандемията и в частност в периода на нейното поредно усложняване в България, износът нарушава баланса между доставяните на територията на страната лекарства и ускореното повишение на нуждите от тях.

В мотивите към заповедта се посочва още, че тези лекарствени продукти се прилагат и в терапията на пациенти с други заболявания, като постоперативна терапия, бременни пациентки с тромбофилия, трансплантирани пациенти и др. Недостигът на тези медикаменти, използвани за приложението на всички тези пациенти, застрашава живота и здравето на значителен брой хора в България, а неспазването или прекъсването на назначената им терапия може да доведе до сериозен риск за живота и здравето им.

Заповедта ще бъде отменена веднага след като се балансира снабдяването на пазара.

Сподели в: