Върни се горе

Методика, въз основа на която ще бъдат изработени областни аптечни карти, необходими за съставянето на Националната аптечна карта, утвърди със своя заповед министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова. Това е в изпълнение на чл. 227а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на областта.

Предстои да бъдат издадени заповеди на министъра на здравеопазването за назначаване на комисии, които да изработят областните аптечни карти. Съгласно законовите изискванията, в състава на всяка една от 28-те областни комисии ще бъдат включени областният управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на съответната областна комисия. Съгласно методиката, в срок от три месеца след назначаване на областната комисия, същата представя на министъра на здравеопазването изготвената областна аптечна карта.

След като приключи този процес ще се премине към окончателния етап по изработването на Националната аптечна карта. За тази цел ще бъде назначена национална комисия, чийто председател ще е министърът на здравеопазването.

Сподели в: