Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова изпрати писмо до регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ в страната, с искане да предприемат всички възможни и необходими действия за предоставянето на качествена и навременна медицинска помощ за гражданите на Украйна, потърсили убежище на територията на Република България. В писмото си здравният министър посочва, че е наложително да се осъществи координация между РЗИ, ЦСМП и лечебните заведения в страната, така че всеки украински гражданин да получи необходимата му здравна грижа.

За създадената във всяка област организация, за предприетите действия и режима на координация РЗИ и ЦСМП трябва да информират Министерството на здравеопазването своевременно.

Във връзка с осигуряването на здравно обслужване на украинските граждани, които преминават или остават в България, проф. Асена Сербезова проведе и среща с представители на Държавната агенция за бежанците /ДАБ/, Дирекция „Миграция“ в МВР, Българския Червен кръст, Държавна агенция „Закрила на детето“ и други. По време на срещата председателят на ДАБ Петя Първанова информира, че всеки гражданин на Украйна, който подаде заявление за международна закрила, има право на безплатно здравно обслужване на територията на страната ни.

Сподели в: