Върни се горе

       Днес министърът на здравеопазването Таня Андреева откри конференция на тема „Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г. – обществен диалог”. В приветственото си слово д-р Андреева коментира, че заложените в стратегията приоритети са не само въпрос на пари, а и на една по-нова организация и контрол за следващия програмен период. 

     Министър Андреева определи целта на настоящата конференция така:
 
1. Да се капитализира активна национална дискусия за бъдещето здраве на нацията;
2. Да се направи експертен преглед, системен анализ и обобщаваща интерпретация на съдържанието на направените изказвания и предоставени писмени становища;
3. Да се приеме Декларация на конференцията за съгласието по направените предложения.
 
   „Уверена съм, че Вашето активно участие в настоящата конференция действително ще бъде силен катализатор за успешното начало на новата здравна политика в България” – по този начин д-р Андреева се обърна към участниците в дискусията и изрази специална благодарност към г-жа Жужана Якоб, Регионален директор на Европейското бюро на СЗО  за оказваната ни ценна консултативна помощ.

       Целта на конференцията е да предостави платформа на широк кръг заинтересовани страни за провеждане на задълбочена дискусия върху проекта на Национална здравна стратегия 2014 – 2020 г. 

      В рамките на общественото обсъждане проф. Любомир Иванов, съветник на министъра на здравеопазването, представи презентация на тема „Национална здравна стратегия 2014 – 2020”. Тя съдържа основните цели, стратегически приоритети и политики в областта на здравеопазването, включени в проекта. Цялата презентация можете да видите в прикачения файл.

Сподели в: