Върни се горе

„Здравната инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка по фаза 2, за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ.

Споразумението предвижда изготвяне на три документа.

Първият от тях е Структура, обхват и капацитет на болницата – обхват на специалностите, терапевтични и хирургични структури, диагностични структури, дневен стационар, брой и вид клиники и др. Докладът ще бъде съобразен с предварително изготвената структура приета от Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница. Срокът за изпълнение на заданието е 2 месеца.

Вторият документ е т.нар. Функционален доклад или техническото задание за проектиране. Той включва основни параметри – брой болнични легла, обхват на Спешното приемно отделение, дневен стационар, операционни, диагностични кабинети, както и основните изисквания за всяка от структурите и разпределението им в сградата. Разработване на типови модели помещения – лабораторни, болнични стаи, операционна, диагностичен кабинет. Оформяне на общ модел на болничната инфраструктура, вкл. изисквания за електро, отопление и вентилация, ВИК и др. Срокът за изпълнение е 7 месеца.   

Третият документ, който също е със срок на изпълнение седем месеца, включва обхват на оборудване и обзавеждане – определяне на видовете оборудване – медицинско и немедицинско, определяне на видовете медицинско и немедицинско обзавеждане.

Работата по изготвяне на документите ще протича едновременно.

 

Сподели в: