Върни се горе


Лични предпазни мерки (нелекарствени мерки) за намаляване на риска от заразяване или предаване на човешки грип

При липса на специфична ваксина, съществуват определени лични предпазни мерки, които хората могат да приложат, за да намалят риска да се заразят с грип. Грипът е вирусна инфекция, която се предава от човек на човек главно при кихане или кашляне или индиректно, при контакт със секрети от дихателната система на заразени хора, когато тези секрети попаднат на ръцете или по повърхности.

Следващите препоръки са базирани на научни доказателства и на преценка, основаваща се на професионален опит в областта на общественото здраве.

Лични мерки за предпазване

1.       Избягвайте близък контакт с болни хора

 

а.        Хора с един или няколко от следните симптоми: температура, кашлица, възпалено гърло, болки по тялото, главоболие, втрисане и умора може да са заразени с грипен или с друг вирус. Някои хора съобщават за диария и повръщане, свързани с инфектиране с грипния вирус A(H1N1).

 

б.        Стойте на разстояние поне 1 метър от болни с признаци на грип и избягвайте места, където има много хора. Когато не е възможно да спазвате дистанция, ограничете максимално времето на близък контакт с хора, които може да са болни. Когато не могат да се избегнат контактите с болни, или местата с много хора, намалете времето на престоя си колкото е възможно.

 

в.        Не посещавайте без необходимост хора, които са болни.

2.       Мийте или почиствайте ръцете си често

а.        Честото миене или дезинфектиране на ръцете ще помогне да се предпазите от вируса. Грижливо мийте ръцете си с вода и сапун, особено след кихане и кашляне. Дезинфектантите за ръце на алкохолна основа намаляват количеството на грипни вируси върху замърсени ръце, въпреки че измиването с вода и сапун е по-ефективно.

б.        Измиването на ръцете не е просто изплакване набързо; всеки път миенето трябва да продължи най-малко 20 секунди.

3.       Избягвайте да си пипате очите, носа или устата

а.        Вирусите често се предават когато човек докосне замърсени с микроби предмети и след това си пипа очите, носа или устата.

 

Лични мерки за предпазване на членовете на семейството и други близки контактни лица, ако сте болни

 

1.       Спазвайте добра дихателна хигиена

а.        Дихателна хигиена означава да предпазвате останалите хора от излагане на зараза със секрети от носа или гърлото си. Ако сте болни, трябва да покривате с кърпичка устата и носа си, когато кихате и кашляте; или кихайте и кашляйте на ръката си, а не в дланта си. Кърпичките трябва да се изхвърлят в кошче за отпадъци след употреба.

2.       Мийте или почиствайте ръцете си често

а.        Честото миене или дезинфектиране на ръцете ще помогне да предпазите другите от вашите микроби. Грижливо мийте ръцете си с вода и сапун, особено след кихане и кашляне. Дезинфектантите за ръце на алкохолна основа намаляват количеството на грипните вируси върху замърсени ръце, въпреки че измиването с вода и сапун е по-ефективно.

б.        Измиването на ръцете не е просто изплакване набързо; всеки път миенето трябва да продължи най-малко 20 секунди.

3. Останете у дома. Не ходете на работа или на училище и ограничете контактите си с други хора, ако сте болни

а.        В допълнение към описаните по-горе хигиенни мерки, когато е възможно здравите хора трябва да спазват дистанция от поне 1 метър от всеки, който има симптоми на грип. Възрастните лица, които са болни могат да заразяват останалите в продължение на 5 дни след появата на симптоми, а децата са заразни в продължение на 7 дни. Целесъобразно е обаче всеки болен да се счита за заразен през цялото време докато има симптоми. (Посочените периоди, в които болните са заразни се отнасят за сезонния грип. Тяхната продължителност е възможно да бъде променена, когато се събере повече информация за грипа A(H1N1).

 

Маски

Няма доказателства, че носенето на маски на лицето (напр. хирургични) извън здравните заведения по време на грипен сезон или по време на пандемия е ефективно за защита или намаляване предаването на вируси и Европейския център за контрол на заболяванията не препоръчва употребата им. Хората обаче могат да решат да носят маски. Ако маската се носи и изхвърля правилно, възможността да причини проблеми, или да повиши риска от инфекция е малка. След като се свали, най-добре е маската да се сложи в пластмасова торба, която да се затвори и след това може да се изхвърли при домакинските отпадъци. След това ръцете трябва да се почистят, както е обяснено по-горе.

 

Ако се използва маска, това трябва да се съчетае с другите мерки за предпазване от предаване на инфекция, описани по-горе.

 

Използване на маска от болни хора за предпазване на околните при условията на епидемичен взрив от грип A(H1N1)

1.     Използването на маски за лице от хора със симптоми на грип може да спомогне за задържане на дихателни секрети по време на кихане и кашляне и да намали риска от заразяване на близките контактни лица.

Ситуациите, при които това може да е полезно са:

а.        Когато пътувате към дома си или болницата след появата на симптоми;

б.        Когато за вас се грижат членове на семейството или други хора; и

в.        Когато не можете да избегнете близкия контакт със здрави хора.

 

Използване на маска за предпазване от здрави хора, които се грижат за болен със симптоми на грип A(H1N1)

 

1.     Носенето на маска от хора, които са здрави, цели предпазването на устата и носа им от случаен контакт със секреции, попаднали върху ръцете им и от хора, които кихат и кашлят. Хора, които са здрави и при които носенето на маска за лице може да осигури допълнителна защита са:

 

а.        Членове на семейството или други хора, грижещи се за болни с грипни симптоми у дома, или на друго място, което не е лечебно заведение и които трябва да са в близък контакт с болния (в рамките на 1 м),

б.        При лица, грижещи се за болен със симптоми, който използва овлажнител за дихателна терапия, трябва се има предвид използването на специална маска от респираторен тип.

 

Как е правилно да се използват и унищожават маски за лице

1.     Маските трябва да се поставят внимателно върху устата и носа и здраво да се завържат.

 

а.        Завържете здраво връзките или еластичните ленти по средата на главата и на врата.

 

б.        Притиснете гъвкавата ивица така, че плътно да прилегне на носа.

 

в.         Притиснете плътно върху лицето и под брадичката.

2.     Докато носите маска, избягвайте да я пипате с ръце.

a.     Всеки път, когато пипате използвана маска, напр. при сваляне или пране, ръцете трябва да се измиват с вода и сапун или да се почистват с дезинфектант на алкохолна основа.

 

3.     Сменете маската, когато се навлажни.

a.     След продължително носене, маските се овлажняват. Тогава те трябва да се заменят с нова или чиста, суха маска.

 

4.     За правилно сваляне и унищожаване на маската:

а.        Считайте, че предната част на респиратора или маската за лице е замърсена.

б.        Развържете или скъсайте долните връзки, след това горните връзки или ластика и отстранете респиратора или маската, като се докосвате само до връзките.

в.         Изхвърлете по подходящ начин. Маските за еднократна употреба трябва да се изхвърлят след всяка употреба. Веднъж свалена, маската трябва да се постави в завързана пластмасова торба. Тази торба може да се изхвърли при домакинските отпадъци.

5.     След като отстраните маската:

а.        След отстраняване на маската, ръцете трябва да се измият със сапун и вода или да се почистят с  дезинфектант на алкохолна основа.

 

Данни и основания за тези препоръки

 

Interim Public Health Guidance for the Use of Facemasks and Respirators in Non-Occupational Community Settings during an Influenza Pandemic http://www.pandemicflu.gov/plan/community/maskguidancecommunity.html

U.S. CDC Interim Recommendations for Facemask and Respirator Use in Certain Community Settings Where Swine Influenza A (H1N1) Virus Transmission Has Been Detected http://www.cdc.gov/swineflu/masks.htm

Pandemic Influenza: Guidance for infection control in hospitals and primary care settings. Department of Health, England. Health Protection Agency November 2007 http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1238055328357

Други източници

Transmission of influenza A in human beings. Brankston G, Gitterman L, Hirji Z, Lemieux C, Gardam M. Lancet Infect Dis. 2007 Apr;7(4):257-65. Review.

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic review. Jefferson T, Foxlee R, Del Mar C, et al. BMJ 2008;336;77-80

Influenza Transmission And The Role Of Personal Protective Respiratory Equipment: An Assessment Of The Evidence The Expert Panel on Influenza and Personal Protective Respiratory Equipment. Council of Canadian Academies, 2007. Ontario, Canada.

Cowling BJ, Fung ROP, Cheng CKY, Fang VJ, Chan KH, et al. (2008) Preliminary Findings of a Randomized Trial of Non-Pharmaceutical Interventions to Prevent Influenza Transmission in Households. PLoS ONE 3(5): e2101. doi:10.1371/journal.pone.0002101

 

Сподели в: