Върни се горе

Еврокомисарят по здравеопазването Андрула Василиу представи българската версия на Здравния портал на Европейския съюз - www.health.europa.eu. «Нашата цел е порталът да е надежден източник на здравна информация на всички езици в ЕС» - подчерта комисар Василиу. Официално здравният портал е открит на английски език през 2006 г. Днес вече той съществува на 22 езика. Българският език става 21-ят език, на който е създаден здравният портал. Утре ще бъде открит официално порталът и на румънски език. 
Европейският здравен портал предлага 47 различни здравни теми. В изказването си министърът на здравеопазването Евгений Желев изтъкна: Най-важното е, че с този портал се дава възможност за точна и ясна информация. Без значение къде се намират нашите съграждани, ще имат възможност да търсят, да намират, да получават информацията по отношение на това, което се прави в Европа в областта на общественото здраве”. По думите на здравния министър чрез информацията в портала ще се настрои „часовникът на българската администрация спрямо европейските стандарти”. Министър Желев припомни, че преди няколко седмици в България бе представен националният ни здравен портал - http://www.zdravenportal.bg/. 
«Огромно е желанието да се работи заедно с ЕС и получих потвърждение за това от министър Желев за сътрудничество, започнало в много области» - каза на пресконференцията след представянето на европейския здравен портал комисар Андрула Василиу. В отговор на въпрос тя изрази високата си оценка за изготвената от българското Министерство на здравеопазването Национална програма за редки болести, която нарежда страната ни сред първите в Европа с такъв стратегически документ. «Винаги ще има повече и повече предизвикателства, на които трябва да се отговори и аз просто насърчавам министър Желев да се използват повече средства от структурните фондове, които се предоставят от ЕС в областта на здравеопазването. Ние трябва да си помагаме в тази област», изтъкна комисар Василиу. На пресконференцията като сериозен проблем в ЕС беше очертано изтичането на мозъци. «Вие сте професионалисти и зная, че имате много добри лекари и друг медицински персонал, който напуска страната, търсейки по-добро бъдеще. Така, че ние започваме дебат с всички заинтересовани страни, за да видим по какъв най-добър начин можем да задържим професионалистите у дома, като, разбира се, им предлагаме по-добри условия за работа и други стимули, защото не искаме да подсилваме западните държави и да създаваме дефицит в източните страни» - заяви комисар Василиу. Изправяме се пред този сериозен проблем на неравнопоставеност, който искаме да решим». В отговор на въпрос каква е оценката й за българския принос в реализирането на общата европейска политика в здравеопазването, комисар Андрула Василиу беше категорична като заяви: «Съществува много добро ниво на съгласуваност между Министерството на здравеопазването и Европейската комисия и се надявам сътрудничеството да се развива успешно в бъдеще».  


 


Сподели в: