Върни се горе

       Заместник-министърът на здравеопазването проф.д-р Чавдар Славов ще ръководи първото заседание на Обществения съвет по трансплантология. Заседанието ще се състои в Министерство на здравеопазването, на 26.02.2014 година в заседателна зала на четвъртия етаж. Общественият съвет по трансплантология е съвещателен орган към министъра на здравеопазването и е създаден с цел развитие на трансплантологията в България и стимулиране на донорството. В Обществения съвет по трансплантология участват водещи медицински специалисти, имащи отношение към трансплантологията, трансплантирани пациенти, представители на пациентски организации, журналисти, общественици, представител на Българската православна църква, представител на Главното мюфтийство, специалисти от Изпълнителната агенция по трансплантация. Новата обществена структура ще оказва подкрепа на координаторите по донорство в лечебните заведения и ще се грижи за повишаване донорската култура на българите, като ще предприема конкретни мерки и инициативи, ще обсъжда постигнатите резултати в това направление. Целта е да се утвърди хуманността на дарителството и тази убеденост на специалистите да се приеме от хората.
       На 26.02 2014 г., в заседателната зала на Министерство на здравеопазването /IV-ти етаж/, от 14 и 30 часа ще се проведе брифинг с журналисти.
      
Сподели в: