Върни се горе

В петък, 28 септември, от 11.00 ч. в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) официално ще бъде открит Референтен център по надзор на нозокомиални (вътреболнични) инфекции.
От 10.00 ч. в залата на НЦЗПБ ще се състои пресконференция.

В пресконференцията ще участват:
Проф. д-р Богдан Петрунов, директор на Националния център по заразни и паразитни болести
Д-р Тенчо Тенев, Главен държавен здравен инспектор
Доц. д-р Росица Вачева, ръководител на Референтния център по нозокомиални инфекции
Проф. Бари Куксън, Агенция за защита на здравето на населението, Великобритания
Г-жа Маргрит Шенкер, представител на Швейцарския червен кръст
Г-н Хайнц Кауфман, директор за България на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество
Д-р Асен Пачеджиев, координатор на Българо-швейцарската програма за болнична хигиена
 
Референтният център е изграден с подкрепата на Българо-швейцарската програма за болнична хигиена, като в него са инвестирани повече от 500 000 лв. Той ще функционира като координиращо звено на национално равнище в системата за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции.

Вътреболничните инфекции имат нарастващо медицинско и социално значение, особено в държавите с модерна здравеопазна система. В последните години тяхната честота се използва като индикатор за качеството на лечение и безопасността на пациентите.

Директива 2119 на ЕС регламентира необходимостта от стандартизирано събиране и анализ на данни за вида и честотата на вътреболничните инфекции, както и на данните за разпространение на антимикробната резистентност, която е глобален проблем, тясно свързан с вътреболничните инфекции.

Сподели в: