Върни се горе

            На 22 април започна Европейската имунизационна седмица (EИС) 2014. Тази година посланието на кампанията е   осигуряването на достъп на рисковите групи до задължителните имунизации и върху осъвременяването на националния имунизационнен календар.
 
          Инициативата се провежда за първи път през 2006 г., като в нея се включват 23 държави. От 2008 г. Европейският Съюз подкрепя официално инициативата ЕИС, както и ключовите послания:
·         имунизацията спасява живот;
·         правото на имунизация е основно право на всяко дете, но то не винаги е достижимо;
·         взривовете от заразни болести представляват заплаха за общественото здраве;
·         заразните болести все още са смъртоносни, но те могат да бъдат контролирани чрез имунизации и премахнати;
·         имунизацията е най-ефективното във финансово отношение съвременно достижение на медицинската наука;
·         здравето на децата зависи от способността на здравните системи да осигуряват безопасни, ефективни и достъпни имунизации.
 
          През 2008 г. България за първи път участва в инициативата „Европейска имунизационна седмица”. Като резултат от проведените ЕИС 2008-2013 г. беше постигнат значителен напредък в осъвременяването на националния имунизационен календар, като освен нови, съвременни препарати бяха включени и нови заразни заболявания с голямо социално значение, срещу които се провеждат задължителни имунизации – пневмококови инфекции и инфекции, причинени от хемофилус инфлуенце тип Б.
        При разработване на политики в областта на превенцията и опазването на общественото здраве, Министерството на здравеопазването ще продължи неотклонно да се придържа към целта – да се осигурят на българските деца най-добрите, ефективни и доказани в практиката ваксини, като по този начин се гарантира предпазването им от редица тежки заразни болести.

Сподели в: