Върни се горе

Национална работна среща по подобряване състава на храните се проведе в рамките на двугодишното споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на СЗО за Европа.

Работната среща e в изпълнение на Споразумение между МЗ, НЦОЗА и СЗО и на Национална програма за превенция на хроничните болести, 2014-2020, като в нея участие взеха заместник-министърът на здравеопазването и председател на Научно експертен съвет по хранене към МЗ Светлана Йорданова, Скендер Сила ръководител на офиса на СЗО и доц. Михаил Околийски, представител на офиса на СЗО в България, проф. д-р Пламен Димитров, заместник директор на НЦОЗА, проф. д-р Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА, представители на Европейския офис на UNILIVER, представители на браншовите организации на храни и напитки в България, представители на Комисията за защита на потребителите, изпълнителния директор на Националния съвет по саморегулация, председателят на Съюза на хранителната индустрия в България, председателят на Българското дружество по хранене и диететика, представители на научната и академичната общност.

Във фокуса на срещата бяха политиките на ЕС по реформулиране на храни-доброволни схеми за етикетиране на здравословни храни с цел улесняване на избора на потребителите, политиката на реформулиране на храните на национално ниво, интервенции в общественото здраве – опит на Choice International Foundation, саморегулацията като отговорност и ангажираност на водещи производители в България, обща договорка за хранителни профили.

Всички се обединиха около желанието и необходимостта за съвместно сътрудничество при подобряване състава на храните, необходимостта от разработване на хранителни профили по отделните групи храни, които да послужат за бъдещо обсъждане на възможностите за разработване и определяне на национално позитивно лого за храни, с цел повишаване информираността на потребителите и превръщане на здравословния избор на храни в най-лесен избор и необходимостта от създаване на национална платформа по храни, хранене и здраве към Министерство на здравеопазването.

Представителите на хранителната индустрия декларираха желание да работят в тясно сътрудничество с новосъздадения Научно експертен съвет по хранене към МЗ, който заедно с научните организации и всички заинтересовани страни, позовавайки се на международния опит и добри практики ще продължи дейностите по реформулиране на храните в България.

Сподели в: