Върни се горе

Събитието се състоя в Женева от 19-ти до 24-ти май. Присъстваха 194 делегации и над 3500 участници. Основните теми на 67-та Асамблея, свързани с решения, определящи политиките на Световната здравна организация /СЗО/, бяха: Глобален план за действие по отношение на ваксините; проект на Глобална стратегия и цели за превенция, лечение и контрол на туберкулозата след 2015 г.; борба с хепатита; гарантиране на готовност за грипна пандемия. Обсъдени бяха и възможности за интензифициране на усилията в рамките на глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита, както и за елиминиране на едрата шарка. Дискутираха се също: въпросите за превенция и контрол на незаразните заболявания; проблемите, възникващи в резултат от насилието и начини за овладяването му; достъпът до основни медикаменти и методите за подобряване на регулативната система в областта на лекарствените продукти. Специален акцент бе поставен на връзката между промените в климата и здравеопазването. В основен доклад Генералният директор на СЗО – г-жа Маргарет Чан изтъкна, че през последните години 7 милиона души са загинали само от тези негативни промени в климата. Прогнозите са, че по-голямата част от рисковете ще се отнасят до хората, които и сега са засегнати от климатичните обрати. Това поставя въпросът за екологичната съзнателност и възможностите за изграждането й чрез конкретни програми. Нашата делегация даде положителна оценка на представените документи по основните въпроси в дневния ред и подкрепи предложените проекторезолюции в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз. Бяха проведени срещи с Генералния директор на СЗО г-жа Маргарет Чан и с Ръководителя на ЕРБ на СЗО г-жа Жужана Якоб, както и срещи с водачи на делегации от Европа и света.
 

Сподели в: