Върни се горе

       На това събитие, състояло се от 18-ти до 21-ви март т.г. в Копенхаген, страната ни бе представена от проф. Чавдар Славов, който е член на Постоянния комитет на Регионалния комитет на СЗО за Европа и от и.д. директора на НЦОЗА проф. Петко Салчев, съветник и член на подгрупата по изработване на изпълнението на Програма 2020 на СЗО. Срещата бе свързана с разглеждането и подготовката на документите за Световната асамблея на СЗО, която ще се състои през май т.г. в Женева, както и с предстояща през септември т.г., в Копенхаген 64-та сесия на Регионалния комитет на СЗО. 
        На Третата сесия на 21-я Постоянен комитет на СЗО – Регион Европа, където членуват 53 държави, бе изтъкнато, че България е сред първите четири страни, имащи своя национална здравна стратегия за периода 2014-2020 година, което е принос в областта на здравеопазването. Като напредък за страната ни бе посочена и Наредбата за създаването на експертни центрове по редки болести, както и приетата през септември м.г. от Министерски съвет Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести, кореспондираща с всички стратегически документи на Програма „Здраве - 2020“ на СЗО. В тази връзка на срещата бе поставен акцент върху здравословното хранене и борбата с тютюнопушенето. Бе подчертано, че до 2040 г. Европа трябва да се освободи напълно от тютюнев дим.

Сподели в: