Върни се горе

           На това събитие, състояло се на 16 и 17-ти декември т.г. в Малта, проф. Славов бе  представител на страната ни, която е член на Постоянния комитет на Регионалния комитет на СЗО за Европа. По време на сесията, бяха разгледани документи, свързани със стратегията „Здраве -2020“ на СЗО, както и с държавните стратегии и условията за партньорство. Подробно бяха обсъдени възможностите за информационна поддръжка на  стратегията „Здраве – 2020“. Акцент бе поставен върху програмите за профилактика на хроничните незаразни заболявания, начините за ограничаване на социалните неравенства и опазване здравето на децата. България бе приветствана за своята национална програма за превенция на хроничните незаразни заболявания. Страната ни бе поканена в една от подгрупите за разработване на документите за следващата 64-та сесия на СЗО – Регион Европа, където членуват 53 държави. „Останах с впечатление, че България се приема за равноправен и достоен партньор на Постоянния комитет – подчерта проф. Славов.-  Признание за нас е включването ни в субгрупа за изпълнението на Програма „Здраве -  2020“ на СЗО.

Сподели в: