Върни се горе

              Тема на конференцията, която се проведе на 3 и 4–ти декември т.г. в Ашхабад /Туркменистан/, бе „Профилактика, превенция и контрол на незаразните хронични заболявания“, в контекста на Програмата „Здраве -2020“. Освен от заместник-министъра на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, дмн България бе представена и от доц. д-р Пламен Димитров, дм, директор на Дирекция „Функциониране на здравната система“ при НЦОЗА. Във форума участваха представители и експерти на Световната здравна организация, и Европейското регионално бюро на СЗО, делегати от над 35 страни от Европейския регион – министри и заместник-министри на здравеопазването, изтъкнати учени и специалисти. Конференцията завърши с подписване на Ашхабадската декларация за профилактика и борба с неинфекциозните хронични заболявания и за подобряване здравето в Европа.

             По време на срещата бе поставен акцент върху четири групи заболявания - кардиоваскуларни и онкологични, диабет и хроничната белодробна обструктивна болест. От тях в света умират 14 милиона годишно, а в Европа – близо 2,5 милиона. На същите заболявания се дължат 80% от смъртните случаи в България, което ни поставя на едно от печалните първи места по този проблем. За това за страната ни е важно  изпълнението на приетата на 13 септември т.г.  от  Министерски съвет Националната програма за превенция и контрол на незаразните хронични заболявания с осигурено финансиране до 2020 година. „Представянето на нашата национална програма се прие много положително на конференцията – заяви е проф. Славов. – Оказа се, че сме едни от първите изработили такава програма, съобразена с изискванията и стандартите на СЗО, ЕС и Европейската Комисия по здравеопазване, както и с националните особености на неинфекциозните хронични заболявания. Беше подчертано също, че нашата националната здравна стратегия 2020 е пред финализиране.“ Заради всичко това авторитетните представители на СЗО и Европейската комисия разчитат, че в България нещата ще се развият в желаната положителна посока.“

Сподели в: