Върни се горе

Днес, 20 април, заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков посети УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив, където на среща с директора на университетската болница проф. Карен Джамбазов и с персонала на лечебното заведение бяха коментирани финансовото състояние и трудностите пред ЛЗ.

По време на посещението в болницата д-р Пенков и г-жа Руслана Петрова, началник на политическия кабинет, разгледаха последователно следните модерно оборудвани сектори: отделението по спешна медицина; гастроендоскопския сектор; високотехнологичния център за трансфер на знания и здравни технологии, в който се намира уникалният за България интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми. Двамата посетиха и хибридната операционна зала в Клиниката по съдова хирургия и ангиология, както и отделението по образна диагностика, където е ситуиран изграденият по проект на Министерство на здравеопазването високотехнологичен онкологичен център, оборудван с компютърен томограф, графично-скопичен апарат, мамограф и магнитно-резонансен томограф.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. Основната цел на проекта е да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на УМБАЛ „Свети Георги“ чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта възлиза на 9 701 887, 69 лв., от които: финансиране от ЕФРР – 8 115 200, 42 лв. и съфинансиране от държавeн бюджет в размер на  1 586 687, 27 лв. (в т.ч. 154 593,08 лв. на Министерство на здравеопазването).

Сподели в: