Върни се горе

На проведената дискусия с представители на медиите бяха изнесени конкретни примери как детайлното отразяване на самоубийства в СМИ може да отключи суицидно поведение сред много други хора

 
   „Детайлното отразяване на личните трагедии крие риск за предизвикване на т.н. „ефект на доминото“ и може да отключи автодеструктивно и суицидно поведение сред много други хора“. Това каза заместник-министърът на здравеопазването Лидия Нейчева на дискусия с представители на медиите на тема: „Превенцията на суицидното поведение и ролята на медиите – практически утвърдени европейски и световни практики“. Срещата бе организирана от Министерство на здравеопазването, Националният център за обществено здраве и анализи и Центъра по психично здраве – ВМА. Повод за организирането й са зачестилите в България случаи на суицидно поведение. В презентация на експерти бяха посочени данни за взаимовръзката между начина на отразяване на подобни самоубийствени събития и последвалия след това ръст на подобни прояви.
   Зам.министър Нейчева подчерта, че освен институциите и предприеманите от тях мерки, важна роля в справянето с проблема имат и медиите. Тя уточни, че целта на провежданата среща не е да се налага цензура на журналистите, а да се положи началото на разговор как журналистиката може да помогне за намаляване на проявите на автодеструктивно поведение. Посочено беше, че този дебат трябва да се състои вътре в самото журналистическо съсловие, което да изработи свои регулации, както в редица напреднали държави. В много страни са приети етични кодекси на журналисти, съдържащи правила за отразяване на подобни събития. „Имаме идеята да вървим заедно с медиите в тази посока, бързо и ефективно да се намери решение на проблема, за да могат да се ограничават случаите на самоубийства”, каза зам.-министър Нейчева. Тя припомни, че според заключенията на международни здравни и медийни експерти, сензационното поднасяне на новините за суицидни прояви крие сериозен риск и най-вече изнасянето на насочващи детайли около начина на самоубийство, снимки на посегналите на живота си и др.  
    МЗ предприе редица мерки чрез своите структури по места в страната за преодоляване на суицидните прояви сред обществото, подчерта заместник-министър Нейчева. Регионалните здравни инспекции в цялата страна провеждат конкретни програми за допълнително информиране на лекари, преподаватели, ученици и социални работници. Целта е да се обучат тези лица как да разпознават опасното поведение или евентуалното му развитие, както й какви мерки трябва да предприемат. В РЗИ, Центровете по психично здраве и болници са разкрити кабинети за безплатни психологически консултации. Вече действат  горещи телефонни линия за хора в риск.  

Сподели в: