Върни се горе

„Не мога да скрия удовлетворението си, че вече разполагате с една подобрена база, където ще бъдат предоставяни навременни медицински грижи на още по-високо европейско ниво.“ Това заяви днес заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Петко Стефановски, дм, на официална церемония по откриването на Спешното отделение към МБАЛ „Национална кардиологична болница“. Той сподели, че от практиката си като дългогодишен ръководител на спешно отделение в областна болница е запознат от първо лице с изключително натовареното ежедневие на работещите в спешните структури, защото именно там се осигурява 24-часов достъп до спешна медицинска помощ.

Модернизацията на Спешното отделение на НКБ бе реализирана по линия на Проект BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, обясни изпълнителният директор на лечебното заведение Росен Петков. Той изказа признателност на Министерството на здравеопазването, което изпълнява Проекта, в качеството си на конкретен бенефициент по програмата, и на фирмата, реализирала строително-монтажните работи в Спешното отделение. „Благодарение на Вас пациентите ще получават още по-качествено медицинско обслужване при най-съвременни условия“, допълни г-н Петков.

В рамките на събитието в МБАЛ „Национална кардиологична болница“ началникът на Спешното отделение д-р Дариуш Алипур показа т. нар. път на пациента – триажна, шокова зала, зала за диагностично уточняване и 24-часово наблюдение, залата за спешна терапия, двете зали за консултации, манипулационната, офиса за персонал, изолатора и др. обновени помещения.

На откриването присъстваха и кметът на Район „Илинден“ д-р Емил Бранчевски, медицинският персонал на болницата, екипът на Проекта от МЗ и представители на медиите.

 

Сподели в: