Върни се горе

В Женева приключи своята работа 63-та сесия на Световната здравна асамблея.  Най-висшият форум на Световната здравна организация се провежда ежегодно с участието на представители на правителствата на страните-членки. В работата на асамблеята се включиха всички членуващи 193 страни, специализирани агенции и организации от системата на ООН, правителствени и неправителствени сдружения. Българската делегация беше ръководена от заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова.

В рамките на форума заместник-министър Димитрова проведе редица срещи на правителствено ниво, на които бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на усвояването на еврофондовете, здравно-осигурителния модел и др.

Регионалният директор на СЗО Сузана Джакоб е изразила пред българския представител отрицателната си оценка във връзка със законодателните промени за отлагане на забраната за тютюнопушенето на обществени места. Подчертано е било, че тази позиция ще бъде изложена в писмо до българския парламент.

Основните теми на проведените на Асамблеята дискусии бяха фокусирани върху свързаните със здравето Цели на хилядолетието за развитие. Специално внимание беше отделено на подготовката на държавите за грипна пандемия, в т.ч. достъп до ваксини, прилагането на Международните здравни правила, ключови  проблеми в областта на общественото здраве, иновациите и интелектуалната собственост, безопасността на храните и превенцията и контрола на незаразните болести.

            В съответствие с възложения й мандат, българската делегация  даде положителна оценка на представените документи и подкрепи предложените проекторезолюции  в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз. В тях като особено значими проблемни области бяха посочени ограничаване употребата на алкохол, контролът над туберкулозата, вирусният хепатит, трансплантацията на човешки органи и тъкани. Призовават се правителствата да укрепят своя капацитет за конструктивно  сътрудничество с частния сектор при предоставянето на основни здравни услуги. 

Сподели в: