Върни се горе

На срещата се реши, че до края на юни болниците трябва да предоставят информация за броя на преминалите по клиничните пътеки пациенти след сключването на НРД 2003 и очакваните постъпления по тях от Националната здравноосигурителна каса. Изпълнителните директори ще депозират в Министерство на здравеопазването прогнозни справки за задълженията на болниците към 1 юли 2003 г., както и предложения за начините на финансиране на лечебните заведения във връзка с разработване на Бюджет – 2004.

Участниците в срещата обсъдиха също така изпълнението на Националния рамков договор 2003, работата по клиничните пътеки, оптимизирането на лечебния процес по тях и др.

Сред дискутираните теми беше и въпросът за необходимостта от единна методика за разпределение на финансовите средства за възнаграждение на медицинския персонал – до 40% от постъпленията по клинични пътеки.

Пресцентър на МЗ
Сподели в: