Върни се горе

Утре, 3 април, заместник-министър Ваньо Шарков ще участва в официалното откриване на обновените Отделение по реанимация и интензивно лечение и Първо вътрешно отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, Велико Търновo.  Ремонтът на двете отделения е осъществен с капиталови разходи на Министерство на здравеопазването в размер на 740 хил. лв.

В 15.30 часа ще бъде отслужен тържествен водосвет за здраве и благоденствие.

Веднага след водосвета д-р Шарков и директорът на болницата д-р Филев ще дадат кратък брифинг.

При посещението си в МОБАЛ д-р Шарков ще се запознае и с напредъка по проект BG161РО001/1.1-08/2010/003 „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, Велико Търновo“, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Сподели в: