Върни се горе

Заместник-министър Светлана Йорданова участва в кръгла маса по проблеми на детското здравеопазване в България. Форумът е организиран от Българската педиатрична асоциация и е под патронажа на Комисията по здравеопазване към 44-то Народно събрание.

„Детското здравеопазване е сред основните приоритети на настоящия екип на Министерството на здравеопазването“, посочи заместник-министър Йорданова пред участниците във форума. Тя докладва текущото изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 и отчете, че в страната са разкрити 31 здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве. В тях се осигуряват консултации на бременни и родилки, медицински специалисти провеждат консултации на новородени деца, в това число на недоносени и на деца с увреждания и хронични заболявания. В центровете също така се осигурява психологическа и социална помощ на родилки и се работи по превенция на изоставянето на децата.

Светлана Йорданова посочи още, че сред мерките, заложени в Националната здравна стратегия 2020, е развитието на скрининговите програми за бременни и новородени и въвеждането на ефективна система за активно проследяване на деца, родени с медицински риск, както и за недоносени деца. В мерките е записано и разширяване на обхвата на дейностите по детско и майчино здраве в пакета дейности, заплащан от НЗОК.

Заместник-министър Йорданова отчете като успех въвеждането на масов универсален неонатален слухов скрининг за ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха на новородени бебета. Скринингът се извършва в 107 лечебни заведения с разкрити родилни или неонатологични структури. До момента скринингът е обхванал 88 835 новородени деца.

Сподели в: