Върни се горе

 

От началото на 2016 година гражданите на Стара Загора и хората от региона ще могат да се възползват от Центъра за ранна диагностика на онкологични заболяванията, заяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски по време на провелата се днес в УМАЛ „Киркович“ текуща пресконференция по проект за изграждане на Центъра.

 Директорът на лечебното заведение доц. Йовчо Йовчев обясни, че по проекта е предвидено и създаването на нови работни места.

 Центърът ще бъде оборудван според най-високите съвременни стандарти и ще осигурява равен достъп до високотехнологична и високоспециализирана медицинска помощ. До момента в изпълнение на проекта са осигурени ендоскопска апаратура, централна стерилизационна, лапароскопско оборудване за лечение на пациенти с онкологични заболявания и анестезиологичен апарат. Предстои доставка и въвеждане в експлоатация на ядрено-магнитен резонанс и многодетекторен компютърен томограф.

Извършени са и множество строително-ремонтни работи, сред които – подмяна на асансьорни уредби, изграждане на платформа за достъпна градска среда, както и са изпълнени мерки за енергийна ефективност.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора” е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общата стойност на проекта в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ възлиза на 5 400 336, 00 лв.

Сподели в: