Върни се горе

 

 

Общата стойност на проектите по Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването е 147 млн. лева, което надхвърля повече от десет пъти бюджета на институцията, заяви заместник-министър Адам Персенски при участието си в текуща пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/006 „Eвропейско качество на здравеопазване чрез реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ Русе АД“. Със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. оборудвахме голяма част от лечебните заведения в национален мащаб с високотехнологична медицинска апаратура, допълни д-р Персенски, като уточни, че без Структурните фондове подобни инвестиции биха били немислими.

Заместник-областният управител на Област Русе г-н Станимир Станчев изтъкна, че от изпълнението на проекта в МБАЛ ще могат да се възползват както българските граждани, така и жителите на съседно Гюргево.

Благодаря на екипа на Министерство на здравеопазването, на експертите от Управляващия орган и на всички, ангажирани с реализацията на този проект, заяви д-р Иван Стоянов, директор на лечебното заведение и допълни, че внедреното високотехнологично оборудване повишава  качеството на предлаганите здравни услуги като същевременно осигурява условия за повишаване квалификацията на медицинския персонал. 

В изпълнение на проекта болницата в Русе вече разполага със система за магнитно-резонансна томография, компютърен томограф, дигитален графично-скопичен рентген; PACS-система; дигитални ехографска и мамографска системи и др.

Проектът в МБАЛ Русе е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

        

Сподели в: