Върни се горе

 

 

Изпълнението на проекта за изграждане на център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Габрово върви по план и до края на годината центърът ще бъде факт, увери зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски по време на провелата се днес в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ текуща пресконференция в изпълнение на проекта.  

Д-р Персенски подчерта значимостта на Структурните фондове за подобряването на качеството и достъпа до здравеопазване и допълни, че и през настоящия програмен период Министерство на здравеопазването ще разчита на подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие.

Гражданите на Габрово и региона вече имат на разположение компютърен томограф, дигитален графично-скопичен рентген, С-рамо, 4D ехограф, ендоскопска апаратура, дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, лапароскопско оборудване, анестезиологични апарати, както и една чисто нова линейка, заяви директорът на лечебното заведение д-р Нели Савчева, като уточни, че предстои доставка и въвеждане в експлоатация на PACS-система и ядрено-магнитен резонанс.

Участие в пресконференцията взеха още кметът на Община Габрово г-жа Таня Христова, областният управител г-н Николай Сираков, представители на МЗ, в лицето на д-р Елвира Фотева, директор на дирекция „Международни проекти и програми“ и г-жа Марияна Василева, ръководител СРИП.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“ е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

Сподели в: