Върни се горе

 

 

 

Ноември 2014 година заварихме един замразен проект, в изпълнение на който не бяха предприемани почти никакви инициативи. Спасихме го – до края на годината предстои доставка на линеен ускорител и апаратура за интраоперативно лъчелечение, заяви заместник-министър Адам Персенски по  време на провелата се днес пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/017 „Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД“.

Очакваме първият преминал през линейния ускорител пациент да е факт в края на месец октомври, уточни проф. д-р Пламен Кенаров, главен секретар на Министерство на здравеопазването и председател на съвета на директорите на ИСУЛ.

В пресконференцията участие взеха и изпълнителният директорът на лечебното заведение доц. д-р Григорий Неделков, г-жа Марияна Василева - ръководител СРИП, и инж. Стойка Таскова, национален координатор СРИП.

Доцент Неделков подчерта, че Клиниката по лъчелечение към ИСУЛ е първоприемник на първата Катедра по медицинска радиология, което заедно с опита на колектива и традициите на университетската болницата в лечението на онкологични заболявания прави лечебното заведение ключово за всички български граждани. Нашият район е цялата страна, обобщи доц. Неделков.

Проектът в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Сподели в: