Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски представи позицията на България по темите, свързани с превенция, подготвеност и отговор на пандемиите, универсално здравно покритие и борба с туберкулозата, разпределени в три срещи на високо равнище в рамките на  Общия дебат на 78-мата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

Той подчерта, че постигането на глобално здраве е 3-та цел от „Дневен ред 2030“ на ООН след бедността и глада, а подготвеността за извънредни здравни ситуации е неразделна част от глобалното здраве и здравната сигурност. В своите изказвания, доц. Околийски сподели националния опит и предприетите мерки на страната ни в тази посока, като открои значимостта от провеждане на съвместни действия, а България определи като доказан и надежден партньор, който ще продължи своето активно участие в здравното сътрудничество. „Извеждането на здравни теми като акцент в дневния ред на форумите на ООН е предпоставка за постигане на високи резултати на глобално ниво“, подчерта зам.-министърът.

На форума присъстваха над 40 държавни и правителствени глави, над 80 министри и над 70 заместник-министри на здравеопазването. Всички те откроиха лидерството и усилията на Световната здравна организация (СЗО) за подобряване на глобалната здравна сигурност и постигането на по-добро здраве и благосъстояние.

По време на визитата беше изразена подкрепата на страната ни и за трите политически декларации по превенция, подготвеност и отговор на пандемиите; универсално здравно покритие и борба с туберкулозата.

В своите изказвания държавите от Глобалния Юг призоваха всички останали държави членки на ООН да засилят подкрепата си към тях с цел намаляване на неравенствата върху достъпа до лекарствени продукти, иновативни технологии и средства за превенция на ваксинопредотвратими заболявания. Много от тези държави споделиха, че са предприели мерки на национално ниво, но все още глобалните неравенства съществуват.

Заместник-министър Околийски взе участие от името на България и в отбелязването на 30-годишнината от Конференцията по населението и развитието и Програмата за действие от Кайро 1994 г.

Страната ни, като изключително ценен партньор в областта на глобалните действия за постигане на по-добро сексуално и репродуктивно здраве, имаше честта да бъде съорганизатор на събитието. По време на срещата зам.-министърът подчерта значението на регионалните прегледи в рамките на Конференцията на населението и развитието, тъй като те предоставят изключителна възможност за оценка на прогреса и предоставяне на решения, съобразени с конкретните потребности и реалности в отделните региони. Той подчерта и значимостта на проведената в България Регионална министерска конференция за демографска устойчивост, която се състоя в края на 2021 г. и беше организирана в партньорство с Регионалния офис на Фонда на ООН за населението в Истанбул.

Н. Пр. Наталия Канем - помощник-генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението, изказа специална благодарност на България за съорганизирането на събитието.

На събитието в Ню Йорк участие взе и г-жа Катя Ивкова – директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“, която бе сред основните лектори в дискусията: „Вродените състояния и универсално здраве: глобален диалог“. По време на изказването си тя представи достиженията на България за осигуряване на универсално здравно покритие, а също така и опита на Националната кардиологична болница при предоставянето на медицински услуги на пациентите, страдащи от сърдечни малформации.

Сподели в: