Върни се горе

Заместник-министър доц. Михаил Околийски представя България в 73-та сесия на Регионалния комитет на СЗО за Европа, която се провежда от 24 до 26 октомври в гр. Астана, Казахстан, под патронажа на президента Н. Пр. г-н Касим-Жомарт Токаев.

Основна тема на сесията е „Състоянието на здравеопазването в Европейския регион на СЗО“. Очаква се да бъдат проведени консултации относно разработването на Стратегията и Плана за действие „Готовност 2.0“,  както и на Регионален план за действие за укрепване на инициативата за екипите за спешна медицинска помощ. Предвижда се двата проектодокумента да бъдат представени за приемане на следващата редовна сесия на Регионалния комитет.

Особено внимание ще бъде отделено и на въпросите, свързани с управлението, включително настоящия и бъдещия програмен бюджет. Ще бъде представен първият по рода си доклад за отчетността на СЗО, в който се прави преглед на начина, по който Регионалният офис на СЗО за Европа разполага с ресурси и се управлява, както и на постигнатите резултати.

На 25 октомври ще се проведе закрито заседание за избори и номинации за управителните органи на СЗО. Република България издигна кандидатурата на проф. Пламен Димитров - директор на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за член на Изпълнителния съвет на СЗО за периода 2024 – 2027 г.

Сподели в: